70.13

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Be·m cuidei de chantar sofrir

entro lai el doutz tems suau;

eras, pus negus no s’esjau

e pretz e donar vei morir,

5

no posc mudar, no prenha cura

d’un vers novel a la frejura,

que conortz er als autres entre lor;

e cove·m be, pois tan be·m vai d’amor,

c’aya melhor solatz a tota gen.

 
10

Domna, vas cal que part que·m vir,

ab vos remanh et ab vos vau.

e sapchatz que de vos me lau

assatz mais que no sai grazir.

be conosc que mos pretz melhura

15

per la vostra bon’aventura;

e car vos plac que·m fezetz tan d’onor

lo jorn que·m detz en baizan vostr’amor,

del plus, si·us platz, prendetz esgardamen!

 

Amors, aissi·m faitz trassalhir:

20

del joi qu’eu ai, no vei ni au

ni no sai que·m dic ni que m fau.

cen vetz trobi, can m’o cossir,

qu’eu degr’aver sen e mezura

(si m’ai adoncs; mas pauc me dura),

25

c’al reduire·m torna·l jois en error.

pero be sai c’uzatges es d’amor

c’om c’ama be, non a gaire de sen.

 

Greu en sabrai mo melhs chauzir,

si sas belas faissos mentau,

30

que res mas lauzars no·m abau

e sas grans beutatz essernir.

res mais no m’en dezasegura!

pois tant es douss’e fin’e pura,

gran paor ai qu’azesme sa valor;

35

e lauzenger volon mo dan d’amor

e diran l’en be leu adiramen.

 

Doncs lor deuri’eu be servir,

pois vei que re guerra no·m vau,

que s’ab lauzengers estau mau,

40

greu·m poiria d’amor jauzir.

per leis es razos e mezura

qu’eu serva tota creatura;

neis l’enemic dei apelar senhor,

c’ab gen parlar conquer om melhs d’amor

45

tot lo pejor ad ops de be volen.

 

Amors, cil que·us volon delir,

son enoyos e desliau.

e si·us deschanton, me qu’en cau?

no·s podon melhs envilanir.

50

be conosc a lor parladura

qu’ilh renhon mal, contra natura.

cist an perdut vergonha e paor,

partit de Deu, tot per sordeg d’amor!

et eu sui fols, si mais ab lor conten.

 
55

Ventadorn er greu mais ses chantador,

que·l plus cortes e que mais sap d’amor

m’en essenhet aitan com eu n’apren.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 75 (XIII). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn