70.9

 

Bernart de Ventadorn

 

 

 

 

Bel m’es can eu vei la brolha

reverdir per mei lo brolh

e·lh ram son cubert de folha

4

e·l rossinhols sotz lo folh

chanta d’amor, don me dolh;

e platz me qued eu m’en dolha,

ab sol qued amar me volha

8

cela qu’eu dezir e volh.

 

Eu la volh can plus s’orgolha

vas me (mas oncas orgolh

n’ac vas lei?). per so m’acolha

12

ma domna, pois tan l’acolh

c’a totas autras me tolh

per lei, cui Deus no me tolha;

ans li do cor qu’en grat colha

16

so que totz jorns s’amor colh.

 

S’amor colh, qui m’enpreizona

per lei que mala preizo

me fai, c’ades m’ochaizona

20

d’aisso don ai ochaizo.

tort n’a; mas eu lo·lh perdo;

e mos cors li reperdona,

car tan la sai bel’e bona

24

que tuih li mal m’en son bo.

 

Bo son tuih li mal que·m dona;

mas per Deu li quer un do:

que ma bocha, que jeona,

28

d’un douz baizar dejeo.

mas trop quer gran guizardo

celei que tan guizardona;

e can eu l’en arazona,

32

ilh me chamja ma razo.

 

Ma razo chamja e vira;

mas eu ges de lei no·m vir

mo fi cor, que la dezira

36

aitan que tuih mei dezir

son de lei per cui sospir;

e car ela no sospira,

sai qu’en lei ma mortz se mira,

40

can sa gran beutat remir.

 

Ma mort remir, que jauzir

no·n posc ni no·n sui jauzire;

mas eu sui tan bos sofrire

44

c’atendre cuit per sofrir.

 

 

 

Ed. Carl Appel: Bernart de Ventadorn, Seine Lieder, herausgegeben von C. A., Halle 1915, p. 55 (IX). – Rialto 7.vi.2002.


Mss.: xxx [Mss. oppure Ms.]

Edizioni critiche: xxx [oppure Edizione critica]

Altre edizioni: xxx [oppure Altra edizione]

Metrica: xxx

Melodia (X X): xxx [se c’č, se no togliere]

Ed. 1???: xxx [se c’č, se no togliere]

Note: xxx [se ci sono, se no togliere; Nota se č una sola; se piů di una, separate da – (alt+0150)]

[xy]


BdT    Bernart de Ventadorn