70.25

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Lancan vei la folha
jos dels albres chazer,
cui que pes ni dolha,
4 a me deu bo saber.
no crezatz qu’eu volha
flor ni folha vezer,
car vas me s’orgolha
8 so qu’eu plus volh aver.
cor ai que m’en tolha,
mas no·n ai ges poder,
c’ades cuit m’acolha,
12 on plus m’en dezesper.
 
Estranha novela
podetz de me auzir,
que, can vei la bela
16 que·m soli’acolhir:
ara no m’apela
ni·m fai vas se venir.
lo cor sotz l’aissela
20 m’en vol de dol partir.
Deus, que·l mon chapdela,
si·lh platz, m’en lais jauzir,
que s’aissi·m revela,
24 no·i a mas del morir.
 
Non ai mais fiansa
en agur ni en sort,
que bon’esperansa
28 m’a confondut e mort,
que tan lonh me lansa
la bela cui am fort,
can li quer s’amansa,
32 com s’eu l’agues gran tort.
tan n’ai de pezansa
que totz m’en desconort;
mas no·n fatz semblansa,
36 c’ades chant e deport.
 
Als no·n sai que dire
mas: mout fatz gran folor
car am ni dezire
40 del mon la belazor.
be deuri’aucire
qui anc fetz mirador!
can be m’o cossire,
44 no·n ai guerrer peyor.
ja·l jorn qu’ela·s mire
ni pens de sa valor,
no serai jauzire
48 de leis ni de s’amor.
 
Ja per drudaria
no m’am, que no·s cove;
pero si·lh plazia
52 que·m fezes cal que be,
eu li juraria
per leis e per ma fe,
que·l bes que·m faria,
56 no fos saubutz per me.
en son plazer sia,
qu’eu sui en sa merce.
si·lh platz, que m’aucia,
60 qu’eu no m’en clam de re!
 
Ben es dreihz qu’eu planha,
s’eu pert per mon orgolh
la bona companha
64 e·l solatz c’aver solh.
petit me gazanha
lo fols arditz qu’eu colh,
car vas me s’estranha
68 so qu’eu plus am e volh.
orgolhs, Deus vos franha,
c’ara·n ploron mei olh.
dreihz es que·m sofranha
72 totz jois, qu’eu eis lo·m tolh.
 
Encontra·l damnatge
e la pena qu’eu trai,
ai mo bon uzatge:
76 c’ades consir de lai.
orgolh e folatge
e vilania fai
qui·n mou mo coratge
80 ni d’alre·m met en plai,
car melhor messatge
en tot lo mon no·n ai,
e man lo·lh ostatge
84 entro qu’eu torn de sai.
 
Domna, mo coratge,
·l melhor amic qu’eu ai,
vos man en ostatge
88 entro qu’eu torn de sai.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 144 (XXV). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn