Aimeric de Belenoi

 

 

 

 

   

I.

   

Consiros, com partis d’amor,

   

chan, mesclatz de joi e de plor:

   

quar dols e plors e piatatz

   

mi ve del comte mon senhor,

5  

quez es per Dieu servir crozatz;

   

et ai joi quar Dieus l’enansa

   

e vol que la crestiandatz

   

torn per lui en alegransa

   

e sia·n grazitz e lauzatz.

   

 

   

II.

10  

E pos Dieus per sa gran dousor

   

nos bail’ aital capdelador

   

ben es recrezens e malvatz

   

qui·n rema, e partitz d’onor,

   

e qu’i vai grazitz et onratz:

15  

que l’anars es esperansa

   

de be [e] joi [e] dos e gratz,

   

valor [en] cortz et onransa

   

e desliuramen de pecatz.

   

 

   

III.

   

Que·l conquist que nostr’ ansesor

20  

conqueiron en Terra Major

   

perdem, qui no·i secor viatz,

   

e·ill cros sanct’on Dieus pres dolor

   

e mort – e·i fo per nos levatz!

   

E qui sai rest’ en balansa,

25  

si n’a poder, e·l ten foudatz

   

d’anar a sa desliuransa

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

 

   

IV.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30  

. . . . . . . . . . si a Dieu platz,

   

e qui al desliurar non cor

   

greu cera per lui desliuratz,

   

e greu n’aura Dieus membransa

   

d’aquels per cui es oblidatz,

35  

que reston, a sa pezansa,

   

per mal far e non ges per patz.

   

 

   

V.

   

C’aisi com son princes ausor,

   

e Dieus lur ha dat mais valor

   

es qui·n rema plus encolpatz;

40  

e qui, per creiser sa ricor,

   

quant auzira·ls autres passatz,

   

resta e los dezenansa

   

contra Dieu s’es aconseillatz,

   

e Dieus penra en venjansa

45  

tal qu’el corn del taulier n’er matz.

   

 

   

VI.

   

Molt devon esser ses paor,

   

segur e bon guerreiador

   

sels qu’iran, c’ades er de latz

   

Saint Jorgi e Dieus er ab lor,

50  

que los ha absoutz e mandatz.

   

E qui morra, ses duptansa,

   

er el sel martir coronatz,

   

que·l Senher l’en fai fizansa

   

qu’es Dieus e reis et hom clamatz.

   

 

   

VII.

55  

Sel cui Dieus det sen e vigor

   

et a de totz bos pretz l’onor

   

qu’es coms et er reis apelatz,

   

ajuda premiers e secor

   

al sepulcre on Dieus fo pauzatz.

60  

E Dieus per sa gran pitansa,

   

si com es vera Trenitatz,

   

lo guit e·ill fass’ amparansa

   

sobre·ls fals Turx desbateiatz.

 

 

 

Text: Caterina Menichetti, Rialto 23.xii.2013.