70.41

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Can par la flors jostal vert folh
e vei lo tems clar e sere
el doutz chans dels auzels pel brolh
4 madousa lo cor em reve,
pos lauzel chanton a lor for,
eu, cai mais de joi en mo cor,
dei be chantar, pois tuih li mei jornal
8 son joi e chan, queu no pes de ren al.
 
Cela del mon qued eu plus volh,
e mais lam de cor e de fe,
au de joi mos dihz els acolh
12 e mos precs escoute rete.
e som ja per ben amar mor,
eu en morrai, quins en mo cor
li port amor tan fine natural
16 que tuih son faus vas me li plus leyal.
 
Be sai la noih, can me despolh,
el leih queu no dormirai re.
lo dormir pert, car eu lom tolh
20 per vos, domna, don me sove;
que lai on om a so tezor,
vol om ades tener so cor.
seu no vos vei, domna, don plus me cal,
24 negus vezers mo bel pesar no val.
 
Can me membra com amar solh
la fausa de mala merce,
sapchatz ca tal ira me colh,
28 per pauc vius de joi nom recre.
domna, per cui chan e demor,
per la bocham feretz al cor
dun doutz baizar de finamor coral,
32 quem torn en joi em get dira mortal!
 
Tals ni a qued an mais dorgolh,
can grans jois ni grans bes lor ve;
mas eu sui de melhor escolh
36 e plus francs, can Deus me fai be.
cora queu fos damor a lor,
er sui de lor vengutz al cor.
merce, domna! non ai par ni engal.
40 res nom sofranh, sol que Deus vos me sal!
 
Domna, si nous vezon mei olh,
be sapchatz que mos cors vos ve;
e nous dolhatz plus queu me dolh,
44 queu sai com vos destrenh per me.
mas, sil gelos vos bat de for,
gardatz quel no vos batal cor.
sius fai enoi, e vos lui atretal,
48 e ja ab vos no gazanh be per mal!
 
Mo BelVezer gart Deus dire de mal,
seu sui de lonh, e de pres atretal!
 
Sol Deus midons e mo BelVezer sal,
52 tot ai can volh, queu no deman ren al.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 232 (XLI). Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se una sola; se pi di una, separate da (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn