Rialto

461.8a

 

   

Anonimo

 

 

 

 

   

Axi com cell que·ll mar es perilats,

    quant la nau veig al pelatia preyon,
    sab que mort es, si la nau si afon,
4   axi suy eu de me desesperats,
    car perillat vaig d’amar sobra l’onda,
    tant que m’arma e mon cors se afonda,
    tal pahor ay qu’en breu deia morir:
8   tant suy preyon qu’en loch no pux gandir.
     
    Bella dompna, pe·ls vostros fayts honrats
    suy en perill de mort qui mart e·m fon,
    car, si eu fos tan gran con tot lo mon,
12   en pauch de temps m’agratz enderrocatz;
    donchs que faray si merce no me bunda
    de vos, dompna, si que·ll mal no·m confonda,
    car nafrat suy axi con per morir,
16   e, si no vos, altra no·m pot garir.
     
    Ia no creuray, quant seray trespassats,
    c’om me puxa claure los hulls del fron,
    ans gardaray say e lay e amon,
20   ia si veuray vostros plasents beutats;
    e, si ladonchs mi venits a la sponda
    e si·m cridats, crey ma boca·us responda,
    e, si·m tocats, de mort cuyt revenir,
24   tost e corrent si c’om fa del dormir.
     
    Ia no creuray, con seray lay anats
    e·m Paradis laxats auray lo mon,
    mon esperits ne sïe iausïon;
28   si donchs no·us vey entre·ls sants coronats,
    e veuray Des ab cara iausïonda:
    suppleiar l’ay que·s tremet’a seu fonda
    e que·s fassa l’arma del cors partir,
32   car senes vos sa cort no·s pot complir.

 

 

 

Testo: Gambino 2003, con modifiche. – Rialto 3.ii.2005.


Ms.: M 225 v.

Edizione diplomatica: Otto Klein, Der Troubadour Blacassetz, Wiesbaden 1887, p. 23.

Edizioni critiche: Anne-Claude Lamur, «Une pièce inédite contenue dans le chansonnier des troubadours M (Paris, Bibl. nat. fr. 12474) Axi com cell q’e-ll mar es perilat», Estudis Occitans, II, I sem., 1987, pp. 18-25, a p. 22; François Zufferey, «A propos du chansonnier provençal M», in Lyrique romane médiévale: la tradition des chansonniers, Actes du colloque de Liège 1989, édités par Madeleine Tyssens, Liège 1991, pp. 221-243, p. 232 (solo la terza strofa); Francesca Gambino, Canzoni anonime di trovatori e «trobairitz», Alessandria 2003 (Scritture e scrittori, 18), p. 217.

Metrica: a10 b10 b10 a10  c10’ c10’ d10 d10 (Frank 577:124). Quattro coblas unissonans di otto versi. Si noti che -ats 9 rima con -atz 12, -unda 13 con -onda 14; ricche le rime afonda 6 : confonda 14 : fonda 30. Notevoli le dialefi m’arma | e 6, e, soprattutto, se | afonda 6; cesura lirica ai vv. 6, 9, 14, 18, 31.

Ed. 2003: 10 qui mart (qui·m art), 14 qu’e·ll (que’ll).

[FG]


BdT    Anonimi