70.3

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Amors, enquera·us preyara

que·m fossetz plus amoroza,

c’us paucs bes desadolora

gran re de mal; e paregra

5

s’era n’aguessetz merce.

car de me no·us en sove?

     (–1)

mas e·m pes qu’enaissi·m prenha

com fetz al comensamen,

can me mis al cor la flama

10

de leis que·m fetz estar len,

c’anc no m’en detz jauzimen.

 

Mout viu a gran aliscara

et ab dolor angoissoza

selh cui totz tems assenhora

15

mala domna; qu’eu m’estegra

jauzens, mas aissi m’ave

que leis cui dezir, no cre

qu’eu l’am tan c’a mi covenha

l’onors ni·l bes qu’eu n’aten;

20

et a·n tort, c’als no reclama

mos cors mas leis solamen

e so c’a leis es plazen.

 

Totz tems de leis me lauzara,

s’era·m fos plus volontoza,

25

c’amors, qui·l cor enamora,

m’en det (mais no·m n’escazegra):

non plazers, mas sabetz que?

envey’e dezir ancse!

e s’a leis platz que·m retenha,

30

far pot de me so talen,

melhs no fa·l vens de la rama,

qu’enaissi vau leis seguen

com la folha sec lo ven.

 

Tant es fresch’e bel’e clara

35

qu’amors n’es vas me doptoza,

car sa beutatz alugora

bel jorn e clarzis noih negra.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

40

no·n dic laus, mas mortz mi venha

s’eu no l’am de tot mo sen;

mas, domn’, Amors m’enliama,

que·m fai dir soven e gen

de vos manh ver avinen.

 
45

Doussa res, conhd’et avara,

umils, franch’et orgolhoza,

bel’e genser c’ops no fora,

domna, per merce·us queregra,

car vos am mais c’autra re,

50

que·us prezes merces de me,

car tem que mortz me destrenha,

si pietatz no·us en pren.

e s’eu mor, car mos cors ama

vos, vas cui res no·m defen,

55

tem que i fassatz falhimen.

 

Soven plor tan que la chara

n’ai destrech’e vergonhoza,

e·l vis s’en dezacolora,

car vos, don jauzir me degra,

60

pert, que de me no·us sove.

e no·m don Deus de vos be,

s’eu sai ses vos co·m chaptenha,

c’aitan doloirozamen

viu com cel que mor en flama;

65

e si tot no·m fatz parven,

nulhs om menhs de joi no sen.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 14 (III). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn