70.36

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Pois preyatz me, senhor,
queu chan, eu chantarai;
e can cuit chantar, plor
a lora co essai.
5 greu veiretz chantador,
be chan, si mal li vai.
vai me doncs mal damor?
ans melhs que no fetz mai!
e doncs, per que mesmai?
 
10 Gran ben e gran onor
conosc que Deus me fai,
queu am la belazor
et ilh me (queu o sai).
mas eu sui sai, alhor,
15 e no sai com lestai!
so mauci de dolor,
car ochaizo non ai
de soven venir lai.
 
Empero tan me plai
20 can de leis me sove,
que quim crida nim brai,
eu non au nula re.
tan dousamen me trai
la belal cor de s,
25 que tals ditz queu sui sai,
et o cuid, et o cre,
que de sos olhs nom ve.
 
Amors, e quem farai?
si guerrai ja ab te?
30 ara cuit quen morrai
del dezirer quem ve,
silh bela lai on jai
no maizis pres de se,
queu la manei e bai
35 et estrenha vas me
so cors blanc, gras e le.
 
Ges damar nom recre
per mal ni per afan;
e can Deus mi fai be,
40 nol refut nil soan;
e can bes no mave,
sai be sofrir lo dan,
ca las oras cove
com san entrelonhan
45 per melhs salhir enan.
 
Bona domna, merce
del vostre fin aman!
queus pliu per bona fe
canc re non amei tan.
50 mas jonchas, ab col cle,
vos mautrei em coman;
e si locs sesdeve,
vos me fatz bel semblan,
que molt nai gran talan!
 
55 Mon Escuder e me
don Deus cor e talan
camdui nanem truan;
 
Et el en men ab se
so don a plus talan,
60 et eu Mon Aziman!

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 204 (XXXVI). Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se una sola; se pi di una, separate da (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn