Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del canzoniere M

Parigi, Bibliothèque nationale de France, fr. 12474

a cura di Francesca Sanguineti

Interpretativa    Note    Indice


c206rA

01    neran · en sera mens prezada

02    ma chanços · mas tant aurai

03    ab ferm cor lialmen · uostre

04    uoler uolgult enteramen · p(er)

05    qaras mes tant a ennuei tor

06    nat · non puesc dir sen q(e) uos

07    fassas foudat ·

08      

09    MAla donna le cors mi part em

10    fen · qan mi menbra del bell

11    acuilhimen · qan uos mi diest lo

12    baissar car comprat · p(er) qieus

13    rendiei lo fals anel ueirat ·

14      

RbVaq 392.19 (M 348)

15    Pere uidal ut dicit(ur).          

16    IA hom pres ni dezeretatz · no(n)

17    er debons amics garnitz ·

18    e rics qant es dauer eissitz ·

19    es clamatz fols e pauc amatz ·

20    es homs qant es desbaratatz ·

21    dis hom qa perdut p(er) no(n) sen ·

22    e ten hom greu per fol ma

23    nen · ni home qant fort ben

24    lles pres · e fora sauis e cortes ·

25    qides tan bon conseill denan ·

26    con pueissas qant ha uist lo

27    dan ·

28      

29    BEn podom en autruis fouldatz

Note    


c206rB

01    apenre con er plus complitz ·

02    e plus onratz e plus grazitz · e

03    plus francs e plus enseinhatz ·

04    e no pot esser fort senatz · qi nos

05    dona garda souen · co(n) luns pue

06    ia lautre deissen · e qi no(n) co(n)qi

07    er qant luecs es · amics e qan

08    los ha conqes · gard los q(e) mais

09    hi ha dafan · qal conqerer al

10    mieu semblan ·

11      

12    BEn es folls e outracuiatz · rics

13    hom ergueillos deschauzitz ·

14    siscuia qab sosuilans ditz · ab

15    sobrieras ni ab foudatz · li pu

16    esca hom esser priuatz · ni qe

17    ialam de bon talen · e si tot ho(m)

18    loill fai paruen · p(er) paor a qo

19    no(n) es res · qe qant hom lo tru

20    ebæn deisses · ab gaug e ab ale

21    grier gran · rison tuit qant

22    el uai ploran ·

23      

24    QIeu dic qe ben es estragatz · totz

25    homs qan si sent enreqitz · qi

26    uol ades tener aunitz · sos uesis

27    e apoderatz · e deu ben esser azi

28    ratz · e maluolgutz p(er) tota gen ·

29    e er ben dreitz se mals llen pren

Note    


c206vA

01    qar nos auem uist e apres · p(er)

02    un o per dos o per tres · qe so ana

03    uan percassan · don tuit deuo(n)

04    esser menbran ·

05      

06    QAissi es le segles passatz · q(e) luns

07    es pecs lautreissernitz · lunsui

08    lans lautre gen noiritz · luns

09    mal apres lautrenseinhatz ·

10    luns uertadiers e lautres me(n) ·

11    qel mon non ha un tan ualen ·

12    en cui tuig bon aib sion mes ·

13    for le reis dels aragones · qar

14    en lui son tuit ben sobran ·

15    ia non sabres demandar tan ·

Note    


c207rA

RmCast 396.6 (M 349)

01    Seruentes qe fes pere ca(r)denal

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12    MOn chantar uu

13    eilh retrairal co

14    minal · de tota

15    gen e sil deinho(n)

16    auzir · ni lentendon nil sabo(n)

17    deuenir · cascus poira triar lo

18    be dal mal · qar cobeitatz a pres

19    lo mon tan brieu · qe noi cor

20    dretz ancar ni temon dieu ·

21    ni i trobom fe uertat ni chau

22    simen · ni u(er)goinha anlo pl(us)

23    de la gen

24      

25    REi e comte bailho e senescal ·

26    uolon castells e las uillas sas

27    sir · am lur gran tort e paubra

28    gen delir · el croi baro cuion

29    far atretal · qe chascus ditz ieu

30    penrai daqo mieu · am tot zo  

Note    


c207rB

01    son plus paubre qe romieu · e

02    no tenon uertat ni sagram(en) ·

03    e nos autre em daqel meseus

04    sen ·

05      

06    E Glesa uol tos temps far atre

07    stal · am cobeitat gen cauzar

08    e uestir · e lur prelat uolun

09    tant enantir · qe ses raso alar

10    gon lur deptal · qe si tenez per

11    els un honrat fieu · uolran la

12    uer e nol uos rendran lieu ·

13    si no lur das una soma dargen ·

14    o no lur fatz plus estreg coue

15    nen ·

16      

17    SI moine neir uol dieus qe si

18    on sal · per pro(n) maniar ni per

19    femnas tenir · ni moine bla(n)c

20    per termes amentir · ni per er

21    gueilh templier ni ospital ·

22    ni canonges p(er) p(re)star a renieu ·

23    ben tenc per fols san peire sa(n)t

24    andrieu · qi sofriron per dieu

25    tan grieu turmen · saqist ue

26    non aissi asaluamen ·

27      

28    SI capellan per trop beura noal ·

29    ni legistas per tort amante

30    nir · ni albergier per lur ostes

Note    


c207vA

01    trair · ni logadier per falsar

02    lur iornal · ni robador ni baillo

03    ni corrieu · rauban la gen si

04    saluan no creieu · qe meroneret

05    no reinho follamen · e cil qi

06    stan confes e peneden ·

07      

08    REuendedor obrier e menestral ·

09    iran a dieu si lur o uol suffrir ·

10    am car uendre ezamenten

11    pleuir · e camiador e home de

12    portal · e renoueir seran salu

13    con iusieu · e noirigier e(m)blan

14    zo qom lur plieu · laborador t(er)

15    ras sensals menten · obran

16    festas e mecinas cresen ·

17      

18    A Lautra gen darai conseilh le

19    al · si tot nol sai amo(n) ops re

20    tenir · qe cascus pe(n)s de ben far

21    e de dir · de son poder qar plus

22    de bon captal · non porterem

23    escrit en nostre brieu · qa(n) nos

24    nirem e rendrem contadieu ·

25    qes aurem faig al ior del iuia

26    men · al gran seinhor qin for

27    met de nien ·

28      

29    QI mi repren mo(n) chantar no  

Note    


c207vB

01    mes grieu · sieu man far ben

02    si tot men faz pauc ieu · qar

03    si las gens reinheson ben ni

04    gen · pois pogron dir de foll

05    a hom trag sen ·  

Note    


c208rA

01      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


NOTE

 

206rA

206rA11: mi è aggiunto sul margine sinistro.

207rA
207rA22: ainlo con i depennata.
207rB

207rB22: canonsges con la prima s espunta.
208rA

208rA9: il verso e grieu ... bos è aggiunto sul margine inferiore sinistro.
208vA

208vA18: li corretto su ll.
208vA19: li corretto su ll.
208vB

208vB22: el è aggiunto nell’interlinea.
209rA

209rA8: qe è aggiunto nell’interlinea.
209vB

209vB29: un è aggiunto nell’interlinea.
210rB

210rB11: h qe è aggiunto nell’interlinea.
210rB

210rB17: geni con ge espunto.
210rB28: ilh è aggiunto sul margine destro.
211rA

211rA28: en è aggiunto nell’interlinea; es ei con ei espunto.
211vA

211vA18: toligut con i espunta.
211vB

211vB27: qa(n)r con r espunta.

212rB

212rB5: amors con s espunta.
212rB24: troberers con la seconda r espunta.
212v

212vB6: pueia e entiera sono aggiunte nell’interlinea.
213rA

213rA19: si è aggiunto nell’interlinea.


Edizione interpretativa di M

Corpus dell’antico occitano

 

8.iii.2018