70.16

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Conortz, era sai eu be

que ges de me no pensatz,

pois salutz ni amistatz

4

ni messatges no m’en ve.

trop cuit que fatz lonc aten,

et er be semblans oimai

qu’eu chasse so c’autre pren,

8

pois no m’en ven aventura.

 

Bels Conortz, can me sove

com gen fui per vos onratz

e can era m’oblidatz,

12

per un pauc no·n mor desse!

qu’eu eis m’o vauc enqueren

qui·m met de foudat em plai,

can eu midons sobrepren

16

de la mia forfaitura.

 

Per ma colpa m’esdeve

que ja no·n sia privatz,

car vas leis no sui tornatz

20

per foudat que m’en rete.

tan n’ai estat lonjamen

que de vergonha qu’eu n’ai,

non aus aver l’ardimen

24

que i an, s’ans no m’asegura.

 

Ilh m’encolpet de tal re

don me degra venir gratz.

fe qu’eu dei a l’Alvernhatz,

28

tot o fi per bona fe.

e s’eu en amar mespren,

tort a qui colpa m’en fai,

car, qui en amor quer sen,

32

cel non a sen ni mezura.

 

Tan er gen servitz per me

sos fers cor durs et iratz,

tro del tot si’adoussatz

36

ab bels dihz et ab merce;

qu’eu ai be trobat legen

que gota d’aiga que chai,

fer en un loc tan soven,

40

tro chava la peira dura.

 

Qui be remira ni ve

olhs e gola, fron e faz,

aissi son finas beutatz

44

que mais ni menhs no i cove:

cors lonc, dreih e covinen,

gen afliban, conhd’e gai.

om no·l pot lauzar tan gen

48

com la saup formar Natura.

 

Chansoneta, ar t’en vai

a Mo Frances, l’avinen,

cui pretz enans’e melhura;

 
52

E digas li que be·m vai,

car de Mo Conort aten

enquera bon’aventura.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 91 (XVI). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn