Bertran Carbonel

 

 

 

 

   

I.

   

Per espassar l’ira e la dolor

   

c’ay dins mon cor, e per cofizamen

   

c’ay bon en Dieu, fas lo comensamen

   

d’un sirventes contra la gran folor

5  

que fals clergue fan sotz bela semblansa.

   

Qu’ilh dizon be, mas eu vey ses doptansa

   

qu’ilh fan tot mal, don yeu ai dolor gran,

   

car sel que va la ley de Dieu mostran

   

degra ben far e seguir drech sendier;

10  

mas cobeitat fay home messongier.

   

 

   

II.

   

Laia cauza es tengud’al doctor,

   

so dis Catos, cant [falha] lo repren;

   

e qui mais val mais fay de falhimen,

   

can falh en res, que us homs ses valor.

15  

Qui prezica c’ayam en Dieu fiansa

   

e fassam be per la su’amistansa,

   

sertas ben dis, mas lo repres deman

   

qu’o dis per que fai nulh fach malestan;

   

que honestat non porta costalier

20  

ni fier ni franh ni fay fach de murtrier.

   

 

   

III.

   

Ai, fals clergue, messongier, traïdor,

   

perjur, lairo, putanier, descrezen!

   

Tant faitz de mals cascun jorn a prezen

   

que tot lo mons avetz mes en error.

25  

Anc sans Peire non tenc captal en Fransa

   

ni fetz renou, ans tenc drech la balansa

   

de liautat. No faitz vos pas senblan,

   

que per argen anatz a tort vedan,

   

pueys n’absolvetz, pueys no datz empachier,

30  

pueis ses argen no y trob’om deslieurier.

   

 

   

IV.

   

Non crezan pas silh fol entend[ed]or

   

blasme totz clercx, mas los fals solamen;

   

ni d’autra part no vazan entenden

   

c’aiso digua per doptansa de lor,

35  

mais que·m plagra fezessan acordansa

   

dels reys que an guerr’e desacordansa,

   

si c’otra mar passessan est autr’an,

   

e·l pap’ab els, e lay fezesson tan

   

que crestiantat s’en dones alegrier;

40  

e valgra may, que car son sa guerrier.

   

 

   

V.

   

Ar es ben dretz, pus ieu n’ay dich blasmor,

   

que·l be qu’els fan laus e vaza dizen:

   

drap de color e vaysela d’argen

   

refudan tot per Dieu nostre senhor;

45  

aissi·ls gart Dieus de mal e de pezansa

   

com els non an ni erguelh ni bobansa,

   

ni riquezas no van cobezeian,

   

ni joc d’amor – mas autre dieu non an!

   

Adoncx mostran camjamen, qu’en l’armier

50  

s’en vai l’arma, e la carn el carnier.

   

 

   

VI.

   

Al pus privatz Proensals, ses doptansa,

   

que huey viva, e de mais d’alegransa

   

vay, sirventes, a Selon, car lay van

   

miey sirventes, dir que·l pres qu’entrenan

55  

sosten, que·l gart de fals clercx, car leugier

   

son a mal far, e fals e messongier.

 

 

 

Text: Linda Paterson, Rialto 17.iii.2014.