70.28

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Lo gens tems de pascor
ab la frescha verdor
nos adui folh’e flor
4 de diversa color,
per que tuih amador
son gai e chantador
mas eu, que planh e plor,
8 cui jois non a sabor.
 
A totz me clam, senhor
de midons e d’Amor,
c’aicist dui träidor,
12 car me fiav’en lor,
me fan viur’a dolor
per ben e per onor
c’ai faih a la gensor,
16 que no·m val ni·m acor.
 
Pen’e dolor e dan
n’ai agut, e n’ai gran,
mas sofert o ai tan.–
20 no m’o tenh ad afan;
c’anc no vitz nulh aman,
melhs ames ses enjan,
qu’eu no·m vau ges chamjan
24 si com las domnas fan.
 
Pois fom amdui efan,
l’am ades e la blan;
e·s vai mos jois doblan
28 a chascu jorn del an.
e si no·m fai enan
amor e bel semblan,
cant er velha, ·m deman
32 que l’aya bo talan.
 
Las! e viure que·m val,
s’eu no vei a jornal
mo fi joi natural
36 en leih, sotz fenestral
cors blanc tot atretal
com la neus a nadal,
si c’amdui cominal
40 mezuressem s’em egal?!
 
Anc no vitz drut leyal,
sordeis o aya sal,
qu’eu l’am d’amor coral,
44 ela·m ditz: „no m’en chal“;
enans ditz que per al
no m’a ira mortal;
e si d’aisso·m vol mal,
48 pechat n’a criminal.
 
Be for’oimais sazos,
bela domna e pros,
que·m fos datz a rescos
52 en baizan guizardos,
si ja per als no fos,
mas car sui enveyos,
c’us bes val d’autres dos,
56 can per fors’es faihz dos.
 
Can vei vostras faissos
e·ls bels olhs amoros,
be·m meravilh de vos
60 com etz de mal respos.
e sembla·m trassios,
can om par francs e bos
e pois es orgolhos
64 lai on es poderos.
 
Bel Vezer, si no fos
mos Denan–totz en vos,
68 laissat agra chansos
per mal dels enoyos.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 164 (XXVIII). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn