70.5

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Anc no gardei sazo ni mes

ni can flors par ni can s’escon

ni l’erba nais delonc la fon,

mas en cal c’oras m’avengues

5

d’amor us rics esjauzimens,

tan me fo bels comensamens

qu’eu cre c’aquel tems senhorei.

 

Be l’agra per fol qui·m disses

tro aras, qu’en sui tan prion,

10

que ja·m tengues tan deziron

amors qu’eu morir en pogues;

mas aras sen e sui sabens

que totz autres mals es niens

vas lo dezir ab pauc d’esplei.

 
15

A! tan doussetamen me pres

la bela qui·m te jauzion,

qued eu no·m posc saber vas on

re mais tan ben amar pogues;

car, on plus l’esgar, plus me vens

20

s’amors, e·m dobla mos talens

on eu mais d’autras domnas vei.

 

Depus anc la vi, m’a conques,

per que no l’er gen si·m cofon,

car volh mais perdre·ls olhs del fron

25

qu’eu ja re fassa c’a leis pes.

d’aitan com poira, ‘n essiens

no volh que·m si’adiramens,

que Deus aya faih de mi rei.

 

Tota gens ditz que Vianes

30

es la melher terra del mon

e las melhors domnas i son.

doncs sabon tuih c’aisso vers es

c’aicestas son las plus valens,

e midons, que totas las vens,

es la melher qued el mon sei!

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 27 (V). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn