70.4

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Amors, e queus es vejaire?
trobatz mais fol mas can me?
cuidatz vos queu siamaire
4 e que ja no trop merce?
que quem comandetz a faire,
farai o, caissis cove;
mas vos non estai ges be
8 quem fassatz tostems mal traire.
 
Eu am la plus de bon aire
del mon mais que nula re;
et ela no mama gaire;
12 no sai cossis esdeve!
e can plus men cuit estraire,
eu no posc, cAmors me te.
tritz sui per bona fe,
16 Amors, beus o posc retraire!
 
Ab Amor mer a contendre,
que no men posc estener,
quen tal loc me fai entendre
20 don eu nul joi non esper
(anceis me faria pendre
car anc naic cor ni voler);
mas eu non ai ges poder
24 quem posca dAmor defendre.
 
Pero Amors sap dissendre
lai on li ven a plazer,
e sap gen guizardo rendre
28 del maltraih e del doler.
tan nom pot mertsar ni vendre
que plus nom poscha valer,
sol quElam denhes vezer
32 e mas paraulas entendre.
 
Eu sai be razon e chauza
que posca midons mostrar:
que nuls om no pot ni auza
36 enves Amor contrastar;
car Amors vens tota chauza;
e forsam de leis amar;
atretal se pot leis far
40 en una petita pauza!
 
Grans enois es e grans nauza
tot jorn de merce clamar;
mas lamor ques en me clauza,
44 no posc cobrir ni celar.
las! mos cors no dorm ni pauza
ni pot en un loc estar,
ni eu no posc plus durar,
48 silh dolors nom asoauza.
 
Domna, res no vos pot dire
lo bo cor nil fin talan
queus ai, can be mo cossire,
52 canc re mais non amei tan.
tost magran mort li sospire,
domna, passat a un an,
nom fos per un bel semblan,
56 don si doblan mei dezire.
 
Non fatz mas gabar e rire,
domna, can eu reus deman;
e si vos amassetz tan,
60 alres vos navengra dire.
 
Ma chanson apren a dire,
Alegret; e tu, Ferran,
porta lam a mo Tristan,
64 que sap be gabar e rire.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 20 (IV). Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se una sola; se pi di una, separate da (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn