70.38

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Can la verz folha s’espan
e par flors blanch’el ramel,
per lo douz chan del auzel
se vai mos cors alegran.
5 lancan ve·ls arbres florir
et au·l rossinhol chantar,
adonc deu·s ben alegrar
qui bon’amor sap chauzir.
mas eu n’ai una chauzida
10 per qu’eu sui coindes e gais.
 
E se tuih el mon garan
desoz la chapa del cel
eron en un sol tropel,
for d’una non ai talan.
15 mai d’aquesta no·m cossir,
que·l jorn me fai sospirar
e la noih no posc pauzar
ni·m pren talans de dormir:
tan es grail’et eschafida,
20 ab cor franc e dihz verais.
 
S’eu fos a lei destinan,
e for’eu dinz d’un chastel,
que·l jorn manges un morsel,
lai viuria sens afan,
25 se·m don’aisso qu’eu dezir!
de be far se deu penar,
car se·m ten en lonc pensar,
no posc viure ni morir.
ar eslonh en breu ma vida,
30 si com ja de mort me trais!

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 281 (XXXVIII). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn