70.27

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Lonc tems a queu no chantei mai
ni saubi far chaptenemen.
ara no tem ploya ni ven,
tan sui entratz en cossire
5 com pogues bos motz assire
en est so, cai .  .  .  .  .  .
si tot nom vei flor ni folha,
melhs me vai cal tems florit,
car lamors queu plus volh, me vol.
 
10 Totz me desconosc, tan bem vai;
e som saubes en cui menten,
ni auzes far mo joi parven!
del melhs del mon sui jauzire!
e seu anc fui bos sofrire,
15 ara men tenh per garit,
que re no sen mal quem dolha.
s ma jois pres e sazit,
no sai sim sui aquel que sol!
 
El mon tan bon amic non ai,
20 fraire ni cozi ni paren,
que, sim vai mo joi enqueren,
quins e mo cor nol nazire.
e seu men volh escondire,
no sen tenha per trit.
25 no volh lauzengers me tolha
samor nim leve tal crit
per queu me lais morir de dol.
 
Cab sol lo bel semblan quem fai
can pot ni aizes lolh cossen,
30 ai tan de joi que sol nom sen,
caissim torn em volvem vire.
e sai be, can la remire,
canc om belazor non vit;
e nom pot re far quem dolha
35 Amors, can nai lo chauzit
daitan cum mars clau ni revol.
 
Lo cors a fresc, sotil e gai,
et anc non vi tan avinen.
pretz e beutat, valor e sen
40 a plus queu no vos sai dire.
res de be non es a dire,
ab sol caya tan dardit
cuna noih lai os despolha,
me mezes, en loc aizit,
45 em fezes dels bratz latz al col.
 
Si nom aizis lai on ilh jai,
si queu remir son bel cors gen,
doncs, per que ma faih de nien?
ai las! com mor de dezire!
50 vol me doncs midons aucire,
car lam? o que lhai falhit?
aran fassa so ques volha
ma domna, al seu chauzit,
queu no men planh, si tot me dol.
 
55 Tan lam que re dire nolh sai;
mas ilh sen prendesgardamen,
queu non ai dalre pessamen
mas com li fos bos servire.
e seu sai chantar ni rire,
60 tot mes per leis escharit.
ma domna prec que macolha,
e pois tan ma enriquit,
no sia qui dona, qui tol.
 
De cor ma, coras se volha.
65 veus me del chantar garnit,
pois sa finamors mo assol.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 155 (XXVII). Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se una sola; se pi di una, separate da (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn