Ab la genser que sia

 

 

et ab la mielhs aibida

3

 

mi colguey l’autre dia:

 

 

tan solamen

 

 

joguan rizen,

6

 

m’adormi tro al dia.

 

 

 

 

 

Mentre qu’ieu mi jazia

 

 

e·n sobinas mi adormia,

9

 

un dous baizar mi tendia

 

 

tan plazenmen

 

 

qu’enquer lo·m sen

12

 

e faray a ma vida.

 

 

 

 

 

Gaita, Dieus ti maldia,

 

 

lo filh Sancta Maria,

15

 

quar tant cochas lo dia;

 

 

gran paor ay

 

 

e gran esmay

18

 

que non i perda m’amia.

 

 

 

 

 

Gaita, s’ieu ti tenia,

 

 

de mas mas t’auciria;

21

 

ja res pro no·t tenria,

 

 

aur ni argen

 

 

ni hom viven

24

 

ni res que el mon sia.

 

 

 

 

 

Amicx N’Esteves, via!

 

 

Qu’ieu remanh vostr’amia,

27

 

que si·l gilos venia,

 

 

gran paor ai

 

 

e gran esmay

30

 

que·ns fezes vilania.