70.1

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Ab joi mou lo vers e·l comens,

et ab joi reman e fenis;

e sol que bona fos la fis,

4

bos tenh qu’er lo comensamens.

per la bona comensansa

mi ve jois et alegransa;

e per so dei la bona fi grazir,

8

car totz bos faihz vei lauzar al fenir.

 

Si m’apodera jois e·m vens:

meravilh’es com o sofris

car no dic e non esbrüis

12

per cui sui tan gais e jauzens;

mas greu veiretz fin’amansa

ses paor e ses doptansa,

c’ades tem om vas so c’ama, falhir,

16

per qu’eu no·m aus de parlar enardir.

 

D’una re m’aonda mos sens:

c’anc nulhs om mo joi no·m enquis,

qu’eu volonters no l’en mentis;

20

car no·m par bos essenhamens,

ans es foli’et efansa,

qui d’amor a benanansa

ni·n vol so cor ad autre descobrir,

24

si no l’en pot o valer o servir.

 

Non es enois ni falhimens

ni vilania, so m’es vis,

mas d’ome, can se fai devis

28

d’autrui amor ni conoissens.

enoyos! e que·us enansa,

si·m faitz enoi ni pesansa?

chascus se vol de so mestier formir;

32

me cofondetz, e vos no·n vei jauzir.

 

Ben estai a domn’ardimens

entr’avols gens e mals vezis;

e s’arditz cors no l’afortis,

36

greu pot esser pros ni valens;

per qu’eu prec, n’aya membransa

la bel’, en cui ai fiansa,

que no·s chamje per paraulas ni·s vir,

40

qu’enemics c’ai, fatz d’enveya morir.

 

Anc sa bela bocha rizens

non cuidei, baizan me träis,

car ab un doutz baizar m’aucis,

44

si ab autre no m’es guirens;

c’atretal m’es per semblansa

com de Peläus la lansa,

que del seu colp no podi’om garir,

48

si autra vetz no s’en fezes ferir.

 

Bela domna, ·l vostre cors gens

e·lh vostre belh olh m’an conquis,

e·l doutz esgartz e lo clars vis,

52

e·l vostre bels essenhamens,

que, can be m’en pren esmansa,

de beutat no·us trob egansa:

la genser etz c’om posc’el mon chauzir,

56

o no i vei clar dels olhs ab que·us remir.

 

Bels Vezers, senes doptansa

sai que vostre pretz enansa,

que tantz sabetz de plazers far e dir:

60

de vos amar no·s pot nuls om sofrir.

 

(Ben dei aver alegransa,

qu’en tal domn’ai m’esperansa,

que, qui·n ditz mal, no pot plus lag mentir,

64

e qui·n ditz be, no pot plus bel ver dir.)

 

 

 

Ed.  Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 1 (I). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn