Edizione diplomatica

An, En un vergier sotz fuella d’albespi (BdT 461.113)

 

 

 

 

383vb31

 

En un uergier

383vb32

 

sotz fuella dalbespi ·

383vb33

 

tenc la dompna son

383vb34

 

amic costa si · tro la

383vb35

 

gayta crida quel alba ui · oy

383vb36

 

dieus oy dieus del alba tan

383vb37

 

Plagues a dieu ia          tost ue ·

383vb38

 

la nueitz non falhis · nil mi

383vb39

 

eus amicx lonc demi nos par

383vb40

 

tis · ni la gayta iorn ni alba

384ra1

 

no uis · oy dieus oy dieus del

384ra2

 

alba tan tost ue ·

384ra3

 

Bels dous amicx baizem nos

384ra4

 

yeu e uos · aual els pratz on

384ra5

 

chantols auzellos · tot o fassa(m)

384ra6

 

en despieg del gilos · oy dieus

384ra7

 

oy dieus de lalba tan tost ue ·

384ra8

 

Bels dous amicx fassam un

384ra9

 

ioc nouel · yns el iardi on cha(n)

384ra10

 

ton li auzel · tro la gaita toque

384ra11

 

son caramelh · oy dieus oy die(us)

384ra12

 

del alba tan tost ue ·

384ra13

 

Per la dossaura ques ve(n)gu

384ra14

 

da de lay · del mieu amic belh

384ra15

 

e cortes e gay · del sieu alen ai

384ra16

 

begut un dous ray · oy dieus

384ra17

 

oy dieus del alba tan tost ue ·

384ra18

 

La dompna es agradans e pla

384ra19

 

zens · per sa beutat la gardon

384ra20

 

mantas gens · 7 a son cor en a

384ra21

 

mar leyalmens · oy dieus oy

384ra22

 

dieus del alba tan tost ue ·