70.7

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Ara no vei luzir solelh,

tan me son escurzit li rai;

e ges per aisso no·m esmai,

4

c’una clardatz me solelha

d’amor, qu’ins el cor me raya;

e, can autra gens s’esmaya,

eu melhur enans que sordei,

8

per que mos chans no sordeya.

 

Prat me semblon vert e vermelh

aissi com el doutz tems de mai;

si·m te fin’amors conhd’e gai:

12

neus m’es flors blanch’e vermelha

et iverns calenda maya,

que·l genser e la plus gaya

m’a promes que s’amor m’autrei.

16

s’anquer no la·m desautreya?

 

Paor mi fan malvatz cosselh,

per que·l segles mor e dechai;

c’aras s’ajoston li savai

20

e l’us ab l’autre cosselha

cossi fin’amors dechaya.

a! malvaza gens savaya,

qui vos ni vostre cosselh crei,

24

Domnideu perd’e descreya.

 

D’aquestz mi rancur e·m corelh

qu’ira me fan, dol et esglai

e pesa lor del joi qu’eu ai.

28

e pois chascus s’en corelha

de l’autrui joi ni s’esglaya,

ja eu melhor dreih no·n aya,

c’ab sol deport venz’e guerrei

32

cel qui plus fort me guerreya.

 

Noih e jorn pes, cossir e velh,

planh e sospir; e pois m’apai.

on melhs m’estai, et eu peihz trai.

36

mas us bos respeihz m’esvelha,

don mos cossirers s’apaya.

fols! per que dic que mal traya?

car aitan rich’amor envei,

40

pro n’ai de sola l’enveya!

 

Ja ma domna no·s meravelh

si·lh quer que·m do s’amor ni·m bai.

contra la foudat qu’eu retrai,

44

fara i genta meravelha

s’ilh ja m’acola ni·m baya.

Deus! s’er ja c’om me retraya

(„a! cal vos vi e cal vos vei!“)

48

per benanansa que·m veya?

 

Fin’Amor, ab vos m’aparelh;

pero no·s cove ni s’eschai,

mas car per vostra merce·us plai

52

(Deus cuit que m’o aparelha!),

c’aitan fin’amors m’eschaya.

ai, domna, per merce·us playa

c’ayatz de vostr’amic mercei,

56

pus aitan gen vos merceya!

 

Bernartz clama sidons mercei,

vas cui tan gen se merceya.

 

E si eu en breu no la vei,

60

non crei que lonjas la veya.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 38 (VII). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’è, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’è, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se è una sola; se più di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn