70.18

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

E mainh genh se volv es vira
mos talans, e ven e vai,
lai on mos volers satrai.
lo cors non pauza ni fina.
5 sim te conhde gai
finamors, ab cui mapai:
no sai com me contenha!
 
Ges amors nos franh per ira
ni se fenh per dih savai,
10 can es de bo pretz verai.
qui la te en dissiplina,
re no sap ques fai,
que no cove ni seschai
que nuls om la destrenha.
 
15 Eum sui cel que res no tira.
si tot ma domnam sostrai,
ja de re nom clamarai;
car es tan pure tan fina
que ja no creirai,
20 si de so tort li quer plai,
que merces no len prenha.
 
Per mo grat eu men jauzira;
e pel bo talan queu nai,
mes vejaire que bem vai.
25 gardatz: selam fos vezina,
seu nagra re mai?
eu oc, caissi mo aurai,
sa lei platz quem retenha.
 
Messatger, mot me tina
30 car tost non est lai.
viatz ven e viatz vai,
mas la chanso lhensenha.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 104 (XVIII). Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se una sola; se pi di una, separate da (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn