70.10

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Bel m’es qu’eu chan en aquel mes

can flor e folha vei parer,

et au lo chan doutz pel defes

del rossinhol matin e ser.

5

adoncs s’eschai    qu’eu aya jauzimen

d’un joi verai    en que mos cors s’aten,

car eu sai be que per amor morrai.

 

Amors, e cals onors vos es

ni cals pros vo·n pot eschazer,

10

s’aucizetz celui c’avetz pres,

qu’enves vos no s’auza mover?

mal vos estai    car dols de me no·us pren,

c’amat aurai    en perdos lonjamen

celei on ja merce no trobarai!

 
15

Pois vei que preyars ni merces

ni servirs no·m pot pro tener,

per amor de Deu me fezes

ma domna cal que bo saber!

que gran be fai    us paucs de jauzimen

20

a cel que trai    tan gran mal com eu sen;

e s’aissi mor, requisitz li serai.

 

Garit m’agra si m’aucizes,

c’adoncs n’agra faih son voler.

mas eu no cre qu’ela fezes

25

re c’a me tornes a plazer.

agra·n esglai    e penedera s’en?

ja no creirai,    no m’am cubertamen,

mas cela s’en vas me per plan essai!

 

Del major tort qu’eu anc lh’agues,

30

vos dirai, si·us voletz, lo ver:

amara la, s’a leis plagues,

e servira·lh de mo poder.

mas no s’eschai    qu’ilh am tan paubramen;

pero be sai    c’assatz for’avinen,

35

que ges amors segon ricor no vai.

 

Gran mal m’a faih ma bona fes,

que·m degra vas midons valer;

e s’eu ai falhit ni mespres

per trop amar ni per temer,

40

doncs, que farai?    ai las, chaitiu dolen!

c’a totz es mai    de bel aculhimen,

mas me tot sol azira e dechai.

 

El mon non es mas una res

per qu’eu joya pogues aver;

45

e d’aquela no·n aurai ges,

ni d’autra no·n posc ges voler.

pero si ai    per leis valor e sen,

e·n sui plus gai    e·n tenc mo cors plus gen,

car s’ilh no fos, ja no m’en meir’en plai!

 
50

Messatger, vai,    e porta me corren

ma chanso lai,    Mo Frances, part Mauren;

e digas li·m que breumen lo verai.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 58 (X). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn