70.15

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Chantars no pot gaire valer,

si d’ins dal cor no mou lo chans;

ni chans no pot dal cor mover,

si no i es fin’amors coraus.

5

per so es mos chantars cabaus

qu’en joi d’amor ai et enten

la boch’e·ls olhs e·l cor e·l sen.

 

Ja Deus no·m don aquel poder

que d’amor no·m prenda talans.

10

si ja re no·n sabi’aver,

mas chascun jorn m’en vengues maus,

totz tems n’aurai bo cor sivaus;

e n’ai mout mais de jauzimen,

car n’ai bo cor, e m’i aten.

 
15

Amor blasmen per no-saber,

fola gens; mas leis no·n es dans,

c’amors no·n pot ges dechazer,

si non es amors comunaus.

aisso non es amors; aitaus

20

no·n a mas lo nom e·l parven,

que re non ama si no pren!

 

S’eu en volgues dire lo ver,

eu sai be de cui mou l’enjans:

d’aquelas c’amon per aver.

25

e son merchadandas venaus!

messongers en fos eu e faus!

vertat en dic vilanamen;

e peza me car eu no·n men!

 

En agradar et en voler

30

es l’amors de dos fis amans.

nula res no i pot pro tener,

si·lh voluntatz non es egaus.

e cel es be fols naturaus

que de so que vol, la repren

35

e·lh lauza so que no·lh es gen.

 

Mout ai be mes mo bon esper,

cant cela·m mostra bels semblans

qu’eu plus dezir e volh vezer,

francha, doussa, fin’e leiaus,

40

en cui lo reis seria saus.

bel’e conhd’, ab cors covinen,

m’a faih ric ome de nien.

 

Re mais no·n am ni sai temer;

ni ja res no·m seri’afans,

45

sol midons vengues a plazer;

c’aicel jorns me sembla nadaus

c’ab sos bels olhs espiritaus

m’esgarda; mas so fai tan len

c’us sols dias me dura cen!

 
50

Lo vers es fis e naturaus

e bos celui qui be l’enten;

e melher es, qui·l joi aten.

 

Bernartz de Ventadorn l’enten,

e·l di e·l fai, e·l joi n’aten!

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 85 (XV). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn