70.12

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Be m’an perdut lai enves Ventadorn

tuih mei amic, pois ma domna no m’ama;

et es be dreihz que ja mais lai no torn,

c’ades estai vas me salvatj’e grama.

5

ve·us per que·m fai semblan irat e morn:

car en s’amor me deleih e·m sojorn!

ni de ren als no·s rancura ni·s clama.

 

Aissi co·l peis qui s’eslaiss’el cadorn

e no·n sap mot, tro que s’es pres en l’ama,

10

m’eslaissei eu vas trop amar un jorn,

c’anc no·m gardei, tro fui en mei la flama,

que m’art plus fort, no·m feira focs de forn;

e ges per so no·m posc partir un dorn,

aissi·m te pres s’amors e m’aliama.

 
15

No·m meravilh si s’amors me te pres,

que genser cors no crei qu’el mon se mire:

bels e blancs es, e frescs e gais e les

e totz aitals com eu volh e dezire.

no posc dir mal de leis, que non i es;

20

qu’e·l n’agra dih de joi, s’eu li saubes;

mas no li sai, per so m’en lais de dire.

 

Totz tems volrai sa onor e sos bes

e·lh serai om et amics e servire,

e l’amarai, be li plass’o be·lh pes,

25

c’om no pot cor destrenher ses aucire.

no sai domna, volgues o no volgues,

si·m volia, c’amar no la pogues.

mas totas res pot om en mal escrire.

 

A las autras sui .  .  .  .  . eschazutz;

30

la cals se vol, me pot vas se atraire,

per tal cove que no·m sia vendutz

l’onors ni·l bes que m’a en cor a faire;

qu’enoyos es preyars, pos er perdutz;

per me·us o dic, que mals m’en es vengutz,

35

car träit m’a la bela de mal aire.

 

En Proensa tramet jois e salutz

e mais de bes c’om no lor sap retraire;

e fatz esfortz, miracles e vertutz,

car eu lor man de so don non ai gaire,

40

qu’eu non ai joi, mas tan can m’en adutz

mos Bels Vezers e’n Fachura, mos drutz,

e N’Alvernhatz, lo senher de Belcaire.

 

Mos Bels Vezers, per vos fai Deus vertutz

tals c’om no·us ve que no si’ereubutz

45

dels bels plazers que sabetz dir e faire.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 67 (XII). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn