70.45

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Tuih cil que·m preyon qu’eu chan,
volgra saubesson lo ver,
s’eu n’ai aize ni lezer.
chantes qui chantar volria!
5 qu’eu no·n saup ni chap ni via,
pois perdei ma benanansa
per ma mala destinansa.
 
Ai las! com mor de talan!
qu’eu no dorm mati ni ser,
10 que la noih, can vau jazer,
lo rossinhols chant’e cria,
et eu, que chantar solia,
mor d’enoi e de pezansa,
can au joi ni alegransa.
 
15 D’amor vos dirai aitan:
qui be la saubes tener,
res plus no·n pogra valer.
per Deu, mout fo bona·lh mia!
mas no·m duret mas un dia,
20 per qu’es fols qui ses fermansa
met en amor s’esperansa.
 
Amors m’a mes en soan
e tornat a no–chaler.
e s’eu l’agues en poder,
25 dic vos qu’e·n feira feunia!
mas Deus no vol c’Amors sia
res don om prenda venjansa
ab coup d’espa’o de lansa.
 
Amors, e·us prec de mon dan,
30 c’autre pro no i posc aver.
ja mais blandir ni temer
no·us quer, c’adoncs vos perdria.
ben es fols qui’n vos se fia,
c’ab vostra fausa semblansa
35 m’avetz träit en fiansa.
 
Pero per un bel semblan
sui enquer en bon esper:
mon Conort dei grat saber,
c’ades vol qu’eu chan e ria.
40 e dic vos que, s’ilh podia,
eu seria reis de Fransa,
car al plus qu’ilh pot, m’enansa.
 
Lemozi, a Deu coman
leis que no·m vol retener,
45 qu’era pot ilh be saber
s’es vers aco que·lh dizia,
qu’en terr’estranha·m n’iria,
pois Deus ni fes ni fiansa
no m’i poc far acordansa.
 
50 No m’o tenh a vilania
s’eu m’ai sai bon’esperansa,
pois ilh lai re no m’enansa.
 
Romeu man que per m’amia
e per lui farai semblansa
55 qu’eu ai sai bon’esperansa.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p.269 (XLV). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn