Austorc dʼAorlhac

 

 

 

 

   

I.

   

[Ai] Dieus, per qu’as fa[ch]a tan gran male[za]

   

de nostre rey fran[ce]s larc e cortes,

   

quan a[s] sufert qu’aital ant’aia preza?

4  

Qu’elh [ponhava cum] servir te pogues,

   

que·l cor e·l saber hi metia

   

en tu servir la nueg e·l dia,

   

e cum pogues far e dir tom plazer.

8  

Mal guizardo l’en as fag eschazer.

   

 

   

II.

   

Ai, bella gens avinens e corteza

   

que oltra mar passetz! Tam belh arnes!

   

May no·us veyrem tornar sai, de que·m peza,

12  

don per lo mon s’en es grans dols empres.

   

Mal dicha si’Alexandria,

   

e mal dicha tota clercia,

   

e mal dig Turc que·us an fach remaner!

16  

Mal o fetz Dieus quar lor en det poder.

   

 

   

III.

   

Crestiantat vey del tot a mal meza;

   

tan gran perda no cug qu’anc mais fezes.

   

Per qu’es razos qu’hom hueymais Dieus descreza,

20  

e qu’azorem Bafomet lai on es,

   

Servagan e sa companhia,

   

pus Dieus vol e Sancta Maria

   

que nos siam vencutz a non-dever,

24  

e·ls mescrezens fai honratz remaner.

   

 

   

IV.

   

L’emperaires volgr’agues la crotz preza,

   

e qu’a son filh l’emperis remazes,

   

e que·s tengues ab luy la gens franceza

28  

contra fals clercx en cuy renha no-fes;

   

qu’an mort pretz e cavalairia,

   

e morta tota cortezia,

   

e prezo·s pauc qui a son desplazer,

32  

sol qu’ilh puesco sojornar e jazer.

   

 

   

V.

   

Ai, valens reys, [s’avias la] largueza

   

d’Alex[andre, que tot] lo mon conques,

   

[vengarias] la gran anta qu[’as preza]:

36  

[remem]bre te de Karle . . . . . . . . .

   

. . . . . de Girart cum v . . . .

   

. . . . . . . . , s’o be·t sovenia,

   

[tost veir]am Turcx fello . . . . . . . . . ,

40  

[quar] bon secors fai Dieus a ferm voler.

   

 

   

VI.

   

Sanh Peire tenc la drecha via,

   

mas l’apostolis la·lh desvia

   

de fals clergues que ten en som poder

44  

que per deniers fan manh . . . . . . . . .

 

 

 

Text: Linda Paterson, Rialto 29.x.2012.