Rialto


 

Modello

 

 

[369]

De bona domna voill

[370]

c’aia un petit d’orguoill:

[371]

no per desmesuranza,

[372]

mas per bella senblanza,

[373]

e per far espaven

[374]

a la malvaza gen;

[375]

diz e faiz amoros

[376]

ab semblan orguollos

[377]

fan ameraviglar

[378]

qui·ls pot ensens trobar.

 

Garin lo Brun, El termini d’estiu     

 

Contraffattura

 

 

1

[De] bona domna voill

2

q’aia crebat un oill;

3

e s’el’es bel’e pros,

4

aia crebat ambtos.

5

E qand va a cacar

6

s’i men un bacalar

7

qe port un veit de mul

8

ab qe·s forbisca·l cul.

 

BdT 461.57