Modello

 

 

[369]               De bona domna voill

[370]               c’aia un petit d’orguoill:

[371]               no per desmesuranza,

[372]               mas per bella senblanza,

[373]               e per far espaven

[374]               a la malvaza gen;

[375]               diz e faiz amoros

[376]               ab semblan orguollos

[377]               fan ameraviglar

[378]               qui·ls pot ensens trobar.

 

Garin lo Brun, El termini d’estiu