Rialto

47.7

 

 

 

Berenguier de Palazol

 

 

 

 

 

 

Dona, si totz temps vivia,

 

 

totz temps vos serai aclis:

 

 

estranhamen m’abelhis

 

 

qu’ie·us am, qual que dans m’en sia

5

 

destinatz ni a venir;

 

 

si tot no m’en puesc jauzir

 

 

tan be cum mos cors volria,

 

 

si·n val mais mos pessamens

 

 

e m’en sap melhor jovens

10

 

e deportz e guallardia.

 

 

 

 

 

Per Dieu, belha douss’amia,

 

 

per cuy aflam e languis,

 

 

enaisi m’avetz conquis

 

 

qu’altra jauzir no·m plairia.

15

 

Si tot m’assagiey mentir

 

 

per tal que pogues cobrir

 

 

la sobramor qu’ie·us avia,

 

 

anc jorn no·s camget mos sens

 

 

de vos amar finamens,

20

 

ni poderos no·n seria.

 

 

 

 

 

Molt vuelh vostra senhoria

 

 

mais que d’altra que anc vis;

 

 

e·l vostre cors francx e fis,

 

 

genser qu’ieu dir no sabria,

25

 

fa mi d’enveya murir,

 

 

quar plus soven no·us remir;

 

 

tan es de bella paria,

 

 

cueind’ e agradiva e plazens:

 

 

totz autre ioys es niens

30

 

encontra qui vos iauzia.

 

 

 

 

 

Anc no cuydiey en tal via

 

 

intrar don ja non issis,

 

 

pero tan cochos m’i mis

 

 

qu’anc non guardiey on iria.

35

 

E doncx, dona, cuy dezir,

 

 

pus a cap no puesc yssir

 

 

de so que ieu tan volria

 

 

quals er mos captenemens?

 

 

Que sai on prumeiramens

40

 

intrey, me truep tota via.

 

 

 

 

 

Ja·l sens ni la cortezia

 

 

ni·l bel semblan ni·l dous ris

 

 

qui m’estan al cor assis

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .

45

 

no·m degron tant abelir,

 

 

si no·m denhes cossentir

 

 

ans que·l deziriers m’aucia

 

 

que·m sobrapoder’ e·m vens,

 

 

que·l vostre ricx cors valens

50

 

restaur’ ab sen ma folia.

 

 

 

 

 

Foldatz es e leujaria

 

 

quar part vostres mandamens

 

 

vos am, pero per nuls sens

 

 

ma foudat no·m camiaria.

 

 

 

Testo: Spampinato 1978 (VI). – Rialto 12.xii.2006.


Mss.: C 207v, E 95r, R 37-311r.

Edizioni critiche: Carl Appel, Provenzalische Inedita aus Pariser Handschriften, Leipzig 1890, p. 16; Alfred Jeanroy-Pierre Aubry, «Huit chansons de Berenguer de Palazol», Anuari del Institut d’Estudis Catalans, 1908, 2, pp. 520-540, a p. 532; Terence H. Newcombe, «The trouvadour Berenguer de Palazol»Nottingham Mediaeval Studies, 15, 1971, pp. 54-95, p. 61; Margherita Beretta Spampinato, Berenguer de Palol, Modena 1978, p. 127.

Metrica: a7’ b7 b7 a7’ c7 c7 a7’ d7 d7 a7’ (Frank 555:1). Cinque coblas unissonans di dieci versi e una tornada di quattro. Schema unico.

Melodia: R 37b [ETM 27*], oda cum iteratione.

Nota: L’ineluttabilità dell’amore è il tema di questa delicata canzone, in cui, contrariamente al suo stile poetico, l’autore riesce a dare ai termini-chiave presenti nel testo tutta la loro carica espressiva. Anche in questo componimento, la descrizione delle doti morali e intellettuali della dama è seguita da una descrizione fisica intessuta di lodi generiche. La descrizione è caratterizzata da formule ripetute in cui la variazione è data solo dalla diversa collocazione degli aggettivi.

[MS, ap]


BdT   Berenguier de Palazol