Rialto        

 

Corpus dell’antico occitano    

 

Edizione diplomatica parziale del canzoniere P (cc. 1-38)

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. XLI.42

a cura di Marco Bianco e Giuseppe Noto

Cao 2019

Interpretativa    Note


1rA

BtBorn 80.8a (P 1)         

01     Emblanchacet . .I. ·

02     BEm plaz le gai

03     temps de pas

04     chor · Qe fai

05     foillas e flors

06     uenir · E plaz

07     me cant aug

08     la bauzor · Dels

09     ausels qe fan

10     retendir · Lor

11     cant per le bos

12     chaie · E plazm

13     can ueisobrels praz ·

14     Tendas e pauillons fermatz ·

15     E plazme en mon coraie ·

16     Can uei per lo camps arengaz ·

17     Caualiers en cauals armaz ·

18     §E plazm can li coredor ·

19     Fan las iens e lauer fugir ·

20     E plazme can me uei apres lor ·

21     Gran iens armatz en sems uenir ·

22     E ai gran alegratie ·

23     Can uei fort castels aseiatz ·

24     Els batris rotz (et) esfrondatz ·

25     E uei lost el ribatie ·

26     Qes clau de mur e de fosatz ·

27     Ablicas de fors pals cunatz ·

28     §E altresim platz de seignor ·

29     Qant es primiers als esuasir ·

30     En caual armartz ses tremor ·

31     Caissi fai los seus enardir ·

32     Ab ualenti uasalatie ·

33     Can lestorm sera meschatz ·

34     Cascuns deu esser acesmatz ·

35     Asegrel dagratie ·

36     Qe nul hom no(n) es re prisatz ·

37     Tro ca maint colps pris e donatz ·

38     §Mazas e brant e elm de color ·

39     Escutz traucar e desgarnir ·

40     Ueirem alentrar de les tor ·

41     E maint uasal ensems ferir ·

42     E don iran aratie ·

43     Cauals dels mortz e dels nauratz

1rB

01     E cant er en lestorn intratz

02     Cascum hom de paratie ·

03     No pes mais dasclar caps e bratz ·

04     Car mais ual mortz que uiure sobratz ·

05     §Ben uos dic que tan noma sabor ·

06     Maniar ni beure ni dormir ·

07     Con cant aug cridar alor ·

08     Danbas las partz (et) aug hantrair

09     Ios cauals per lerbastie ·

10     E aug cridar aidaz aidaz ·

11     E uei cader per los fosatz

12     Paucs e grantz per lerbastie

13     E uei los mortz per los costatz

14     Ab tros de lanza segnalatz ·

15     §Pro contessa per la meillor ·

16     Qe hom puesca el mon chausir ·

17     Uos ten hom per la iensor ·

18     Qanc mires ni mais se mir ·

19     Biatrix daut lignatie ·

20     Bona do(m)na en ditz en fatz ·

21     Font onsorzon totas beutatz ·

22     Bella ses maiestratie ·

23     Uostre fin pretz e tant puiatz ·

24     Qe sobre totz es en auzatz ·

25     §Donzella daut lignatie ·

26     Tal en cui es pretz e beutatz

27     Am fort e sun per leis amatz

28     E donam tal coratie

29     Que ia non cuitz esser sobriatz ·

30     Per fols gelos outracuiatz ·

31     §Barons metez en gage ·

32     Castels uillas e ciuitatz ·

33     Abainz cuns quecx nog ue reciatz

PRmToul 355.16 (P 2)         

34     Emblanchacet .II.

35     Si cum cellui qa seruit son segnor ·

36     Lonc temps el pert p(er) un pauc fallimen ·

37     Mauen p(er) so qar ieu am loialmen ·

38     Faz son coman de mi don e damor ·

39     Ni ia del tot nom deuria chaisonar

40     Ni mal uoler mado(m)na sil plages ·

41     Per o ben sai qan hom plus sauis es ·

42     Adonc si deu plus de fallir gardar ·

43     §Tan tem son prez (e) sa fina ualor ·

1vA

01     E tan ai cor de far tot son talen ·

02     Etan me fai lausengier espauen ·

03     P(er) qe non aus de lei faire clamor ·

04     Ni mon fin cor descobrir ni mostra(r) ·

05     Mas mil sospir li ren loiam per ces ·

06     E ueus lo tort de qeu li sui mespres ·

07     Qar anc la ausei tan finamen ama(r) ·

08     §E sil plagues chem fezes tan dono(r) ·

09     Qa ienoillons sopleian humelmen ·

10     Son bel cors gai gen format auinen ·

11     Ell duoz esgar e la fresca color ·

12     Me laissas sospiran remirar ·

13     Ben crei iamais nom fallira nul bes ·

14     Que tant fort ma samor lazat e pres ·

15     Qe dals no(n) pens nim puosc mamo(r) uirar

16     §Del parage no(n) soi ni del ricor ·

17     Qe iam tamses q(e) il fes damo(r) paruen ·

18     Mas chan hom som mener acoill gen ·

19     Dobla son prez e creis mais de lauzo(r) ·

20     Per qe fora ma do(m)pna ben estar ·

21     Si chalqe semblan fairem uolges ·

22     Quen tot lo mon no(n) es mais nulla res ·

23     Que iasens li mi pogues ioi donar ·

24     §Ben sai a essien qeu fai follor ·

25     Qar ai en lei mes mon ente(n)dimen ·

26     Mas no(n) puosc alcum pl(us) li uau fugen ·

27     Mais la dessir e dobla ma dollor ·

28     Qaisso com uol non pot oblidar ·

29     E sa pres cent mal traitz un besages

30     Ben fora rich e sol challei non pes ·

31     Iraili tost deuan merce clamar

32     §Sa gran beutat son gen cors mi e ca(r) ·

33     Son prez sonor sal deu el dig cortes ·

34     Que res de bes noi faill mas qan me(r)ces ·

35     Cab sol aitan no(n) trobei nul par ·

36     §Chanson uaime tost retrair e conta(r)

37     Ad autra mar e dir al pro marqes ·

38     Meser contar qen lui a tan de bes ·

39     Per qom lo dei sobre totz apellar ·

AimPeg 10.33 (P 3)         

40     Emblanchacet .III.

41     LOnzament man trabaillat e mal mes ·

42     Ses nuil repaus amor en son poder ·

43     Si qe del tut man uencut e conqes ·

1vB

01     Mas el em ten tan gai (e) en bon esper ·

02     Qa mos oilz man mo(n)strat la genso(r) ·

03     Ez en mon cors enclausa la meillor ·

04     Per qe del tot gadainat ma mi oill ·

05     El temps car mos cors plus que no(n) soill ·

06     §Mesura e sens qes raziz de totz bes ·

07     Iouens beltaz conoissansa e saber ·

08     Poisch en len dex can la nos trames

09     E uolg qe fos per co qe sap ualer ·

10     Sa uallence plus ualens de ualor

11     E sa honransa plus honrada de honor ·

12     Non cre per qeu de loing de lei em toill ·

13     Ni qaltre si uestre ni despoill ·

14     §Qel bel semblantz el mot gai e co(r)tes ·

15     El dolz esgar bias faiz el plaiser

16     Cab mesura diz e fai qua(n)d luoch es·

17     Le fai a toz blandir e car tener ·

18     Com no(n) ueuei com no(n) diga lauzor ·

19     Qa mi meteis fai doblar ma dollor

20     Qan ilor aug dir com parla ni acoill

21     E plaz men plus lo mals on plus me(n) doill ·

22     §Anc no(n) cuiz mais aueni(r) pogues

23     Anuill hom ni ges nom sembla uer ·

24     Qe sa dolors la bellis ni li plagues ·

25     ˂    ...>    

26     ˂    ...>    

27     Mas am plus com mais em ma dolo(r) ·

28     Per so souen de lacremas em moill

29     Mon uis car no(n) aus dir lo be qil uoill ·

30     §Ami meteis dich lo plus bel prech q(e) pes ·

31     E faz cum sillen prech ao parer ·

32     Pois ab co fait can ai mon consel pres ·

33     Uein deuan lei qe il cuich mos uoller ·

34     E can la uei no(n) sai se sper amor ·

35     O per temer o per temer ricor ·

36     Torn ces parlar muz e no(n) per orgoill ·

37     Ainz mes dumel escoill ·

38     §Ualenz biatrix anc plus bella flor ·

39     De uostre temps no(n) trobep ni meillor ·

40     Tan es bona com mais lauzar uos uoill ·

41     Ades trob plus de ben qe non soill ·

GrBorn 242.55 (P 4)         

42     Emblanchacet .IIII.

43     Per solatz reueilhar ·

2rA

01     Qe ses trop endormitz ·

02     Et pe(r) prez ques faiditz ·

03     Acuilhir e donar ·

04     Mi cuigei trebeilhar ·

05     Mas ar men sui gequitz

06     Per so men soi failhitz ·

07     Quar no(n) es da cabar

08     Com plus men ue uolo(n)taz e talans ·

09     Plus creis e sors lo da(m)pnages el da(n)s ·

10     §Greu es de sufertar ·

11     A uos ho dic quo uitz

12     Com era iois grazitz ·

13     E tug li ben estar ·

14     Mas no(n) podes uirar ·

15     Qui gua de fust nouitz ·

16     Ni uilans uielhs formiz ·

17     Estar grat caualcar ·

18     Laitz es lafars e fers e malestans ·

19     Don hom pert dieu e rema malans ·

20     §Uos uis torneis mandar

21     E segre als gen garnitz ·

22     E pueis dels mieilhs feritz ·

23     Huna sazon parlar ·

24     Ares pretz de raubar

25     E des brancar berbitz ·

26     Caualiers si aunitz ·

27     Ques met en dompneiar ·

28     Pueis qe toqua del mals moutas bela(n)s ·

29     Ni que rauba glieiszas ni uiandans ·

30     §On son gandit iocglar ·

31     Que uis gent acuilhitz

32     Qua tal a mestier guitz

33     Qe solia guidar ·

34     E per so ses reptar ·

35     Naier tals escarnitz ·

36     Pos fo bons pretz failhitz ·

37     Qe solion menar ·

38     Conpanhos e non sai cans ·

39     Gent en arnes e bels e benestans ·

40     §E ui per cort anar

41     De iotglaretz petitz ·

42     Gen causatz e uestitz ·

43     Sol per dompnas lauzar

2rB

01     Ar non auszan parlar ·

02     Tant es lo pretz delitz ·

03     Don es lo tortz issitz ·

04     De las mal razonar ·

05     Non sai de qual dellas ho dels amans ·

06     Hieu dic dam dos que pretz na trag lenga(n)s

07     §Quieu eisciu sol sonar ·

08     Totz proszom eissernitz

09     Que nom sai conseilhitz ·

10     Qen luec de solassar

11     Auig en las cortz los critz ·

12     Quai tan leu ses grazitz ·

13     De laus e de bramar ·

14     Lo cortetes entrelar ·

15     Com us bos dels ricx chans ·

16     Afar e dels temps e dels ans ·

17     §Mas a cor afrancar ·

18     Qui ses trop endormitz ·

19     Non deu hom los oblitz ·

20     Nil uils faitz remenbrar ·

21     Qe mal es a laissar ·

22     Afiars pos es pleuitz ·

23     El mal don soi garitz ·

24     Nom cal ia metzinar ·

25     Mas uolf e uir e balans ·

26     E prenhe lais e forse damps los pans ·

27     §Daitant mi puesc uanar ·

28     Canc mos ostals petitz ·

29     Non fo dels enuazitz ·

30     Quel cui aug totz duptar ·

31     Anc nom fes mas amar ·

32     Lo uolpilhs ni larditz ·

33     Doncs mos senher chauzitz

34     Si douria pensar

35     Que no(n) les ges pretz ni laus ni bo(n)bans ·

36     Qui eu qem lau dels sia de lui clamans ·

37     §Eras no mas p(er) que no(n) mo demans ·

38     Car blasmera saissi reman mos chans ·

39     So del dalfi que conois lo bos chans ·

GrBorn 242.36 (P 5)         

40     Giraut . .V.

41     Ges asci del tot no(n) lais ·

42     Cantar ni deport ni rire

43     Qancara nomeis lais ·

2vA

01     Mas car plus nom plaz

02     Deport ni solatz

03     Non uuoil en mi sol despendre ·

04     Mos bos ditz presatz ·

05     Anc qe comentz ·

06     Leo zans auinenz ·

07     Puos estregnon las denz ·

08     Qar non laus retraire ·

09     Qar no(n) i uei gaire ·

10     Cui plaza gais ·

11     Ni trob qui men uei ·

12     Quant mallegre nim sbaudei ·

13     §E pero si mi noz mais ·

14     Mas qar non es ben a dire ·

15     Ma mala amiga quin trais ·

16     Per qem par foldat

17     Sarai doncx suffrentz

18     Ia men uengnalentz ·

19     Ben ni gauzimentz ·

20     Qar nuill fins amaire ·

21     No sap damors gaire ·

22     Qi leu sirais ·

23     E mezei camors dona lei ·

24     Com laltrui tort landa ·

25     §Uers es que samors mestrai ·

26     Ni non sen uol escondire ·

27     E puois la forza el platz pais

28     Que men ual uertatz ·

29     Miellz men fora satz ·

30     Chel cor iures ses atendre ·

31     Ues caloco(m) latz ·

32     E puois forza uenz

33     Nos es dreitz guirenz ·

34     El paoc iscienz ·

35     Qe mes qab dellaira ·

36     Dompna me ueiaire ·

37     Qeu tem non bais ·

38     Se uas lei felnei ·

39     Qa poder qem sorz me sordei ·

40     §Mais quim fos amics uerais ·

41     E de mon ben esgardare ·

42     Fin (e) franc (e) ses mals abs ·

43     Ab qem fos celatz ·

2vB

01     Ia non fos preiatz

02     Ioi em pogra anquara rendre ·

03     Non so tan loignatz ·

04     Qel cor mescredens ·

05     Se conbat el senz ·

06     El ters espauenz ·

07     Qanc mais tem laire ·

08     Dis null fort repaire ·

09     Sol non estais ·

10     Qel cor e tuit treis ·

11     Plus temet ues lei ·

12     Non des rei ·

13     §Ara soiorn es en grais ·

14     Qar sap com me pot aucire ·

15     Quanc puois no(n) fui lez ni gais ·

16     Des cun fol usatz ·

17     Qe ma dus en pecchatz ·

18     Ma fait (e) fetz entendre ·

19     Gran menzoigna el faitz ·

20     Non fos pois girenz ·

21     Plus que lardimenz ·

22     En que ma souenz ·

23     Ni adon doneiaire ·

24     Ser uns emperaire ·

25     Sei sobrier fais ·

26     No ner qen lei uei ·

27     Qamors non uol com segnorei ·

28     §Quan no(n) fu qui leu safrais

29     Nis fe uencutz · ni suffrire ·

30     Se tot ses enals (e) uais ·

31     Quanc non fos paiatz ·

32     Cun desmesuratz ·

33     Quis menaza descoiscendre ·

34     Per qe humilitat ual al conoisenz ·

35     Adoncx non a prenz ·

36     Que erguoll esmenz ·

37     Per qe sufertaire ·

38     Se non es gabaire ·

39     Conqer cun bais ·

40     E teng em anei ·

41     Mas ieu non dic que ben estei ·

42     §Quant ualor qu uil preg fais ·

43     Per nuill agrazir aseire ·

3rA

01     Ues bon estar non atrais ·

02     Ni ric ia maluatz ·

03     Nimal enseignamentz ·

04     Non si degra en aut estendre ·

05     Sem fos dreiz iuaz ·

06     E uai si mentez ·

07     Hoc e doncx consenz

08     Qe maluasa genz ·

09     Saes uos dompna atraire ·

10     Comd (e) de bonaire ·

11     Maus daiscel nais

12     Locx en que follei ·

13     Mais qui non pensa amor niei

GrBorn 242.31 (P 6)         

14     Giraut de Borneilh . .VI.

15     De chantar em fora entremes ·

16     Proi uetz per cui ia desolatz

17     Sieu uis qe bon chant fos amatz

18     Per o sagues agiuda ·

19     De raison o de druda ·

20     Ualen ges non defen ·

21     Qeo non chantes anqera ·

22     Tant mes esqiua e fera ·

23     La perda el dan ·

24     Car aisi iois (e) can ·

25     E prez e galobia

26     Quera appellom fullia

27     Sem deport ni mesgao · nim chan ·

28     E non fai zo qe lialtri fan ·

29     §E nom par com sia cortes

30     Qui tot ion uol esser se(n)natz ·

31     Mout magrada bella foudatz

32     Longnada o retenguda ·

33     Si com locs e temps muda ·

34     Qel sen fai pairisen ·

35     Qel en antz es esmera ·

36     Es ieu qi chant leschera ·

37     Per uer en an ·

38     Sieu saubes que ioi fos afan

39     Ni trebail cortezia ·

40     Ia deo sos pron noiscia ·

41     Qui laisa ioi ni bel senblan

42     P(er) maluastat ni per engan ·

43     §Oblidar uolgra si pogues ·

3rB

01     Mais non puoisc don soi irat ·

02     Car uei alas granz poestatz

03     Laisar so las (e) bruida ·

04     Cun ampla recreduda ·

05     Per pren qe tol iouen ·

06     El en causa el es ferra

07     Es ieu qui non cuiera ·

08     Que de milz anz fos tan ·

09     Bassatz pretz ni boban ·

10     Queisa cauallaria ·

11     En ual mentz e drudaria ·

12     Pois gardes son pro ni son dan ·

13     Poag mester de fin aman ·

14     §Ges mudar no(n) puois qe no(n) pes ·

15     Mais duna ren sui conortaz ·

16     Cun messagier ben ensegnatz

17     Me dis chunam saluda ·

18     Que ma ioia renduda ·

19     Qar preu (et) iauzimen ·

20     Mon chant qeu no(n) cantera

21     Per autra ni crezera ·

22     Salutz ni man ·

23     Tan uuoill sa segnoria ·

24     Per o sa lei plazia ·

25     Qem poin sos sol un pauc en an ·

26     Al noil qer ni plus noi deman ·

27     §Mi deu far ma bona fes ·

28     Qar anc non sui mal ueziaz ·

29     Que fin am (e) fin sui amaz ·

30     E sia ben uenguda ·

31     Aital com lei uolguda ·

32     Plazen (com) da e rien

33     Lan tail colorera ·

34     Que ia ren non cangera ·

35     Qel pretz prezan ·

36     El cor a dreitz e benestan ·

37     Dolz (e) de bella paria ·

38     Ma mes en sa baillia ·

39     Per qi eu lais (e) pren (e) soan ·

40     Em enardis (e) uau dotan ·

41     §Preiar la uolgra sel plagues ·

42     Puois per lieis sui en ioi tornaz ·

43     Que fos nostra bonamistatz ·

3vA

01     Per un amic saupuda

02     Que plus ner car tenguda ·

03     Qar gen dira souen ·

04     Zo don no malegrera ·

05     Mentres qe sol celera

06     Conors er gran

07     E ioi qan troba fins aman ·

08     A cui solas (e) ria ·

09     Qar qui no(n) pot qui qe dia

10     Dir asamiga son talan ·

11     Chonuen qaia per cui lai man ·

AimBel 9.3 (P 7)         

12     Giraut de Borneilh .VII.

13     Aissi col pres qi sen cuia fugir ·

14     Qant es estort (e) hom pois lo rep(re)n ·

15     Ellen dobla son perillos tormen ·

16     Cugei ab geing d(e) sa preisson isir ·

17     Damor qe ma tan duramen (con)qes ·

18     Qe p(er) nuill geing estorce(r) nolh posc ges ·

19     Anc mai no(n) fu en tan mala preso ·

20     Qe se(n)s ongues nom pogues tene(r) ges pro ·

21     §Cabaital geing men fes mon sen p(ar)ti(r) ·

22     De son pais qeu no(n) ui son cors gen ·

23     Caschun oblit co com nom ue souen ·

24     Mas anc mon cors no(n) pod tan afo(r)tir ·

25     Qem get dal col cella qe ma (con)qes ·

26     Don crei morir se no len p(re)n me(r)zes ·

27     Qe mon cors es mirails d(e) sa faison ·

28     Per q(e)l fugirs no mes ren se mals no ·

29     §Tan mes al co(r) q(e) can de leis consir ·

30     Cels q(e) pa(r)lon a mi ges nols enten ·

31     E faz lor en al les garda(r) paruen ·

32     Cab semblan e ab oc e no dir ·

33     E pos entrels tris ab fin ioi cortes ·

34     Pensan delleis com ueuze(r) la pogues ·

35     Qeu no(n) ai ioi mais tant qan ab leis so ·

36     Ni naus parlar tan en ten mal reso ·

37     §Als no(n) sai fair mas lai on posc auzir ·

38     Delleis parlar men tornarai coren

39     Qar fins amics per gran retrahem(en) ·

40     Cant aussi dons lauzar ni ena(n)zir ·

41     En parl ab leis ab cui plaz toz sos bes ·

42     Car neguns hom tan en amics nomes

43     Sella me tau qeu non uoilla son pro ·

3vB

01     Si uals aitan can dira sa razo ·

02     §Tiesta t can deu a honor abelir ·

03     E tot qan uei en uerai prez ualen ·

04     E tot qan taing a ioi (et) a iouen ·

05     I uei ades qand eu mais la remir ·

06     Car noi ue amos oillz so qe pes ·

07     Mor deziran qe straia dolors es ·

08     Que fug daico don li sauria bo ·

09     Lo consegres mais dautra re canc fo ·

PVid 364.36 (P 8)         

10     Giraut de Borneilh .VIII.

11     Plus qel paubres qan iai en ric ostal ·

12     Qui noca s plaing si tot sa gran dolor ·

13     Can tem qe torn ad enoi alseignor

14     No maus plaigner de ma dollo(r) mo(r)tal ·

15     Ben dei doler quand ellam fai orgoillz

16     Qe sollamen als no dexir ni uoillz

17     Qe si ual res non laus clamar merce ·

18     Tal paor ai qa des se noi de me ·

19     §Ma si com cel qe garde el uerial

20     Qil senbla bels contra la resplandor ·

21     Quant eu lesgard nai al cor tal dolzo(r) ·

22     Qeu men oblit p(er)lei qeu vei e tal ·

23     Ben bat amors ab la uerga qeu coill ·

24     Car una ues en son rial capdoill

25     Lenblei un bas don era mi soue(n) ·

26     Hai com mal uic qi zo cama no ue(n) ·

27     §Si maiut deu pecat fai criminal ·

28     Ma bella do(m)pna qar ill nom secor ·

29     Ben sap qen lei ai mon cor (e) ma mo(r)

30     Si qeu nom pes de nuill autre io(r)nal ·

31     Donc p(er)qem sona tan gen ni mal acoill ·

32     Pos pro nom te de co don plus mi doill ·

33     E cuiaimi aissi loingnar de se ·

34     Ainz soffrerai co qai sofert ancse ·

35     §Qe soffrir taing a seignor natural ·

36     Los torz els dreiz el sen ella follor ·

37     Qar greu pot hom de guerra aue(r) honor

38     Pois qeis sesgard faiditz de lo gal ·

39     Ben soi faiditz si de samor mi toill ·

40     No men torrai ainz lam mais q(e) no(n) soill ·

41     Tenram ia uil puos amal mi rete ·

42     Non o deo far qar per amor maue ·

43     §Caissi ma tot mi douen son cabal ·

4rA

01     Qe sim ma lia non aura peior ·

02     Qel seus plazers ma tan dousa sabo(r) ·

03     Qe ges del meu non remenbra ni(m) cal ·

04     Non es iorz qesamors el cor nom br oill

05     Per cai tal ioi qan la uezon mei oill ·

06     Qamos cor pensa de son grat be ·

07     Qel mon non uoill ni dexir autra re ·

08     §Sabez per q(e) il port amor tan coral ·

09     Qar no(n) ui tan bella ni gensor ·

10     Ni tan bona dom teig(na) qai gran rico(r) ·

11     Qar soi amicx de do(m)pna qe tan ual ·

12     E si ia uei qen sembs ab mi de poill ·

13     Mielz me stara chal seignor da si doill ·

14     Qui manten prez quandaltre sen recre ·

15     E no(n) sai plus mas a tan nai gaufre ·

16     §Als qatre reis de spangna esta molt mal ·

17     Qar no uolon auer paz entre lor ·

18     Qar altramen son ill de gran ualor ·

19     Adreich e franc e cortes e lial ·

20     Sol qe de tan gen cesso lor escuoill ·

21     Qe uireson guerra en altre fuoill ·

22     Contra le gen qe nostra lei non cre ·

23     Tro qe spagna fos tuta duna fe ·

24     §Bel castiaz seigner p(er) uos mi duoill ·

25     Qar uos uei la (e) car mi donz no(m) ue ·

26     Manierna cui am de bona fe ·

GrBorn 242.80 (P 9)         

27     Giraut del bornelh . VIIII.

28     UN sonet faz maluaz (e) bon ·

29     E non sai de qal razon ·

30     Ni de cui ni cum ni per qe ·

31     Ni no(n) sai re don mi soue ·

32     E farail pois no(n)l sai far ·

33     E chant lo qi nol sap cantar ·

34     §Mal ai can hom plus san no fon ·

35     E teing maluaz hom per pron ·

36     E don asaz quand non ai re ·

37     E uoill mal cellui qim uol be ·

38     Tant sui fins amics ses amar ·

39     Qanc sen perd qun uol guadagnar

40     §Ab cellui uau qi nom so nom ·

41     Aqier qand non a qe don ·

42     Per ben estar soi abiaufre ·

43     Qai si sai far co qem coue ·

4rB

01     Qem leu qam mi degra colcar

02     E chant daico don dei plorar ·

03     §De tort em uai e den uiron

04     Foudatz qe mais sai de caton ·

05     Deuer lo cuil uir la fre ·

06     Sautre plus fol no men rete ·

07     Qaitals sen me fi en seignar

08     Al prim qeram fai folleiar

09     §Drutz ai estat una sazon ·

10     Senes enian ab tracion ·

11     Ab orgoill ai clamat merçe

12     Al altrui ops si com per me ·

13     Qestra mon grat cuig acobar

14     E qier zo qe nom uol donar

15     §Do(m)pns sai no(n) uoill qen son

16     Ni sim fai mal qillom perdon

17     Si uollia calgar ab me ·

18     Ab pauc non uos iur p(er) ma fe ·

19     Qe pro men faria preia

20     Mas nom de hom trop soanar

21     §Si me fezes ben guizardon ·

22     Eu sai ben trobar ochaison ·

23     Per qe s(er)uicis sen recre ·

24     Mas co da qeus dan cres simple ·

25     Per maluistat leuar

26     E mais uoller per sordeiar ·

27     §No sai de qe me fac canchon ·

28     Niqe siautre nom despon ·

29     Qar tant fols la saber maue ·

30     Re no conosc qe perte ·

31     Cella ma fait outracuiar ·

32     Qe nom uol amic appellar ·

33     §Eu cuig ciausimen parlar ·

34     E dic co qem fai agitar

35     §Ellam pod en mon sen tornar

36     Sim deignaua tenir encar ·

BnVent 70.10 (P 10)         

37     Giraut de Bornelh . .X.

38     Amors e chals iois uos es ·

39     Ni cal bens uos pot escazer ·

40     Sauzirez selui chauez pres ·

41     Qi uas uos no(n) sausa mouer

42     Qar de mi dol no us pren ·

43     Qamar mi faitz en perdon loiaumen ·

4vA

01     Sella on ia me(r)se non trobarai

02     §Gran mal mai faitz ma bona fes ·

03     Qem degra ab midon ualer ·

04     Essieu ai faillitz ni mespres ·

05     Per trop amar ni per temer ·

06     Don qe farai ai las caitiu dolen ·

07     Qa toiz esmais de bon acuillimen ·

08     E mei tot sol ai ira e de chai ·

09     §Guerir magra si masizes ·

10     Qaisi magra faig son plazer

11     Mas lo sieu cors gai (e) cortes ·

12     Es genser com posca uezer ·

13     Nagra esmai e pene de rasen ·

14     Ia non creirai noman cubertamen ·

15     Mas illz o fai per plan asai ·

16     §Pos uei qe preiar ni merces ·

17     Ni seruir pro nom pot tener ·

18     P(er) amor de deu mi fazes ·

19     Ma donpna qalqe bon saber

20     Que gran ben fai un poi de seiuamen

21     Celui qe trai tan gran mal com eu sen ·

22     Es aissi muer qe retrais li serai

23     §Del maior tort qe zeul hagues ·

24     Uos dirai si us plaz lo uer

25     Ameraila sil il plagues ·

26     E seruiraila a mon poder ·

27     Mas nos eschai chel am tan bassam(en) ·

28     Pero ben sai qasaiz fora auinen ·

29     Car ies amors segon ricor no(n) uai ·

30     §Quel mon non es mas unares ·

31     Per qeu gran ioi pogues auer ·

32     Et aqella no aurai ies

33     Ni dautra non la puosc uoller ·

34     Per o si nai p(er) leis ualor e sen ·

35     Eu soi plus gais en te(n)g mo(n) cors pl(us) ien ·

36     Car sil non fos nome(n)zeren plaien ·

37     §Mesaier uai e portami curen ·

38     Ma chanzon a mon frances ·

39     Lai part moiron e diguas len

40     Qe breumen lo uerai ·

AimPeg 10.8 (P 11)         

41     Giraut de Bornelh XI.

42     ANch mais de ioi ni de chan ·

43     Ni de solatz mantener ·

44     Non agui al meu parer ·

4vB

01     Tan bon ni tan ferm talan ·

02     Ni anch mais non me plac tan ·

03     Com eram plaz damor sa ma(n)tenezha ·

04     Per qeu la uoill mantener (et) honrar

05     En contra cels defendre (e) raisonar

06     Qin fan clamor alq(e)s p(er) no(n) sabenzha ·

07     §E cals qe sen an claman ·

08     Damor an pauch de saber ·

09     Qar segon razon e uer ·

10     Eu uenzerai razonan ·

11     Cels qi sen uan rancuran ·

12     Camors non fai mal ni desconoisse(n)zha

13     Per qe nuillz hom sen deia rancurar ·

14     Ni ges amor no pot apoderar

15     Neguna res ses grat dautra ualenzha ·

16     §Ni fin amors cho uos man ·

17     Non ha ni no pot auer ·

18     Absi forzha ni poder ·

19     Ni nuill conseill pauc ni gran ·

20     Si li oill el cor non li dan ·

21     Mas zho cals oillz plaz e al cor age(n)zha

22     Uol fin amors qe no ipot contrastar

23     P(er)zho non dei amor ocaisonar

24     Tan cum los oillz el cor ama parue(n)zha ·

25     §Car li oill son drogoman

26     Del cor eill oillz uan uezer ·

27     Zo cal cor plaz retener ·

28     E can ben son acordan ·

29     E ferm tuit trei dun sce(n)eblan ·

30     Adoncas pren uerai amors nascenzha ·

31     Da so qe li oill fan al cor agradar ·

32     Qisters non pot naisser ni com(en)zhar ·

33     Mais per lo grat dels treis nais e com(en)zha ·

34     §Per lo grat e pel coman ·

35     Dels treis e per lor plazer ·

36     Nais amors qen bon esper ·

37     Uai sos amics confortan ·

38     Per qe tuit li fin aman ·

39     Sapchan camors es fina ben uole(n)zha

40     Qi nais del cor e dels oillz ses doptar

41     Qeil oill la fan florir el cor granar ·

42     Amors qes fruiz de lor uera semenzha ·

43     §Per qeu adui merceian ·

5rA

01     Mes oillz el cor ses tener

02     Ez amor cab ferm uoler

03     Sen uan trestuit p(er)cazhian ·

04     De mas honor traire enan ·

05     E de mos bens ses geing e ses tem(en)zha ·

06     Per qeu los dei grazir e merzeiar

07     Car il man fait de tal enamorar ·

08     Don sui pagatz ses plus al le(n)te(n)de(n)zha ·

09     §Canzhos uai dir enbla(n)caz en p(ro)he(n)zha ·

10     Qel fai ualor ualer e prez prezar ·

11     Chom lui lauzan no(n) pot sobre lausa(r) ·

12     Tan es ualenz e fina sa ualenzha ·

PVid 364.30a (P 12)         

13     Giraut de Bornelh . .XII.

14     §Non es sauis ne gaire ben apres ·

15     Cel qui blasma damor ni mal en ditz ·

16     Camo(r) sap gent dona(r) gaug als maritz ·

17     E fai tornar los mals adauz cortes

18     E chascun fai de falimen gardar

19     Qe gent la sap car tener (e) celar ·

20     Et als faillutz donauinens perdo ·

21     Ei fin amant son per lei car (e) bo ·

22     §Ben aial temps el iorn elan el mes ·

23     Qel dolz cors gais plagenter ge(n)t n(oiri)tz ·

24     Per los meillors desiraz e grazitz ·

25     De leis qes tant complida de toz bes

26     Me saup ferir el cor dun dolz esgar ·

27     Don ia nom uoil desp(ar)tir ni sebrar ·

28     Qar ges non es dona nier ni fo ·

29     De tainz bos aibs ab tan gentil faiso ·

30     §Anc mais a nul aman tan be ne pres ·

31     Ni tan no fo de fin ioi en riquiz

32     Chom a cel iorn qe mos chanz fo auzitz

33     Per uos do(m)pna eus plac qeu retraisses ·

34     Uostra lauzor el prez compliz e car ·

35     E seu sai re dauinen dir ni far

36     Uostra beutat el honor no chaiso

37     Qeu teing engal dun co(m)plit gaze(r)do ·

38     §Tant maues dat pos qe magues (com)pres ·

39     P(er) cautre dos p(er) mi nouser qeritz ·

40     Mas uostre cors par los meillors chauzitz ·

41     Sap q(e)s coue garda(r) en totas res ·

42     P(er)o cel qi ses qere uol donar

43     Be fai lo dos mai mil tant aprezar ·

5rB

01     Qi ai ben uist ses qere far ric do ·

02     E dos qeritz merma lo meil del pro ·

03     §Mon ferm uoler do(m)nai tant en uos mes ·

04     Qe ia non er deloignaiz ni partitz ·

05     E car damor soi pres e conqeritz ·

bis     Ben de re(n)dre de s<...> merzes

06     Be(m) fo astrucx qi primer sap amar ·

07     Com nes cortes en sa mels eschiuar

08     Enoig en uilanie e faliliso

09     Per qeu estanc en bona sospezo ·

10     §Seigner Guillelm malaspina deus gar ·

11     Uostra ualor el preitz conplitz e car ·

12     Qen uos trobon iois e solaiz e do ·

13     Per qeu uos uoil presentar ma chazho ·

PVid 364.33 (P 13)         

14     Giraut de Bornelh .XIII.

15     Per miels cobrir lo mal traig elafan ·

16     Qem dona amors don eu no(m) posc defe(n)dre

17     Farai chanso tal qer leu adapenre ·

18     De motz cortes e abauiner chan ·

19     E fas esforz car ai cor ni talan ·

20     De far chanso cades plang e sospire ·

21     Car non uei leis don mon cor no sa ire ·

22     Car tan mes lueg lair el douz pais ·

23     On es cella uas cui eu sui aclins ·

24     Per cai perdut ioi e solatz e rire ·

25     §Aleis mautrei ab fin cor ses enian ·

26     Car toiz sui seus ses donar e ses uendre ·

27     

28     Leis cui suplei don iois mi ua tarzan ·

29     Que dautra uer ben fag ni bel sce(n)blan ·

30     Qinz en mon cor ma fag amors escrire ·

31     Sa gran beutat don res non es a dire ·

32     E son bel cors gent fag e ben assis ·

33     Per cheu de li son oms fizels e fis ·

34     E per samor alas autras seruire ·

35     §Dieus qan uerai lo iorn nil mes ni lan ·

36     Qi lam uuelha del mal guazerdon rendre ·

37     Qeu no(n) laus dir mieus mazaria pendre

38     Mon coraige cant eu li soi denan ·

39     Mas assatz pot conoisser mon scenblan ·

40     Qil es la res del mon qeu plus desire ·

41     E per samor sofricx tan greu martire ·

42     Qe la dolor ma ia tot conqis ·

43     El dezirers qui maura tost auzis ·

5vA

01     Et an gran tort mas eu nonllo aus dire ·

02     §E se merces ab leis mi ualgues tan ·

03     Qe lam uolges lofr seus bel bras este(n)dre

04     Ia del tirar nom fera escoissendre ·

05     De tost uenir humilmen merceian ·

06     A leis qe ma del tot en son coman ·

07     Qem pot donar ioi e del tot auzire ·

08     Qeu no(n) ai ges poder cailors me uire ·

09     E sillz plagues qe pres de si mauzis ·

10     Ben tenc per sieus e miels magra (con)qis ·

11     E feiram ric de gran ioia iauzire ·

12     §Al pro ma(r)qes ca p(re)iz ab ualor gran ·

13     Manten e sap gen donar e despendre ·

14     E sos ric pretz faitz los autres d(e)ssendre ·

15     Uas monferat chansoneta te man ·

16     Qel sei ric fag son dels autres trian ·

17     Et al meillor lo pot om ben eslire ·

18     Qil es la flors de tot a cui querire ·

19     E des toz bes comensamens e fis ·

20     E si en fos com uoillz ni deuis ·

21     Corona daur si pot el cap assire ·

GrBorn 242.77 (P 14)         

22     Girautz de Bornelh . XIIII.

23     Tals gen prezi che sermona ·

24     Qa cor fals e mal talen

25     E tals autrui ochaisona ·

26     Qi sa colpa no repren ·

27     E tals fera peiz de serpen ·

28     Qi son coragen preisona ·

29     Tals port humil uestimen ·

30     Qa uolontat felona ·

31     §Tals lautrui tort no perdona ·

32     Qi sa part non get al uen ·

33     E tals clama e tenzona ·

34     Qi non a de dreig nien ·

35     E tals sos faigz fai follamen ·

36     Qi parla gent e rasona ·

37     Tals somena ben e gen

38     Son blat qi nol meixona ·

39     §Tals a gent e fort persona ·

40     Qa soffrancha dardimen ·

41     Tals son amic abandona ·

42     Qi na sofracha souen ·

43     E tals promet qi mal aten ·

44     E tals ten pro qi pauc dona ·

5vB

01     E tals gran seruizi pren ·

02     Qi mal lo guizardona ·

03     §Tals cui auer saison bona ·

04     A cui en uai malamen ·

05     E tals poing fort e esperona ·

06     Qa so caual trop corren ·

07     E tals cuia far ma(n)tenen ·

08     Qe sa sperans obretona ·

09     E tals per annar tro plen ·

10     Qe sos faig dessaixona ·

11     §Tals qeir den peri corona ·

12     Qui nostra fe mal defen ·

13     El pap entre terz e nona ·

14     Sen dorm aissi planamen ·

15     Qen contra sarrazina gen ·

16     Non uei baron qi sopona ·

17     Anz an per lur mal uolen ·

18     Qi daiso mot lor sona ·

19     §Iesu crist per saluar la gen ·

20     Portet de spinas corona ·

21     El papa so monimen ·

22     Malamen abandona ·

23     §Lantecrist cug uenra breumen ·

24     Tan aonda gent fellona

25     Car tostemps uei comaten ·

26     La ploia qant fort trona ·

GrBorn 242.52 (P 15)         

27     Giraut de Bornelh . XV.

28     Non sai rei ni emperador ·

29     Sals seus no si fai obedir ·

30     Qi no failla se ill qeir aillor ·

31     Qhonrar lo deia ni seruir ·

32     P(er) qes daut paratge

33     Deu far tan qel sia doptaz

34     Dels seus (e) dels autres amaz ·

35     Et auer gran corage ·

36     Laissan lo pauc per far lassaz

37     Daiso don el mais sia honraz ·

38     §Mas ben a corage maor ·

39     Qis met en peril per gandir

40     Lui e sa gen de deshonor ·

41     O per pros honor ena(n)tir ·

42     Qa baron daut lignatge ·

43     Ual mais esser perigolaz ·

6rA

01     Qel uiua uniz ni deshonraz ·

02     E qan per bon usage ·

03     Als seus far ben trop mais li plaz ·

04     Qesser del ben guiardonaz ·

05     §E qi de gran faigz lo meillor

06     Sap quan es ops prendre chausir ·

07     Par ben qe port de sen la flor

08     Sil senz noil sofraing al fenir ·

09     Qe greu ab cor uolage

10     Fai hom ren don sia lausaz ·

11     Anz deu far sos faigz apensaz

12     Qauer uol segnorage ·

13     E no creir autrui trop uiaz ·

14     Sa dreig uol esser conseillaz ·

15     §Segner qi nom de bon segnor

16     Uol auer ben far e mielz dir

17     Les ops auer gran ricor

18     Qi uol en grand honor uenir

19     O far gran uasalage

20     Qe qi no(n) pod pauc es presaz ·

21     E menz qan pod qant es serraz

22     Qe rics faigz dagradage

23     Fan fa(r)n poders e uolontaz

24     Qim sems los a ben acordaz

25     §Qe zo qe mais creis sa ualor

26     Al segnor el fais mais grazir

27     E qe mais li torn ad honor

28     Es de pro despendres iausir

29     P(er) far faigz dauantage ·

30     O per far dos meraueillaz ·

31     Qe no(n) es larcs adreig iuiaz ·

32     Qi non a allegraze ·

33     E qan le dos es trop tarzaz

34     Perd sen souen le dos el graz ·

35     §Seruentes tou lengage ·

36     Entendra mielz neis qeu no faz

37     Mos segner cui es mon ferraz ·

38     Qi per dreig segnorage

39     Es en tan grand honor poiaz

40     Qel en sera Reis coronaz ·

41     §E pois ton dreig uiage

42     Faras al Rei de nou regnaz

43     De spagna qar es sobrhonraz ·

6rB

GrBorn 242.38 (P 16)         

01     Giraut de Bornelh . XVI.

02     Honraz es hom per despendre ·

03     E pro lausaz e per donar ·

04     E blasmatz p(er) uoler prendre ·

05     Et encolpat per gardar ·

06     Lauer qe tals qi na pron ·

07     Na pauc en breu de saison ·

08     E tals es en gran poiar

09     Cui la rod en breu uirar ·

10     Fai son poiar e descendre

11     §Si conprar ensegna uendre ·

12     Per dreg deuri hom iuiar

13     Qezasus degues aprendre ·

14     Per son prendre ad autrui dar ·

15     Mas cel qas entention ·

16     En prendre tan li sap bon ·

17     Qe de dar noil pod menbrar

18     Per qe lui deu oblidar

19     Deus e lauers ses reprendre

20     §Mas per zo nos deu desfendre ·

21     Cel qui uol largesa far ·

22     Anz deu largamen estendre ·

23     Sa man donan ses tarzar ·

24     E ses trobar ochaison ·

25     Qi uol ben dir de non

26     Car cel don ten hom plus car ·

27     Quant es pres ses demandar ·

28     Ses afan e ses atendre

29     §Cel qi fai pan per reuendre ·

30     Nol sap tan prim balanzar

31     Qe plus prim nos sapzh ente(n)dre ·

32     Toz homs en amesurar

33     Sos dos e sa mession ·

34     Cuian saissi ab lairon ·

35     Per pauc gran prez gazagnar ·

36     Mas per mesura prestar ·

37     Ne tostemps mesura rendre ·

38     §G(r)eu mes parlar e contendre ·

39     De cels qi uan soterrar

40     Lauer don fan tal mesprendre ·

41     Qil no sen podon saluar ·

42     Sab anz no fan redenzon ·

43     De lauer qan en preisson

6vA

01     Car per auer amassar

02     Nol cuidas deu renegar

03     Et al uen sen an(n)et pendre ·

04     §Seruentes tal sap ton son ·

05     Qinon enten ta razon ·

06     E tals lenten qil zantar

07     Uol mais qe ton razonar

08     Qa mainz fai uergogn ente(n)dre ·

09     §Bel segner donaz mun don ·

10     Morruel cor de baron ·

11     Qe nous lasez de ben far

12     Nil prez quis fai aut poiar

13     No laisaz per ren deisendre ·

DPrad 124.17 (P 17)         

14     Giraut de Bornelh . .XVII.

15     Tant sent al cor un amoros desir ·

16     Qei an mei oil nouellam(en)t assis ·

17     Qen non uol ges esser en paradis

18     Per zo qe mais non pogues auenir ·

19     Lai on beltaiz e iouenz segnoreia ·

20     Et tot azo qen amor plazer deia ·

21     Qel no(n) es nuillz homs tan maluatz ·

22     Lai no(n) tornes ioios e ben estanz

23     §Ben sap amors onrar e enriqir

24     Caranc degnet uoler q(e)u men ardis

25     Tan qeu penses qe madonam sufris ·

26     Qeu les les gardes dreiz oil al dep(ar)ti(r)

27     Ben sai qe ia non aurai mais lenueia ·

28     Mais sim consen sos amoros senbanz ·

29     Beil cuit mostrar cals es totz mos talanz

30     §Bes fai adir chochuch car afortir

31     No den ges pos amors la coqis

32     Car plus uencutz es cel qe sa fortis ·

33     Qi cel qi sap humilment hobedir

34     Donc ben es fols qi ab amor guereia ·

35     Car saber pot se merce non plaideia ·

36     Asufrir ler sols mals (e) sos affanz ·

37     Tan qan uolra cel de cui es lo danz ·

38     §Ia sim uolgues mi donz del tot auzi

39     Non cuig tan gen mo(r)res ni macuillis ·

40     Ni sei bel oil amoros plens de ris ·

41     No maneran tan dolzamen ferir ·

42     Mon cor qes ren aleis toiz es autreia ·

43     O parla ab leis e solaz e doneia ·

6vB

01     Tot autresi cum seu lera denanz ·

02     E magues pres per amic en baisanz ·

03     §Dompna uostroms soi per far e per di(r) ·

04     Tot can uolres p(er) ma fe us o pleuis ·

05     E sem prendeis per tal cum eu mofris ·

06     Ia deus nom don poder coillors me ui(r)

07     Hai douza res cui adora e sopleia

08     Prez e uallors e tot qant es merceia ·

09     Uoillaz se us plaz qeu retraia mos canz ·

10     Cum eu uos sui e serai fins amanz ·

11     §Amon amic car fai mielz tot candeia ·

12     De nul baron qe hom ara uieia ·

13     Ten ua chanzons e sias ben menbraz

14     Qe mantas uez uals mais un iorn cus anz

GrBorn 242.35 (P 18)         

15     Giraut de bornelh XVIII.

16     Gen me staua e suau e en paz ·

17     Lo iorn camor entret en mon corage ·

18     Qeu non amaua ni non era amaz ·

19     Nim sentia damor mal ni da(m)pnage ·

20     Ara non sai qi ses ni se deue ·

21     Qeu am cella qe il no mama re ·

22     E sin tenc eu tot cant ai en bailia ·

23     E tot lo mond si fos meus en tenria ·

24     §Lo cor en tenc en loc dautras ritaz ·

25     E mas chanchonz en loc de uasalage ·

26     E sieu fos reis ni ducx ni amiraz ·

27     Farai ricx faitz p(er) samor e barnage

28     E car non ai lo poder qellz coue

29     A lei (ser)uir euai ma bona fe ·

30     E bona fe qi ben la conosia

31     Deu prender en loc de mane(n)tia

32     §Ben son maneinz del mal trag qem donaz ·

33     Soffrir en patz deu men don el egraze ·

34     E soi paubres qant uos nom esgardaz

35     Et als autres den torn fai bel usage ·

36     E mi qe us am non esgardatz p(er) be ·

37     E deu don mei mais qe no men (con)ue ·

38     Et seu per zo qami nos tagnaria

39     Forza damor mi fa dir la folia ·

40     §Cai mespert qant uei uostras beltaz ·

41     Com lo cugnatz de galuan per saluage ·

42     E can per guerra nac toiz sos filz menaiz ·

43     Et sa filla qe ria per oltrage ·

7rA

01     E len deman redialail ab se ·

02     Entroc quiuan los defendet e me ·

03     Defendam uos merces e cortesia ·

04     E si uoletz ia ren guirenz non sia ·

05     E si uoletz ia ren guirenz non sia ·

06     §Dels lausengiers me tenc molt p(er) pagatz ·

07     Zo q(e) no(n) fa hom mais de mile(n)gage

08     Car man faidit del pais on estaz ·

09     Qen tan mera lo uer deu dagradaze ·

10     Qeu fora morz qe fins amics qan ue ·

11     Zo chama fort e altra pro noi te ·

12     Mor de desir don uoill mais q(e) maucia ·

13     Amor cai loing qe lai si non lauia ·

14     §Auer non puesc q(e) tan ia de be

15     Et de beutat ca fugir men aue

16     E ses dom(n)a serai tant qant uiu sia ·

17     Si uos no(n) ai eqi eu ses donna sia ·

18     §Pro contessa cui proenza mante ·

19     E tot lo mal ifai tornar en be ·

20     Caps es de prez e caps de cortesia ·

21     Per qen ual mais sauoia e lomba(r)dia ·

FqMars 155.10 (P 19)         

22     Giraut de Bornelh XVIIII.

23     GReu fera nuls hom fallenza

24     Se tant tenses son bon sen ·

25     Com lo blasme de la gen ·

26     Qe iuia desconoissenza ·

27     Qieu faill car lais per temenza ·

28     De blasme de sconoisen ·

29     Qen(con)tra amor no men pren ·

30     Qe issamenz noz trop suffrenza

31     Com leus cors ses retene(n)za

32     §Car en uostra ma(n)tene(n)za ·

33     Me mis amor franzamen ·

34     E forai mort ueraimen ·

35     Si non fos ma conoiscenza ·

36     Don non aiaz mais pleuenza ·

37     Qi em nam si com sueill plaignen ·

38     Nin moira mais tan souen ·

39     E mas chanzons qen perue(n)za

40     Nauion menz de ualenza

41     §E ia merzes non uos uenza ·

42     Per qeu non lai aten

43     Anz mestarai bonamen ·

44     Se uos pos tant uos agensa

7rB

01     Francs de bella captenensa ·

02     Si puesc qen aisso menten ·

03     E sil suffron lur tormen

04     Qui fan per long atendenza ·

05     Anz del pecat penedenza

06     §E sim degras dar guirenza

07     Qi miels gasangne plus gen

08     Qi dona qe sel qe pren ·

09     Cant prez na ni benuolenza

10     Mas uout es en uil tene(n)za ·

11     Uostra fars e en nien ·

12     Com uos sol darar uos uen ·

13     Mais lais men qeu ai sabenza ·

14     De mal dir e estenza ·

15     §Mas ieu auia pleuenza ·

16     Tant com amei follamen

17     En aiso com uai dizen ·

18     Ben finis qil mal comenza ·

19     Don ieu aui entende(n)za ·

20     Qi per proar mon talen ·

21     Mac ses comensamen ·

22     Mas conos aprezenza ·

23     Qe tostemps nagra temenza ·

FqMars 155.11 (P 20)         

24     Giraut de Bornelh . .XX.

25     IA nos cug hom qeu cange mas cha(n)sos ·

26     Pos nos canga mos cors ni ma rasos ·

27     Qi sim iausis damor ieu men lauzera ·

28     Mas qui en mentis no(n) siria nuls pros ·

29     Catre sim ten com se sol en balanza ·

30     Desperaz alques desperanza ·

31     P(er)o non uol del tut laissar morir ·

32     Pe so qem puesca plus souen auzir ·

33     §Mas er esso canc non cugei qe fos ·

34     Qeu soi tornaz de mi meseis gilos ·

35     Contra mi donz qeu non la corteiera ·

36     Mas tot conseill cas amors si a bon ·

37     Ai assaiat e pos ren nomena(n)za ·

38     Tot li farai desamar senblanza

39     Ailas cai dig ian cuiai eu morir ·

40     E duncs oimais ia sap tot mon arbir ·

41     §Do(m)pne speranse paor ai de uos ·

42     Ar men conort e ar en soi doptos ·

43     Mas un conort ai damor asazos ·

7vA

01     Per ol paors tem co o poderar ·

02     Cab tal poder mi mostra sa condansa

03     Qi plus nom pot mo(n)strar d(e) malena(n)sa ·

04     E fai esfors qi pot ensems soffrir ·

05     Ire poder de cels qel uol delir ·

06     §E si non fos qes granz meillorazos ·

07     Es de tort fag cant hom nes oblidos ·

08     Iamais amors a tal tort nom mene

09     ra · Si ia pogues to(r)nar desamoros

10     P(er)o leus cors tol manta benena(n)sa ·

11     En ueg faillir manz p(er) q(e)u nai doptaza ·

12     Qil faillimen dautrui taig com se mir ·

13     P(er) so com gard se meseis de faillir ·

14     §Do(m)pna ben uei qe no(m) ual ocaissos

15     Camors non uol qeu ian si engignos ·

16     Merce uos clam qe no men lais anq(e)ra

17     Tant mos cors de uostramors coitos ·

18     Uolc es si us plaz co(m)plir la d(e)uina(n)sa ·

19     Co di qeu ai dautra mor benena(n)za ·

20     E qe us pogues cubertamenz iauzi(r) ·

21     El bruiz uegues de lai don sol ueni(r) ·

22     §Na ponza tal esfors faiz per uos

23     Car era chant en ai nulla legranza ·

24     Qil morz de mos seigner mi desena(n)za

25     Qi uos sabez qel solia zausir

26     Cui hom deui honrar ni enantir ·

FqMars 155.15 (P 21)         

27     Folket de marxella . .XXI.

28     AU mais noi conosc razon ·

29     Ab que nos puescan cobrir

30     Si ia deu uolen seruir ·

31     Pos tant enqer nostre pron ·

32     Que son dan en uolc suffrir ·

33     Qel sepulcre perdet primeramen ·

34     Et er suffre qe Spagnas uai p(er)den

35     Per so car lai trobauan ochaison ·

36     Massai si uals nom temem mar ni uen ·

37     Las conos pot plus fort auer so mos ·

38     Si doncs non fos tornaz morir p(er) rios ·

39     §Auiaz en cal error son ·

40     La genz ni qe porra dir ·

41     Qil cors com no(n) pot gandir

42     De mort per auer qei don ·

43     Uolquecs gardar e gandir ·

7vB

01     E de lalma non a nul espauen ·

02     Qe pot gardar de mort e de turmen

03     Pes quecs de cor si eu dic uertat e non ·

04     E pueis aura dannar meillor talen ·

05     E ia noi ga(r)rd paubrera nul hom pros ·

06     Sol qe comenz qe dieus es piatos ·

07     §Cor saluars pot nauer bon ·

08     Daitan porria se guarnir ·

09     Qi lals pot dieus tot conplir

10     E nostre reis daragon ·

11     Qil non cre saubes faillir ·

12     A nuil home qe an ab cor ualen ·

13     Tan pauc uezem qe faill a lautra gen ·

14     Non deu a deu ges far peiu razon ·

15     Qil lo conrara sil seru honradamen ·

16     Coian sil uol ne coronatz saios ·

17     O sus en cel us noill faill daquest dos ·

18     §E ia non prez fol resson ·

19     Lo reis castellas nis uir

20     Per perdre canz deu grazir ·

21     A dieu qel mostrel somon ·

22     Qen luis cuol emantir ·

23     E autre fors ses dieu torn en nien ·

24     Caissi ualra sos bos prez per un cen

25     Si acueill dieus oimais a conpaignon ·

26     Qil non uol ren mas reconois semen ·

27     Sol qe uas dieu no(n) sia orgoillos ·

28     Mout es sos pretz honratz e enueios ·

29     §Uida e pretz com uol de folla gen ·

30     On plus aut son cazon lauzeramen ·

31     Qastigam doncs en ferma penzazon ·

32     El pretz qes ten qi cant lautre uan cazen ·

33     Qe tot sos prez sos gautz e sos laus fos ·

34     En pensar fort cant a dieus fatz p(er) nos ·

35     §Bels aimanz dieu uezem qe us aten ·

36     Tan qe uos uol gasagnar franzamen ·

37     Conrat uos ten tant qe ami sap bon ·

38     Non fasas donc camiar son bon talen ·

39     Anz camias nos qe mais ual per un dos

40     Com safraing anz qel forsatz caia ios ·

FqMars 155.13 (P 22)         

41     Folket de marsella XXII.

42     Merauilme com pot nuls hom canta(r) ·

43     En com ieu cant per lei qem fai doler

8rA

01     Qe ma chanson non puosc apareilla(r) ·

02     Dos motz cal ters nom lais marriz caze(r)·

03     Car non sui lai en estai sos cors genz

04     Douz e plazenz qe mauci deziran ·

05     E nom pot far morir tan sui aman ·

06     §Car non puesc nulla ren tant ama(r) ·

07     Ges salle plaz no(n) deu ma mort uoler ·

08     Canc pueis la ui no(n) puosc dal re p(er)sar ·

09     Mas com pogues far e dir son plazer

10     Et es ben dreuz cal laus del concastenz

11     Es plus ualenz p(er) qeu nim mais lafan ·

12     De lei seruir qe dautra uer ioi gran ·

13     §Mas ieu non lais mon messaienuiar ·

14     Ni tant dardit no(n) ai qeu lam uezer ·

15     E non o lais mas car uoil far cuiar

16     Als fals deuis caillors ai mon esper ·

17     P(er)ol dezirs mes ades plus plazenz ·

18     Els pensamenz car ieu nol sui d(e)nan

19     Manz ioinz a clis p(er) far tot son coman ·

20     §Lo mal qieu trac non pot descouertar ·

21     Tant la fai prez sobre totas ualer

22     Ni negus hom no(n) la pot trop lauzar

23     Dieus don quill uoill omilitat auer ·

24     Si con en leis es proz e iouenz beutat e senz

25     Canc do(m)pna no(n) nac tant doncs ·

26     Qual tort nai si eu nuil autra no(n) blan ·

27     §Bella do(m)pna tant uos tenc car ·

28     Qe ma(n)tas uez lo iorn no(m) pocs tener ·

29     Caz una part no(n) an tort sols plor ·

30     Si qieu no(m) puesc duna pessa moue(r) ·

31     Tal paor ai nom uailla chausimenz ·

32     Car plus me uenz uostramor sospiran ·

33     Qieu no(n) sai dir ni retraire en chantan ·

34     §Uieu guirenz plus uos am ses enian ·

35     Non fes isout son bon amic tristan ·

FqMars 155.8 (P 23)         

36     Folket de Marsellha . XXIII.

37     EN chantan mauen a mebrar ·

38     So qeu cug chantan oblidar

39     P(er) so chant coblides la dolor

40     El mal damor

41     Et on plus chan plus men soue ·

42     Ni ma boccha en al re non aue ·

43     Mas en merce ·

8rB

01     Per qes uertaiz e senblam be ·

02     Quinz el cor port do(m)pna uostra faison ·

03     Qim zastia qe no(n) uir ma razo ·

04     §E pos amor mi uol honrar

05     Tan quel cor uos mi fai portar

06     P(er) merze uos prec qe uus gardes d(e)la(r)dor ·

07     Qe ieu ai paor ·

08     De uos mol maior q(e) de me ·

09     E pos mos cors do(m)pna uos a dinz se ·

10     Si mals non ue ·

11     Do(m)pna pois dinz es soffrir loil conue ·

12     E p(er) so fais del cor so qe us er bon ·

13     E gardaslo si com uostra maison ·

14     §Qel garda uus e ten tan car ·

15     Qil cors en fai nesci semblar ·

16     Qel sen imet lengien e la ualor

17     Qinz en error ·

18     Lassal cors pel sen qen rete ·

19     Com me p(er) la mantas uez ses deue ·

20     Qieu non sa qe ·

21     Em saluda qi eu non aug re ·

22     P(er) so nuls hom non mi chaizon ·

23     Sim saluda e ieu moz non li son ·

24     §E ial cors non si deu clamar

25     De ren q(e)l cor li puesca far

26     Qe torna la al plus honrat seignor

27     E tout daillor

28     On trobauen ien e non fe ·

29     Mas drez torna son seignor ancse ·

30     P(er)o non cre ·

31     Qem deing si merces non mante ·

32     Queil en trel cor tant qen loc dun ric don ·

33     Deing escoutar ma ueraia cha(n)son ·

34     §E silla dignas escoutar ·

35     Do(m)pna merce porrai trobar

36     P(er)o ops mes coblides la ricor

37     E la lauzor

38     Qe nai dic e dira ia se

39     Mas autre pro mos lauzars no(n) capte

40     Com quem mal me

41     La dolors men graissem reue ·

42     Al fuec quil fai mouen creis de randon ·

43     E com uol coc mor en pauc de sazon ·

8vA

01     Morir puesc qieu nom clam de re ·

02     Neis sim do blaual mals daital faisson ·

03     Con doblal ponz del tauliel per razon

FqMars 155.2 (P 24)         

04     Folket de Marsellha . XXIIII.

05     A pauc de cantar nom recre ·

06     Per enoi de lauseniadors ·

07     Mas forzas damor men rete ·

08     Qe nom laissa uirar aillors

09     Tan son dels ben amanz la flors ·

10     Aisim te amors pres el fre ·

11     Qe dal re nom soue

12     Mas de lei seruir a iornal ·

13     Caissim pes co fal sollial ·

14     §E doncs seu fas so qes co(n)ue ·

15     Ben men deu eschazer honors ·

16     Qar qui pot amar miels de be

17     Per dreg leu eszai la lauzors ·

18     E sab ben mi donz e amors ·

19     Qeu en re uas lei nom malme ·

20     Mas car li clam merce ·

21     Qes des so qe mes plus corals ·

22     Pot esser qes co teigna amal ·

23     §E qant mi parla nim ue ·

24     Mi sail al cor la resplandors ·

25     Dels bels oilz e del doniz ale ·

26     Mi uenem mesclam(en)z las sabors ·

27     Si qen la boccam nais dousors ·

28     Per qeu conois e cre qel be ·

29     Qeu dic non ai de me ·

30     Anz mes desamor natural ·

31     Qem ma inz el cor pres ostal ·

32     §Dons son ben fols car nom recre ·

33     Damar leis qe ben par follors ·

34     Pes autre bes nom esdeue ·

35     E auei cades creis ma dolors ·

36     Qin mi solafarz tot son cors ·

37     Per ma fe mielz naue ·

38     Qe per leis suffeirra ia se

39     Mon dan si tot aleis non cal

40     Cautraz des samor per cabal ·

41     §E pos ale pielioi me mante ·

42     Sim fezes aitant de socor ·

43     Qen degnes retener abse ·

8vB

01     Gardatz si eu fora dels ausors ·

02     Qi sos rics prez e sa ualors

03     Creis en me meillura e ue ·

04     Ab sol qil agues lo mille ·

05     De la dolor fer e mortal ·

06     Non agram p(ar)tir per engal ·

07     P(er)o sil clamarai mere ·

08     Del dan qil me fai e del mal

09     Pois nuil autramor no mi ual ·

FqMars 155.6 (P 25)         

10     Folket de Marsellha . .XXV.

11     Chantan uolgra mon ferm cor descobrir ·

12     Lai on magrops q(e) fos sabutz mos uers ·

13     Mas p(er) dreig ai perdut mon sabers ·

14     P(er) cai paor qe nim pouisca uenir ·

15     Cuns nouels iois en cui ai mes spera(n)sa ·

16     Uol qe mos chanz sia p(er) leis enders ·

17     E pois li plaz quieu ennanz sa ualor ·

18     En mon chantar dei nauer gran lauzor

19     Car sos prez uol mout saui lauzador ·

20     §Per qe non par qieu pogues deuezir ·

21     Don cortes prez car tant aut es aders ·

22     Qe ren non duz qe nom semble plasers ·

23     Et a en lei tant de tot ben a dir ·

24     Qe sofraita men fai trop da ondansa ·

25     P(er) qeu men lais qe ges nom se(n)bla uers ·

26     Qeu ia pogues retraire sa lausor ·

27     Car de bon prez ama lo meillor ·

28     E dels amanz lo plus fin amador ·

29     §Car anc nol dis tem uas lei faillir ·

30     Con ses en lei aturaz mos uolers ·

31     Mas dar enan nomo cal plus temers ·

32     Qeu sai qe focs sa bassa per cobrir ·

33     El dieus damor ma naurat de tal lanza ·

34     Don non tem pro soiornar ni iazers ·

35     Qeu ai lassat

36      

37     

38     §E dons pos ieu non ai mas lo dezir ·

39     Non ai doncs p(ro) mout es granz mos podeis ·

40     Si uals daitan mena donat lezers ·

41     E doncs per qem uol de plus en ardir ·

42     Mas siei bel oill e sa gaia senblansa ·

43     Don pois mos oillz tant magradal uezers ·

9rA

01     Nais dun conort tal qe mon d(e)fallor

02     Cades mes uis qem uoilla dar samor

03     Can uo baras mi sos oillz ples de douzo(r) ·

04     §E doncs do(m)pna pos mais no(n) puesc sofri(r) ·

05     Los mals qieu trac per uos maitin e sers ·

06     Merze naiaz qeul mon non a auers ·

07     Qe senes uos mi pogues enriqir

08     E can nous uei souen ai gran doptanza ·

09     Qui nous mi fass oblidar non calers ·

10     Mas ieu qi sen la pene la dolor ·

11     No us oblit ges ainz iteng noeg e ior ·

12     Los oillz del cor si qe nol uir aillor ·

FqMars 155.23 (P 26)         

13     Folket de marsellha . .XXVI.

14     TAnt mou de corteza razon ·

15     Mon chantar qe noi puesc faillir ·

16     Anzseis idem mielz auenir

17     Canc mais no(n) fi e sabes con

18     Car lemperariz men semon ·

19     E plagram fort quid men guiquis ·

20     Sil mo sofris ·

21     Mas car il es si uurais ·

22     den segnamen ·

23     Non seschai ca son mandamen ·

24     Sia mos sabers flac ni lenz

25     Anz taingn qes deble mos engienz ·

26     §E sanc per leis en ma chanson ·

27     De lausengiers cui dieus a dir ·

28     Ar men uoil del tot siquir ·

29     E ia deus no(n) calor perdon ·

30     Car arditz so cant uen non fon ·

31     Per qe sella cui obezis

32     Me relinquis

33     Es cuida caillors aiassis ·

34     Mon pensamen ·

35     Muer ben doncs p(er) gran fallimen ·

36     Car per so qe am finamenz

37     Per so qe duz so qes nienz ·

38     §E si merces no mi ren pron

39     Qe farai porraimen partir

40     Non ieu capres ai morir ·

41     De guiza qem sab sobre bon

42     Quinz el cor remir sa faisson

43     Erremiran e ieu languis

9rB

01     Car ellam dis ·

02     Qe no(n) dara so qui eu languis ·

03     Tan longamen ·

04     E ieu p(er) aisso nom alen ·

05     Anz dobla ades mon pensamenz ·

06     E muor aissi mescladamenz ·

07     §E ges per tant non ma bandon ·

08     Qieu anc sempre ai auzit dir ·

09     Qe mensonnia no pot cobrir ·

10     Qe non moira cal qe sazon ·

11     E pos drez uenz falz ochaison

12     E car saubut e deuis

13     Com iel soi fis ·

14     Caisil sui subietz (e) aclis

15     De bon talen ·

16     Qen lei amar ai pres conten ·

17     E qecs cuida amar plus fortmenz

18     §Amataila doncs a lairon ·

19     Pos ella non uol consentir ·

20     Qieu tan en mon cor la desir ·

21     Et er mafar uoilla ou non

22     El cor tem lo cor en preison ·

23     Et al si destreg e (con)quis ·

24     Qe ri omes uis

25     Qel des poder qe sen partis ·

26     Que naz aten ·

27     Qe merçes lam uenza soffren ·

28     Car merces en lonc soffrir uenz ·

29     Lai on nom ual forza ni genz ·

30     §E iam morrai mas mout mes genz ·

31     Si eu muer p(er) leis tan finamenz

32     Pos a morir mer eissamenz

33     Mos ferm coraies e mos cenz ·

FqMars 155.7 (P 27)         

34     Folket de Marsellha XXVII.

35     CHAntar mi torn ad affan ·

36     Chant mi soue den Bairal

37     E pos damor plus no mi cal ·

38     Non sai con ni de cui chan ·

39     Mas qes dema(n)da chanson

40     E nol cal de la rason ·

41     Catresi mes obs la fassa ·

42     De nou con los moz el son ·

43     E pos forlaz ses amors

9vA

01     Chan p(er) deute de seignor ·

02     Pro er mos chanz caballos ·

03     Si non es aols ni bos ·

04     §Amador lon dun senblan ·

05     En ric co be arretal ·

06     Cades ab dolor mortal ·

07     Merma alor ioi on mais dan ·

08     Qen loc de fenestra son ·

09     Ques merma som ia pon ·

10     On plus pren quecs so qe cassa

11     Plus ades egra chaison ·

12     Per quieu tenc sell per meillor ·

13     Que rei ni emperador ·

14     Caisels mals aueniz amdos ·

15     Qui uenson plus dels baros ·

16     Bon fora son prez estan ·

17     §Dieus con si ni ben con mal ·

18     Mas soprez hom que non ual

19     E son pro ten hom ad an ·

20     Per qeu no(n) aus uostre pron ·

21     Dir chantan qe nom sap bon ·

22     Al segle ni grei qe plassa ·

23     Ques digna ren si mal non ·

24     Mas per o la deshonor

25     Posc dir sil tort entre lor

26     Bon uencut ni baissar ios

27     Pos tut uencut uencon nos

28     §Ben uenson pos nuill deman

29     Non fan de lancta mortal

30     E si nos fossan lial

31     Torneranz ad honor gran

32     Cun cortes gienz de dieus fon ·

33     Quel ric trobeisson perdon ·

34     Que son plus freol de classa ·

35     Som destrein sals somon ·

36     Mas cun queren ab lauzor ·

37     Na dieu pres en son labor ·

38     Ma(n)z que ia confessios

39     Nol plagra sa co no(n) fos ·

40     §Don nostre baron qe fan ·

41     Nil Reis engles cui dieu sal

42     Cuid auer faiz son iornal

43     Mout iaura la(r)g engan ·

9vB

01     Sia fag la mession ·

02     Et autre fai la prezion

03     Que lemperaire percassa ·

04     Con dieus cobres sa ragion ·

05     Que primeis cre qe so cor ·

06     Si dieus li rend sa honor

07     Ben tant es rics lo dos ·

08     Cai tals soal guiserdos ·

09     §Nai mant mout mi sap bon ·

10     E mout en prez mais ualor

11     Cab enbaral mon seignor

12     Es moriz prez e meissos

13     Aisi com sanc ren non fos ·

14    
 

15    
 

FqMars 155.20 (P 28)         

16     Le plor den baral seigners de marsella

17     le qual fez folket de marselha ·

18     SI com sel ques tan greuanz

19     Del mal qe non sent dolor

20     Non sent ira ni tristor

21     De tal guisam soi oblidaz ·

22     Car tan sobre pueial danz

23     Que mon cor nol pot pensar

24     Ni nuls hom tro al proar

25     Non pot saber con es granz

26     Den baral lo mieu segnor ·

27     Per qe sai chan o ri o plor

28     No me pres plus qe fer enanz

29     §Qieu mi pes si sai enchantaiz

30     O si son calut en error ·

31     Qant no(n) trop sa gran ualor ·

32     Caissi nos tenia honraiz

33     Qe issamen com lasimanz

34     Tira fer el fai leuar

35     Faziel manz cors dressar

36     Uas prez forsaz e pensanz

37     E qi prez e gaug e ricor

38     Cenz bargueza astre honor ·

39     Nos a tout pauc ual nostre nanz ·

40     §Aqant ni a deseretaiz ·

41     Qe tuit eron ric en samor ·

42     E canz en moriror ior

43     Qel fon moritz e soterraiz ·

10rA

01     Que num sol no(n) uist meuz tanz

02     Neus sels qe lauzon nomar

03     Na tendion en acaptar

04     Tant era sos prez presaiz

05     Caissi saup far son nom ausor

06     De pauc gran e de gran maior

07     Tro nol pot en claure garanz

08     §Et ar can fosc plus poiatz

09     Faillit a guisa de flor ·

10     Que quant hom la ue gensor ·

11     Adoncs il chai plus uiaiz

12     Mas dieu nos mestrab semblanz ·

13     Que sol lui deuem amar

14     El catiu segle azirar ·

15     On passam ton uiananz

16     Cautre prez torn en desenor

17     E tut autre cen follor

18     Mas de cels que fan sos comanz

19     §Bel seigner dieul cui no(n) plaiz ·

20     Mort de negun peccator ·

21     Anz pausi(r)e la lor ·

22     Sffrist uos la uostre en paiz ·

23     Faitz lo lai uiure ab los sanz

24     Pos sai nol uolges laissar

25     E ui deingnes len uos pregar ·

26     Uerge que pregas per manz

27     Uostre fil per quel soccor ·

28     Que sp(er)ans an tuit li meillor

29     El uostres cars precs merceianz

30     §Seigner merauellias granz

31     Es car de uos pueis chantar

32     Ar quant mils degra plorar

33     P(er)o tant plor en pensaz

34     P(er) qen ben seu mant trobadors

35     Diran de uos mais de lauzor

36     Que ieu quen degra dir mil tanz ·

RicBarb 421.10 (P 29)         

37     Folket de Marsellha .XXVIIII.

38     Tuit domandon ques d(e)uengut amo(r) ·

39     E ieu a tuit dirai la uertat ·

40     Tot eissamenz com lo soleil destat ·

41     Que p(er) toz locs mostra sas splendors ·

42     El ser sen uai colgar tot eissamen ·

43     O fai amors e cant a tot sercat ·

10rB

01     E no(n) troba ren que si a son grat ·

02     Torna sen lai don moc primeramen ·

03     §Car senz preiz e largueze e ualors

04     E tuit bon aib ierun aiostat

05     Ab finamor p(er) far sa uoluntat

06     Et era iois do(m)pneiars e honors ·

07     Tot eissamen con lo falcs que deisen ·

08     Uas son auzel quant la sobre mo(n)tat

09     Deissendia ab douz humilitat

10     Amors en sels camauan lialmen ·

11     §Amors o fai si com lo bon austors ·

12     Qui p(er) talant nos mou ni nos desbat

13     Anz seis esta en tro com la gitat

14     Et adoncs pren son auzel quan la sors ·

15     Et fin amors esgarde e aten ·

16     Una do(m)pna ab entiera beutat

17     On tuit li ben del mon son asenblat

18     E non faill gens amors cant tal la pren ·

19     §E per aisso uoill soffrir las dolors ·

20     Que per soffrir son mant ric ioi donat

21     E p(er) soffrir maint orgoill abaissat

22     E p(er) soffrir uenz hom lauzeniadors ·

23     Couidis dis es libre qe non ment ·

24     Que a soffrir a hom damor son grat

25     E soffrir fai mant amoros iausen ·

26     §E pos dompna tant es granz uostronors

27     Et en uos son tuit bon aib absenblat

28     Car noi metes un pauc de pietat

29     Con si fezes a mon mal trag socors

30     Caissi com sel quel fuc denfer espren ·

31     E muer de set ses ioi e ses clartat

32     Austresim muer ete(m) naias pechat

33     Si mauzirert pos nuil nous mi defen ·

RicBarb 421.5 (P 30)         

34     Folket de Marsellha . XXX.

35     BEn uorria saber damor

36     Sella ue ni au ni enten

37     Qui tan lai requis franchamen ·

38     Merce e de ren no mi soccor ·

39     Estiers non sai ues sas armas defendre ·

40     Mas ab merce qe tant li soi aclis ·

41     Qe no(n) ers iois ni autre paradis

42     Per qui canges lesperar ni latendre

43     §Terra ten hom de seignor

10vA

01     Cui serui de bon cor franchamen ·

02     Cant locs ni aizes lol consen

03     Deu ben far a son seruidor

04     E fin amors deu ben sel aprendre ·

05     Que gart ca dreg sion siei don d(e)uis

06     Ni qui lier francs ne lials ne fis

07     Que neguns hom non sen puesca mes

08     predre · §Caissi uen be(n)s apres honor ·

09     E apres gran mal iausimen

10     E gran ioi apres marrimen

11     E loncs repaus apres dolor

12     E granz merces ab soffrir ses (con)te(n)dre ·

13     Caissi sec hom damo(r) los dreiz camis ·

14     E qui estiers los sec il li gaudis

15     Cab tal engien pot hom bon amo(r) p(re)ndre ·

16     §Si com latigrel mirador

17     Que per remirar son cors

18     Oblida se e son tornamen

19     Aissi cant uei lei cui ador

20     Oblit mos mals e mas dolors esme(n)dre ·

21     E ia negus no(n) sen fassa deuis

22     Qieu uos dirai qui ma asers (con)quis ·

23     Sio sabez conoisser ni entendre ·

24     §Miels de do(m)pna miels de ualor

25     E miels de tot ensegnamen ·

26     E miels de beutat ab iouen ·

27     Mesclat ab tan fresca color

28     Que nuls archiers tan dreit n(e) sap este(n)dre ·

29     Quella plus dreich nomaia el cor assis ·

30     La douza mort don ieu uoill est(re) aussis ·

31     Se p(er) esgard damor nom uoill ioi re(n)dre

32     Marme mon cors uolgra ben q(e) saubis ·

33     E mos captenza qual dolor laguis

34     Lials amanz qe no(n) fai mais atendre ·

GabPuic 173.11 (P 31)         

35     Folket . .XXXI.

36     SIeu anc iorn dis claman

37     Encontra uos amors

38     Ergueilh ni deszonors

39     Aram dei en mos chans

40     Humeliar dos tans

41     E lassar mas clamors

42     Pueis ma do(m)pna Elienors

43     La pros raina prezans

10vB

01     O denh an aissi uoler

02     E si tot de uos grat non esper

03     Bens dei grazir lo ben el mal

04     Pos ilh ma manda que tan ual

05     §Humils e merceians

06     Mi ren a uos amors

07     Car mi forset errors

08     E ilh lengua mal parlans

09     Qui eus fos contrarians

10     Ab dig mals dizedors

11     Es zieus dirai lauzors

12     E de plazers sen aitans

13     Que non uos dis desplazer

14     Quergueilhs sai be que no(n) mi pot ualer ·

15     Per cuei mais de nemic mortal

16     Maures amic fin e leial

17     §Qui eus uenserai enans

18     Merce claman amors

19     
 

20     Que sieu am braus senblans

21     Uos era contrastans

22     Ni us dizia folors

23     Al fals dig reprendedors

24     E si mos leugiers talans

25     Mi fes erguielhos parer

26     Encontra uos ni dire non deuer

27     Ben dei far penitens aital

28     Com tang a forfag desleial

29     §Sabetz qe als mieus ans

30     Mer tostemps mais amors

31     Doussamas greus dolors

32     E bes e pros mos dans

33     E seiorns mos afans

34     E gaugz e ris mos plors

35     E mos loncx trebailh legors ·

36     E totz mos destric enans ·

37     E tug mei enuei plazer

38     E despendrai mon sen e mon saber

39     En uos gen seruir a iornal

40     Com hom ser senhor natural

GabPuic 173.3 (P 32)         

41     Folket XXXII.

42     CAr non abelis solatz

43     Aitan com deuria

11rA

01     E uei qe chans non chantaria ·

02     E can men soi totz laissatz

03    
 

04    
 

05     So men senha amors

06     Que enansar uostras lauzors

07     De do(m)pna en chantan ·

08     Per que souen di mon chan

09     §E tenc mi fort p(er) pagatz

10    
 

11    
 

12     Sol soffrir denhatz

13     Qi eu ben dizens uos sia

14     E si ben me faziatz

15     Enquara maiors

16     Tai te querguilhs e folors

17     Es de querre tan

18     E non puesc passar ses dan

19     §Mas de le per sai que fatz

20     Gran sobransaria

21     Que a mi nom tanheria

22     Ricx iois tant honratz

23     Per o quil dreg uignaria

24     Meilh men deu finamistat

25     Ualer qe ricors

26     Que nans deu trobar secors

27     Paubres hom qe e blan

28     Quel ricx derguilho senblan

29     §Mas tant tem uostras rictatz

30     Que ren nous qeria

31     Per o tan arditz seria

32     Que sim dona uatz

33     Ses querre ben ho penria

34     E doblarias lo gratz

35     Que dorbla ualors

36     Es de far ben eszonors

37     Lai on mestier an

38     Ans com quiera ni deman

39     §Bona do(m)pna ben sapchatz

40     Que sent tans ualria

41     Un dons cui hom fort uolria

42     Ser tost donatz

43     Que qui trop lo tarzaria

11rB

01     Qua sel dona que uiatz

02     Fai sos gratz meilhors

03     E quil don non fai de cors

04     Non les grazit tan

05     E pueis costaih autre tan

06     §Mas ieu soi sel qe en patz

07     Grazirai tot dia

08     Latendre com si prendia

09     E p(er) dons priuatz

10     Penria en grat la faidia

11     Ma uos er plus bel asatz

12     Sim fazes secors

13     Ans qua forsam forsamors

14     Languen e spectan

15     De sofranche de talan

16     §Namalric totz iors

17     Ses mera uostra ualors

18     Per quieu en chantan

19     Trac uostre bon pretz enan ·

GabPuic 173.14 (P 33)         

20     Gaubert XXXIII.

21     HUna gran amors corals

22     Mi destrenh em te

23     Si que non pens ren als

24     Mai clamar merce

25     E pueis mi dals non soue

26     Senble fatz entre las gens

27     En par menres ma sabensa

28     Don amors qem forssem uens

29     Degra uenser mas clamors

30     Qe uensedor es honors

31     Que merces lo uensa

32     §A tor mi uen de uos mals

33     E non sai per que

34     Mas daitan amor si uals

35     Men ueniarai be

36     Qua sels qe non sa bon re

37     Com uos es desconoissens

38     Dirai uostra captenensa

39     Don uos seres meins ualens

40     E naures meins seruidor

41     Cui sera ma grans dolors

42     Resels e temensa

43     §Car nom ual car sui tals

11vA

01     Com a drut conue

02     Sim faz ia desleials

03     Aurian ia be

04     Ben leu lai uire al fre

05     Mas no(n) dei som di mos sens

06     Far per faillimen failhensa

07     Mais uueilh soffrir los turmens

08     A los leials amadors

09     Cab los fals galeadors

10     Far de ioi paruensa ·

11     §Amor uostre noms es fals

12     Qar non amatz me

13     Quieu uos sui fis e leials

14     E uos am ancse

15     E pueis aissi sesdeue

16     Quieu uos sui obediens

17     Damor e de ben uolensa

18     E uos mes male cozens

19     Ses ben faig e ses secors

20     Per dreg seria hieu amors

21     E uos maluolensa

22     §Uostruzages es aitals

23     Car celui qe uos cre

24     Merma de ioi sos captals

25     Quar de uos non ue

26     Mas enian ses tota fe

27     E mal sen es iauzimens

28     E senes ben fait cozenssa

29     Trop faitz dautres failhimens

30     Mas selar me fai temors

31     Quergueilhs e e follors

32     Qui ab plus fort desente(n)sa

AimPeg 10.14 (P 34)         

33     Gaubert XXXIIII.

34     Quar fui de dura cordansa

35     Ues uos al comensamen

36     Tanh prendaz ueniamen ·

37     Ab mal respost ho ablansa

38     Cans quieus ames mames uas ses e(n)ian ·

39     E torner uas bona donen soan

40     Per tal qe ma trahit ses desfisanssa ·

41     §Si cus fui a la comensanssa

42     Fals arans am finamen

43     E sai quem dires souen

11vB

01     Que franchura dautramansa

02     Me fai uenir ues uos humelian

03     E quieu uos uauc minten e galian ·

04     Ni ges nous am en faitz mas en se(n)bla(n)sa ·

05     §De gran forfag gran ueniansa

06     So de dreitz p(er) iusiamen

07     E merces di eissamen

08     De gran tort gran perdonanza

09     Am dui son en maint luec dun se(n)blan

10     Eszen maint luec uan se (con)trarian

11     Car dreitz aussi e merces a pitansa ·

12     §Doncx si dreg ni uostronransa

13     Gardas nul mieu failhimen

14     Ia no maures chausimen ·

15     Cals mals dona dreit malanssa

16     Quel failhimen quie fis ues uos tan gran

17     E lonramen qua ues sobre mi tan ·

18     Creisson mamor e mermon me spera(n)sa

19     §Pueis conoissetz ses duptansa

20     Quieu failh nessiamen

21     Mas del be aiatz menbransa

22     Si pro nom faitz sa uals nom fasatz dan ·

23     E del be fag si el uostre talan ·

24     Quieus atendrai senes dezesp(er)ansa

25     §Rei darago quil uostre gai senblan

26     Ue pot ben dir de bon ·

AimPeg 10.41 (P 35)         

27     Naimeric de Pepugnan .XXXV.

28     Per solaz dautrui chan souen

29     Mas pero cora quieu chantes

30     Ni per bon respeg malegres

31     Ara uei qe chan per nien

32     E son a mon dan chantaire

33     Si com lauzels de bonaire

34     Que sap ques pres e p(er)o no(n) recre

35     Cades non chan autretal es de me

36     §En amor ai lo cor el sen

37     Fermat e meilhuram ades

38     Si pogues trobar qui mames

39     Tan be com hieu am finamen

40     Mais ieu am lieis ses cor uaire

41     Don sui desamatz amaire

42     Eszon hieu plus lam de cor e de fe

43     Adoncs creis pl(us) lamors qem lassem te

12rA

01     §No mes uis canc plus follamen

02     Nuilhs hom per amor folleges

03     Qui eu am mai que sautram baizes

04     De leis ses plus lente(n)demen ·

05     Conors mes mas que pot faire

06     Ses empiri emperaire

07     Quem ual honors ni pretz don mal mi ue

08     Si fai q(e)l mals cui platz e p(er)s del be

09     §Per som soilh mal qui eu nai plazen

10     Canc non ui dona luenh ni pres

11     Mielhs dieuisses ni mieilhs repo(n)des

12     Ni tan amezuradamen ·

13     Per que cascun nes lauzaire

14     Pueis es del mon la belaire

15     Canc natura no(n) mes en lieis so cre

16     Ni plus ni mens mas aco quei (con)ue

17     §Do(m)na per merces solamen

18     Suffretz cun pauc merceges

19     Merces e cun pauc afranques

20     Mercean uostre dur talen

21     Ues mi qeus sui merceaire

22     Tostems e merce clamaire

23     E merceian sui e cherai ia ce

24     Uostrom claman merce merce ·

AimPeg 10.17 (P 36)         

25     Naimeric de pepugnan . XXXVI.

26     DAisso don hom a loniamen

27     Ben dig entrels conoissedors

28     Sin di pueis mal uilanamen

29     Es a tot lo meins deszonors

30     Cais sel que se mezeus desmen

31     Del ben qua dig no mes paruen

32     Des ques trobatz ben dizen fals

33     Quel deiam creire dizen mals

34     §Si dieisses al comensamen

35     Lo mals ans quel ben dig fos sors

36     Dieisseron plus cubertamen

37     E senbla uer a pluzors

38     Mas per o ben aue souen

39     Caisso com cre blasmar defen

40     Doncs non es dome ques aitals

41     Lo bes digz bos ni mal dig mals

42     §Cun quen dieis liei premeiramens

43     Que de bas aut poget amors

12rB

01     En dis apres mal sotilmen

02     Per far semblar sos mals peiors

03     E per plus enganar la gen

04     Ab prouerbis dauratz de sen

05     Eszap paraulas uenals

06     Uol far creire del ben mals

07     §Non es bes qui fai dauinen

08     Segon lo mon so ques ualors

09     E qui sgarda de failhimen

10     On plus pot e creis sas lamors

11     Si es mas no(n) pot far nien

12     Si nona laministramen

13     Damors ques mastre leials

14     Quen senha triar bens de mals

15     §Quel cor nais on amans sen pren

16     Ensems ardimens e paors

17     Quen sauieza lardimen

18     E uolpilha gen la folors

19     E pueis es arditz eissamen

20     De languesza e densenhamen

21     E uolpilhs de scarseza e dals

22     Que fos uilania ni mals

23     §Per som par qui ditz mal uilanamen

24     Del maistre que donal sen

25     Com si om ualens e cabals

26     Ni com se pot gardar de mals

27     §Car ual plus e conois e sen

28     Na ioana dest eszenten

29     Uueilh segon lo dreg iutge cals

30     Deu hom dir damor bens o mals

AimPeg 10.50 (P 37)         

31     Naimeric XXXVII.

32     SI com larbres qe per sobre cargar

33     Fraing se meteis (e) pert son fruit (e) se

34     Ai eu perdut ma bella do(m)na (e) me

35     E mon enter se fraing p(er) sobramar

36     Per o se tot me soi apoderatz

37     Anc iorn no(n) fi mon dan a escien

38     Enanz cuit far tot zo qant fatz ab sen

39     Mais ar conosc qe trop sobral foldaz

40     §E non es ben com sia tot senatz

41     Qe a sazon non sega son talen

42     E se noia di chascun mesclamen

43     Non es bona sola luna mitatz

12vA

01     Car ben deuen hom p(er) sobra saber

02     Nesis en uai mantas uez foleian

03     Per qe seschai coman en lou mesclan

04     Senz ab foldaz qio sab gen retener

05     §Las qeu non ai mi meteis en pode

06     Anz uau mon mal enqeren e cerqan

07     E uoill trop mais perdre (e) fair mon dan

08     Ab uos do(m)pna qab autra conq(e)rer

09     Car eu cuit far ab aqest dan mon pro

10     E qe sauis ab aqesta follor

11     Per o alei de fin fol amador

12     Mauetz ades on piez mi fai plus bon

13     §No sai nul oc per qeu des uostre non

14     Pero souen tornon mei ris en plor

15     Et eu com fol ai gaug de ma dolor

16     Et de ma mort qan mir uostra faizon

17     Col baselesc qab ioi sanet a ocir

18     Qant el miral se remiret es ui

19     Tot autresi es uos miral ami

20     Que mauciez qan uos uei ne os remi(r) ·

21     §Et nous en cal qan mi uedez morir

22     Abanz o fai de mi tot en aisi

23     Com del enfant cab un maraboti

24     Faiom del plor laissar (e) departir

25     Et pois qant es tornatz en alegrer

26     Et hom lestrai zo qel donet el toll

27     Et el adonc plora e fai maier doll

28     Mil tant plus fort qe non fez de pimer

29     §Bel castelan ges uostre prez no(n) tol

30     De mellurar qoi ual pro mais q(e) her

AimPeg 10.12 (P 38)         

31     Naimeric XXXVIII.

32     AUtresim pren com fa al iugador

33     Cal comensar ioga maistramen

34     Al petit iog pois sescalfa perden

35     Qel fa montar tan qes en la folor

36     Aussi mis eu pauc a pauc en la uia

37     Qeu cuiaua amar a maistria

38     Si qem pogues partir can mi uolgues

39     Or soi entratz tant qesir no(n) puis gies

40     §Autra uez fui en la prison damor

41     Don escapei mais aoram repren ·

42     Ab un cortes engeing tan sotilmen

43     Qem fai plazer mon mal e ma dolo(r)

12vB

01     Cun laz me fez metral col ab qem lia

02     Don per mon grat mais nom deslieria

03     E nulz autrom qe fos liaz non es

04     Qil deslies qe ben no li plagues

05     §Anc mais nulz temps no(n) trobei liador

06     Qe tan ferm lies a tan pauc liamen

07     Qel liam fo cortz dun braz solamen

08     Don non trob chai qim desli ni aillor

09     Enliamaz soi tan qe sim uolia

10     Desliamar ges far non o porria

11     Camor qe lai mo liame(n)t empres

12     Me liama sai plus fort per un tres

13     §A lei des fers q(e) uai ses tirador

14     Ues laziman qel tirauan si gen

15     Amor qem sap tirar ses tiramen

16     Mas tira ma si uals p(er) la meillor

17     Qe se dautra meillurar me sabria

18     E am tant lo meill qe ben meilluraria

19     Mas meillurar non cre qe mi pogues

20     Ueus p(er) qe ma per la meillor conqes

21     §Ha g(e)ntil cors format plus gen d(e) flor

22     Aiaz de mi cal aco chausimen

23     Qi eu mor per uos denuei (e) de talen

24     E podetz lo proar a ma color

25     Cam uos remir qe trasu e chambia

26     Qe foralmosna e granz cortesia

27     Cumilitaz mercian uoz preges

28     Daqest coichos sofreichos de toz bes

29     §Ben platz Guill(e)m malaspina ma(r)ques

30     Car conqer prez e prez ali conqes

31     Biatriz dest lo bens qen uos es

32     Fa meillorar las autras ab los bes

AimPeg 10.27 (P 39)         

33     Naimeric XXXVIIII.

34     EN greu pantais ma tengut longamen

35     Canc no(m) laisset ni no(m) retenc amors

36     Et am saiat ab totas sas dolors

37     Si qe del tot ma fag obedien

38     E car me sa esforciu e soffren

39     Am si cargatz del amoros afan

40     Qel miellor cent no(n) soffrion tan

41     §Amar me fai ster mon grat finamen

42     Leis qe ma faig chausir per la gensors

43     Et agram ops qem fes causir aillors

13rA

01     Cassatz ual mais gazanhar en argen

02     Qe perdre en aur segon mon esien

03     Mas eu o fas a lei de fin aman ·

04     Qeu fug mon pro (e) uau seguen mon dan

05     §Et seu com fols sec mon dan folamen

06     A tot lo men mes la foudaz honors

07     Qeu ai uistas faire mantas folors

08     Qe torn auon a saber e a sen

09     Et ai uist far manz faz sauiamen

10     Qe tornauon a folia trop gran

11     Per qeu cuit fair sen qan uai foleian

12     §Et uos do(m)pna cauez ualor ualen

13     Aissi com es meiller pars las meillors

14     Menbreus merce e oblit uos ricors

15     Et noi gardaz raison mas chausimen

16     Car luns poia zo qel autre deiscen

17     Cho qe merce creis raisons uai me(r)man

18     Seus plaz aucir me podez raisonan

19     §Pauc uos carra del meu e(n)nansamen

20     Se uos souen uostra ualenz ualors

21     Nil douz esgard ni la fresca colors

22     Qen qeram son al cor uostroill rien

23     El cortes diz amoros e plazen

24     E qar eu plus souen nous uau d(e)nan

25     A pauc mi oilh estra mon grat noi uan

26     §Reis daragon e flors den seignamen

27     Foilla de gauz frug de bons fags donan

28     Uos es de prez maistres ses enian

29     Cont cominge eincent merces uos ren

30     Qe ses donar mauez donat aitan

31     Qe las honors ualon don riche gran

AimPeg 10.15 (P 40)         

32     Naimeric .XL.

33     CIl qe sirais ni guerria ab amors

34     Ges qe sauis no(n) fa al meu semblan

35     Car hom atrai pro en guerra tost dan

36     Et guerra fai tornar mal en peior

37     En guerra troff p(er) qeu no la uolria

38     Uiltat de mal e de ben carestia

39     Et fin amor se tot me fai languir

40     Ai tan de ioi qe pot leu esiauzir

41     §Bona do(m)pna de uos teing e damor

42     Sen e saber e cor moz e chan

43     Et seu faz ren qe sia benestan

13rB

01     Deuez nauer lo grat e la lauzor

02     Uos e amors qem donaz la maistria

03     E se ia plus de ben no men uenia

04     Pro nai daitan segon lo meu seruir

05     Se plus nagues ben sabria el plus grazir

06     §Qelh plazer son mais qel ennoi damor

07     El ben qel mal el soior qe lafan

08     El ioi qel dol leu fag qel pesan

09     El pro qel dan son mais el ris qel plor

10     Non dieu ges del tot qe mal non sia

11     Qel mal com na plaz plus qe qim gue(r)ria

12     Car cel cama de cor no(n) uol guerir

13     Del mal damor tan es dolz per soffrir

14     §Enqer sai eu mais de ben en amor

15     Qel uil fai car el nesi ben parlan

16     El escartz larg e leial lo truan ·

17     El fol saui el pec conosidor

18     Et lorgoillos domes gez humilia

19     Et fai de dos cors un tan ferm lolia

20     Per com non deu uas amor contradir

21     Pois tan gen sap emendar e fenir

22     §Seu lai seruiz pro nai canbis damor

23     Ab qe ia plus no(m) faza mas daitan

24     Qen mant loc ma fag tan haut e tan gran

25     Qe ses amor noi pogra auer honor

26     E mantas uez me trai de uillania

27     Qe ses amor gardar no men porria

28     Et manz bon mot me fa pensar e dir

29     Qe ses amor noi pogreu deuenir ·

30     §Chanson uaten de ma part e damor

31     Al pro al larg al ualenz al prezan

32     A cui seruon latin e aleman

33     El sopliom com bon emperador

34     Sobrez meillors a tan de maiuria

35     Ualor (e) sen largez e cortesia

36     Sen e saber conoisser e grazir

37     Naz de ricor fai fin prez enriqir

RbVaq 392.2 (P 41)         

38     Ranbaut de uaqeras .XLI.

39     ARam reqer sa costum e son us

40     Amor per qeu planc e sospir e ueilh

41     Qa la gensor del mon ai qist (con)seilh

42     Em di qieu am taut com puesq(e)n sus

43     La meilhor do(m)na e met en sa fizansa

13vA

01     Conor e pres mer e pros e no(n) dans

02     E car ella es del mon la plus p(re)zans

03     Ai mes en leis mon cor e mas esp(er)a(n)sa

04     §Anc non amet tan aut com hieu negus

05     Ni tan pro do(m)na e car noi trob pareilh

06     Menten e lei e lam al sieu (con)seilh

07     Mais q(e) tibrs no(n) amet priamus

08     Qe iois e prez sobre totas le(n)nansa

09     Qilhes al pros plazens ez acordans

10     E als auols ab erguilhos senblans

11     Largues dauer e de dura cordansa

12     §Anc Perseual cant el la cort da(r)tus

13     Tolc las armas al caualier uermeilh

14     Non ac tal gaug com eu del seu (con)seilh

15     Em fai morir si com muer dandal(us)

16     Caissom ueda de qem dona onda(n)sa

17     Mi dons qes pros cortes e benestans

18     Riqe gentils iones e gen p(ar)lans

19     E de bon sen e de bella senblansa

20     §Bona do(m)pna aitan arditz ha plus

21     Fui can uo quis la ioia del quabeilh

22     E qem dases de uostra mor conseilh

23     Non fo del saut de tir emenadus

24     Mas amicx qai mais presza do(n)ransa

25     Qen dreg damor fo lardim e(n)s pl(us) grans

26     Mas ben deu far tan dardir uostra mans

27     Morrai p(er) uos ho naurai benenansa

28     §A mon ergueilh nom blasme ni enc(us)

29     Sim luenh daurenga ni de mo(n)teilh

30     Caissim don dieus del seu bel cors (con)seilh

31     Qe plus ualen nulhs hom d(e) lieis n(on) uis

32     Qe sera reis danc la terso de fransa

33     Lonheramen p(er) far lo sieu comans

34     Qen lieis ai tot mon cor e mon tala(n)s

35     Eszes la res on plus ai de fizansa

36     §Bel caualier en uos ai mes sp(er)ansa

37     Qar uos es del mon la pl(us) presans

38     E la plus non mi deu esser dans

39     Qar uos mi des conseilh e fort fe(r)ma(n)sa

RbVaq 392.13 (P 42)         

40     Ranbaut .XLII.

41     EIssamen ai guerriat ab amor

42     Col franc uassal guerreia mal senho(r)

43     Qilh tol sa terra p(er)quel guerreia

13vB

01     E can conois queilh guerra pro noilh te

02     Pel sieu cobra uec pieis asa merce

03     Eszieu aitan de ioi cobrar enueia

04     Quaz amors quier merce de son pecat

05     E mon ergueilh torn en humeiltat

06     §Gaug ai trobat merce de la gensor

07     Quem restaura lo dan quai pres ailho(r)

08     E sa mistat p(er) plag damor mautreia

09     Ma bella do(m)na e gent alsim rece

10     Em p(ro)met tan p(er) quel rep(ro)chier cre

11     Com di qui ben guerreia ben plaideia

12     Ab amor ai en chantan guerriat

13     Tan cap mi dons nai meilhor plag tro

14     bat §El mon no na rei ni emperador

15     Quen lieis amar no(n) agues plag donor

16     Quar sa beutat e son pretz senhoreia

17     Sobr totas las pros donas com ue

18     E meilhs se(n)nansa e plus gen si capte

19     E meilh acueilh e meilh parl e do(m)pneia

20     E mostra als pros son sen e sa beutat

21     Saluan sonor e reten de tot grat

22     §Do(m)na ben sai si merces nom secor

23     Quieu no uailh tant queus tan hazamador

24     Que tan ualens p(er) qe mon cor feuneia

25     Car non puesc far tan ricx faiz cous (con)ue

26     Das mi quieus am mas per tan nom recre

27     De uos preiar que uassal pos desreia

28     Deu ponher tant qe fassa colp honrat

29     Per quieus enquis pos magues (con)seilh dat

30     §Uostri bl hueilh plazen galiador

31     Razon da quo don heu sospir e plor

32     El iouenes cors cabes gens e condeia

33     Maussi aman al enueira men ue

34     E si eu ab uos non trob amor e fe

35     Ia non trouarai ren cauia ni ueia

36     Nim fizarai en do(m)na daut barnat

37     Ni uueilh qem do nuilh autra sa mistat

RbVaq 392.18 (P 43)         

38     Ranbaut .XLIII.

39     GUerras ni plag no son bo

40     Contramor en nuilh endreg

41     E sel fabregua lo fer freg

42     Qim uol ses dan far son pro

43     Caussim uol amors ausire

14rA

01     Com ausi les sieius senher mals

02     Que sa guerra les mortals

03     E sa patz pietz de martire

04     E sanc fo iorn enemic

05     E tibautz ab lo zoic

06     No fes plag ab tans plazers

07     Com hieu cam soi torn merces

08     §Que p(er) esmende per do

09     Mas abrels amans cleg

10     Ma dona on son tug bon dreg

11     Pauzat en bella faisso

12     Don muer dire de dezire

13     Car no mistai comunals

14     Amors cap sospirs corals

15     Maussi ab bel senblan trahire

16     P(er) lieis cui am ses cor tric

17     Canc ioues grec en ric

18     E ual sobre totz ualors

19     Som mos trauzirs e uezers

20     §Can pe(n)s cals es ni qui so

21     Bem soi mes en destreg

22     E sieu quis mais qe non deg

23     Sa gran beutat nochaizo

24     Quem forsem fai lergueilh dire

25     E sa colors naturals

26     Quades gense noimet als

27     Mas bel solas e gent rire

28     E pos tant amar sem gic

29     Fai lenans al mieu destric

30     Mas sil sieu bels dig es uers

31     Tot restaural bons espers

32     §Si mestazes arazo

33     Bona dona eszadreg

34     Ia nom tengras tant destreg

35     En uostra onrada preiszo

36     Don no(n) ai poder qem uire

37     Ans soi tant francs e leals

38     Uas uos que uas me soi fals

39     Eus am tan que me nazire

40     E si eu non fauc tan ni dic

41     E si eisathan al uostramic

42     Al fag me sofranh poders

43     Eszal uostre laus sabers

14rB

01     §En luec te fag dau baro

02     Uos am eus preg eus do(m)pneg

03     El uostre gen cors adreg

04     Lau e gar a qui on sa

05     E can puec ben far nom uis

06     Quesser deu lo uostramic tals

07     Que sia entrels pros cabals

08     Qe sia entrels pros cabals

09     E qar suffres quieus dizire

10     Soi pars al plus ric

11     E cant dautra me fai dic

12     Non mo fai far non calers

13     Mas uostronratz cap teners

14     §Do(m)pnal bos conseilh mer mals

15     Quem dones si nom das als

16     E quar nous soi (con)tradire

17     Do(m)na lonrat conseilhs ric

18     De lemperador frederic

19     Caisson tengra a mais de plazer

20     Com sai damans la plus uers

BnVent 70.15 (P 44)         

21     Bernard del Uentedorn . XLIIII

22     Chantars no(n) pot gaire ualer

23     Si dins del cor non mou lo chans

24     Ni chans no(n) pot del cor mouer

25     Si no(n) hi es fin amors coraus

26     P(er) so es mos cantars cabalus

27     Quen ioi damor ai eszenten

28     La boquels hueilhs el cor el sen

29     §Ia dieus nom da aqul poder

30     Que damar nom prenda talans

31     Can ia re no(n) sabriauer

32     Mas chascun iorn men uengues maus

33     Trostemps naurai bon cor siuaus

34     E nai mot mai s de iauzimen

35     Qua nai bon cor e mi aten

36     §Amor blasmon per no(n) saber

37     Folla gens mas lieis no(n) es dans

38     Camors no(n) pot ges decazer

39     Si no(n) es amors comunaus

40     Aco no(n) es amors aitans

41     Nona mas lo nom el paruen

42     Que ren non ama si non pren

43     §Si eu en uolgues dir lo uer

14vA

01     Hieu sai be de cui mou lenguans

02     Daquellas camors per auer

03     E son mercandas uenaus

04     Mensongiers fo s hieu e faus

05     Uertat en dic uilanamen

06     E pezame car ieu non men

07     §En agradar eszen uoler

08     Es lamor de dos fis amans

09     Nuilha res noi pot pron tener

10     Silh uolontatz no(n) es engas

11     E sel es ben fols naturaus

12     Qui daco qe uol la pren

13     E ilh lauza so qe no(n) les gen

14     §Molt ai ben mes mon boner

15     Cant ellam mostra bels senblans

16     Quieu plus deszir e uueilh uezer

17     Franque dousa fin e leiaus

18     En cui lo reis seria saus

19     Bella cuenhda ab cor conuinen

20     Ma fait ric hom de nien

21     §Re mais non am ni sai temer

22     Ni ia res nom seria afans

23     Sol mi dons uengues a plazer

24     Caisel iorn mi sembla nadaus

25     Cab sos bels hueilhs esperitaus

26     Mas garda mas so fai tan len

27     Cuns sols dias me dura sen

28     Lo uers es fis e naturaus

29     E bons sel ui qui be lenten

30     E meilhers mi quel ioi aten

31     §Bernartz de uentadorn lenten

32     El ditz el fai el ioi aten

GcFaid 167.52 (P 45)         

33     Gauselm faiditz . XLV.

34     Si anc nuilh hom per auer fin coratge

35     Ni p(er) amar leialmen ses falsura

36     Ni per sofrir francamen son da(m)pnatge

37     Ac de si dons nuilh honrada ue(n)tura

38     Ben degra hieu auer

39     Alcun couinen plazer

40     Quel mal el ben cal quieu naia

41     Sai sufrir eszai saber

42     De far tot can mi dons plaia

43     Si qel cor no(n) puosc mouer

bis     §De finamor sai segrel dreg uiatge

14vB

01     Si que tant am mi dons outra meszura

02     Far pot de mi tot qua(n)t le dagradatge

03     Que noilh deman tan tem dir forfaitura

04     Baiszar ni iazer

05     P(er)o si sai tant ualer

06     Azaps damar qui quem braia

07     Corrat ior e plazer

08     Ser e tot so qua drut seschaia

09     Aus dezirar e ualer

10     §Si tot la uoilh hieu no(n) ai autre gage

11     Don ni autrei ni paraula segura

12     Mas ilh es tan franca e de bel estatge

13     Part la ualor el pretz qen lieis satura

14     Caissom fai parer

15     Camors hiaia poder

16     Que lai on es ualors gaia

17     Deuria merces caber

18     Uec uos so quem napaia

19     Em tol que nom deszesper

20     §Auzit ai dir ab sen eszap folatge

21     Com hora mal selui don nona cura

22     E di queilh don dieus ioue senhoratge

23     Aquest orat sia tort o drechura

24     Ai hieu damor per uer

25     E si lai non deszesper

26     Que de pros do(m)pna ueraia

27     Ual mais com ric don esper

28     Caia don dauol saia

29     Com no den en grat tener

30     §Quien sa huna ques de tan fra(n)c huzatge

31     Canc no(n) gardet honor sotz la sentura

32     Si eus e lo tortz sieu en dic uilatge

33     Que senes genh e senes cobertura

34     Fai a totz uezer

35     Com pon hensi decazer

36     Dona cap tans sessaia

37     Nos cug quieu maler

38     Que ia de leis ben retraia

39     Ni uoilh quen deia escazer

40     §Namaria do(m)pna gaia

41     Uos non es daital saber

42     Que non faitz ren que desplaia

43     Ans plai a totz e deu plazer

15rA

GcFaid 167.53 (P 46)         

01     Gauselm .XLVI.

02     SI tot mai tarzat no(n) chan

03     Ni nai fag trop lonc estatge

04     Aras ai cor e talan

05     Quen torn la perda el da(m)pnatge

06     Queilh bellam dreissel uiatge

07     Em ditz queilh mo(n)stren chantan

08     Lo ioi e la ualor gran

09     Quem donet e la legratge

10     Lo iorn quem retenc baisan

11     §Adoncx lestei tant de nan

12     Mans ionhtas de bon coratge

13     De genoilhos e ploran

14     Trom pres en son senhoratge

15     Mas al prim li fon saluatge

16     Quar mauziei en ardir tan

17     Pueis uit mon humil semblan

18     E retenc mon homenatge

19     Quar mi conosc ses engan

20     §Amicx can si uol p(ar)tir

21     De si dons fai gran enfansa

22     Si tot noilh uol acuilhir

23     Sos ditz ala comensanssa

24     Camors sabriue se(n)nansa

25     Ab honrar e sap seruir

26     E quis uol de leis iauzir

27     Si ailh de bella senblansa

28     E sap chamar essufrir

29     §Mi dons am tant e dezir

30     Que quim metien egansa

31     En tan cant hom pot chauszir

32     Non pe(n)ria cordansa

33     Qui eu ia mudes me speransa

34     Ni camges mon dezir

35     Ni non uoilh esdeuenir

36     Senes lieis senher de fransa

37     Gardas si eu uoilh quilh mazir

38     §Maintas sazos mesdeue

39     Que pens tan fort e consire

40     Non aug qui parla ab mi

41     Ni faug mas tremblar e frire

42     E pens com dieus uolc assire

43     Mas quen una sola re

15rB

01     La beutat quilh a en se

02     El gent parlar el dous rire

03     Ab que malegra em reue

04     §Molt ai p(er) ma bona fe

05     Conquis so don sol iauzire

06     E prec mi dons per merce

07     Quel sieu cor del mieu nos uire

08     Que sos hom e sos seruire

09     Soi ai estat ancse

10     Eszades pueia e ue

11     Lamor e doblal dezire

12     On oilh plus mi fai de be

13     §Linhaure lai uir manfre

14     Uas mon senhor cui dezire

15     E uoilh sonor e son be

GcFaid 167.4 (P 47)         

16     Gauselm .XLVII.

17     A Semblan del rei ties

18     Quan lac uencut lemperaire

19     Eilh fes tirar quanc lac pres

20     Sa carecta e son arnes

21     Don el chantaual mal traire

22     Uezen la roda uirar

23     E ser ploraual maniar

24     Hieu chant on plus ai malana(n)sa

25     Quan consir quen alegransa

26     Me pot mos mal traitz tornar

27     En plor quan uei ioi ni be

28     Als autre e mi soue

29     Quieu uaic proar non ai re

30     §Quen aital trebailham te

31     Amors pres en greu la lansa

32     E re nom sap dire per que

33     Mas car aten sa merce

34     Uencutz ses deszesperanza

35     E car nom recre damar

36     Que dals nom pot encolpar

37     Tant soi fis leials amaire

38     De uos cui no(n) aus retraire

39     Ni descubrir mon pensar

40     Pros dona ab gens cor cortes

41     Tan tem la pretz quen uos es

42     E las lauzors el bes

43     §Pero nom deszesper ges

15vA

01     Ni mes semblan ni uezaire

02     Quen uos non sia merces

03     Quel uostre cors gen apres

04     Humil franc e de bon aire

05     Uei ela uinen pretz car

06     El dous rire el gen parlar

07     Ioios de bella semblansa

08     E car no(n) auetz enguansa

09     El mon ni de beutatz par

10     Aissom te aissi e fre

11     Em tol lardir em rete

12     Qui eu nous aus pregar de re

13     §Que maintas sazos maue

14     Cap tota faita cordansa

15     Do(m)na us cug clamar merce

16     E pueis can mos cors uos ue

17     Mespert e non ai menbransa

18     Mas cant de uos esgardar

19     E no us aus ni sai pregar

20     Ni mamor nous puesc estraire

21     Ben gran merce pogratz faire

22     Sim dasetz ses demanda

23     El mon no(n) es tan pauca res

24     Qui eu del uostre don agues

25     Qui eu en gran no lam tengues

26     §Per o ans quel brui uengues

27     Ni fals lauszengier trichaire

28     Lamor qui eus ai conoges

29     Ben estera si us plagues

30     De conoisser mon afaire

31     Pos hieu nous aus pregar

32     Ben ric do mi pogratz dar

33     Senes totas malestansa

34     Si us plagues qua uostr onra(n)sa

35     Fosson fag tug mei chantar

36     Es plus lais car bes coue

37     P(er)o hieu no cug ni cre

38     Sieu len prec que mi malme

39     §Doncx pos en uostra merce

40     Soi eszen uostra fizansa

41     Eszun do no(n)m autreia

42     Asimon chan ni ma leial fe

43     Si uostra ualors me(n)nansa

15vB

01     Honors uos es ses duptar

02     E uos sabes cos tanh afar

03     Quie nous quier plus pauc ni gaire

04     Mas tant cumils merceiaire

05     Uos soi ab fin cor e clar

06     Esazimes ni saubes

07     Que plus dir en degues

08     Del plus mi for entremes

09     §Den uentadorn puies retraire

10     Qe la do(m)na no(n)n a par

11     De ualor al co(m)plitz bes

12     E sin marac des saubes

13     So qui eu sai beil fora pres

GcFaid 167.59 (P 48)         

14     Gauselm .XLVIII.

15     TAnt ai suffert lo(n)gamen en greu afan

16     Que se stes mais q(e) nom aperceubes

17     Morir pogra tost e leu sim uolgues

18     Ca la bella non preira ia dolors

19     En cui mala fos beutatz e ualors

20     Don regardan part forsatz mon coratge

21     E pos li plai segrai autre uiatge

22     Mas lieis no(n) cal ni no(n) so ten adan

23     De perdre me nils bels ditz de mon chan

24     §P(er)o tal re te hom uil que prezan

25     Tal ren pretz que di quel nes pres

26     Que pueis li fai sofraitamen re bes

27     Mas de mi dons es tan grans sa ualors

28     Que no(n) ler dans sim pert nim uir aillors

29     Doncx ben fe(n)zi outra cuiat folatge

30     Can percasei ma mort ni mon da(m)pnatge

31     Ab mon fol cor qem fes dir en chantan

32     Sa don degra gen cubrir mon talan

33     §E pos mon cor e mei hueilh trait man

34     E ma mala do(m)na e ma bona fes

35     Si que cascuns magra mort si pogues

36     Clamar men dei com de mals bailidors

37     E ia mos hueilh me(n)songiers traidors

38     No(n) creirai mais ni fiszansa ses gatge

39     Car sel es fols qe fai fol uassalatge

40     E fol qui cre auer a son coman

41     Tot so que ue plazen ni benestan

42     §Merauilh pos en mi dons es tan

43     Prez e ualors plazers ab ditz cortes

16rA

01     Com pot esser que noi sia merces

02     E merauil de lieis on es ualors

03     Sen e beutat que noi siamors

04     Ben merauilh de do(m)pna daut paratge

05     Bella e genta e de mal segnoratge

06     Ni com pot far (con)tra son ualor tan

07     Que desmenta son fran humil se(n)blan

08     §De tot aiso ai merauilha gran

09     E pos noilh plai quilh se cange de res

10     Nom tenra mais afrenat sos mals fres

11     Quera men part si tot mes dezonors

12     Car obs magra qem fos uiratz aillors

13     E pos aillors uauc mudar mon estatge

14     Bon encontrem don dieus e bon i(n)tratge

15     Em lais trebar do(m)na ses cor truan

16     Cap mal senhor ai estat aquest an

17     §Ab tot aital mal brau e tiran

18     Uolgri eu estarc uolontierc silh plagues

19     Mais cab autra que mais de bem fezes

20     E pos nom uol atal uauc p(er) secors

21     De cui mi uen al cor plazens dousors

22     Bell es e pros franca e de bel estatge

23     Que man mandat per un cortes messat

24     ge Cun pauc auzel en mon ponh q(e) nonan

25     Am mais qua sel huna grua uolan

26     §Arai conquist gran sen de gran folatge

27     E sai chausir damor lo pro el dan

28     E iamais nuilh tem no maussirai p(re)gan

GcFaid 167.37 (P 49)         

29     Gauselm XLIX.

30     MOn cor e mi e mas bonas chansos

31     E tot can sai dauinen dir ni far

32     Conosc quieu ten bona do(m)na de uos

33     Acui no(n) aus descubrir ni mostrar

34     Lamor quieus ai don languisc e sospi

35     re Pos lamor no us aus mo(n)stra(r) ni dir

36     Ni ben qui eus uailh greu mauzere na(r)di(r)

37     Sius uolgues mal de mon fin cor a dire

38     §Al prim quieus ui magra ops do(m)na q(e) fos

39     Percamors nous mi fezes tant amar

40     Que no(n) foses tant bella ni tant pros

41     Ni saubes tant auinen parlar

42     Qa do(n)cx plasmei can uos ui d(e)ls hueilhs rire

43     Duna doussor damor quen ue(n)c feri(r)

16rB

01     Al cor quem fes si tremblar e fremir

02     Ca pauc denan nous mor de dezire

03     §Adoncx parti desteitz eszenueios

04     De uos do(m)na cui dezir e tenc car

05     Si que anc pueis senher ni poderos

06     Non fui de mi mas de mon cor selar

07     Aisso conosc camors mi uol aussire

08     Car autramen non poiria murir

09    
 

10     Tan bonamen ni ab tan bel martire

11     §Ai com me trag mon fin cor amors

12     Canc mais no(n) fo leus az enamorar

13     E cant hieu uei do(m)na luecx ni sazos

14     Per nuillha re no aus dir mon pensa(r)

15     Ni uos non plai conoisser mon ma(r)tire

16     P(er)o saber podes leu lo dezir

17     Qui eu ai de uos ab maint cortes sospi(r)

18     Quem uedem fai can uos uei ne remir

19     §Tot can ma cort en um mes ho en dos

20     En qual guisa uos pogues gen pregar

21     Oblit can uei uostras bella faiszos

22     Que no men pot souenir ni me(n)brar

23     Tan quan uos uei soi del uezer iauzire

24     E can me part remanc en tal consir

25     Que ges la nueg no(n) puesc el lieg do(r)mir

26     Ni sai als far mas planc e uols em uire

27     §Do(m)na la fans el consirs mes tant bos

28     Can plus hi pens e mais hi uoilh pe(n)sar

29     Eszai ab me maintas ues companhos

30     Qui eu uolgra mais totz soletz estar

31     Caitan bon mes can mi pens ni malbire

32     Uostra ualor mas aqui eus mazir

33     E muer car sai qui eu no us aus d(e)scobrir

34     So don lonc temps cre que serai sufrire

35     §Linhaure pro ai tostems que sospire

36     Mai ara sen mon corages clarzir

37     Que ab nagout soi don nom piesc partir

38     Don neguns hom no(n) pot mais de ben dire

BnVent 70.41 (P 50)         

39     Bernard del uentadorn .L.

40     QUant par la flors iostal uert foilh

41     E uei lo temps clar e sere

42     El dolz chanz des ausels p(er) broilh

43     Ma dolza lo cor em reue

16vA

01     Pos lausel chanton a lor for

02     Eu qai tan de ioi en mon cor

03     Dei ben chantar car toz li miei io(r)nal

04     Son ioi e chant q(e)u no(n) pes de ren al

05     §Cela del mon qal eu plus uoill

06     E mais lam de cor e de fe

07     Au de ioi mos diz els acoill

08     E mos precx escolta e rete

09     E se om per ben amar mor

10     Eu en morrai qinz en mon cor

11     Li port amor tan fin e natural

12     Qe tuit son fals ues mi li plus leial

13     §Ben sai la noich qan mi despuoll

14     En leich que no(n) dormirai re

15     Lo dormir perd qar eu lom tuoill

16     P(er) uos do(m)pna don mi soue

17     Qe la on om a son tresor

18     Uolom ades tenir son cor

19     Seu no uos uei do(m)pna dun pl(u)s mi cal

20     Negus uezers mon bel penser nom ual

21     §Qam mi menbra com amar suoill

22     La falsa de mala merce

23     Sapchaz qe tal ira macuolll

24     Per pauc uios de ioi nom recre

25     Do(m)pna p(er) cui chant e demor

26     Per la boccham feretz al cor

27     Dun dolz baisza de fin amor coral

28     Quem torn en ioi em get dira mo(r)tal

29     §Talia qan mais dorguoilh

30     Qan gran iois ni granz bens lor ue

31     Mas eu soi de meillor escuoill

32     E plus francs qan de us mi fai be

33     Cora qeu fos damor en lor

34     Er soi de lor uenguz al cor

35     Merce do(m)pna no(n) ai par ni engal

36     Res nom sofraing sol qe deus uos mi sal

37     §Do(m)pna se no us uezon mei oill

38     Ben sapchatz qe mos cor uos ue

39     E nous dollaz plus qeu mi duoill

40     Ben sai com uos destreing per me

41     Mas sil gelos uos bat de for

42     Gardatz q(e) no uos toz al cor

43     Si os fai e noi (e) uos lui altretal

16vB

01     Qe ia ab uos no gadaing ren p(er) mal

02     §Mon bel uezer gard deus dir e de mal

03     Seu soi de loing e de pres altretal

BnVent 70.43 (P 51)         

04     Bernard .LI.

05     QUan uei la laudeta mouer

06     De ioi sas alas contral rai

07     Qi soblidet laissa cazer

08     Per la dolchor qal cor lin uai

09     Hai com granz enueia menue

10     De cui qe ueia iauzion

11     Meraueillas mai qar de se

12     Lo cors de desirer no(n) fon

13     §Ha las cant cuiaua saber

14     Damor e qua(n)t petit en sai

15     Qar eu damar no(n) puos tener

16     Celei don ia pro no(n) aurai

17     Tolt ma mon cor e tolt ma me

18     E si mezeis e tot lo mon

19     E quant sim tolc nom laissa re

20     Mas desirer e cor uolon

21     §De las do(m)pnas me desesper

22     Iamais en lor nom fierai

23     Qaissi com las suoill captener

24     En aissi las descaptenrai

25     Pois uei qe una pro no(m) te

26     Ues lei qem destrui em confon

27     Totas las dopt e las mescre

28     Qe ben sai qaltretals se son

29     §Merces es perduda per uer

30     Et eu non o saubi anc mai

31     Qe cil qe plus en degrauer

32     Non agues e on la qerrai

33     Ha com mal sembla qi la ue

34     Qad aqest caitiu desiron

35     Qe ia ses lei non aura be

36     Laisse morir qe noill auon

37     §Pos a mi donz no pot ualer

38     Dieus ni merces nil dreich queu ai

39     Ni alei no uen a plaissir

40     Qeu lam iamais no lil dirai

41     Aissim part da lei em recre

42     Mort ma (e) per mort li respon

43     E uao men sella nom rete

17rA

01     Chaitius en esile non sai on

02     §Anc non agui de mi poder

03     Ni no fui meus des lor en chai

04     Qem laisset de mos oillz ueder

05     En un miraill qe molt mi plai

06     Miraill pois mirei en te

07     Man mort lisospir de prion

08     Qaissim perd cum perdet se

09     Lo bel Narcius en la fon

10     §De cho fai ben femna parer

11     Mado(m)na per qeull lo retrai

12     Qe cho com li deueda fai

13     Cauz soi en mala merce

14     Et ai ben fait con fols en pon

15     Ni no sai per che me deue

16     Mas car poiai trop (con)tra mon

17     §Tristeza non aue deme

18     E uaumen marriz no(n) sai on

19     De chantar me tuoill en recre

20     E de ioi e damor mescon

BnVent 70.25 (P 52)         

21     Bernard .LII.

22     LAn qan uei la fuoilla

23     Jos des arbres cager

24     Cui qe pes ni duoilla

25     Ami deu bon saber

26     Non creaz qeu uoilla

27     Flor ni fuoilla uezer

28     Qar ues mi sorguoilla

29     Cho qeu plus uolgra auer

30     Cor ai qe men tuoilla

31     Mas non ai ges poder

32     Qades cuich ma cuoilla

33     On plus me desesper

34     §Estraigna nouella

35     Podez de mi audir

36     Qe qant uei la bella

37     Qem solia cuoillir

38     Ara no mapella

39     Nim fai uas sei uenir

40     Lo cor soz las seilla

41     Men uol de dol partir

42     Dieus qil mon chapdella

43     Sil plaz men lais iausir

17rB

01     Sen aissim reuella

02     Noi a mais del morir

03     §Non ai mais fianzha

04     En augur ni en sort

05     Qe bon esperanzha

06     Ma confundut e mort

07     De tan loing me lanzha

08     La bella cui am fort

09     Quant li qer sa manzha

10     Com seu agues gran tort

11     Tant nai de pesanzha

12     Qe tot men desconort

13     Mas non faz senblanza

14     Cades chant e deport

15     §Al no(n) sai qe dire

16     Mas molt faz gran folor

17     Qaram ni desire

18     Del mon la bellisor

19     Ben deuria aucire

20     Qi anc fez mirador

21     Qan ben mo consire

22     Non ai guerer peior

23     Ial iorn qe las mire

24     Nis pes de sa ualor

25     No serai iauzire

26     De lei ni de samor

27     §Ia per drudaria

28     No man qe nos coue

29     Pero sil plazia

30     Qem fezes qalqe be

31     Eu li iuraria

32     Per deu e per ma fe

33     Qel bes quem faria

34     No fos sabutz per me

35     En son plaiser sia

36     Qeu soi en sa merce

37     Sil plaz qe maucia

38     Qeu nom en clam de re

39     §Ben es dreich qeu plaigna

40     Seu perd per mon orguill

41     La bona conpaigna

42     El solatz qauer suoill

43     Petit me gadaigna

17vA

01     Lo fols arditz qeu coill

02     Car uas mi sestraigna

03     Cho qeu plus am ni uoill

04     Orguoill deus uos fraigna

05     Car en ploron mei oill

06     Dreig es qem sofraigna

07     Tot iois qeu eis lom tuoill

08     §Escoltral da(m)pnatge

09     E la pena qeu trai

10     Ai molt bon usatge

11     Qades consir de lai

12     Orguoill e folatge

13     E uilania fai

14     Qim muo mon coratge

15     Ni daltram met en plai

16     Qar meillor messatge

17     En tot lo mon non ai

18     E man loill ostatge

19     Entro qeu torn de chai

20     §Do(m)pnal mon coratge

21     Meillor amic qeu ai

22     Uos man en ostatge

23     Entro qeu torn de chai

BnVent 70.16 (P 53)         

24     Bernard LIII.

25     COnort era sai eu be

26     Qe ges de mi no pensaz

27     Puos salutz ni amistatz

28     Ni messages no men ue

29     Trop cuit qei faz lon aten

30     Et er ben senblant oimai

31     Qeu chace zho qaltrui pren

32     Pois no men ue auentura

33     §Bel conort can mi soue

34     Com gen fui p(er) uos honratz

35     Et qan eram oblidatz

36     P(er) un pauc no muor de se

37     Qeu eisme uau enqiren

38     Qim met de foldat en plai

39     Qant eu mi don sobre pren

40     De la mia forfaitura

41     §Per ma colpa mesdeue

42     Et ia no(n) sia celatz

43     Car uas lei no(n) soi tornatz

17vB

01     Per foldat qi men rete

02     Tant nai estat longamen

03     Que de uergoigna qeu nai

04     Non aus auer lardimen

05     Qei ananz no masegura

06     §Il men colpet de tal re

07     Don mi degra uenir graz

08     Fe qeu dei al uergnaz

09     Tot o fi per bona fe

10     Et seu en amar mespren

11     Tort a qi colpa men fai

12     Qe qi en amor qer sen

13     Cel non a sen ni mesura

14     §Tant er gen seruiz p(er) me

15     Sos cors fels durs e iratz

16     Tro del tot ser adolchatz

17     Ab bels ditz e ab merce

18     Qeu ai ben trobat legen

19     Qe gota daiga qan chai

20     Fer en un luoc tan souen

21     Tro caua la pera dura

22     §Qi ben remire ni ue

23     Oillz e gole front e fatz

24     Aissi son finas beltaz

25     Qe mais ni meins noi conue

26     Cors loncs dreich e conuenen

27     Gent aflibar coint e gai

28     Hom nol pot lauzar tan gen

29     Cum lo saop formar natura

30     §Chanzoneta or ten uai

31     Ues mon frances lauinen

32     Cui prez enanz e meillora

33     §E digazli qe ben uai

34     Qe de mon conort aten

35     Enqera bonauentura

BnVent 70.01 (P 54)         

36     Bernard . LIIII.

37     AB zoi mou lo uers el comenz

38     Et ab zoi remaing e fenis

39     Et sol qe bona fos la fis

40     Bons teng qes los comensamenz

41     Per la bona come(n)cansa

42     Mi uen iois e alegransa

43     E per zo dei la bona fin grazir

18rA

01     Car toz bons faiz uei laudar al fenir

02     §Si ma podera ioi em uenz

03     Chem m04     Qar non o dic e non es bruis

05     Per qe soi tan gais ni zauzen

06     Mais greu ueirez fin amansa

07     Ses paor e ses doptansa

08     Qades tem hom ues zo qama fallir

09     Per qeu no maus del parlar en a(r)dir

10     §Duna ren ma uonda mos senz

11     Qanc nuls hom mon zoi non enqis

12     Qeu uolentier no len mentis

13     Qe no(m) par bons enseignamenz

14     Anz es folia enfansa

15     Qi damor a benenansa

16     Qe ia lo uol ad home descobrir

17     Sil no len pod o ualer o seruir

18     §Non es enois ni fallimenz

19     Ni uilania zo mes uis

20     Mais dome qan se fai deuis

21     Dautrui amor e conoisenz

22     Enoios e qeus enansa

23     Sim faiz enoi ni pesansa

24     Zascuns se uol de son mester fo(r)nir

25     Mi confondes e uos no(n) uei zausir

26     §Ben (con)uen a do(m)pna ardimen

27     Entre auols genz e mal uezins

28     Qe si bon cor nola fortis

29     Greu pod esser pros ni ualenz

30     Per qeu preg maia en menbransa

31     La bella en cui ai fiansa

32     Qe nos canges p(er) paraulas nes uir

33     Qels enemicx faz denueia morir

34     §Ia sa bella bocha rienz

35     Non cuidei baisan me trais

36     Qab un sol dolz baisar maucis

37     Et sab altre nomes garenz

38     Eissamen mes per senblansa

39     Com de peraus la lansa

40     Qe del seu colp no(n) podi hom garir

41     Se per eis loc no sen fezes ferir

42     §Bella do(m)pnal uostre cors genz

43     E ill uostre bel oill man conqis

18rB

01     Li bel senblant e li dolz ris

02     Et la bella boza rienz

03     Qan ben men prend a esmenansa

04     De beutat non sai engansa

05     La genzer es quom anc pogues chausir

06     Et non uei clar dels oillz ab qe os remir

07     §Bel uezer senes doptansa

08     Uei qel uostre prez ena(n)sa

09     Qe tant sabez de plaser far e dir

10     Nulz hom nos pot de uos amar sufrir

BnVent 70.31 (P 55)         

11     Bernard .LV.

12     NOn es merueilla se chan

13     Meillz de nul autre chantador

14     Car plus me trail cor ad amor

15     E meillz soi faiz al seu coman

16     Cors e cor e saber e sen

17     Et forz e poder iai mes

18     Sim tira uas amor lo fres

19     Qe ues autr afar no(m) aten

20     §Ben es morz qi damor no(n) sen

21     Al cor qalqe dolce sabor

22     Et qe ual uiure senz ualor

23     Mas p(er) enoi far ala gen

24     Ia damedeu nom air tan

25     Qeu ia pois uiua ior ni mes

26     Puis ia de noi serai mespres

27     Et damor naurai talan

28     §Ben uolgra fosen trian

29     Entrels fals li fin amador

30     Qe lausengiers e trizador

31     Portes un corn el fron denan

32     Tot lor del mon e tot largen

33     I uolgrauer dat seu lagues

34     Sol qe mado(m)pna conogues

35     Tan ben com eu lam finamen

36     §Qant eu la uei ben mes paruen

37     Als oils al uis e al cor

38     Qe issame(n)t trenbli de paor

39     Com fai la foilla contral uen

40     No ai de sen p(er) un enfan

41     Aissi soi damor antrepres

42     Et dome qes aissi conqes

43     Po do(m)npna auer almosna gran

18vA

01     §Bona do(m)pna plus no us deman

02     Mais qen prendaz a seruidor

03     Qe os seruirai com bon seignor

04     Cosi qe de guederdon man

05     Ueos mal uostre comandamen

06     Francs cor humils gens e cortes

07     Ors ni leons no(n) es uogues

08     Que mauciaz sa uos mi ren

09     §Aqest amors me fer tan gen

10     Al cor duna dolza sabor

11     Cen ues mor lo iorn de dolor

12     Et reuio de ioi altre cen

13     Tant es lo mals del dolz senblan

14     Qe mais ual mos mals qaltre bes

15     Et pois lo mal ai tan bon ses

16     Molt uaral bens apres lafan

17     §Per bona fes e ses engan

18     Am la plus bella e la meillor

19     Del cor sospir e dels oillz plor

20     Qar tant lamei per qei ai dan

21     Et qen pois als camor me pren

22     Et les zartres en qe ma mes

23     No pod clao obrir for merces

24     Et de merce noi trob nien

BnVent 70.07 (P 56)         

25     Bernard . LVI

26     Era non ui luser soleill

27     Tant me sont escurzit li rai

28     Et ges per aizo no mesmai

29     Cuna clartat me soleilla

30     Damor qenz al cor me raia

31     E qant altra gent sesmaia

32     Eu meillor enanz qe sordei

33     Per qe mon chant non sordeia

34     §Prat me senbla uert e uermeill

35     Issamen com lo te(m)ps de mai

36     Sim ten fin amor coint e gai

37     Nef mes flor blancha e uermeilla

38     Et li uer chalen de maia

39     La genser e la plus gaia

40     Ma mandat qe samor mautrei

41     Senqer nollam desautreia

42     §Paor me fan maluais conseill

43     Per qel secle mor e deschai

18vB

01     Adoncs sa ioston li saluai

02     E luns a lautre conseilla

03     Com se fin amor deschaia

04     Ai maluasa gent saluaia

05     Qi uos ne uostre conseil cre

06     Dame deu prec eldescreia

07     §Da qest me rancur em coreill

08     Qira men fan dol e esmai

09     Et pes alor del ioi qeu ai

10     Et pois chascun sen coreilla

11     Del autrui ioi e sesmaia

12     Ia eu meillor drec non aia

13     Cab sol deport uenz e guerei

14     A cil qe plus me guerria

15     §Ges mi do(m)pna nos meraueill

16     Sil qier qem don samor nim bai

17     Contra la foldat qem retrai

18     Feraimen grant merueilla

19     Sela macola ni baia

20     Ai seria com mi retraia

21     Ai cal uos ui e cal uos uei

22     P(er) benena(n)sa qem ueia

23     §Noig e ior pens consir e ueill

24     Planc e sospir ma pois ma pai

25     Et neguns hom tan mal no(n) trai

26     Mas un bon respeg mesueilla

27     Don mon coratge sapaia

28     Fol soi qar dic qe mal traia

29     Pois aitan ric amor en uei

30     Ben uai ab sola lenueia

31     §Fin amor a uos mapareill

32     P(er)o non couen ne meschai

33     Mais qar par uostra merce plai

34     Deu cuit qe mo apareilla

35     Caisi fin amor descaia

36     Ha do(m)pna per merce plaia

37     Caiaz del uostr amic merce

38     Pois aitant ges uos merceia

BnVent 70.42 (P 57)         

39     Bernard LVII.

40     QUan uei la flor lerba uert e la fuelha

41     E aug lo chan des auzels pel boscatge

42     Al lautre ioi qieu ai en mon coratge

43     Dobla mos iois em nais em creis em brueilha

19rA

01     Qe no mes uis q(e) ren puesc ualer

02     Sel que no uol ior en amor auer

03     Qe tot cant es salegre sesbaudeia

04     §Ia non crezatz qieu de ioi mi recreia

05     Nim lais damar per dan cauer esueilha

06     Camors ma sailh qem sobre senhoreia

07     Em fai ama(r) qual queilh plasse uoler

08     E si eu am so q(e) non deu escazer

09     Forsa damor me fai far uasalatge

10     §Mas en amo(r) no(n) a hom senhoratge

11     E qui lor quier uilanamen do(m)pneia

12     Quamor no(n) uol re quessar no(n) deia

13     Paubres e ricx fai am dos dun paratge

14     Qan lus amics uol lautre uil tener

15     Pauc pot lamor ab ergueilh remane(r)

16     Quergueils dechai e fin amors capduelha

17     §Hiesec sela q(e) pl(u)s ues mi sergueilha

18     E selam fui qem fo de bel estatge

19     Canc pueis no(n) ui ni me ni mon mesatge

20     Per qes mal sal que do(m)pna macueilla

21     Mas dreg len fauc qieu men fauc fol parer

22     Ca(r) per sela qem torn en no(n) cale(r)

23     Estauc ia tan de lieis q(e) no(n) laueia

24     §Mas costum es toste(m)ps q(e) fol foleia

25     E ia no(n) er qel eis lo ram no(n) cueilha

26     Quel bat el fer per cai razon qem dueil

27     ha Car an mi pres dautrui amo(r) e(n)ueia

28     Mas fe qi eu d(e) leis e mon bel uezer

29     Si desamor mi torn en bon esper

30     Aimais ue lieis no(n) farai uilanatge

31     §Ia nom aia cor felon ni saluatge

32     Ni contra me maluatz (con)seilh n(on) creia

33     Qi eu soi sos hom liges on qe mestia

34     Si que del cap d(e)sus li ren mon gatge

35     Mas ionchas li uenc a son plazer

36     E ia nom uueilh mais de sos pes mou(er)

37     Tro per mercem tenha laios despueilha

38     §Laigua del cor cam dos los hueilhs mi mu

39     eilha Mes ben guire(n)s qieu pen mon da(m)p

40     natge E conosc be qieu ai dig gran folatge

41     Qar ai dig so qe samor mi tueilha

42     §Mon messagier man a mon bel ueze(r)

43     Quaissilh qem tolc lo sen e lo saber

19rB

01     Ma tout mi dons elieis que no(n) la ueia

02     Amicx tristans qar hieu nous puesc uezer

03     Adieu uos do qualqe part me stia

GlAnel 204.4 (P 58)         

04     Guilielm Anelier LVIII.

05     Uera merce e drectura sofranh

06     En est secle car cobeitatz ofranh

07     Qan li maluatz on maluestatz safranh

08     Per qe bos pretz ab ualor nos refranh

09     E sel cui platz qe maluastatz no(n) franha

10     Bes tainh qe dreitz e merces li sofranha

11     Pos qe ab enian sos maluatz cors safranha

12     Per cami platz cap dreituram refranha

13     §Si meteis franh e da(m)pna e repren

14     Sel quab enian gazanha mi repren

15     Gazanh non es quel pecat lo repren

16     Per qe nes fols quin be far nos enpren

17     Ans qe del tot maluastatz lo p(er)prenda

18     Quar ges nuilhs bes nona poder qes prenda

19     En nuilh home on enguan se (com)prenda

20     P(er) qieu am dreg quis uoilha me reprenda

21     §A tot home que uoilha ualor man

22     Que diga uer e que tort non deman

23     Car hieu uos iur p(er) mafe e uos man

24     Qe p(er) tort far chi ualor e reman

25     Oauan no uai ni nius nola dema(n)da

26     Quar cobitatz quez anditz e lur ma(n)da

27     Que dema(n)do mainta falsa demanda

28     E tengan nec si re an de comanda

29     §Be lai per fol qui ab cobeitaz satrai

30     E per plus fol qui la e nos nestrai

31     Car maint fals dig meso(n)gier sen retrai

32     E maluastatz esz engan qe sen trai

33     E ia nos pens neguns cap se la traia

34     E qes ne men ab ans quel lo retraia

35     Qar pueis noi ual plaides com hi atraia

36     §En aqest mon estai engans tam ferm

37     Que ges nona poder dreitz lo deferm

38     Qar li maluatz aman mot fals e ferm

39     Lo ma(n)tenor p(er) tal quel se referm

40     Eszes me greu quar la mort no desferma

41     Tot fils home quengan uol ni (con)ferma

42     P(er)o no(m) par que(n)guans sia causa ferma

43     P(er) qe mos cors en ben far se referma

19vA

01     §Al ioue Rei darago qe (con)ferma

02     Merce e dreg e maluestat d(e)sfe(r)ma

03     Uai siruentes quar trastot be refe(r)ma

04     E nuls engans de dins son cors nos fema

05     §Hieu am mi dons car mes capdels e fe(r)ma

06     E qi uol pretz auer ab leis saferma

GuiUss 194.1 (P 59)         

07     Guiduisell LIX

08     ADes on plus uio mais apren

09     E mais sai de mal e de be

10     E mieilh sai conoisser en me

11     Esz enautrui foudat e sen

12     Mas sel qe autrui folia

13     Conois e se no(n) castia

14     Non obra ges a dreg garan

15     E silh qem blasmon car hieu chan

16     Degron blasmar los lurs faitz deschau

17     zitz E mi del chan sil chans no(n) fos grazitz

18     §Quieu no(n) casti ni non repren

19     Que cascuns sap con sis capte

20     Mas gen fora com ueis en se

21     So que conois en lautra gen

22     Mas be us dic qe pauc ualria

23     Chans si damor non mouia

24     E de mi a passat un an

25     §Camors nom tenc ni pro ni dan

26     Mai eras conosc camor mes guitz

27     Coue queu chan qadreg port soi issitz

28     Camors mesmenda ben e gen

29     Los mals quieu nai sufert ancse

30     Camar mi fai per bona fe

31     La meilhor e la plus plazen

32     E tal que a en sa bailia

33     Tot can iois uol ni ualors tria

34     Canc natura no(n) obret tan

35     Cautram fezes del sieu senblan

36     Quen lies es iois rastauratz e noiritz

37     Quera aillors sordeiatz e faillitz

38     Quel cors a gai e conuinen

39     Entier qe res noi descoue

40     E beutatz noi uai ni noi ue

41     Ans hia fag son poder estamen

42     Iois pretz e cortesia

43     Solatz ses uilania

19vB

01     Solatz ses uilania

02     Couinen dig e fag prezan

03     Soiornon allieis esz estan

04     De tot bons aips es sos gens cors garnitz

05     E tot los mals an lieis e faiditz

06     §Lo cors el cor el pensamen

07     Ai en lieis que dals nom soue

08     Ni ia pensar no(n) uoilh de re

09     Mas quan del sieu ena(n)ssamen

10     Mas plus quen lamar parria

11     Laigua qui mais ni metia

12     Non pareis al sieu ric pretz gran

13     Lo ben qeu dic de leis lauszan

14     P(er)o uers es so quel roprochier ditz

15     Que bon pretz creis on plus luenh esauzitz

16     Do(m)pn ieu nous prec ni non enten

17     Que uos mames ni non coue

18     Que si tot crezias merce

19     Paratge sai que us mi defen

20     Mas daiso us prec si us plazia

21     Do(m)na que si eu ren dizia

22     Que us fos plazen ni benestan

23     Que de uos fos e si daitan

24     Mi uol onrar uostre gens cors cauzitz

25     Uos non er dans e mieus iois er (com)plitz

26     Si ia raszon nom dizia

27     Qui eu de mi dons namaria

28     Parles ni deisses benestan

29     Uertatz me fai dir aitan

30     Quel sieus noms es sobrautres noms grazitz

31     Eilh siei fag son de pretz sims e razitz

GuiUss 242.64 (P 60)         

32     Guiduisel LX.

33     REis glorios uerais lums e clardatz

34     Dieus poderos senher si a uos platz

35     Al mieu (com)panh siatz fizels aiuda

36     Qui eu nol ui pois la nueitz fo ue(n)guda

37     Eszades sera lalba

38     §Bel companho si dormes ho ueilhatz

39     Non dormas plus senher si auos platz

40     Quen aurien uei le stella ereguda

41     Qamen al iorn qui eu lai ben conoguda

42     Eszades sera lalba

43     §Bel companho en cantan uos apel

20rA

01     Non dormas plus qui eu aug ca(n)ta(r) lausel

02     Que uai queren lo iorn p(er) lo boschatge

03     Eszai paor quel gelos uos assatge

04     SI us consec anans lalba

05     §Bel companho pos me parti de uos

06     Hieu non dormi nim mue de genoilhos

07     Ans preguiei dieu lo filh sancta Maria

08     Queus mi rendes p(er) leial companhia

09     Eszades sera lalba

10     §Bel companho isses al fenestrel

11     Eszesgardas las stellas del sel

12     Conoisses si us sui fizels messatges

13     Si non o faitz uostres ner lo da(m)pnatges

14     Eszades sera lalba

15     §Bel companho la foras al perros

16     Mi pregauas quieu no(n) fos dormeilhos

17     Enans ueilhes tuta nueg tro al dia

18     Ara nous plai mo chans ni ma paria

19     Eszades sera lalba

PVid 364.46 (P 61)         

20     Peire uidal de tolosa LXI

21     TAnt ai longamen sercat

22     So cops no mauia

23     Quen aisi o ai trobat

24     Com hieu ho queria

25     Perdut ai e mescabat

26     So cauer solia

27     E re non ai gazanhat

28     Don mos amicx ria

29     E fols quan fai foudat cuiaua far sen

30     E nos conois tro se stai malamen

31     Qui em soi lonhatz de plazer e donra(n)sa

32     E chauzimens ni merces no mena(n)ssa

33     Quel cors el cor de mi e la ualor

34     Ara nom ual ni heu nom uiral cor

35     §De ioi don a gran uiutat

36     Mi fai quarestia

37     Mal la ui sa gran beutat

38     E sa cortesia

39     Trait ma e galiat

40     Cab bella paria

41     Ma si tot mon cor emblat

42     Que re noill creiria

43     Liei am plus que me p(er) qem repen

20rB

01     Esz enquier mi mon dan az essien

02     Can liei non trop amistat ni pieta(n)ssa

03     Ni chausimen ni negun acordanssa

04     Qui eu clam merce e merce nom secor

05     Merce claman cug morir de dolor

06     §Tant clam ab umiltat

07     Merce quascun dia

08     Merces faria pecat

09     Si no men ualia

10     Molt ai chauzimen cridat

11     Ues pauc men menbria

12     Pueis ab leis no(n) lai trobat

13     Ben cre que mortz sia

14     Mado(m)pna mort me e chauszimen

15     Son dous esgart e sos bels hueilhs desmen

16     Ab qem mostret tan cortessa semblansa

17     Qui eu cuigei plus auer quel reis d(e) fransa

18     Daissom sembla crez ge trahitor

19     Cab bel senblan met home en error

20     §A bel senher castigat

21     Com muer de feunia

22     Cap bel s semblan ma nafrat

23     Mala enemia

24     E ges aitan de bontat

25     Nom demostraria

26     Qem fes amor de conihat

27     Cap tan ia uiuria

28     Com sofracos qua damor talen

29     So que sen pot auer aisso sen pren

30     Eszieu estauc en atrestal balanssa

31     Mai en bon esmenda nai mes mespera(n)ssa

32     Quem secoira de las penas damor

33     Que ualer deu do(m)na ason amador

34     §Ar tem que dic gran foudat

35     P(er) ma leuiaria

36     Deu messer perdonat

37     Que no sia quem dia

38     E uec mi apoderat

39     Del tot asa guia

40     Efassane sa uolontat

41     Quella sis faria

42     Bona do(m)pna si us plai a uos mi ren

43     E si nous plai si mo fauc eissamen

20vA

01     Que ben conosc que neguna isma(n)sa

02     Molt trai greu malansa

03     E chaitius qe chai en ira de senhor

04     E non troba sostenh ni ualedor

05     §Tro chaia rozer passat

06     Lai ues lombardia

07     Non aurai mon cor pagat

08     Com quieu quie sai me stia

09     Tant ai de proensse stat

10     Quieu tem que maussia

11     Ma do(m)pna ma tan aut montat

12     Si tost o fazia

13     Cauer dei be uergonhiz espauen

14     Qar ai estat de liei tan loniamen

15     Si tals pecatz non fos deszespera(n)ssa

16     Dezesperat mi forieu ses doptanssa

17     E ren ma lieis de bauszador

18     Eszilh fassan so quelh torn azonor

19     §Hueilh de merce bocha de chausimen

20     Nuill hom nous ue qe nol faszatz iauzen

21     Per quieu ai mes en uos fermesspera(n)ssa

22     E tot mon cor e tota ma fizansa

23     E fauc de uos ma don e mon senhor

24     Nauierna bem uai per uostramor

25     Ab sol quieu uis castigat mon senhor

PVid 364.39 (P 62)         

26     Peire uidal LXII

27     QAn hom es en autrui poder

28     Non pot tot sos talenz complir

29     Anz li auen souen gechir

30     P(er) lautrui grat lo seu uoler

31     Donc pois en poder me soi mes

32     Damor segrai lo mals els bes

33     Els torz els dreich els dans els pros

34     Qaissi mo comanda raisos

35     §Qar qi uol el segle plazer

36     Mantas uez li auen asofrir

37     Cho quil desplaz ab gen cobrir

38     Per semblanz de no(n) caler

39     Donc pois qan ue qe sos luocs es

40     Contra cil qil aura mespres

41     Non sia flac ne nuallos

42     Quen gran dreit noz pauca ocaisos

43     §Prez e iouen uoil mantener

20vB

01     E bona do(m)pnas obezir

02     Et a corteisa gen seruir

03     Eu non ai gran cura dauer

04     Et pero seu poder agues

05     Non es coms ni dux ni marques

06     A cui meillz plagues messios

07     Ni men se pac dauol baros

08     §Bona do(m)pna deu cuit ueder

09     Qan lo uostre gen cors remir

10     E puos tan uos am eus desir

11     Granz bes men deuria escager

12     Caissi ma uostr amors co(n)ques

13     Et uencut e lazhat e pres

14     Cab tot lo secle se meus fos

15     Men tenrieu paubre ses uos

16     Do(m)pna qan ui remaner

17     Et mauenc de uos a partir

18     Tan ma(n)goisseron li sospir

19     Ca paoc no mauenc a cazer

20     Ha dolcha do(m)pna francha res

21     Uaillam ab uos deus e merces

22     Retenez mi e mas canzhos

23     Si tot pes al cortes gelos

24     §Tant ai de sen e de saber

25     Qe del tot sai mult meill chausir

26     Et sai conoisser e grazir

27     Qim honrar ni car tener

28     Et teing malus del genoes

29     Cab bel semblan gai e cortes

30     Son a lor amicx amoros

31     Et als enemicx orgoillos

32     §Sil qi pot e no uol ualer

33     Com no sesforcha del morir

34     Deu car la mort nol deigna ucir

35     Per far enoi e desplaiser

36     Et es trop laich donrat pagues

37     Qan recoill las rendas el ses

38     Cor puirit ab cors uermenos

39     Uiu ses grat de deu e de nos

40     §Emperair soi dels genoes

41     Et ai un etal feu conqes

42     Don eu me teing honraz e pros

43     Et soi amicx dels borgonos

21rA

PVid 364.40 (P 63)         

01     Peire uidal LXIII.

02     QUant hom ornatz to(r)na en gran pau

03     brera Qa estat ricx e de gran benena(n)sa

04     De uergoigna no(n) sab ren com se q(er)ra

05     Et ama mais cobrir sa malenasa

06     Per qes maior merces e pl(u)s francs dos

07     Qant hom fai ben al paubre u(er)goignos

08     Qe amanz daltres qont en q(e)rir fianza

09     §Qeu era rics e de bona mainera

10     Mas mado(m)pna ma tornat en eransa

11     Qe mes mala e seluatge guerrera

12     Et an pecat car aisim desena(n)sa

13     Et no(n) pot trobar mais nullas occaisos

14     Mas qar li soi fizels e amoros

15     Et da qest tort nom uol far pe(r)dona(n)sa

16     §La sa gue(r)ra mes tan sobrameera

17     Qe sim fai mal no(n) aus prendre ve(n)ia(n)nsa

18     Et seu li fug ni qanbi ma charera

19     Denan mes oillz uei sa bella senbla(n)sa

20     Per qe no(n) soi del fugir poderos

21     Ni del tornar p(er) qe men for bos

22     Plaic hoc ueos tant qela iagues onra(n)sa

23     §Qe nom ual forsa ni gens qeu len q(e)ira

24     Plus qe len claos qant a de mort dota(n)sa

25     Qi trai de dinz entrel e fai arqeira

26     Per sels de lost e pren a traire esma(n)sa

27     Mas cel archiers de fors es pl(u)s ginos

28     Qel fer primer p(er) aqel loc rescos

29     Et ma do(m)pnam ten en aital balansa

30     §Fol soi qar anc lapelai me(n)songera

31     Mas druz certans non a sen ni m(en)bra(n)sa

32     Qar pauc no(n) mor qar tan mest uetad(e)ra

33     Qe ietat ma de la paubre speransa

34     Donc alas uez era mon cors ioios

35     Per qeras uiu damor e de ioi blos

36     Sab gauz entier no(n) posc far acorda(n)sa

37     §Qill es tan franc e douz e plasentera

38     De corteis diz (e) de bella coindansa

39     Qeu no(n) ages poder qe men soffera

40     Plus qe lausels qes noirit p(er) soffra(n)sa

41     Qant hom lapella el respon cochos

42     Et sap qes mort par mon cor uolo(n)tos

43     Ab mils carreils cab sos bels oilz mi lansa

21rB

01     §Canson uaiten al bon rei par orueira euQ

02     Qe sa ualor non a el mon engansa

03     Sel fos plus dolz uas mi don de cabriera

04     Qe de ren mais no(n) fai desmesuransa

05     Mas toz rics hom qant destrin ses baros

06     Nes mens prezaz e tensut p(er) los pros

07     Et eu lo dic qar li port fin amansa

08     §Nauierna eu nom clam ges de uos

09     Mas ben magrops plus adrgs guierdos

10     De lonc aten on aui esperansa

11     §Saire ben uoill qe maintegnan los pros

12     Et confundam los maluaz enueios

13     Qar no(n) sente mos rainers en bassansa

14     §Et chastiatz uostre prez poderos

15     Et sta sus haut can tuit lautre uan ios

16     Cab meill ualer se meillor e senansa

17     §Et car non uei mon gazanhat ni uos

18     Non posc estar alegres ni ioios

19     Mas sobrafars men tol ma benena(n)ssa

PVid 364.42 (P 64)         

Peire uidal LXIIII

20     SEu fos en cort on hom tengues dreitura

21     De mado(m)pna se tot ses bona e bella

22     Mi clamera qa tan gran tort mi mena

23     Que non matend pleuit ni conuene(n)za

24     Et donc per qem promet zo qe no(m) dona

25     Non tem pechat ni sap qe ses uergoigna

26     §Et uolgra mais qem fos al prim esquia

27     Qe qem tengues en aitan greu rancura

28     Mais il lo fai si com cel qe cenbela

29     Cab bel senblan ma mes en mortal pena

30     Don ia ses lei non posc trobar guirenza

31     Qanc mala fos tan bella ni tan bona

32     §Dautres afair es cortes e zausida

33     Mais mal o fai qar en mos danz sabria

34     Qe pieiz mi fai ges no sen meillura

35     Qe mals de dent can dol en la maissella

36     Qel cor mi bat em fer qe nos refrena

37     Samors ab leis e ab tota proenza

38     §Qe qan non uei mon Rainer de ma(r)seilla

39     Si tot me uio mos uires no mes uida

40     E malautes qe souen recaliua

41     Garis mol greu anz mor qan sos mals dura

42     Donc soi eu mortz sen aisim renouella

21vA

01     Aqest desirs qen tol souen la lena

02     §A mon senblan molt laurai tart (con)qista

03     Qar nulla do(m)pna pieiz no(n) sen (con)seilla

04     Ues son amic e on plus lai seruida

05     De mon poder eu lai trop plus unbriua

06     Do(n)c qar tant lam molt soi plus fol atura

07     Qe fol pastre qa bel poi caramela

08     §Mais uencus es cui amors apodera

09     Apoderatz soi qant ma do(m)pna ai uista

10     Qar neguna a lei no sapareilla

11     De gauz entier ab proeza (com)plida

12     Per qeu soi seus e serai tan qan uiua

13     E si nom uol er torz e desmesura

14     §Canzon uaten ala ualen regina

15     En aragon car mais regina uera

16     Non sai el mon e si nai mant qista

17     Et no(n) trob mais ses tort ni ses q(e)rela

18     Mais ill es franqe leials e grazida

19     Pe tota gent e a deu agradiua

20     §Et qar lo reis sobrautres reis sena(n)za

21     Adaital rei couen aitals regina

22     §Bels castiaz uostre prez segnoreia

23     Sobre toz prez ab meillors faiz sena(n)za

24     §Mon gadagnat sal dieus en auierna

25     Qar hom tan gent no dona ni guereia

PVid 364.37 (P 65)         

26     Peire uidal LXV.

27     POis tornaz soi en proenza

28     Et ama do(m)pna sap bon

29     Ben dei far gaia chanzon

30     Si uau per reconoissenza

31     Cab seruir e ab onrar

32     Conqer hom de bon seignor

33     Don e ben faitz e honor

34     Qi benl sap tenir en car

35     Per qe men dei esforzar

36     §Et car anc noill fi fallenza

37     Soi en bona suspeison

38     Qel mal traiz men tor en pro

39     Pois lo ben tan gen comenza

40     Ami tuit laltr amador

41     Car sobres fortius labor

42     Trac de freda neu foc clar

43     Et aiga dolza de mar

21vB

01     §Ses pechat pris penedenza

02     Et ses torz faiz qis perdon

03     Et pris de nient gent don

04     Et trac dira benuoillenza

05     Et gauzenter de plorar

06     Et damar dolsa sabor

07     Et so arditz per paor

08     Et sai perden gadagnar

09     Et can soi uencutz sobrar

10     §Et cil qi longa tendanza

11     Blasma fa gran fallison

12     Ca(r) an artus li briton

13     On auion lor pliuenza

14     Et eu per lonc esperar

15     Ai (con)qis tan gran ricor

16     Lo bais qem forcet damor

17     Qem fez a mi don emblar

18     Qera lom uol outriar

19     §Et ia no(n) agra garenza

20     Mas car sap qe uencuz son

21     Sel mado(m)pna aital raison

22     Qe uol qeu uencuz la uencha

23     Caissim deu apoderar

24     Franc humiltaz ricor

25     Mas eu non trop ualidor

26     Uas lei men posca iudar

27     Mas precs e merces clamar

28     §Bel rainer per ma credenza

29     Nous sai par ni (com)pagnon

30     Car tuit li ualen baron

31     Ualon sot uostra ualenza

32     Et car deus uos fez ses par

33     E os det mi per seruidor

34     Seruirai uos de lausor

35     Et daitan com porrai far

36     Bel rainer qi os es ses par

PVid 364.4 (P 66)         

37     Peire uidal LXVI.

38     ANc no mori per amor ni per al

39     Mas uida pot ben ualer morir

40     Qan ue la ren qe plus am e desir

41     E ren non fai mas qe dolor (e) mal

42     Ben me ual mort mais anqar mes pl(u)s greu

43     Qen breu serem ia ueilz ela e ieu

22rA

01     Et saissi perd lo meo el seo iouent

02     Mal mes del meo mas del seo p(er) un cent

03     §Et anc no ui plait tant descomunal

04     Qe qant eu pois nulla ren far ni dir

05     Qa lei deignes plazer ni abelir

06     Et mais no uoill far nuill altre io(r)nal

07     Mas tot qan faz par aleis uil e leo

08     Qe per merces ni per amor de deo

09     Non pois trobar en lei nul zausiment

10     Tort a de mi e pechat senz (con)tent

11     §Bona do(m)pna uostr home natural

12     Podez se os plaz leogerament auzir

13     Mas a la gent uos ferez escarnir

14     Et pois naurez un pezaz criminal

15     Uostrom soi ben qe ges nom teng p(er) meo

16     Mais ben saubreu honradamen grazir

17     Sem fes socors alei damic coral

18     Qe seu uolgues do(m)na segre autre treu

19     Onrat plazer agra conqist en breu

20     Mas senes uos non posc esser plasenz

21     De ren als gauz entier non aten

22     §Esters mon grat am tot sol per cabal

23     Leis qui nom deigna uezer ni auzir

24     Qen farai doncs pois no men pois p(ar)tir

25     Ni zausiment ni merces no mi ual

26     Tenraimen al us del enoios romeu

27     Qi qer e qer qai de la freda neu

28     Nais lo cristals don hom trai fog a(r)dent

29     Qe p(er) esforz uenzon li bon soffrent

30     §Per zo men soi geitaz a no mencal

31     Com hom uolpiz qi sobrida fugir

32     Qi no sausa tornar ne sap gandir

33     Qant lenzausen soi enemic mo(r)tal

34     Non ai conort mas a qel del iudeu

35     Qe sem fai mal fac ades lo seu

36     Aissi com cel qa orba se defent

37     Ai tot p(er)dut la forz e lardiment

38     §Cons de piteu de uos me clam a deu

39     Et deu a mi de uos tot ensement

40     Qe uos nauez traiz molt malame(n)t

41     Lui de sa croiz e mi de mon argent

42     Per qem deuez auer gran marrime(n)t

RichC-de-L 420.2 (P 67)         

43     Reis Rizard LXVII.

22rB

01     Ia nus hom pris non dira sa raison

02     Adreitamen se com hom dolent non

03     Mas per conort pot il faire chanson

04     Pro adamis mas poure son li don

05     Onta iauron se por ma reezon

06     Soi sai dos iuer pris

07     §Or sachon ben mi hom e mi baron

08     Engles norman pettauin (e) guascon

09     Qe ge nauoie si poure (com)pagnon

10     Qeu laissasse por auer en preison

11     Ge nol di pas por nulla retraison

12     Mas anqar soi ge pris

13     §Tan sai eu de uer certanament

14     Com mort ne pris na amic ne pare(n)t

15     Qant il me laissent p(er) or ni p(er) argent

16     Mal mes de mi mas peiz mes por ma gent

17     Qa pres ma mort nauron rep(ro)zhament

18     Tan longamen soi pris

19     §Nom merueill seu ai lo cor dolent

20     Qe messenher met ma terra en torment

21     No li menbra del nostre segrament

22     Qe nos feimes an dos comunelme(n)t

23     Bem sai de uer qe gaire longament

24     Non serai eu sa pris

25     §Mi conpagnon cui iamoi e cui iam

26     Cil de chaill e cil de persarain

27     De lor chanzon qil no(n) sont pas certain

28     Unca uers els non oi cor fals ni uain

29     Sil me guerroient il feron qe uilam

30     Tan com ge soie pris

31     §Or sachent ben enieuin e torain

32     Cil bachaliers qi son legier e sain

33     Qen gombre soi e pris en autrui main

34     Il ma iuuassen mas il no ueun grain

35     De belles armes sont era uoit li plain

36     Per zo qe ge soi pris

37     §Contessa soir uostre prez sobraim

38     Sal deus e gard e cel p(er) cui me clam

39     Et per cui ge soi pris

40     §Ge nol di pas por cela de certrain

FqMar 155.16 (P 68)         

41     La mere lois Folqet de marsella LXVIII.

42     PEr deu amors ben sauez ueramen

43     Qan plus deiscen plus poia humilitaz

22vA

01     Et orgoillz chai on plus alt es poiatz

02     Don dei auer gauz e uos espauen

03     Qanc se mostraz orgoill contra mesura

04     Et braus respos amas homils cha(n)zos

05     Per qes senblanz qel orgoillz chaia ios

06     Qa pres bel iorn ai uist far noig escura

07     §Ma uos non par posqaz far fallimen

08     Per o can faill cels qes pros ni prisaz

09     Tant com ual mais tan es plus encol

10     paz Qe la ualors poial colpa deisen

11     Et qant hom tot p(er)donal forfaitura

12     Ia del blasme noi sera faich p(er)dos

13     Qe cel reman en mala sospeichos

14     Qamant met cel qe uas un desmesura

15     §Blasme na hom e chascuns sel a sen

16     Per qes lenganz en el plus galiaz

17     A cel qo fai qa cel qes enganaz

18     Et donc amors p(er) qo faiz tan souen

19     Com pl(u)s uos se(r)f chascu(n)s pl(u)s sen rancura

20     Et del seruir taig calqe guierdos

21     Prez o amix meilloramenz o dos

22     Meins dun de cels es fols qi sa atura

23     §Donc sui eu fols qei mis lo cor el sen

24     Senz no fo ges anceis fu gran foldaz

25     Qar cel es fols qe cuia esser senaz

26     Et sap hom meins ades on plus apren

27     Qanc iorn merces qe ual mais q(e) dreizura

28     No ualc a mi ni ac poder en uos

29     Et senblan paoc pogues ualer raisos

30     Per qeu sui fols qar anc de uos aio cura

31     §Mas er soi ricx car en uos no me(n)ten

32     Qem cuiai les riqeze paubertaz

33     Et cel es ricx qe se ten p(er) pagaz

34     Et cel paubres qen trop ricor enten

35     Per qeu soi ricx tan gran iois masegura

36     Qan pes com soi tornaz desamoros

37     Qa donc era marriz er soi ioios

38     P(er) cho mo teing a gran bonaue(n)tura

39     §Cortesia non es als mais mesura

40     Mas uos amors no sabez anc qe fos

41     Per qeu serai tan plus cortes de uos

42     Qal maier brui calerai ma rancura

43     §Abadiman e ab toz tens tatura

22vB

01     Canzhos qe de lor es e lor razos

02     Caltresi ses chascuns paoc amoros

03     Mas senblan fan daicho don no(n) an cura

FqMar 155.22 (P 69)         

04     Folqet LXIX.

05     Tant mabelis lamoros pensamen

06     Qe ses uenguz en mon cor asire

07     Per qe noi pot nullz altre pes caber

08     Ni mais nigus nomes dolz ni plaisenz

09     Qa doncs uiu san qan maucion (con)sire

10     Et fin amors aleuza mon martire

11     Qem promet ioi mais trop lon dona len

12     Qab senblan ma trainat loniamen

13     §Bem sai qe tot qant faz es dreich nienz

14     Eu qem puos al samors mi uol aucire

15     Qar esien ma donat tal uoler

16     Qe ia no(n) er uencuz ni el no uenz

17     Uencuz si er qe mort man li sospire

18     Tot so auet se de lei cui desire

19     Non ai secors qe daltra nol aten ·

20     Ni daltramor no(n) puosc auer talen

21     §Bona do(m)pna si os plaz siaz sofrenz

22     Del ben qe us uoill qeu soi del mal sofrire

23     Et pos lo mals nom pogra dan tener ·

24     Anz mer senblanz qa partam engalmenz ·

25     Et sa uos plaz qen altra par me uire

26     Tolez de uos la beltat el gen rire

27     El dolz parlar qe ma folis mon sen ·

28     Partir mai poi de uos mon escien

29     §Ca toz iorz mes plus bel e pl(u)s plaisenz

30     Per qen uoill mal oillz ab qe os remire

31     Qar al meu grat nos porrion uezer

32     Mas al meu dan uezon trop sotilmenz

33     Mos danz non es cho sai pos non azire

34     Anz me sap bon do(m)pna per qeu malbire

35     Si maucien noc aos estara gen

36     Qe lo meus danz uostr er issamen

37     §Perzho do(m)pna no us am sauiamenz

38     Qa uoi soi fis e a mos ops traire

39     Qeu uos cuit perdre e mi no(n) puosc auer

40     E uos cuit noser e a mi soi noisenz

41     Per zho nos aus mon mal mo(n)strar ni dire

42     Mas alesgard podez mon cor deuire

43     Qe us cugei dir mas era men repen

23rA

01     E port els oillz uergoigna e a(r)dimen

02     §Et car uos am mil tanz qe no sai dire

03     No men ponet anz uos am per un cen

04     Qar qi proat altrui captenemen

05     §Ues nem sen uai canzos qi qes nazire

06     Qe gauz nauran per lo meu escien

07     Las do(m)pnas a cui eu te presen

FqMar 155.21 (P 70)         

08     Folqet LXX

09     SI tot me soi tart a percebuz

10     Aissi com sel qa tot p(er)dut e iura

11     Qe mais no ioc a gran bona uentura

12     Mo dei tener qar me soi conegutz

13     Del gran enian qamors ues mi fazia

14     Qab bel senblan ma tengut en fanzia

15     Plus de dez anz alei de mal deo tor

16     Qades promet e re non pagaria

17     §Ab bel senblan qel fals amors aduz

18     Satrai ues lei fis amanz e satura

19     Col parpaillos qa tan folla natura

20     Qes met el foc p(er) la clardat qe luz

21     Mas eu men part e segrai altra uia

22     Soi mal pagaz qestres nomen pa(r)tria

23     Et segrai laips del tot bon sofridors

24     Com plus sirais plus fort somelia

25     §Per o uos cuich qeu sia irascuz

26     Si tot me dic en chantan ma rancura

27     Mas sapcha ben qa sos ops soi p(er)duz

28     Ne digaz qe sia outra mesura

29     Qanc sobre fre no(n) uolc menar un dia

30     Anz mi fez far mon poder tucta uia

31     Mas hanc sen pres cauals de gran ua

32     lor Qin bagorda trop souen coill felnia

33     §Fel for eu ben mas soi men retenguz

34     Qe qi a plus fort de si desmesura

35     Fai gran foldat en es en auentura

36     Neis de son par car pot esser uencuz

37     Et de plus freuol de si es uilania

38     Per qanc no(n) plac ni plaz sobranzaria

39     Per o en sen de hom gardar honor

40     Qe sen onit no prez mais qe folia

41     §Per o amor me soi eu recreuz

42     De uos seruir e mais no(n) aurai cura

43     Qaissi com prez hom pl(u)s laida pei(n)tura

23rB

01     Qan es deloing qe qan es pres ue(n)guz

02     Prez aue uos canc no uos conoisia

03     Et sanc naic pauc mais nai qeu no(n) uolria

04     Aissim nes pres cum al fol qeridor

05     Qe dis qa ors fos tot so qe tocaria

06     §Bel naiman samor uos destreignia

07     Uos en toz temps ieus en (con)seilleria

08     Si uos menbres cant ieu nac de dolor

09     Ni qan de ben iamais ne us enca(r)ria

10     §Eu plus uall sab los dillz uos ueia

11     So qeu ai ditz porria auer ualor

12     Qieu qier conseill e conseill uos daria

FqMar 155.18 (P 71)         

13     Folqet LXXII.

14     SAl cor plagues ben for huimais saisos

15     De far canzhos p(er) ioia mantener

16     Mas trop mi fai ma uentura doler

17     Qant eu regart los bes el mals qeu nai

18     Qe ricx diz hom q(e) soi e qe ben uai

19     Mas cel qo diz no sap ges ben lo uer

20     Qe benena(n)zha no(n) pot nus hom auer

21     De nulla re mas de zho qal cor plai

22     P(er) qe nam mais un paubres ses ioios

23     Cuns ricx ses ioi qes tot lan consiros

24     §Et si anc iorn fui gais ni amoros

25     Ar non ai ioi damor ne len esper

26     Ni altre bes nom pot al cor plazer

27     Anz mi senblon tot altre ioi esmai

28     Per o damor qe uer uos en dirai

29     Nom lais d(e)l tot ni nomen puosc remane(r)

30     Aissi com cel qem mei del arbre stai

31     Qes tan poiaz qe no sap tornar ios

32     Ni sus no(n) uai tan li par temeiros

33     §Per zho nom lais se tot ses perillos

34     Qades no(n) page sus amon poder

35     Et deuriam do(m)pnal fis cor ualer

36     Pois conoissez qe ia non recrerai

37     Qab ardime(n)t apoderom les glai

38     Et non tem dan qe me posca escazer

39     Per cho user gen sim deignatz retener

40     El guierdos es aitals chom seschai

41     Qe neis lo dos len eis faich guierdos

42     A cel qe sap dauinen far sos dos

43     §Donc s merces a nuill poder en uos

23vA

01     Traia sen(n)an se iam uol pro tener

02     Qeu nomen fi en prez ni ensaber

03     Ni en chanzons mas car conosc e sai

04     Qe merces uol zo qe raisons d(e)schai

05     Per qeu uos cuich ab merce (con)qerer

06     Qi mos escuz contral sobre ualer

07     Qeu sai en uos per qem met en assai

08     De uostramor zo qan ueda raisos

09     Mas ille mi fai quiar qauinen fos

10     §Azho conosc qeu soi meins pauros

11     Qant al comenzamen me desesp(er)

12     Et mas chanzhons pois uoill m(er)ce q(e)re(r)

13     Farai doncs aissi col ioglars fai

14     Aissi cum muo mos uers lo finerai

15     Desesperar puos doncs noi puosc sabe(r)

16     Raison per qeill deia de mi caler

17     Ma tot lo meins ai tant en rete(n)drai

18     Qinz en mon cor lamarai a rescos

19     Et dirai ben de lei en mas chanzos

20     §Si Nazimanz sabia cho qeu sai

21     Dir porria cuna pauca ocaisos

22     Noz en amor plus qe noi ual raisos

FqMar 155.3 (P 72)         

23     Folqet LXXII

24     AI qant gent uenz e ab qan pauc da

25     fan Ab cel qis laisa uencer ab m(er)se

26     Qar en aisi uenz hom autrui e se

27     Et a uencut duas uez senes dan

28     Et uos amor no o fai ges aissi

29     Qanc ior merces ab uos no(m) pog uale(r)

30     Anz mauez tant mostrat uostre pode(r)

31     Qai no uos ai ni uos no auez mi

32     §Per zhom par fol qui non sab retene(r)

33     Zo chom conqer qeu prez ben aut(re)ta(n)t

34     Qi zo reten com a (con)qes de nan

35     Per son efforz com faz lo conqerer

36     Qaissim pograz tener com fol rete

37     Le sparuer fer qant tem qe se desli

38     Qel estreing tant el poing tro q(e) la oci

39     Mais pois estorz uos soi uiure pois be

40     §Tot zho qe ual pod noser altresi

41     Donc sens tegn pro be os po(r)rai dan te

42     ner Et er merces sabeis uostre saber

43     Qe mauez dat don anc iorn no(n) gaudi

23vB

01     Uos mou tenzon ni os dig mal en cha(n)tan

02     Mais no(n) er fait qe zausiment men te

03     Mais uoill sofrir mon dan en paz iase

04     Qel uostre tort adreturer claman

05     §Ou troberai mais tant de bona fe

06     Qanc neguns hom se mercis no trai

07     Son escient si com eu qe os serui

08     Tan lo(n)gament qanc no gaodi de re

09     Ar qer merce e faria parer

10     Qar qi trop uai seruisi reprozan

11     Ben fai senblant qel guederdon deman

12     Mais ia de mi no(n) cuies qeol nesper

13     §Et qil bon rei Rizard qi uol qeu chant

14     Blasmet p(er)zo qar no(n) paset de se ·

15     Ar len desment si qe chascun lo ue

16     Qa reires trais per meill sallir en an

17     Qel era cons ar es ricx reis ses fi

18     Mais bon secors fai de os al bon uoler

19     Et sen diz ben al crozar eu dis uer

20     Et ar uedem per qa donc no menti

21     §Ia nadiman toz temps no(n) an cuian

22     Qe contramor ai auira mon fre

23     Mas eu tenc ben per probat cho (con)ue

24     Et sabra o meill chascuns des or en an

FqMar 155.1 (P 73)         

25     Folqet LXIII.

26     AMor merces no(n) moira tan souen

27     Qe iam podez uiaz del tot aucire

28     Qar uiurem fai e morir mesclamen

29     Et en aissi doblen mi mon martire

30     Pero mez morz uos soi hom e seruire

31     El seruizis es me mil tant plus bons

32     Qe de nul altr auer ricx guierdons

33     §Per qes pechaz amors so sabes uos

34     Se mauciez pos uer uos nom aire

35     Mas trop seruir ten dan ma(n)tas sazos

36     Et son amic en perd hom so auz dire

37     Se os ai s(er)uit ni anqer no men uire

38     Et qar sabez qen guierdon enten

39     Ai perdut uos el seiur issamen

40     §Et uos do(m)pna qe auez mandamen

41     Forzaz amor e uos cui tan desire

42     Non ges per mi mais p(er) dreit iausemen

43     Qe tan plaignen uos pregon mei sospire

24rA

01     Qel cor plura qan uedez los oillz rire

02     Mas per paor qeu senbles enoios

03     Enian mi es e trag mal en perdos

04     §Et ia no(n) crei uostre cor orgoillos

05     Uolgues el meo tan lonc desir asire

06     Per qai paor no fezes dun dan dos

07     No uos ausei lo mon mal trait deuire

08     Ai qar uostroill no(n) uezon mon ma(r)tire

09     Qa donc na gran merce se el no men

10     Ai dolz esgart qin fan senblan paruen ·

11     §A uos uolgra monstrar lo mal qeu sen

12     Et as altres celar e escondire

13     Qanc no(n) posc dir mon cor celadamen

14     Et seu no(n) sai cobrir qi mer cobrire

15     E qui mer fins si eu eismi soi traire

16     Qar qi no(n) sap zelar non es rasos

17     Qe zelo(n) sels a qi no(n) es nuls pros

18     §Mas nazimanz diz qeu li soi traire

19     Ill es tos ten(m)ps dizon qieu soi ginhos

20     Car tot mon cor no retrac a els dos

FqMar 155.5 (P 74)         

21     Folqet LXIIII.

22     Ben an mort mi e lor

23     Mei oill galiador

24     Per qem plaz qa bels plor

25     Pos ill cho an merit

26     Qen tal do(m)pnam chausit

27     Don an faich falimen

28     Et qi trop puoia bas deiscen

29     Per o en sa merce mi ren

30     Qe no(n) crei ges qe merces aus fallir

31     Lai on deus uolc toz autres bes aissir

32     §Per o conosc damor

33     Qe mos danz la sabor

34     Qe zho don ai langor

35     Me fai prezar petit

36     Et poigner a destrit

37     En tal qi sen defen

38     Zho qi men chauzha uau fugien

39     Et cho qim fug eu uau seguen

40     Qem sems no(n) puosc en chauza(r) e fuzir

41     §Ar auiaz gran folor

42     Qarditz soi per paor

43     Mas tan tem la dolor

24rB

01     Damor qi ma saizit

02     Ai chom fai plus ardit

03     De monstrar mon talen

04     Alei qem fai ueillar durmen

05     Dons ai p(er) paor ardimen

06     Aissi com cel qestres no pot gandir

07     Qis uai totz sols entrels cinc cens ferir

08     §Pros do(m)pna cui ador

09     Restauraz en ualor

10     Mi e uostra lausor

11     Cam dui em afreblit

12     Car metez en oblit

13     Mi qe os am finamen

14     Qe cil qo sabon uan disen

15     Qe mal seruir fai manta gen

16     Et qar uos am tan qe dal non (con)sir

17     Perd mi e uos gardaz sin dei morir

18     §Mas ges oian per flor

19     Non uiraz chantador

20     Mas pres de mon seignor

21     Lo bon rei cui deus guit

22     Da ragon men partit

23     Dir e de marrimen

24     Per qeu chant tot forzadamen

25     No deuon ges sei amic (con)tradir

26     Cals enemicx uem qes fai obezir

27     §Chai a la dolo(r) de la den

28     Uir la lenga lei cui mi ren

29     Et er merces sil mi deigna coillir

30     Qen maint bon loc faz son ric prez auzir

31     Bel raimanz deus mi gard de faillir

32     Uas lei qi faill ues mi seu lauses dir

FqMar 155.14( P 75)         

33     Molt i fez gran pechat amors Folqet . LXXV

34     Qan li plac qes meses en me

35     Qai merces noi aduis ab se

36     Ab qe sa dolces ma dolors

37     Qa mors perd son nom e desmen

38     Et es desamors planamen

39     Pois merces non pot far secors

40     A cui fora prez e honors

41     Pois ill uol uencer totas ues

42     Cuna uez la uences merces

43     §Si nos uenz uencuz soi amors

24vA

01     Uencer nos puos mas ab merce

02     Et sentre tanz mals trai un ben

03     Ia nuos er danz ni deshonors

04     Cuia uos qe os esteia gen

05     Qan mi faiz plaigner tan souen

06     Anz en ual men uostra lausors

07     P(er)ol mals me fora dolzhors

08     Si lauram a qe ram soi pres

09     Me pleies merceiant merces

10     §Mas trop ma airat amors

11     Qar ab merce sen desaue

12     P(er)ol meillz del mieillz qet hom ue

13     Mi donz qe ual meillz qe ualors

14     En pot leu far acordamen

15     Qar mager ne faiz per un cen

16     Qi ue com la neus el colors

17     Cho es la blanc e la colors

18     Sacordon en lei senblanz es

19     Qamors si acord e merces

20     §Mas no(n) pot esser pos amors

21     Non o uol ne mi donz cho cre

22     Per o de midonz no sai re

23     Canc tan no men follit follors

24     Qeu lhauser dir mon pensamen

25     Mas cor ai qem capdel ab sen

26     Ab ardimen qel tol paors

27     Per o esperar fai la flors

28     Torn en fruich e de mi don pes

29     Qesperan la uences merces

30     §Ester no puos durar amors

31     Et no sai cosi se desue

32     De mon cor qe si os a eos te

33     Qe re non cuich qe naia aillors

34     Qe si beos es granz eissamen

35     Podez e mi caber leumen

36     Qo us deuis una granz tors

37     Qen un paoc mirall es largors

38     Eu soi tan granz qe si os plagues

39     Ancar neis icaubra merces

40     §Mal mi soi gardaz p(er) un sen

41     Enblat amors

42     Mar qer estorz de sas dolors

43     Mas dir pot qeu ues mi soi pres

24vB

01     Neus no mi ual dreich ne merces

02     §Naiman lo uostre socors

03     Et en toz temps uolgre uaillors

04     Mas daqest no(n) uoill sapchaz ges

05     Qa penas neis o sap merces

PVid 364.43(P 76)         

06     Peire uidal LXXVI.

07     SIm laissaua de chantar

08     Per trabaill ni per afar

09     Ben leu dirion la genz

10     Qe non es aitals mos senz

11     Ni ma gaillardia

12     Com esser solia

13     Mai be os posc en uer iurar

14     Canc mais tant nom plac iouenz

15     Ni prez ni caualaria

16     Ni doneis ni drudaria

17     §Et seu pogues acabar

18     Zho qe mai faich comenchar

19     Mos sobresforcius talenz

20     Alixandres fo nienz

21     Contra qeu seria

22     Et sa deu placia

23     Qe mi deignas aiudar

24     Ial seus uerais monimenz

25     Longament non estari

26     Sot mal serua seignoria

27     §Hom nos deuria tardar

28     De ben dir ni de meillz far

29     Tant can uidales presenz

30     Qel secle no es mais uenz

31     Et qi plus sei fia

32     Fai maior folia

33     Cala mort pot lom proar

34     Cum pauc ual lo remanenz

35     Per qes fols qi nos castia

36     Et no reigna en cortesia

37     §Mas tant ai de qe pensar

38     Per qeu no(n) puos deliurar

39     Totz mos honraz pensamenz

40     P(er)o bos comenzhamenz

41     Me tol bona uia

42     Et no sen canbia

43     Mas eu p(er) sobresforzhar

25rA

01     Cuich dels felon mescredenz

02     En breu recobrar sorria

03     Et damasqe e tabaria

04     §Tant es dolzha per amar

05     Et bella per remirar

06     Et corteissa e conoissenz

07     Si cals pros e als uaillenz

08     De bella paria

09     Qe si uer dicia

10     El mon non auria par

11     Mas fraiz matal mil conuenz

12     Qe sim sol men atendia

13     Escort e gant mauria

14     §Ges no maus desesperar

15     A lei dun flac rei auar

16     Cui sobra ors e argenz

17     CuiIa cal resmane(n)z

18     Cautre deus non sia

19     Per sa manencia

20     Cauer lo fa renegar

21     Man qan uendra aliuiamenz

22     Car (com)parra sa felonia

23     Et lengan e la bausia

Peirol 366.21(P 77)         

24     Peirol daluergnia . LXXVII.

25     MOlt mentremis de cha(n)tar uole(n)ter

26     Et dalegranz e de ioi mantener

27     Aitant com fui damor en bon espe(r)

28     Mas er non uei mon pro ni li enten

29     Ni mai secors de mi don non aten

30     Tal desconort e tal esmai men ue

31     Qe par un paoc de tot zoi nom recre

32     §Gran mal ma fait lacuidamen prime(r)

33     Et bel senblant qi ges no merron uer

34     Qan pois no(n) poi mon coratge mouer

35     Qen un desir soi ades solamen

36     Ni de ren al grand enueia nom pren

37     E pois no(n) plaz qeu nai altra merce

38     A soffrir mer lo trabail a qem te

39     §Ia no partria de leu mon consirer

40     Per mal qem faz e noi posc mal uoler

41     Qar la fait senz e beltaz ualer

42     Segon lamor folei sabuiamen

43     Qe fols ai diz anz folei folamen

25rB

01     Qant narcisus qan uet lombra de se

02     Se ben mori no fo plus fols de me

03     §Caltresi mor entre long desirer

04     Qim fan tot ior sospirar e doler

05     P(er) lei qi ma tornad a non chaler

06     Qora sai eu e conois ueramen

07     Qil men schiua son priuat parlamen

08     Et eu lam tan cala mia fe

09     Qan uei mon dan ia mi meteis no(n) cre

10     §Ben sai qals es tot mon (con)seill derer

11     Pois del partir non ai zeng ni poder

12     Se(n)s sos pensar farai lo meo plaser

13     Amerai la mi don per tal conuen

14     Qel cor aurai lamoros pensamen

15     Mais la bocha tenrai ades en fre

16     Qe sil per uer no lim dirai mas re

17     §Anz me strarai com fals penedenzer

18     Qi ren non qer daizo qel uol auer

19     Ai qam tarza qeu no la uau uezer

20     Irai la donc donc morir mon escien

21     Oc qaital mort amerai eu souen

22     Qestragnamenz es granz plaiser qi ue

23     Cho qama fort ia non az altre be

24     §Bon uers tramet mi donz per tal couen

25     Ca tolomeus saltre pro no campte

26     Can laudira menbrerali de me

Peirol 366.19 (P 78)         

27     Peirol LXXVIII.

28     MAnta genz mi mal raisona

29     Qar eu no chant pl(u)s souen

30     Et qi daizho mo caisona

31     No sap ges qan longamen

32     Ma tengut en greu pensamen

33     Cil qi mon cor enpreisona

34     Per qeu pert esbaldimen

35     Tal desconort me dona

36     §Per o sem fo franc e bona

37     Mi do(m)pn el comenzamen

38     Era no ma coill nim sona

39     Mas aissi com laltra gen

40     Qar conosc qeu lam finamen

41     Aqo mal mi guierdona

42     Amors fara fallimen

43     Saqest tort li perdona

25vA

01     §De to ioiam deslonia

02     Mado(m)pna noill es honors

03     Cab qalqe plaizen menzonia

04     Me pogra il far gen secors

05     Er sai qe no(n) es mas folors

06     Aqesta entendanzha lonia

07     Don ai fat tantas clamors

08     Qantas nai ab uergoigna

09     §Ha partiraimen eu no ia

10     Qe son prez e sa ualors

11     Mo deueda e mo caloia

12     Qant eu cuit amar aillors

13     Per tot lo cor mintra lamors

14     Si com fai laiga en la spo(n)nia

15     Tot ior mi plairal dolors

16     Qo qem destreing ni ponia

17     §Ades uoill qamors masailla

18     Em guerrei maitin e ser

19     Contra la soa batailla

20     Non qier rapaos ia auer

21     Et seu non ai tot mon uoler

22     Tals es cil qaissim trauailla

23     Qel mon non a mais plazer

24     Qe lo meu mal traiz uailla

25     §Lausenga ni deuinalla

26     Denueios non cal temer

27     Sol pensar de leis nom failla

28     Nul no men po dan tener

29     Qel consir dum eu malezer

30     Mi pais meill daltra uitailla

31     Per ren qe naia en poder

32     Mos cors no sen auailla

33     §Chanzs a toz pot dir en uer

34     Qe mon cant non agra failla

35     Sem uolgues damor ualer

36     Mi do(m)pna cui iois uailla

Peirol 366.31 (P 79)         

37     Peirol LXXIX

38     SE ben soi loing e entre gent estraigna

39     Oimais consir damor aqem conort

40     Et pens dun uers con sil faz e acort

41     Tal qe sia gais e plasenz e fis

42     Et qant tot miell mon chantar me gra

43     zis Et eu me dei ga(r)da(r) q(e) no mespre(n)da

25vB

01     Ni diga res don sauis me reprenda

02     §Non es null ior qenz el cor no desce(n)da

03     Una dolzor qim uen de son pais

04     La zoing las mains e la estao aclis

05     Et la uos dic qeu uorria esser fort

06     Pres de mi don si tot aues mi tort

07     Qab bel solaz e ab dolce conpagna

08     Mi dauret genzo qa hora mi stagna

09     §Ben ai oimais qeu sospir e qeu plaigna

10     Qab paoc lo cor no(n) part qan me recort

11     De bel solaz del ioi e del deport

12     Et del plaiser qel lam fes e qem dis

13     Ai com fora gariz sa donc moris

14     Qe qan la prec qe de mi merceill p(re)nda

15     Nul uezaire no fai q(e) lo entenda

16     §Ben es raizos qeu sofra e atenda

17     Cum atendrai pois el non abellis

18     Meill me fora zhom par qeu men p(ar)tis

19     Partir no(n) ges trop nai pres long acort

20     Bella do(m)pna uostrom soi tot a fort

21     Non credaz ges lamors en mi remagna

22     Qen uos amar tem qel temps no(n) so fragna

23     §Lei no(n) fall ren qia pro do(m)pna tangna

24     Com no la ue qi de leilaus no(n) port

25     Coind e gaies e pro per qeu lam fort

26     Et donc amor cui toz te(m)ps obedis

27     Plairialza cuna uez men zausis

28     A qesta iqer perdon e per esmenda

29     Et se noza guierdon no men renda

30     §Daltre trabaill prec deu qe lam defenda

31     Mais un sol iorn uolgra qela sentis

32     Del mal qeu trai per leiser e maitis

33     Qen greu perill ma lassat loing del port

34     Mas eu no(n) qier caltra men aia stort

35     Qe sa lei plaz car enues mi safragna

36     Anc hom damar no(n) fes genzer gadaigna

Peirol 366.14 (P 80)         

37     Peirol .LXXX

38     DUn sonet uau pensan

39     Per solatz e per rire

40     Qeu non chantai oan

41     Ester per mon consire

42     Don mi conort chantan

43     Camors mauci desmai

26rA

01     Qar ma trobat uerai

02     Plus de nul autr aman

03     §Se uals ben uai daitan

04     Qe ges non pot auzire

05     A plus honrat afan

06     Ni a tal dolz martire

07     Qaital do(m)pnam coman

08     Qes la genser qeu sai

09     Bos mes lo mal qen trai

10     Mas il na pechat gran

11     §Las mon cor desiran

12     Sos hom e sos s(er)uire

13     Qanar eu en sellan

14     Mantas uez men adire

15     Et dic per mal talan

16     Qades men partirai

17     Mas qi me destroplai

18     Mon cor un ser a tan

19     §Li oill del cor min stan

20     Uas lei qaillors non uire

21     Qen las parz on eu an

22     La uei e la remire

23     Tot per aital senblan

24     Cum la flor qom retrai

25     Qe totas uias uai

26     Contral soleill uiran

27     §Ges per autrui noill man

28     La ren qeu plus desire

29     Tanz la dot e la blan

30     Forses qeu noill sai dire

31     Et qan li soi denan

32     Mantas uez qan seschai

33     Dic dopna q(e) farai

34     Nom respon mas gaban

35     §Do(m)pna percui eu chan

36     Una ren uos dirai

37     Sel uostramic deschai

38     Ontas naure e dan

39     §Damors uos dic aitan

40     Qe bon consirier nai

41     Niza daichi en lai

42     Nuls hom no men deman

Peirol 366.15 (P 81)         

43     Peirol LXXXI.

26rB

01     EN ioi qe demora

02     Uoill un sonet faire

03     Qe ben uai a ora

04     De tot mon afaire

05     Fins amors monora

06     Si qe mes ueiaire

07     Ges tan ricx non fora

08     Seu fos enperaire

09     Qel corage nai

10     Iauxion e gai

11     Per o non a gaire

12     Qere mort desmai

13     §Plus est amors bona

14     Qeu no(n) pois retraire

15     Qi mal la raisona

16     Non es fis amaire

17     Car gen guierdona

18     Si tot fai mal traire

19     Qi si abandona

20     Nolleis merceaire

21     Ou qeu me stei chai

22     Mon pensamen ai

23     Tot dreit al repaire

24     Ou mi don estai

25     §Seu per alegranza

26     Uoill gabar ni rire

27     De ioi qe menanza

28     Don eu soi iauzire

29     Do(m)pna ia doptanza

30     Non aiaz del dire

31     Qeu fasa semblanza

32     Qe de uos consire

33     Ben e gen mi sai

34     Cubrir qan seschai

35     Et seu mos oills uire

36     Tost los en retrai

37     §Som ren me demanda

38     De mon dolz desire

39     Amors mi comanda

40     Uertat contradire

41     Molt couen qeu blanda

42     Lei qeus plus desire

43     Qar foldat es granda

26vA

01     Seu qier qi maire

02     Gardatz com seschai

03     O cum si men uai

04     Zho qem sol auzire

05     Er ma duz ioi uerai

06     §Seu soi qil me mena

07     Et es cortesia

08     Cab soa cadena

09     Mi destring em lia

10     Mon mal non refrena

11     Car gariz seria

12     Sab tan dolza pena

13     Per mi don moria

14     Ia no men partrai

15     A ma uida mai

16     Seu toz temps uiua

17     Toz temps lamerai

18     §Francha res cortesa

19     Bella dolz amia

20     Al cor mauez mesa

21     Amor tota uia

22     Gran ioie mes presa

23     Daital compaignia

24     Qe us soi se nos pesa

25     Uostrom ou qeu sia

26     Ia ren nos qerrai

27     Anz uos seruirai

28     Et si uos plasia

29     Ia ren non dirai

30     Gent emenderai

31     Contral grand esmai

Peirol 366.33 (P 82)         

32     Peirol LXXXII.

33     TOt mon engen e mon saber

34     Ai mes en un zoi qem soiste

35     Qan mi remenbra ni soue

36     Can bona do(m)pna fai chantar

37     Adonc me deurieu forzar

38     Com pogues far mon chan ualer

39     Qeu trai sisi greu martire

40     Damor cui soi seruire

41     §Amor ma si en son poder

42     Et ma fait comenzar tal re

43     Qeu non posc ama ni a be

26vB

01     Trar a cap plus cal cel montar

02     Per la genser qom po trobar

03     Gardaz seu deuria chader

04     Qeu lam tan e desire

05     Callors mon cor non uire

06     §Eu lam mais qeu no faz parer

07     Et parlo mai qe nom coue

08     Et uoill qe maucia de se

09     Se iamais men oez parlar

10     Ni adret senblan deuinar

11     Tan soi cobertamen tener

12     Et celar mon albire

13     Ab solaz e a rire

14     §Lo reprozer no(n) es ges uer

15     Qe cor oblida coill no(n) ue

16     Anz a ben falit endret me

17     Qeu no la posc entroblidar

18     La bella cui no(n) aos pregar

19     Tan tem fallir al seu uoler

20     Per qeu plaing e sospire

21     Nai amor no malzire

22     §La noit qan soi anat zaser

23     El ior manta ues mi deue

24     Cosir cum li clames merce

25     Qant eu porria a lei parlar

26     Adonc mosai eu ben pensar

27     Et bon mot zausir e ueder

28     Et ma raison aisire

29     Et la non sai qe dire

30     §Oi las qe cuiaua auer

31     Qalqe pro en ma bona fe

32     Qant eu soi plus desperaz cre

33     Qamor me degues aiudar

34     Era no me sai conseillar

35     Anz atendrai al seu plaser

36     Greu est damor iausire

37     Qe no(n) est franc sofrire

38     §El uers no(n) es ren a dire

39     Sest qi lo sapcha dire

Peirol 366.16 (P 83)         

40     Peirol LXXXIII.

41     EU no(n) lauzerai ia mon zan

42     Mas se us agrada ni bons es

43     La mors qi ma el seu coman

27rA

01     En sapchaz grat qa mi no ges

02     Qar amor me guida e me na(n)sa

03     Se ben da trabaille pesansa

04     Et uio zausen qamor aman

05     §Mi don per sa franqesa gran

06     Plac e recep mo mo nom en es

07     Et monret em dis em fes tan

08     Qeu no cuide com me ualgues

09     Mais er ai paor e doptansa

10     Qe per non cur o per uiltansa

11     Moblid e me torn en soan

12     §Sofrir mer la pen e lafan

13     Tot temps no(n) pas dos iors ni tres

14     Anz qe uaua aillors uiran

15     Qe mal me senbrera altre bes

16     Qe de uos do(m)pna ai desiransa

17     Qem dones ioi e alegransa

18     Conseill el mon plus no deman

19     §Alt fui e uei qar uai bassan ·

20     Et pois dir qen aissi mespres

21     Con selui qis uai ioi sognan

22     Et qan resida no(n) a res

23     O qerrai eu mais fidansa

24     En neguna bella senblansa

25     Pois en aqest trob enzan

26     §Trop dic no(n) pois mals q(e) mor man

27     Atendres e longes merces

28     Qe farai eu de ser en an

29     De gran partir ohc seus pogues

30     Mas mentreu me stao en balansa

31     Sen desloigna desesperansa

32     Fin amor ma proz altretan

33     §Ia drut no cognosca son dan

34     Sesser uol sauis ni cortes

35     Ni faza parer ni trian

36     Qar en contra si don li pes

37     Qai sel enqer sa malenansa

38     Qi per orgoil cuida ueniansa

39     Penre a qi om nol blan

40     §Do(m)pna ren no(n) ual ne enansa

41     En amor trop longa speransa

42     Qi ama far en desenblan

ArnMar 30.23 (P 84)         

43     Narnald de miroill .LXXXIIII

27rB

01     SIm destrenez do(m)pna uos e amors

02     Qamar nous aus ni nomen posc estraire

03     Luns men ardis e lautrem fai temer

04     Preiar nous aus pe(r)enten de gaudir

05     Aissi com cel qes nafraz per morir

06     Sab qe mortz es e per o sis conbat

07     Uos clam merce ab cor desesp(er)at

08     §Bona do(m)pna paratges e ricors

09     On plus auz es e de maior afaire

10     Deo mais ensi domiltat auer

11     Qar ab orgoill no(n) pot bon prez caber

12     Qui gent nol sap ab iausiment cobrir

13     Et pois no(n) posc de uos amar sofrir

14     Merce uos clam p(er) uostrumilitat

15     Qen uos trobes qalacun pietat

16     §No minogues uostra rica ualors

17     Qanc nola puosc un ior pl(u)s ananz traire

18     Pois en uos ui ab lo sen el saber

19     Del uostre prez creisser a mon poder

20     Qen mant bon locs lai dit e fait auzir

21     Et se os plagues qem degnessez grazir

22     Nos qerra plus deuostramistat

23     Et gaudirai per guederdon lo grat ·

24     §Tot los forfait e totas las clamors

25     Qe os mi podez rancurar ni retraire

26     Es qar mausaz abellir ni plaiser

27     Mais daltra reis qeo anc pogues ueder

28     Altra ochaison do(m)pna no(n) sabez dir

29     Mas car uos sai conoiser e zausir

30     Per la meillor e ab mais de beltat

31     Ueos tot lo tort en qe mauez trobat

32     §Uostre genz cors uostra fresca colors

33     Eill dolz esgard plazent qem sabez faire

34     Mi uos fan tan desirar e uoler

35     Qe mais uos am on plus me desesper

36     E si folei no men posc partir

37     Mas qant eu pens qi es qim fa languir

38     Consir lonor e oblit la foldat

39     Eu fug mon sen e sec ma uoluntat

ArnMar 30.22 (P 85)         

40     Narnald . LXXXV

41     SI com li peis an en laiga lor uida

42     Lai eu en ioi e toz temps lai aurai

43     Qamors ma fait en tal do(m)pna iausir

27vA

01     Don uio gaude(n)t sol del d(e)sir qeo nai

02     Tant es ualenz q(e) qan ben mo consir

03     Me nais orgoillz em creis humilitatz

04     Mais sis ten ioinz amor (e) iois am dos

05     Qe ren noi perd mesura ni raisos

06     §Tot autre ioi desconois e oblida

07     Qe uel seu cors coind e cortes e gai

08     Qen aissi sab dauine(n)t far (e) dir

09     Ab pur plazer tot zo qil diz ni fai

10     Qom no(n) pot mal dir senes mentir

11     Qen lei es prez honor senz e beltatz

12     Et se nom ual sos genz cors amoros

13     Amor na tort qi men fai enueios

14     §Bona do(m)pna de toz bons aibs complida

15     Tant es ualenz p(er) la meillor qeu sai

16     Mais am de uos lo talenz el desir

17     Qe dautr auer tot zo qa drut seschai

18     De tant nai pro qar tem el pl(u)s faillir

19     Per o no(n) soi del tot desesperaz

20     Men richas corz ai uist mantas saisos

21     Paubren richir e recebre genz dos

22     §Ues lo pais pros do(m)pna escernida

23     Repaus mos oill ol uostre cors estai

24     Et qant de uos plus pres nom poisc aisi(r)

25     Tenc uos al cor ades e consir sai

26     Uostre bel cors cortes qim fai langui(r)

27     Et gent parlar el deport el solaz

28     Lo prez el sen e le beltatz de uos

29     Don pois uos ui no sui anc oblidos

30     §Do(m)pna cui prez e iois e iouenz guida

31     Ia nom amez toz temps uos amerai

32     Qamors o uol ues cui no posc ga(n)dir

33     Et qar conois qeu ai fin cor uerai

34     Mostram de uos de tal guisa iausir

35     Pensan uos bais e os manei e us e(n)braz

36     Aqest do(m)pneis mes dolz e qars e bos

37     Et no mil pod uedar neguns gelos

38     §Mos genz conqis iois e prez e solaz

39     Uos tenon gai uostre cors e ioios

40     Per com nos uei qi no sa haut de uos

41     §Ues mon frances uoil qes an ma za(n)sos

42     Qar es adreitz e largs e amoros

ArnMar 30.22 (P 86)         

43     Narnald LXXXVI.

27vB

01     Aissi com cel qama e no(n) es amaz

02     O ai eu faich qai amat loniamen

03     En un sol loc e ges no men repen

04     Anz la uoill plus amar desesperaz

05     Qe daltr auer tota mas uoluntaz

06     Et qar eu lam finamen ses engan

07     Creu qil ual tan p(er) qe noi aurai dan

08     §Auzit ai dir per qeu soi conortaz

09     Qe qi ben serf bon guierdon aten

10     Ab qel seruir sia en loc ualen

11     Qen aisi es molt meilz guierdonaz

12     Per qeu me soi del tot a uos donaz

13     Bella do(m)pna qe dal non ai talan

14     Mas de seruir uostre cors benestan

15     §Meillz qeu no dic uos prec qe mente(n)daz

16     Qe mais uos am qe no(n) aus far p(ar)uen

17     Et no men lais mas per dreich espauen

18     Qeu me feira molt de uos pl(us)us priuaz

19     Mas diriom qeu fos enamoraz

20     Per o uers es qanc re no(n) amei tan

21     Mas endreizh uos no(n) aus far lo senblan

22     §Uos ualez tan ben crei qe sapiaz

23     Qe qi meillz ama si prega plus temen

24     Qe cels qe prec ades ardidamen

25     Bella do(m)pna ia a cel no creaz

26     Cab en gan ua e sia enganaz

27     Mas eu soi cel qe temen mor aman

28     Per qe no us aus preiar mais en ca(n)tan

29     §Souen mauen la noich can soi colgaz

30     Qeu soi ab uos per senblan en durmen

31     Adoncs estau en tan ric iauzimen

32     Ia no uolria mais esser residaz

33     Sol qem dures aqel plaisenz pensatz

34     Et can mesueill cuich morir desiran

35     Per qeu uolgra aissi dormir un an

36     §Bella do(m)pna souen soi acordaz

37     Qe us an ueder e souen uau doptan

38     Qe no us plagues p(er)qeu nai esbat tan

39     §Seigner franceis cals qe sia bausaz

40     De toz bos prez uos anaz meilloran

41     Per dir e far trestot faich ben estan

ArnMar 30.16 (P 87)         

42     Narnald LXXXVII.

43     LA gran beutaz el fins enseignam(en)z

28rA

01     El uerais prez a las bona lausors

02     El cortes diz ala fresca colors

03     Qe son en uos bona do(m)pna ualenz

04     Me donon geing qeu chant e essienza

05     Ma granz paors mou tol e gran teme(n)za

06     Qeu no(n) aus dir do(m)pna qeu chant d(e) uos

07     Ni ren no sai si mes o danz o pros

08     §Eu uos am tan do(m)pna celadamenz

09     Qe non osa mas chant eu e amors

10     Ni uos eissa tan granz sobre temors

11     Mou tol ades qeu no(n) aus far parue(n)z

12     Tal paor ai qira e mal uolenza

13     Nom portasses qar eu ai entende(n)za

14     Et pos mon cor nos aus dir arescos

15     Pregar uos ai seu aus en ma cansos

16     §Aissi uos ren pros dopna conoissenz

17     Mon cor ni ia nol uirerai aillors

18     Et uos faz mi qan uos plaira socors

19     Qeu uos serai de tot mon mal sofrenz

20     Tro conoscaz ma fina ben uolenza

21     Bona do(m)pna aiaz en conoisenza

22     E nom siaz de senblat orgoillos

23     Ami qi soi leials e amoros

24     §Ia non serai uencuz ne recredenz

25     De uos amar sia sens o folors

26     Car seu follei per uos mas mes donors

27     Qe sab autra mabondaua mon sens

28     Et se ricors me tol uostra ualenza

29     Per merce prec comilitaz uos ue(n)za

30     Seu aus daitan do(m)pna genser can fos

31     Qel mon seruis uos plaza e sia bos

32     §Genser do(m)pna can fos de nulla genz

33     Per uos morrai chom dis ades paors

34     Sen uos non trou merce ni iauzimenz

35     Bona do(m)pna aiaz en subuine(n)za

36     Al cor ni ia no me fazaz paruenza

37     Tro conoscaz qe ben sia raisos

38     Qe nescaia qalqe ric guierdos

39     §Bella gard a saber e conoissenza

40     Uos donen gen sobre totas ualenza

41     Per qeu retrai uostre prez cabaillos

42     Al melz qeu sai ama humill cha(n)sos

FqRom 156.10 (P 88)         

43     Folqet de Roman LXXXVIII

28rB

01     Can ben me soi apensaz

02     Touz laus es nienz mas deus

03     Com lassa la locs el feus

04     Et totas las eritaz

05     El ricors del secle maluaz

06     Non es mas trepassamenz

07     Per com deu esser temenz

08     Et leial senz totz enianz

09     Car chascuns es uiananz

10     §Car tan tost com hom es naz

11     Mou enuia com rumeus

12     Aiornadas (e) es greus

13     Lo uiages cho sapchaz

14     Qe chascuns uai tuz eslaissaz

15     Uers la mort qaurs ni argenz

16     Noi en pot esser garenz

17     Et can hom mais sai uiu danz

18     Sens deu mais fais de son danz

19     §Et tu chatis qe feras

20     Qe conosc lo mal el ben

21     Fols es se no ten souen

22     Un es uenguz ni un uas

23     Qe sen ta uida ben non fas

24     Tu medes nes escherniz

25     Et si sen part lespiritz

26     Cariat del pechaz mortals

27     Tamors es perpetuals

28     §Dun garda com obreras

29     Tan com uida te sosten

30     Qen pauc dora sesdeuen

31     Com es mors en un trepa

32     Per com no(n) deu esser las

33     De ben far qi nes aisiz

34     Qen breu de tens es failliz

35     Le iois de cest secle fals

36     Ca toz es mors comunals

37     §Eu non ue freuul ni fort

38     Qe tan sapcha de scremir

39     Qa la mort poscha gandir

40     Qil no(n) garda augur nin sort

41     Ni dreic ni mesura ni tort

42     Caissi tost pren lo meillor

43     El plus bel col surdeior

28vA

01     Ni niguns hom p(er) nul plaiz

02     Nus pot gardar del seu traiz

03     §Eu non sai mais un conort

04     Com se pung de deu s(er)uir

05     Et com se gard de fallir

06     Mentre sen uai uers la mort

07     Car passar nos coue al port

08     On tuez passan ab dolor

09     Et rei e enperador

10     Et lai trob hom atrasaz

11     Lo ben el mal com a faz

12     §A deu prec per sa dolzor

13     Qem gard del mortal agaiz

14     Tro son plazer aia faiz

FqRom 156.6 (P 89)         

15     Folqet LXXXVIIII.

16     EU farai un seruentes

17     Et raison ai granda

18     Et dirai de prez on es

19     Som tot non demanda

20     Prez soiorna ab lo cortes

21     Et noill qier liuranda

22     Mas ioi e ualor

23     Et ten celui per seignor

24     Qill dai tal uianda

25     §Prez uolom en conoisses

26     Ab fina largessa

27     Franc e leial e cortes

28     Et sens auolessa

29     A celui no dona res

30     Qilla samor missa

31     Mais pauc na conqes

32     Qen null baron no(n) atres

33     Compli de proessa

34     §Iamais negus mos amic

35     No uoill ric deuiegna

36     Pois mon seignor federic

37     Qe sobre toz regna

38     Era larc anz qil fos ric

39     Or li plaz qil tegna

40     La terra el auer

41     Aicho me contom per uer

42     Cascuns qi qem ueigna

43     §Duna uoill qe siaz cert

28vB

01     Ca il sabi audire

02     Qi tot uol tenir tot pert

03     En aicho se mire

04     Et tegna donar obert

05     Qe roda nos uire

06     Cel de sus de soz

07     Cal uirar faria toz

08     Ses enemics rire

09     §Anz am deu qe sus la mes

10     Ella dat corona

11     Et son cosin lo marqes

12     Qe chascun rasona

13     Uenir len deuret gran bes

14     Et ualora bona

15     Si com ui laltres

16     Lamor qe cil dest li fes

17     El cont de uerona

FqRom 156.8 (P 90)         

18     Folqet LXXXX.

19     MA bella do(m)pna per uos dei esser gais

20     Cal deparir me dones un dolz bais

21     Tan dolzamen lo cor del cors me trais

22     Lo cor auez do(m)pna qeu lo uos lais

23     Per tal couen qeu nol uoill cobra(r) mais

24     Qe meill no(n) pres a Raol de cambrais

25     Ne a florican poget el palais

26     Com fez ami car soi fins e uerais

27     Ma bella do(m)pna

28     §A uos me ualla deu

29     Qe mill aitanz soi meill uostre q(e) meu

30     Obedient plus qe serf ni iudeu

31     Et de uos teng mon aloc e mon feu

32     Et null trabaill no me pot esser greu

33     Sol qa uos plaza anz mes plasenz e leu

34     Et morrai tot aissi com fes Nandreu

35     Et uolgra mais qa gues mort uint Romeu

36     Ma bella do(m)pna

37     §Ia uos am eu tan fort

38     Se no uos ai uenguz soi a mal port

39     Qeu ai ben uist e coneguz en sort

40     Qen breu de te(m)p maura li sospir mort

41     Se eu a uos en cha(n)bra nom deport

42     Ha dolza res uostre cor si acort

43     Qe ren sen uos no me poi dar conort

29rA

01     Sen aissi mor pechaz naurez e tort

02     Ma bella do(m)pna

03     §No me laissaz morir

04     Qe mill aitant uos am qeu no sai dir

05     Qe nulla ren no(n) am tan ne desir

06     Com eu faz uos p(er) cui plang e sospir

07     Lo danz er uostre sen aissim faz la(n)gui(r)

08     Can plus uos uei mas uos ue en beli(r)

09     Naffrat mauez no sai tant del scrimir

10     Ab dolz esgart e ab genz acoillir

11     Ma bella do(m)pna

12     §De uos soi enueios

13     Sabez per qe car es ualenz e pros

14     Et ges parlant e dauinet respos

15     Com no uos ue de cors ad bellas faichos

16     Et ia nous pes sem soi un paoc gelos

17     Qe per amor fu uencuz salamos

18     Aissi soi eu cortesa res per uos

19     Ma bella do(m)pna

RbVaq 392.26 (P 91)         

20     Naimeric de bellinoi . LXXXXI.

21     NUlls hom en ren non faill

22     Tan tost ni mesaue

23     Com en loc un se te

24     Per plus aseguraz

25     Per qem par gran foudaz

26     Qi non tem zo cauenir li porria

27     Qeu cuiaua qant amor nom tenia

28     Qe nom pogues forsar estra mon grat

29     Mas era ma del tot apoderat

30     §Tant es damoros taill

31     La bella qem rete

32     Qe nuls hom no la ue

33     Non sia enamoraz

34     Et seu en soi forsaz

35     Ia no(n) cuiez granz

36     merueilla sia

37     Qe sa beutaz lai onilh se deslia

38     Uenz en aissi totas autras beutaz

39     Com lo soleils passa totas clartaz

40     §De robin ab cristaill

41     Senbla qe deus la fe

42     Et del seu dolz ale

43     Laspirez cho sapchaz

29rB

01     Ab digz enamoraz

02     Plens de douchor ab orguill ses feunia

03     Ioga e rii ab tan plazen conhdia

04     Cals amors creich damor uoluntaz

05     Et fai amar cels qe non an amaz

06     §Trop suffri greu trabaill

07     Can lognar men aue

08     Mas ai chom fai gran be

09     Qe qant me soi loniaz

10     Me stai gran sa beutaz

11     Tals com la ui en mon cor noich e dia

12     En gens parlars el auinez paria

13     On eu do(m)pnei mantas uez a celaz

14     Com se cuia qeu aia dals pensaz

15     §Et car eu tant non uaill

16     Com al seu prez coue

17     Am leis e air me

18     Car men soi azantaz

19     Com non es tant preiaz

20     Qel sa ualors al seu ric prez par sia

21     Mas ses amors entrels amanz li tria

22     Lo plus leial meillz enamoraz

23     Non cal temer son prez ni sa rictaz

24     §De la contessa Beatrix non porria

25     Tan de ben dir qe mais en lei no(n) sia

26     Qen leis a deus tan de ben aiostaz

27     Com per part na a las autras donaz

28     §Sen gers nimo samors · no(m) retenia ·

29     De uos ueder mais tenir nom porria ·

30     Mas amor ma tant fort apoderaz ·

31     Qe no(n) posc far mas a sa uoluntanz

AimBel 9.7 (P 92)         

32     Naimeric LXXXXII.

33     ERam destreing amors

34     Tant amorosamen

35     Qel mal qeu trai non sen

36     Anz mes lafan dousors

37     Qe la humils paruensa

38     El francha captenensa

39     De leis qaissim ten pres

40     Amors ma si conqes

41     Qe uas un qeu me stei

42     La om la ui la uei

43     §Qe qant eu ueng daillors

29vA

01     La gran beltat el sen

02     Trop dobla doblamen

03     Per qe men pren paors

04     Qe merces no la uensa

05     Mas en so nai pleuensa

06     Car anc orgoill nos mes

07     En tan franc loc son pes

08     Per qeu com qem guerrei

09     Amors soi tals com dei

10     §Tant es granz sa ricors

11     Qeu no(n) aus far paruen

12     Com lam celadamen

13     Ni non aten socors

14     Mas de sa conoissensa

15     Qeu lam a tal temensa

16     Qesgardar no(n) laus ges

17     Qellam ueia ni res

18     Anz can garda uas mei

19     Seu lasgard men recrei

20     §Sa co(n)uinenz colors

21     Els oillz clars e rien

22     El douz esgard plazen

23     Et lonrada ricors

24     Me torn en souenesa

25     Per ca toz iors ma gensa

26     Sos leials cors cortes

27     Mirall de toz mos bes

28     Qe qant aillors cortei

29     Pensan aleis do(m)pnei

30     §Mas tant me uenz temors

31     La bella a cui me ren

32     Naia franc chausimen

33     Qel mon no(n) es dolors

34     Mas trop longa tendensa

35     Qeu faz tan gran sofrensa

36     Qe se nol ual merces

37     Ab leis en bona fes

38     Paor ai non derrei

39     E car o dic follei

40     §Segner ni mo can pes

41     Uos cals es ne qi es

42     Lo sengles eu non uei

43     Qe tan bel esplei

29vB

01     §Et qi tort non fezes

02     Et la rengare ges

03     En tot lo mon no(n) crei

04     Tan bona i estei

Perd 370.14 (P 93)         

05     Perdigon daluergna . LXXXXIIII.

06     TRop ai istat bon esper no ui

07     Per qes ben drez q(e) tot ioi me sofraigna

08     Can eu me long de la soa conpagnia

09     Per mon fol sen don tan ior no(n) la ui

10     Mas seu am lei noill costa re

11     Qel dan torna tot sobre me

12     Qe qant eu plus men uai lognan

13     Mens nai de ioi e mas dafan

14     §Se ma foldaz men ianna ni auci

15     Ben e razon qe ia hom no me plaig(na)

16     Qeu soi com cel qen mez de laiga baigna

17     Et mor de se e es drez chous affi

18     Qe mora desiran del be

19     Qe aurai desirat tan se

20     Qeu nagra tot zho qen deman

21     Se can fuiz me trasses eman

22     §Gran merces es sai mor en aissi

23     Qeu soi remas marriz en terra stragna

24     Et ai aisai qe sospir e qe plangna

25     Car no(n) uei lei qe de mort me gan

26     Et qem trais de mala merce

27     Ai las cal foldaz me rete

28     Qe sagues mors estat un an

29     Sill degra pois uenir denan

30     §Si soi mespres qe ren no(n) sai cosi

31     An denan lei ni no sai com remagna

32     Qar qi zo fai a seignor qi nol tagna

33     Qanc un troua franc e leials e fi

34     Paor de auer can il la ue

35     De perdre son segnor e se

36     Et seu perd lei cui mi coman

37     Perdut ai mi e ioi e can

38     §Perdre la puis qil no(n) pre(r)dra ia mi

39     En es lo ior uoill qe mort m (con)tragna

40     Qeu ia mon cor departissa nim fragna

41     De lei un es tan dolsamen acli

42     Qen tot altra far lo mescre

43     Ues qen lei trou de bona fe

30rA

01     Qel cor el desir el talan

02     Sa cordon en lei dun senblan

03     §Cel qe di cal cor non soue

04     De cho com ab los oill no(n) ue

05     Mi oill lon desmenten ploran

06     El cor plaguet e sospiran

07     §Bel mainer de uos mi soue

08     Et de mi don mas no(n) daltra re

09     Et car no(n) uos uei faz mon dan

10     Et de mi don mor desiran ·

Perd 370.13 (P 94)         

11     Perdigon . LXXXXIIII.

12     TOt temp mi ten amors d(e) tal faison

13     Com sta cel qal mal don se dormis

14     Et murria dormen tan es conqis

15     En breu dora entro com lo resida

16     Altresi me stal dolor denudida

17     Qem donamor qe son no(n) sai nim sen

18     Et cuit morir a qalqe ma(r)rimen

19     Tro qeu mesforz de far una chanzon

20     Qem resida da qest torme(n)t on son

21     §Ben fez amors lusage del lairon

22     Qant encontra celui de straing pais

23     El fai creire qaillors es sos chamis

24     Tro qe li dis bels amics tu me guida

25     Et en aisi es manta gent tradida

26     Qe lai laduz on pois lo lia el pren

27     Et eu pos dir autresi ueramen

28     Qe seu segui amor qar li fo bon

29     Tan me menet tro mac en sa preson

30     §Et ten lai pres o no(n) trob reenzon

31     Mais de ma mort qaissi lor abelis

32     Entre mi dons e amor cui soi fis

33     Lor plaz ma mort e lor es abellida

34     Et eu soi cel qe merce no lor crida

35     Plus qe ai cel qes iuiaz a turmen

36     Qe sap qe pois noill ualria nien

37     Merces clamar aia tort o raison

38     Per qeu men lais q(e) mot no lor en son

39     §Per o no sai qel me faza o qal non

40     Pois per mon dan mengana em trais

41     Amors uas cui eu stao toz temps aclis

42     Al seu plazers qaital fo mascarida

43     Et tengra tot a paraula grazida

30rB

01     Si nom mostres tan mal captenemen

02     Mais sia oniz pel meo descademen

03     Ben fai senblan qe mai al cor felon

04     Qan per mon dan no tem far mesprison

05     §Et faz esforz sab ira ioi mi don

06     Car en aissim conort e mafortis

07     Contral desir en cui amor ma sis

08     Aisi com cel qa batailla remida

09     Et sa de plan sa raisons es delida

10     Qan es en cort on hom dreitz noil (con)sen

11     Et a tot zo se combat issamen

12     Me (con)bat eu en cort e nom ten pron

13     Qar amors ma for iuiaz no sa con

14     §Ai bels esper pros do(m)pna escernida

15     Tan gran dreiz er se damor mal men pren

16     Car an de uos mi parti las dolen

17     Per tal una qe ia nom tenra pron

18     Anz maucira en sa dolza preison

Perd 370.9 (P 95)         

19     Perdigon LXXXXV.

20     LO mal damor ai eu ben tot apres

21     Mas anc los bens no posc un ior saber

22     Et se no(n) fos car eu ai bon esper

23     Eu cugera qel no(n) iagues ges

24     Et a gran dreiz qeu fos desesperaz

25     Tant ai amat e anc no fui amaz

26     P(er)o sell ben es tan dolz e plaisenz

27     Com es lo mal angoisos e coisenz

28     Anz uoil morir qanqera no la tenda

29     §E altresi cuiz qa morir me uengues

30     Com uiuria toz temps senz mon plaiser

31     Don mes lo meill qe mor en bon esper

32     Caia uida qe ia pro nom tengues

33     Cassaz es morz toz hom qi uiu iraz

34     A cui no(n) es iois ni plazers donaz

35     Eu soi ben cel cui nigus iausimenz

36     Nom pot dar ioi per qeu sia gaudenz

37     Tro qa mi don plaza qe mercen pre(n)da

38     §Et seu per zo soi forzhaz ni mespres

39     Car sol uos aos desirar ni uoler

bis     Ges p(er) aital nom toill del bon esper

40     Qe maior tort perdona ben merces

41     Per o si tort me fos a dreiz iuiaz

42     Eu no(n) cuider esser dreit encolpaz

43     Qe uencuz es tot zo qe forza uenz

30vA

01     Qe negun dreiz noill pot esser garenz

02     Per qe magra ops qe merce me d(e)fe(n)da

03     §La granz beltatz el ualor qen leis es

04     Et tot bos aips qe do(m)pna poisca auer

05     Me fan estar ades en bon esper

06     Car so no(n) crei qe ges esser pogues

07     Qe lai on es tot altre ben pausaz

08     Qe altresi nol sia omilitaz

09     Qom fai sofrir ma dolor bonamen

10     Men pot ualer sol qe mi don sen pre(n)da

11     §Eu e amors sen daital guisa en pres

12     Qora ni ior noich ni maitin ni ser

13     Non part de mi ni eu del bon esper

14     Qe mort magra la dolors tan gra(n)z es

15     Sen bon esper non fos aseguraz

16     Per o mon mal no(n) es en ren mermaz

17     Qen loc esper maura faiz loniamen

18     Estar mar(r)it e en gran pensamen

19     Et encar tem qe plus car no mo ue(n)da

20     §Et seu un ior fos a mi apelaz

21     Daitan bon cor com a lei soi donaz

22     A la bella don non part mon talen

23     Anc tant amor nom destreng malam(en)

24     Qe es lo ior non agues faz esmenda

25    
 

26    
 

ArnDan 29.17 (P 96)         

27     Narnad Daniel LXXXXVI.

28     SEm fos amors de ioi donar tan laria

29     Com soi a lei dauer cor fin e fra(n)c

30     Ia per amar no(n) uolgra far embarc

31     Qe am tant aut qe spers me pui en to(n)ba

32     Mas qan albir cum es de pres al som

33     Trop men am mais car anc lause uole(r)

34     Qera sai ben qe mon cor e mons senz

35     Me faran far lor grat ricca conqesta

36     §P(er)o seu faz lonc esper nomen baria

37     Qe tan ric loc me soi mes e me stanc

38     Don li bel diz me terran de ioi larc

39     Et segrai tant com me port la tonba

40     Qeu no(n) soi ges cel qe lais aur p(er) plom

41     Et pos en leis nos tang com ren esme(r)

42     Tant li serai fis e obedienz

43     Tro de samor sell plaz baisan me uesta

30vB

01     §La granz ualors el fins prez me descharia

02     Del greu sospir don me dolon li flanc

03     Car en pais pren lafan el sofrel parc

04     Pois de beltat son las autras en to(n)ba

05     Qe la genser par caiam pres un tom

06     Plus bas de leis qi las ue e es uer

07     Car tuit bons aips ioi e ualors e sens

08     Reg hom ab leis cuns no(n) es me(n)s nin resta

09     §Et pois tan ual cuiaz doncs qe sesparia

10     Mos deziers ni qes forz ni sesbranc

11     Non serai meus ni seus se ia men part

12     Se maiut cel qes mostret en columba

13     Qen tot lo mon no(n) es hom de mil nom

14     Qaissi desir de si granz ben auer

15     Cum eu faz leis mais feng mon no(n) chale(r)s

16     Pels deuinans cuidans dels druz es festa

17     §Na melz de ben ia non siaz auaria

18     Qen uostramor me trobarez tot blanc

19     Qeu no(n) ai cor ni talent qem descarc

20     Del ferm uoler qe nes pas de recomba

21     Qe qant esueill ni clau les oillz del som

22     Uostre remaing can leu en uau iazer

23     Et doncs cuiez qes nabais mol bilens

24     Non ferai ges tals sen sent en la testa

25     §Fals losengiers foc las lenguas uos aria

26     Et qe fossaz tuit ferit de mal cranc

27     Car per uos son estrat cauals e marc

28     Amor tolez ca pauc de ioi non tomba

29     Confonda us deus car ges no(n) sabez com

30     Uos faiz als druz mal dir e uil tener

31     Mals astres es qe us teng desconoiscenz

32     Car peiors es com plus uos amonesta

33     §Arnaut a fait e fara lons atens

34     Cap sofrir fan pros hom ricca (con)qesta

ArnDan 29.6 (P 97)         

35     Arnald LXXXXVII.

36     CHanzon dun mot son plan (e) prim

37     Farai pois qe brotonon uim

38     Ella forsim son de color

39     De mante flor

40     Et uerde on la foilla

41     El chant el brall

42     Son al onbrall

43     Dell ausell p(er) la proilla

31rA

01     §Per broill au lo chant el refrim

02     Et per tal com no facha crim

03     Obri e lim mot de ualor

04     Ab art damor

05     On non ai cor qem toilla

06     Anc se ben fall

07     La seg atrall

08     Com plus uas mi sorgoilla

09     §Petit ual orgoill damor

10     Qades trebucha son seignor

11     Dal loc al sor ios al terrall

12     En tal traball

13     Qe de ioi lo despoilla

14     Drizes la grim

15     Et art terrim

16     Qe contr amor zangoilla

17     §Ges per zangoill no(n) uir allor

18     Bella do(m)pna uer qi aor

19     Mas per paor del diuinall

20     Don ioi trassaill

21     Fai senblan qeu nol uoilla

22     Anc no(n) iausim

23     De lor norim

24     Cor ai qeu lor o toilla

25     §Ges nom toill damor un badaill

26     Ne no sec mesura ne taill

27     Sol mo engall qe anc no uim

28     Del temp caim

29     Amadors mei(n)s acoilla

30     Cor truizador

31     Ne baudador

32     Per qe mon prez capdoilla

33     §Se tot ual per dos madaill

34     Mon pensamen lai uos lassaill

35     Qeu chant e uall per zoi qe fan

36     La on partim

37     Dont souent loil mesmoilla

38     Dira e de plor

39     Et de dolzor

40     Car paor ai qem doilla

Caden 106.2 (P 98)         

41     Cadenet .II.C.

42     A Com do(m)pna ric corage

43     De preiar e dardimen

31rB

01     Amors qe dona spauen

02     Ad autre fin amador

03     Qe qant sa dona ualor

04     A beutat e cortesia

05     No laissa sos talans dir

06     Per o mi fai enardir

07     Mais qe se ren no(n) auia

08     Cum hom mais cuia (con)qerer

09     Maior ardimen deu auer

10     §A faire gran uassalage

11     Sesschai ben com aia sen

12     P(er)o plus ardidamen

13     Lo fai qi mescla folor

14     Car anc bon enuaidor

15     Non ui se no sent folia

16     Car ges nos tang com salbir

17     Tot cho qes pot auenir

18     Car ia rien ben non faria

19     Qeu nai uist ia mans dechader

20     Tals qeron ricx per trop temer

21     §Temer deu hom uilanage

22     Far e tot deschauzimen

23     En nas e idos fallimen

24     Et uergoigne e deshonor

25     Et aicho de meu temor

26     Cars seu aizho no(n) temia

27     Et uas mado(m)pna mentir

28     Trop cuiaria faillir

29     Per o eu faz tota uia

30     Oimais e melz son uoler

31     Et sei faill non ai pro saber

32     §Do(m)pna eu ai un usage

33     Et segon mon escien

34     Per sobre forci talen

35     Ne cum parria derror

36     Can uostra frescha color

37     Auinen ses maistria

38     El uostre gens cors remir

39     Soi tan iauzens cal partir

40     Men cresc ira e felnia

41     Cautresi nai gran desplaiszer

42     Can no us ui cam ior del uezer

43     §Tan ma gradolh uostre stage

31vA

01     Do(m)pna tan me son plazen

02     Li uostre captenemen

03     E uos port tan fin amor

04     Qe se plus tost qe non cor

05     Uns cabals de prez corria

06     Lai on es dopna uenir

07     Segon aicho qeu malbir

08     Tuz autresi cuieria

09     Anar do(m)pna de gran lazer

10     Et gardaz sei ai mon uoler

11     §Lausengiers grazidans sia

12     Lonors qem faiz ab mentir

13     Ca toz faic cuiar e dir

14     Qeu am tal per drudaria

15     Dom anc iorn no(n) aig mon uoler

16     Et ab mentir cobertz lo uoler

Caden 106.7 (P 99)         

17     Cadenet .IC.

18     AMors enqiers de me

19     Ia soi tornaz al afan

20     A qe me largest antan

21     En aissi de tot lo fren

22     Per ueder se ia sabria

23     Ben ni genz uiure sen uos

24     Ben ni genz no(n) mais uiuria

25     Segur al mens com qe fos

26     Aissi com uei uiure asaz

27     Sen uos e sen uostraiuda

28     De rics e daleguraz

29     Can la uergogna p(er)duda

30     §De tot autre gue(r)rier cre

31     Qes pot hom defendre as bran

32     O metre le seu de nan

33     Seuals entre lui e se

34     Et se stremon de sa uida

35     Os met en un loc rescos

36     Olh uals forsa o galiardia

37     O gens o defensios

38     O chastels o fermetatz

39     O amicx o bona iuda

40     Mas a cel qe guerria

41     Uals mens on plus ses uertuda

42     §Ha de mon cor car no(n) ue

43     Da qi on remais ogan

31vB

01     Amors a uos o deman

02     Mado(m)pna per qel rete

03     Uau ueer sel me rendria

04     Alanar soi eu cochos

05     Mas al tornar com seria

06     Ben faria dun pas dos

07     Qe mas menoiz a deu siaz

08     Qe deus uos no ma iuda

09     Do(m)pna se no fos cumiaz

10     Molt fora bon al uenguda

11     §Tres letras del a.b.c.

12     Aprendez plus non deman

13     A.m.t. car aitan

14     Uolon dire com am te

15     Cab aitan de clergia

16     Auria pro entre nos

17     En per o mais eu uolria

18     O. (e) c. mantas sazons

19     Puis seu dizia digaz

20     Do(m)pna uos farez ma uida

21     Eu sai qe uos seriaz

22     De dir oc apercebuda

23     §Bona do(m)pna car mauen

24     Qeu uos diga mon talan

25     Et adoncs pauc en doptan

26     Et ab tot so non recre

27     Ni car uostra compaignia

28     Es tota dome gelos

29     Uos amis itan geria

30     Dom entretans enoios

31     Qeu tem e uos en doptaz

32     Per qeu auria ops daiuda

33     Ha per qe no(n) comensaz

34     Bella do(m)pna esperduda

35     §Lausengiers ben ben abrasaz

36     O ades me faz bonaiuda

37     Cab uostre mentir monraz

38     El uertaz non es sabuda

39    
 

40    
 

41    
 

RmMirav 406.12 (P 100)         

42     Raimon de miraual .C.

43     BEl mes qeu chant e condei

32rA

01     Pois laura dolz el teps gais

02     Don per uezer e per plais

03     Au lo refrim el gabei

04     Qe fan lauzelez menut

05     Entre uers el blanc el uaire

06     Adonc se deuria traire

07     Cel qe uol qamor la iut

08     Uas captenenza de drut

09     §Druz non son eu ni do(m)pnei

10     Ni non tem pena ni fais

11     Nim rancur leis ni mirais

12     Ni per orgoill no mesfrei

13     Per o temensa fai mut

14     Ca la bella de bon aire

15     Cui non au dir ni retraire

16     Mon cor qeu teng escundut

17     Pos ac son prez conegut

18     §Eu no(n) crei cab lei parei

19     Beutaz dautra dompna mais

20     Qe flor de roser qan nais

21     Non es plus fresca de leis

22     Cors ben faiz e gen cregut

23     Boca e oill de mont esclaire

24     Cant beutat no pot plus faire

25     Sin mes totas sa uertut

26     Qe ren non a retengut

27     §Ben uol com gen la cortei

28     Et plazli solaz e gais

29     Et noill grada hom saluais

30     Qi se desguim ni faudei

31     Mas li pros son ben uengut

32     Qill mostra tan bel ueiaire

33     Qe chascuns dels nes lauzaire

34     Qan son deuan leis mogut

35     Mais qe serunt seu uendut

36     §Ses preiaire e ses autrei

37     Soi entraz en greu pantais

38     Com pora senblar uerais

39     Se sa gran ualor desplei

40     Qancar non a prez agut

41     Dompna qe nasqes de maire

42     Qi contral seu ualgues gaire

43     Et sin sai man car tengut

32rB

01     Qel seu al meller uengut

02     §Chanson uai me dir al rei

03     Cui ioi guida e uest e pais

04     Qen leis no(n) a ren biais

05     Mas tal com lo uol lo uei

06     Ab qe cobres mont agut

07     Et carcasona el repaire

08     Pos e(r) de prez emperaire

09     Tan doeteran son escut

10     Sai franceis e lai masmut

11     §Dompna pro mauez ualgut

12     Tan qe per uos soi chantaire

13     Eu non cuidei chanson faire

14     Tro qe mer lo feu rendut

15     De miraual qai perdut

16     §Mai lo rei ma conue(n)gut

17     Qel cobrera anz de gaire

18     Et mon oldeard e belcaire

19     Pos porran do(m)pnas e drut

20     Cobrar lo ioi can perdut

RmMirav 406.20 (P 101)         

21     Raimon .CI.

22     SIl qi non uol audir cha(n)zos

23     De nostra compagnias gar

24     Qeu chant per mon cor alegrar

25     Et per solaz des compaignos

26     Et plus per zo qes deuengues

27     Et canzos qa mi don plagues

28     Caltra uolu(n)tat nom destreing

29     De solaz e de bel capteng

30     §De la bella don soi coizos

31     Desir lo iaser el baisar

32     El tenir el plus (con)qistar

33     Et apres magues ecordos

34     Et del plus qill clames merces

35     Qe iamais no(n) sera conqes

36     Per zoia ni per entreseing

37     Se zo qeu plus uoill no(n) ateing

38     §Ben es sauis alei de tos

39     Qui drut blasma de folleiar

40     Cun deis qes pot amesurar

41     Non e poi adreit amoros

42     Mas cel qen sap far nescies

43     A qel sap damor tot qant nes

32vA

01     Qeu no sai trop ni no men feing

02     Ni ia no uoill com men enseing

03     §Pauc ual qi non es enueios

04     Et qi nom desiral plus car

05     Et qi no sentremet damar

06     Greu pod esser gaillard ni pros

07     Qe damor uen gauz e uen bes

08     Et per amor es hom cortes

09     Et amor dona lart el geing

10     Per qe bon prez troba manteing

11     §Ben ai qi premers fes gellos

12     Qe tan cortes mesters saup far

13     Qe gelosiam fai gardar

14     De mal parler e den ueios

15     Et de gelozia ai apres

16     Tan qeu meteis soi endefes

17     A obs mi don cautra non deing

18     Ne us de cortezar men esteing

19     §Et mais ual bella tracios

20     Don ia om no prend son par

21     Qaltrui benenanz cuiar

22     Qant deus en uol aiostar dos

23     De do(m)pna uol qil li auont fes

24     Et qe ia nollien sobreges

25     Et qi men qier com uau nim ueing

26     Amor ma al seu plazen reing

27     §Aldiars de uos ai apres

28     Zo duna totas soi cortes

29     Mas duna chant e duna feing

30     Et da qela miraual teing

RmMirav 406.13 (P 102)         

31     Raimon .CII.

32     BEn magradal bel temps de stiu

33     Et des ausel magradal chanz

34     El foilla magrad el uerianz

35     El praz uerz mi son agradiu

36     Mas uos do(m)pna magradaz mil aitanz

37     Et agradam can faz uostres comanz

38     Mas uos no(n) plaz qem degues rengrazi(r)

39     Et grada uos car me muor de dezir

40     §Per un desir dompna reuiu

32vB

01     Qi mes dautras desir plus granz

02     Qeu desir qel ric benestanz

03     Desirran uostre cors masiu

04     Qel meu desir se doubles en bassanz

05     Et pois tan ben desir sens toz enianz

06     Ia no(n) laisses al desirrer aueir

07     Qe desiran deuon damor iauzir

08     §Toz iausir dautramor esqiu

09     Mas de uos a iauzir menanz

10     Qeu lau los bes e cels lo danz

11     De uos qim fai iauzen pensiu

12     Tan soi iauzen per qe negus afanz

13     No(n) tol iauzir qel uostre bel senblanz

14     Mes iauzis tan qel iorn qeu uos remir

15     Non posc ses ioi estar uas on qeu uir

16     §En alqes an uirat mon briu

17     Lausengiers qe uiron amanz

18     Et uiron las dompnas prezanz

19     Et manz gais uiron en chaitiu

20     Et si us uiraz do(m)pna p(er) mal parlanz

21     Uostre fin prez tem qe se uir truanz

22     Qaissis uiron plaziers en escernir

23     Et granz lausor seuiron per mal dir

24     Per qeu dic qe se toz temps uiu

25     Toz temps dirai uostre comanz

26     Et sem disez uao o non anz

27     Al uostre bel diz mumeliu

28     Sol no(m) digaz qe remangal demanz

29     Qe toz mos diz en passaria enanz

30     Qe ia de uos do(m)pna pogues partir

31     Lo cor nil diz nil faz de uos seruir

32     §Per seruir en ric segnoriu

33     Son manz seruidor ben ana(n)z

34     Per qe os seruirai toz mos anz

35     Et anc seruidor mens antiu

36     Non ac la bella cui seruit tristan

37     Qeu uos farai de bel seruizis tanz

38     Tro mon seruir deignaz en grat coillir

39     O uos direz mon seruidor air

ElBarj 132.4 (P 103)         

40     Elias de berzoll CIII.

33rA

01     Ben deu hom son bon seignor

02     Amar e seruir

03     Et onrar e obedir

04     A tota sonor

05     Et de mal seignor ses merce

06     Qe pugnal seus en desfaire

07     Se deuom qui pot estraire

08     Can seu seruisi pro noill te

09     Autresi deu hom damor

10     Per bon dreich partir

11     Qi damor nos pot iauzir

12     Nill ual nill acor

13     Per zom part forsat em recre

14     Damor cui soi merceaire

15     Car anc nul ben non uolc faire

16     Ni non ac iauzimen de me

17     §Iamai senblant tricador

18     Non faran morir

19     Nill meu no faran languir

20     Oill galiador

21     Car fols es qi sos fols oill cre

22     Mantas uez cho mest ueiaire

23     Et fols qi trop es gardaire

24     Daicho qil no(n) taing nil coue

25     §Partiz me soi del error

26     Era qem sol tener

27     Amors e dels lonc desir

28     Qe non sen dolor

29     Et seu ac dels mals trags gran ren

30     Et dels ben no(n) sabuzei gaire

31     Sos dans mes greu a retraire

32     Ai tan li port de bona fe

33     §Al ualenz emperador

34     Uoill mostrar e dir

35     Qe deus met tot en air

36     Mal sos seruidor

37     Et pois deus i a donat de qe

38     Serua la dregs emperaire

39     Qe del mon no(n) pot plus traire

40     Mas tant qant i fara de be

33rB

01     §Contessa beatris ben cre

02     Qe per uer pot hom retraire

03     Qe del mon es la bel aire

04     De las autras do(m)pnas com ue

05     §Ges de ualenz prez no(n) recre

06     Blancaz ni sen uol estraire

07     Anz ual mais qe non sol faire

08     Et meillora de so qil te

BnVent 70.11 (P 104)         

09     Raimon de la sala C.IIII.

10     AL chant dausel comensa ma cha(n)zon

11     Qant au chantar la gentas e la gron

12     Et per cortiu reuirdiar lo lins

13     La blaua flor qe nais entre el busson

14     El riu sont clars de sobre lo sablon

15     Lau sespan la blanza flor de lis

16     §Lonc te(m)ps aurai estat desamoros

17     De bon amor paubres e sofrachos

18     Per las colpas duna falsa amaris

19     Ca faich ues mi enian e traceions

20     Per cheu nai faich lo carantal p(er)dons

21     Et nom lasset entro qe mac aucis

22     §Ben pauc ama drut qe no(n) es gelos

23     Et pauc ama qi no(n) est airos

24     Et pauc ama qi non est follecris

25     Et pauc ama qi non fa tracios

26     Mais uaut damor qi bien est enueios

27     Un dulz plorar non fait qatorze ris

28     §Qant eu li qier merce en genoillons

29     Et ella me colpa e mi met ochaisons

30     Et laiguam cor aual per mei lo uis

31     Et elam fai un regard amoros

32     Et eu li bais la bucha els ols amdos

33     Adonc me par un ioi de paradis

34     §Daqesta main fo coilli lo bastons

35     De qe maucis la plus bella can fos

36     Tant uolgreu toz zo qe la bellis

37     Qe lonc respiz e mal trait angoissos

38     Et lausengiers a petit guierdons

39     Man fait estar faidiz de mo(n) pais

GrdoRos 240.4 (P 105)         

40     Girardon lo Ros C.V.

33vA

01     ERa parta sages de cortesia

02     En uos do(m)pna ni se temez pechat

03     Pois qe mer ma del tot oblidat

04     Sem secorrez er uos ensegnamenz

05     Et pois en als dom es tan conoisce(n)z

06     Conoscaz donc qe mal uos estaria

07     Sentre toz temps no(n) trobaria ab uos

08     Calqe bon fag o calqe bel respos

09     §Et car desir tant uostra seignoria

10     Can tot mauras adrez achasonat

11     Cho qe no(n) fo ni er ia sol pensat

12     Sim deuria puis ualer chausimen

13     Qeu ia clames merce se tot auia

14     Cab tot bon dreich estau eu temeros

15     Qe no(n) poscha ab uos ualer rasos

16     §Et no(n) es ges ualors ni gaillardia

17     Qi destrui zho qe troba poderat

18     Mas tantas uez uos aurai mostrat

19     Per qeus senbla mos chastiars nie(n)z

20     Qe qant tot es dopna sobre ualenz

21     Et pren orguill sa ualor sen desuia

22     Qe ges orguill per toz te(m)ps no(n) es bos

23     Mas ben estai alocs e asaizos

24     §Anc per ma fe sol ca uos mal no(n) sia

25     Non ui mai cors tan sem dumilitat

26     Cum lo uostre mas per crist de beutat

27     Non er ia fags (con)tra do(m)pnas cortes

28     A uos dic ben qe seras mest . v . cens

29     Calqe chausisc la genser uos penria

30     Et meiller es ab qe merce ifos

31     Mas trop perd hom p(er) un aips o p(er) dos

32     §Ades i faz gran sen o gran folia

33     Car soi uostre e no men sabez grat

34     Mas enanz uoill qen blasmon la foldat

35     Et uolgra mais qen fos laudat mos sens

36     Car de gran sen mou granz afortime(n)s

37     Et anc fols hom no sa forti un dia

38     Ni eu no(n) ui an bon drut nuallus

39     Per qeu mesforz desser auenturus

40     §Uostre serai se ia noncaus plazia

41     Et uostre soi qamors ma ensegnat

42     Qeu no(n) creia mal respos ni comiat

43     Car sel crezes mort for eu recrezens

33vB

01     Eu qe men lais o uos qe siaz mia

02     O eu morrai o serai poderos

03     A qest conort me ten de me ioios

04     §Bona do(m)pna de cor hi entendia

05     Deus qant formet uostre cors gens ioios

06     Et paret bien alas bellas faisos

RmJord 404.11 (P 106)         

07     Uescont de saint Antolin CVI.

08     UAs uos soplei do(m)pna primeramen

09     Per cui eu chant e come(n)z ma cha(n)zon

10     Et sa uos plaz entendez ma raison

11     Qester nous aus descobrir mon talen

12     Qaisi mauen qan uei uostras faizos

13     La lengam faill el cor nai temeros

14     Qar qi non tem no(n) ama coralmen

15     P(er) qeu tei(n)g car lo uostre segnorage

16     §Tant ai asis mon desir finamen

17     El uostramors qe ia deo ben nom don

18     Se mais no us am seruir tot en perdon

19     Qe nullaltra per far mon mon ma(n)dam(en)

20     Qa tan gran gauz se trai mon co(r) ues uos

21     Qan pois uos ui del no fui poderos

22     Tant enueios soi del uostre cors gen

23     Cab mi meteis remas el uostre stage

24     §Qe uos donei per fe e lealmen

25     Lo cors el cor don uos faz teneson

26     Et plaz mi fort qar sai qe uostrom son

27     Qim bon esper men ten gai e iausen

28     Qa bon seignor no faill bon guierdos

29     Car qi ben serf ai uist mantas sasos

30     Paubren riqir per bon atendimen

31     Per qeo uas uos afortis mon corage

32     §Bona do(m)pna merce us trag per gueren

33     Et se merces a uos no mi ten pron

34     P(er) merce us prec qil merces uincal non

35     Ni za daiso nom ueirez recreden

36     Anz clamarai tan merze a rescos

37     Tro per merzes prenaz mas mans a(n)dos

38     Dinz las uostras e farez iausimen

39     Qal non es menz del certan omenage

40     §Et si conos qe faz gran ardimen

41     Qant eu lenqer damar ni mot lin son

42     Mas eu non posc partir mas sospison

43     Per o ben sai qem trabaill de nien

34rA

01     Tant fai beltaz son ric cor orgoillos

02     Et son ric prez es pozaz lobrels bos

03     Per qeo nai mais desmai e de spauen

04     Tan soi dotos qeu mo tenc a folage

05     §Et se folei ben faz a escien

06     Sabez per qe qar mi em sa bon

07     Et dirai uos per qal entencion

08     Ben esperan uen om a saluamen

09     Et sem fai ben molton serai ioios

10     Et sem fai mal sofrai pensasos

11     Grazirail ben el mal isamen

12     Qaisi farai lo conort del saluage

13     §Chanzoneta uaten tost en coren

14     A ma do(m)pna e portai mon message

15     Et digaz li qe paubres iausimen

16     Sera toz te(m)ps en son ric poderage

AimPeg 10.46 (P 107)         

17     CVII.

18     QUi sofrir sen pogues

19     Ben fora com se stes

20     Qe ia pois non blasmes

21     So qe laudat agues

22     Per o sens tot pro don

23     E sens sciom affan

24     E sens aiuda fais

25     Uolgra porta mais

26     Qe deshonor suffrir

27     Don nom pogues cobrir

28     Nim ausas uenzar

29     Ni no porria far

30     E sia pro uenzanza

31     Qis par de falsa amanza

32     §Son men partiz non ges

33     Ainz men souen ades

34     De lei tan me sta pres

35     Del cor zo qa mespres

36     Sim sui partiz daitan

37     Qe tot lo mos prezan

38     Son faiz saluais

39     Qar una creis onais

40     Bellas plus com no(n) po dir

41     Iam fai dessabelir

42     Et de mon cor loingnar

43     Et sim fai tant amar

34rB

01     Qant en plus greu balanza

02     Non fui andreis de franza

03     §Aisi com serf sui seu liies confes

04     Et anc nus hom qames

05     Non fu tan leu conqes

06     Qal traire de son gan

07     Sa bella man bassan

08     Mintret tan aqel bais

09     Qel cor del cors men trais

10     El recor dun sospir

11     Per qel uiure el morir

12     En ses mesclar

13     Et hom nos po gardar

14     Ne cobrir de sa lanza

15     Damor pois qe dreit lanza

16     §E ia ner ric non es

17     Se tut qat com trobes

18     En do(m)pna tanc nasqes

19     Qasenbles tan de bes

20     Per qe des er enan

21     Humil e merceian

22     Li sui fins e uerais

23     Si qe ren no(n) biais

24     Si ab ien seruir

25     Sofrent e a blandir

26     Noi posc merce trobar

27     Ia nos de hom fidar

28     Mais en bella fianza

29     Ses peing o se(n)s fermanza

30     §Dompna se sif preses

31     Com mi pres ni forces

32     Amor en merceies

33     Si cum sol far merces

34     Uos ma graz fin tallan

35     Nom teignaz en soan

36     Si tot ai lo pesais

37     Qel cors ai fresch e gais

38     E sai bel faiz grazir

39     Et a honor qausir

40     E zo qes qai zellar

41     Sol qe da qesst penar

42     Me fesses perdonanza

43     Hanc dals non pensanza

34vA

01     A ragina ses par

02     De tollosa sap far

03     E dir co du(n)c sena(n)za

04     Son prez e creis sonrainza

05     §Lenfant pot hom laudar

06     Qastellan cui deus gar

07     Com el mon des enfanza

08     Tan dreit nas prez nos lanza

UcSt-C 457.26 (P 108)         

09     Nugo de san sil .CVIII

10     NUls hom no(n) sap damic tro la p(er)dut

11     So qe lamics li ualia denan

12     Mas qand lo perd e puois es a son dan

13     Eil noiz aitan com ualgut la uia

14     Adonc conois qant lamich li ualia

15     Per qeu uolgra qe mi don conoges

16     So qeu li uali ans qe perdut ma ges

17     Car pois sai ben qal seu tort nom p(er)dria

18     §Ben sai qe seu lages auem nogut

19     Com lia ualgut en son prez trar enan

20     Ben agra drez qem uolges mal pl(us) gran

21     Qe nulla ren per qeu ai conogut

22     De ma do(m)pna qe mais me noseria

23     Ab lei lo mals no me uarial bes

24     Per qe fara fort bon se zeu pogues

25     Qe men partis mas per deu no(n) po(r)ria

26     §Qe samors ma si dolsamen uencut

27     Qe ieu no(n) puosc ni naus aber tallan

28     Qe ia dallei qe malzi dessiran

29     Parta mon cor ni len uir ni len mut

30     Anz si sespren e ferma chascun dia

31     Per qe fera iaussimen sil plages

32     Mas tan soi seu se per seu me te(n)ges

33     Puis fezes com de seu hom a sa guia

34     §Amor tan ai uotre uoller uolgut

35     Et tan ai fag loing tens uostre coman

36     Canc no(n) trobes de ren uas uos tiran

37     De tan ric ben com mauez conuengut

38     De setz men un anz qe del tot morz sia

39     En tot lo mon no(n) es tan petiz bes

40     Amor qe sol da mado(m)pna uenges

41     Qe nom des ioi e nom tolgues felnia

42     §Sella nom ual ia autra nom aiut

43     Ni ma coilla nim fassa bel scenblan

34vB

01     Et sil nom uoill autra ioi no(n) deman

02     Ni sem uolria amors faire drut

03     De nuill autra ges eu non la penria

04     E sen lei faill dic qe al mon non es

05     Ni causimen ni beutaz ni merces

06     Ni franqesa el mon ni cortesia

UcSt-C 457.40 (P 109)         

07     Nugo .CIX.

08     TRes enemics e dos mals segnors ai

09     Cascus pugnan noig e ior cu(n) maucia

10     Les enemics son mei oill el cor qem fai

11     Uoller cell qami nom tagneria ·

12     E lun seingnor es amor qen bailia

13     Ten mon fin cor e mon fin pensamen ·

14     Lautre es uos do(m)pna en cui men ten

15     A cui no(n) aus mon cor mostrar ni dir

16     Cum mauciez den uei e de dexir

17     §Qen ferai eu do(m)pna qe za nillai

18     Non posc trobar respieg en uos qe bon sia

19     Qen ferai eu qi sen un esglai

20     Tot autre ioi se de uos non auia

21     Qe ferai eu cui capdella e guia

22     Lo uostramor eu fug e seg e pren

23     Qe ferai eu qautre ioi no(n) aten

24     Qe ferai eu ni com porai gandir

25     Se uos do(m)pna nom uolles acuillir

26     §Cum durarai eu qe no(n) posch morir

27     Ni ma uida no(n) es mais malena(n)sa

28     Cum durarai eu cui uos faz languir

29     Desesperar ab un pauc de speransa

30     Cum durarai eu qi ia allegransa

31     Mai no(n) aurai si no(n) me uen de uos

32     Cum durerai eu donc qeu soi gellos

33     De toz homes qan ian ues uos ni ue

34     E de toz cels a cui naug dire be ·

35     §Cum uiurai eu qe tan coral sospir

36     Fai noig e ior qel mi uonda pesansa

37     Cum uiurai eu qi no(n) pot far ni dir

38     Autre mas uos rem qem tegna onransa

39     Cum uiurai eu cal no(n) port de me(n)bra(n)sa

40     Mas uostre cors ella plaisenz faichons

41     El cortes diz humils e amoros

42     Cum uiurai eu qe dal no(n) pens de me

43     De us mas qem lais a uos trobar merce

35rA

01     Qe dirai eu si nome ual merce

02     Si uals daitan do(m)pna qe us uensa

03     A mon fin cor e a ma leial fe

04     Uostramistat e uostra gran uallensa

bis     Qe dirai eu se uos no(n) faz suffrensa

05     Qe dirai eu qautra no(n) posc uezer

06     Qen dreiz damor mi posc al cor plazer

07     Qe dirai eu caltra el mon non es

08     Qem dones ioi per nuill ben qem fezes

09    
 

10    
 

11    
 

12    
 

13    
 

14    
 

15    
 

16    
 

17    
 

UcSt-C 457.3 (P 110)         

18     Nugo .CX

19     ANc enemic qieu agues

20     Non ten tan de dan

21     Con mon cor e mieus oillz

22     Et si eu ai per els mal pres

23     Ill noi an faitz nuill gazaing

24     Qel cor en suspir e plaing

25     Els oillz en sospiron souen

26     E on qascus pieig en pren

27     Plus uolen lai obezir

28     Don senton lur mal uenir

29     §P(er) qe magra ops si pogues

30     Qa(r) al cor es al oillz qem fan

31     Auer de ma mort talan

32     Fuir magra ops mas ieu no(n) puisc ges

33     Anz matur e ma compaing

34     Ab lor e fins serf remaing

35     Al adreiz cors gai e plazen

36     Qui eu soi obedien

37     Et uuoill honrar e blandir

38     Et gen lauzar senz mentir

39     §Mas una tal sazon es

40     Qe li plus finz fezels am tan

41     Et qamon sens enian

42     Son encolpat e meins pretzan

43     Sofraing son uolgut e no(n) es gen

35rB

01     Qamors faza lui iauzen

02     Qe no(n) sap los bens grazir

03     Nil mals si oz sen soffrir

04     Mas de mi uol qim tem pres

05     Qe fazia tot son coman

06     De leis qe nom uol ni(n) blan

07     Nil plaiz ges qa mi plagues

08     Qaissim pres (con) pren Galuain

09     Del bel desastruc iscamen

10     A qi la uenc far un conuen

11     Qe fetz e son mandamen

12     Et il no(n) deu far ni ren dir

13     Qel degues abellir

14     §Ab aital conue(n)t en pres

15     Sui qe plus noil deman

16     Mas (con)sir e uau pensan

17     Qom eu sos plazers fezes

18     Qel ditz feniza refraing

19     Qe ditz qe brau cors refraing

20     Qi on lo serui e humilmen

21     Per qieu no(m) espauen

22     Tan lai cor de ien seruir

23     Qella iam laises murir

24     §Mas per o pietz de morz es

25     Qi uai languen deziran

26     Et aten e no(n) sap qan

27     Li uolra ualer merces

28     Pueis ai patz per qem (com)plaing

29     Qen un iorn fenisz e fraing

30     Zo qem na conqist greumen

31     Damors es al meu paruen

32     Degra poingnar al fenir

33     Aitan con al conqerir

MoMont 305.1 (P 111)         

34     Vescont de saint . A . CXI.

35     AIssi cum cel qa estat ses seignor

36     En son alo francamen e enpaz

37     Canc re no(n) det ni mes p(er) amor

38     Nin fo destreiz mas p(er) sa uolontat

39     E puois sas es per mal seignor forzaz

40     Autresim soi eu mezeis longamen

41     Canc re no(n) fis p(er) autrui mandamen

42     Ar ai seignor ab cui no(n) ual merces

43     Amors qem amon cor en un loc mes

35vA

01     On no(n) aus dir ni mostrar mos talen

02     Ni per null plait partir no men posc ges

03     §Ges nuls gerrers nom fai mas tal paor

04     Qe dels autres mi deffen eu assaz

05     En fort castel o dinz mur o in tor

06     O uau fugen desgarniz o armaz

07     Mas ab qest nom ual senz ni foldaz

08     Qe inz el cor sen intra e sespren

09     Si qe nuls hom nol ue nil au ni sen

10     Tro qe ben la a toz sos ops (con)qes

11     E il fai scenblar lo ior an e lan mes

12     En tal do(m)pna ai mes mon pensamen

bis     Qeu cre q(e)nanz en aurai dan qe bes

13     §A nuill mal trach nom ten greu la dollor

14     Qe iam uenges daltra nim fos iraz

15     Mas de uos do(m)pna ai teme(n)sa e paor

16     Qar ai en uos co(m)pagnia e solaz

17     E car uos soi uostra merce priuaz

18     No us sia mal do(m)pna sen uos me(n)ten

19     Qeu no no faz do(m)pna per lo mieu sen

20     Mas per aqel damor qe ma si pres

21     Qe qan eu cug qerre altra qem plages

22     Per coblides lo uostre entendimen

23     La plus bella mi scenbla laida res

24     §Et uos do(m)pna p(er) uostra gran uallor

25     Uos mezeissa daico ma (con)seillaz

26     Qe ben sabez qe nulz hom uers amors

27     Nos pot gandir pos ue qe ben li plaz

28     Qeu men sui tan deffenduz eloingnaz

29     Qe deuan uos non uau ni nom p(re)sen

30     Ni aus uezer uostre ien cors plazen

31     Ainz prec amor qe ia cor nom meses

32     De us amar qar tem do(m)pna no us pes

33     Esson aissi uos prec forsadamen

34     Nom sia peiz do(m)pna se mielz nom nes

35     §De tot (con)seill uos daria el meillor

36     Bella do(m)pna se uos me creiaz

37     Qe seu uos prec nom siaz de peior

38     Acuillimen se mos preiars no us plaz

39     Ez aissi er toz repres lo donz selaz

40     Qar si de uos mi partez malamen

41     Ez eu uos sai amich ni ben uollen

42     En preiarai asaz leu dos o tres

43     E puois sera cuida zo qe no es

35vB

01     Car uns fals diz entre la folla ien

02     Ual autres tan com proaz fora uers

03     §A cen doblas e mais doblaz plus

04     Qe no(n) soill mes damor lo greu fais

05    
 

06    
 

07     (CXII)

RambBuv 281.1 (P 112)         

08     AL cor me stai la moros desirers

09     Qi ma leuia la greu dollor qeu sen

10     Et estai se dinz tan dolsamen

11     Qe mais noi pot entrar alte pensers

12     P(er)qe mes dolz lo mals e plazenters

13     Qe p(er)zo lais tot altre pensamen

14     E non pens dal mas damar finamen

15     E de faire gais sonez e leugers

16     §Per o nom fai chantar flors ni rosers

17     Ni erba uerz ni foilla daigillen

18     Sol amors qim te lo cor iauzen

19     Qe sobre toz amadors soi sobriers

20     Damar cellei cui soi toz domeniers

21     Ni de ren al no(n) ai cor ni tallen

22     Mas de seruir son ien cor auinen

23     Gai e adreich on es mos (con)sirers

24     §Preuonz sospir e lonchs consir desmai

25     Ma mes al cor la bella en cui menten

26     Mas sil saubes cum mauci mallamen

27     Lo mals damor ela pena qeu trai

28     Tan es ualen e de fin prez uerai

29     E tan se fai lauzar a totas ien

30     Qeu crei nagra merces mon essien

31     Qelles la flors de las meillor qeu sai

32     §Ai deu com am la t(er)ra on ella estai

33     El dolz pais on nasqer eissamen

34     E sa ualor e son ien cors plazen

35     O tan granz bes e tantas beltaz iai

36     Qe tan dexir deu cora la ue

37     Don tals dol cors inz al cor me dessen

38     Qim te lo cor fresc e gai e rizen

39     Com qeu esteu ades consir de lai

40     §Chanc me consir son rich prez cabalos

41     E ben remir son bel cors couinen

42     Gai e adreich cortes e conoissen

43     El dolz esgar e las bellas faicos

36rA

01     Nom miraueil seu en soi enueios

02     Ainz es ben drez qeu lam per tal couen

03     Com de seruir e damar leialmen

04     E son rich prez retraire en mas ca(n)zhos

05     §Can me soue dels bels diz amoros

06     E dels plazer qem sabez far tan ien

07     Bella do(m)pna cui hom sui luamen

08     Granz esforz es car mi loing de uos

09     Qeu degre star toz te(m)ps a genoillos

10     A uostre pes tro qe fos francamen

11     Seser pogues p(er) uostre ma(n)damen

12     Bon amistaz mesclat dentre no dos

13     §Bona do(m)pna si mal parler ianglos

14     Nuill destorbier uollon metre entre nos

15     Non aian ia poder allor uiuen

16     Qe us amarai toz temps celladamen

17     Et on qeu an mos cor reman ab uos

18     §Beatriz dest la meillor ez chanch fos

19     E ia deus no cam sal de ren men

20     Qel mon no(n) cre qe naia tan uallen

21     Qi uol gardar toptas bonas razos

22    
 

GrSal 249.1 (P 113)         

23     AIssi cum cel qa la lebre cazada

24     E pos la perd e altre la rete

25     Tot en aissi es deuengut de me

26     Duna falsa qai loniamen preiada

27     E seruida de bon cor humilmen

28     E qan cuiai auer mon caussimen

29     Per sordeior em mes en soan

30     Aissi ofez com la lebre o fan

31     §Mas si razos ifos adrez iuiada

32     Se uels ma part en degre auer be

33     De samistat don non uoill auer re

34     Qe tal do(m)pna ma samor orreiada

35     Qes a mos oill bella er per un cen

36     E ual ben mais al lais de toptas ien

37     Fina e leials e es ses cor truan

38     Per qeu lam mais non fez Auda Rolan

39     §Souen me uir ues la dolse (con)trada

40     On ella stai e si tot no(n) caiue

41     Eu la ui ben en mon cor per ma fe

42     Qar mai(n)tas uez laurai baissada

43     E na abuz mil plazers en durmen

36rB

01     Qe del menor ai plus mon cor gauden

02     Qan mi souen ni mi uai remenbran

03     Qe sautram des tot zo calei deman

04     §Damor mi lau qar ien man eme(n)dada

05     Tota lira qel me dona anse

06     Si ma do(m)pna agues tan de merce

07     Qella promessa nom sia uedada

08     Qan la uerai ea co er breumen

09     E pasaras al pro conte uallen

10     Ce de rodes qa fin prez ses engan

11     Et aiqest iorn uai sa uallor doblan

12    
 

MoMont 305.4 (P 114)         

13     AIssi com cel com mena au iuiamen

14     Et es per pauc de forfaiz accusaz

15     Et en la cort no(n) es gaires amaz

16     E porria ben estorger fugen

17     Mas tan se sap a pauc de fallimen

18     Non uol fuger mas uaisen lai doptos

19     Altresi ma amors en tal loc mes

20     Don nom ual dreiz ni laus clama(r) m(er)ces

21     Ni del fugir no(n) soi ies poderos

22     §Bona do(m)pna si eu fos leialmen

23     En uostra cort ma(n)teguz ni iuiaz

24     Lo torz qeus ei fora dreiz apellaz

25     Qeu men puois ben esdir per sagramen

26     Donc contra mi no(n) auez null garen

27     Qeu anc faillis do(m)pna cortes e pros

28     Mas car uos am e tot qan de uos es

29     E qar naus dir en mais rics locs grans bes

30     Ueez toz los torz do(m)pna qeu ai ues uos

31     §Per aital torz me podez longamen

32     Gran mal uoller do(m)pna mas ben sapchaz

33     Qe per ben dir uoill trop mais qem perdaz

34     Qem gazagnes uilan ni mal dissen

35     Qar damor son tuit sei faitz auinen

36     E pos hom es uillan ni anoios

37     Pueis en amar no(n) atendra ni ces

38     Amar pot el mas damor non a ges

39     Sil fat eildit tuit non son amoros

40     §Ben fai amors a honrar finamen

41     Qel mon non es tan richa poestaz

42     Qe no(n) faiza toptas sa uolontaz

43     E tot can fa trop e bon e plazen

36vA

01     E deus fezi molt grand enseignamen

02     E pora ges noi des rem ni tolgues

03     Pos finamors se metria en a(n)b dos

PoChapt 375.19 (P 115)         

04     Pons de Capdoil .CXV.

05     SEu fis ni dis sulla sazon

06     Ues uos orgoill ni faillimen

07     Ni passai uostre mandamen

08     Ab fin cor e leial e bon

09     Uos mi ren bella dousa amia

10     Em part da laltrui seignoria

11     E remaing en uostra merze

12     Qal qem uollaz far mal o be

13     §Per aital couen uos mi don

14     Qeu no(n) ai poders ni tallen

15     Qem parta a mon uiuen

16     Qamors ma en uostra preisson

17     Mas car es la iensor qe sia

18     Et auez tan de cortesia

19     Qel mais uillans can us ue

20     Cortes es e us porta bona fe

21     §Ben pograz trobar aqaisson

22     Mas tan uos ui bella e plazen

23     Franc ez humil e conoissen

24     Per qe us clam franchamen perdon

25     E cum nous tan qal non qeria

26     Mas ses engan e ses baussia

27     Uos am e us amerai ia se

28     E toz can us plaz uoill e cre

29     §A pena sai dir oc ni non

30     Qan remir uostre bel cors ien

31     Ella franch cera rien

32     Si mespren mout nai de razon

33     Qe toz lautre mon non porria

34     Tenir pro si uos non uessia

35     Ni ses uos non puosc auer be

36     Per qe us es ien si us en soue

PoChapt 375.20 (P 116)         

37     Pons CXVI

38     SI com celui qa pron d(e) ualidors

39     Faillen puois tuiz ia tant no(n) er amaz

40     Ella saisons qes dezauenturaz

41     Me faill ma do(m)pna qar conoisc amors

42     Me fai murir per lieis a greu turmen

43     Et sil pogues faire nuill faglimen

36vB

01     Uer mi fera mais mentz en ual so cre

02     Bar qe de qai aquo qe uencut ue

03     §Aiso sa ieu qes danz e dezonors ·

04     Qi no(n) a cor a los despoderatz

05     Si qol castels fleuol q(e) es aseiatz

06     A gran poder nos tenra ses acors

07     E sel seigners de cui es nol defen

08     En sas colpas lo perd pois longamen

09     Aisi perdra ma do(m)pna al sieu tort me

10     Qar nom secor on plus li clama m(er)se

11     §Perdre no(n) puoisc per tal qo(m) amo aillors

12     Per o sun son lo temps de lei longnatz

13     Qei fatz senblant qe tot mera cambiatz

14     Per assaiar sil plagra ma follors

15     E sagues messa en autra mon enten

16     Ben ai proat qil nagral cor gauden

17     Seo mi partis de lieis ma noi ual re

18     Qe ial meo cors no(n) pot partir del seu

19     §Bella do(m)pna uaglam uostra ualors

20     Canc nuls camos destreiz ni mal menaz

21     Non sap son dan tan gen suffrir en patz

22     E pois lo mals mes de leitz e sabors

23     Per amor deu e qar uus sera gen

24     Agias de mi cal o com cauzimen

25     Qe uostre sui e sem degnas far be

26     Sai qe fares cortesia e merze

27     §Uostre bels uoillz uostra fresca colors

28     Uostre ric prez uostra fina beutatz

29     Me fan de uos auer plus dur solaz

30     Ia nom agrops fos faitz lo miradors

31     On uostre iraz uostre cor bel e gen

32     Franc e ioios amoros e plazen

33     Qorguoill men faitz e qi bon p(re)tz mante

34     Erguoill nos taing uers lo sieus nil coue

GsbPoic 173.1 (P 117)         

35     Lanbert de ponzi bech CXVII

36     AMors si us plagues

37     E no(n) fos desrazos

38     Qa pres cent mals m(en) fes

39     Escariz uns sols bes

40     Dreitz fora qeu lagues

41     Mas uos no(n) plaz nien

42     Per o si us fora ien

43     Salcuns ioi men uenges

37rA

01     Don mos canz mais ualges

02     §Aissi com daut luoch pres

03     Mos chanz comenzamen

04     Ez en aut luoch menten

05     Et aut loch ma conqes

06     Conuegra qeu fages

07     De tan aut razos

08     Tan auinen canzos

09     Qal chantar en pares

10     Qe de ualen loch es

11     §E noi faillira ies

12     De mi seu fos ioios

13     Qa dreiz moz e gais fos

14     Ben faire non sabes

15     Mas amors qe ma pres

16     Chantar me desapren

17     Qi ma lo cor el sen

18     P(er) forza tan aut mes

19     O nom par qa teinses

bis     § E pos a mi trames

20     Aitan fol ardimen

21     Qauses mon pensamen

22     Tan qen lei lom meses

23     Dreiz mi par qeil degues

24     Lo seu cor orgoillos

25     Tan aclinar ues uos

26     Qa orgoill no(n) tengues

27     Qe ues mi sa frainsses

28     §Ai do(m)pna no me nogues

29     Prez e ualors ab uos

30     E pos dreiz no mes pros

31     Si uals uaillam merzes

32     Qe ge esters nom pes

33     Tan uos sai dauta ien

34     Qe ioi tan auinen

35     Neguns dreiz maduises

36     Ia tan seruir pogues

37     §Na maria tant es

38     Uostre prez cars e bos

39     Qem chantan ni ab sos

40     Non sai com dir pogues

41     Tot lo ben qen uos es

GcFaid 167.56 (P 118)         

42     Gausem faidiz CXVIII.

43     SOM pogues partir son uoler

37rB

01     De zo don plus a cor uollon

02     Don no(n) pot iauzimen uezer

03     Luns dels granz senz fora del mon

04     Car de las granz foldaz qi son

05     E della maior qi senten

06     E son dan segre a essien

07     Car doblamen fai fallimen

08     Per o greu er fis amis druz priuaz

09     Sil bes el mals el iois el danz noil plaz

10     §Tot aiso me uen aplazer

11     Si ben soi el mal traich preon

12     Samors me uolges tan ualler

13     Qellamoros cor deziron

14     Em pages dun iaucion

15     E fora so cuig auinen

16     Qez agues del be qil mal sen

17     Qen pres cen mal trahit sofren

18     E foram ioi e plazers ben honraz

19     Sa prop cent mals en fos dun ioi pagaz

20     §Mas eu mi perch per bon esper

21     Com cel ca iuiar se (con)fon

22     Qi ioi e ioch non pot auer

23     Ni no sen fan ni frech ni son

24     Autressime poiat el fron

25     Et entrat el cor follamen

26     Cum plus i perch mais mi aten

27     Cobrar souen tan ai fol sen

28     Ellatendres no(n) es sen mas foldaz

29     Qar qem al meu dan soi trop enamoraz

30     §Tuit trop son mal qel sai en uer

31     Qel trop poiars cascuns gran don

32     Qeu fis em fez tan bas cazer

33     Per o qeu pogei tan amon qe pen

34     Qe penre cugei laurion

35     Com no(n) pot penre ab re uiuen

36     De tant fort maineras deffen

37     Per o temen e humilmen

38     O comenzei com hom da mort forsaz

39     Donch non mer mal sin era dreich iuiaz

40     §Ues mi donz soi de franc uoller

41     Plus humils dels frair del gran mon

42     Et il mes dorgoillos parer

43     Si qe qan la prech nom respon

37vA

01     Una uentura ai non sai don

02     Qanc re no(n) amei coralmen

03     Corgoill nom mostres mantenen

04     Et al tormen fer e qozen

05     Me mostra amors car eu lim soi donaz

06     Aqest mes toz lo gierdos el graz

07     §E qan res nom pot pro tener

08     Ues lei don muor e ard e fon

09     Un sen faz ab forsaz poder

10     Fuch dallei uezer em rescon

11     Mas mos senz no uei qe ma bon

12     Qeu mor car non uei son cors ien

13     E qan el uei muor issamen

14     E nuill paruen nom fai plazen

15     Ainz qan lesgar esgarda adaltre laz

16     E nom acuill nim uoill auer sollaz

17     §Chanson uaten tost e coren

18     A mon thesaur de cui es mon feratz

19     Qellam perdon qeu lai no(n) soi estaz

GcFaid 167.60 (P 119)         

20     Gauselm .CXIX.

21     TUt me quidei de chanson far sofrir

22     Era diuer tro uers kalenda maia

23     Mas era uei quieu no men puoisc geqi(r)

24     Per ma razon qe tot iorn es plus gaia

25     E per ioie qai de mon plus auinent

26     E de son prez qades puoia e dena(n)sa

27     Qar sai e uei e conoisc ses doptansa

28     Qen degra esser plus coinda ma cha(n)sos

29     Qar uol nil plaz qe so li bel nais un fos

30     §Uer ma do(m)pna soplei totas sazos

31     Qem nafra gent el cors ses colp d(e) lanza

32     Don dous esgar ab sos oillz amoros

33     Lo iorn qem det sa ioia e sa conda(n)sa

34     Et sel esgard mentret tan dousame(n)t

35     Al cor qe tot lom reuen el ma paia

36     Es a sos uoillz ma fac corteza plaia

37     Il men saob pois cortezamen gagir

38     P(er) qieu lo dei conoiser e grazir

39     §En amor son pausaz tutz mei (con)sir

40     Si qe ren al nai poder qels nestraia

41     Qi eu no(n) fai faitz mai p(er) far e per dir

42     Mi donz tut zo qil sia bon eil plaia

43     Qades laclim e gran merze li rent

37vB

01     A bona fei es a humils senblansa

02     E grazisli lo ioie e lalegransa

03     Qem det tan ferm qi non ro(m)p ni descos

04     Per qieu stao allegres e ioios

05     §Nuls hom no(n) pot ses amor far qe pros

06     Se noi enten e noia sa speransa

07     Qel ioi damors es tan fin e tan bos

08     Qen contra lieis no(n) es mais benena(n)sa

09     Qe per amor ten hom plus gent

10     Sin ual on mais en esforsa e nasaia

11     Dauer bon prez e de lauzor ueraia

12     Sin uolon mais caualgar e garnir

13     E far qe pros e donar e seruir

14     §Ia ma do(m)pna no(n) cuit qe de leim uir

15     Ni autramor iam toilla ni maia

16     On plus esgar autre do(m)pna e remir

17     Mens ai poder qe ia de leis mestraia

18     Per merzel clam e per ensegname(n)t

19     Aia de me (con)sirier e menbransa

20     E qar nom ue no sou te(n)gna en pesa(n)sa

21     Quie ne stao tan pensius e (con)siros

22     Cades itenc los uoillz de cor ab dos

JordIsl 276.1 (P 120)         

23     Gauselm .CXX.

24     LOingna sazon ai estat uers amors

25     Humilz e franc es ai faitz son coman

26     En tuit qan puisc es anc p(er) nuill affan

27     Qi eu en suffris e p(er) nulla dolor

28     De liei amar no(n) parti mon corage

29     Uas qi mera rendut de bon talen

30     Tro qi eu conoisc en lieis un fol usage

31     Ab qem desplatz e ma cangiat mon sen

32     §Agut maura per lial amadors

33     Mas tan la uei donar ab engian

34     Per qe non plaz samistat derenan

35     Ni ioi qem det nom pot donar sabor

36     Antz men partrai qaisim uem degradage

37     Puois ellas part de bon prez isiamen

38     Es er mal caing tener autre uiage

39     Un restauretz qe nai fait perden

40     §En patz men part mais tan (con)sir lonors

41     El dan qai pres el destreic lieis aunan

42     Ai com magra trobat sens cor truan

43     Qil fera bes em tengra en dausor

44     Noi poi mudar qieu no(n) sia saluage

38rA

01     Con ieu qai auzit dir souen

02     Qades passom primiers p(er) lo follaie

03     E pois conuen qe sia reconoisen

04     §Ben sai si cum part de lieis e uir aillors

05     Ia nogler greu n par qel tegna a dan

06     Maz si dun salutz e ualer tan

07     Si con sueill ena(n)tir sa ualor

08     Li saubrai preqasar son da(m)pnage

09     P(er)o lamet en dreich mon iauzimen

10     Car assatz fa qi de mal segnorage

11     Si pot partir ni loingnar bonamen

12     §Ai con qe foz danz daital colors

13     Com paret de fora per senblan

14     En aissi com ella es beutat gran

15     Ni com ual mais gardes son honor

16     En aissi es bel son estage

17     Ages ensimenz de catenimen

18     Es en aisi com es de bon paraie

19     Contra sos prez temes far faglimen

20     §Qa non degra beutat far son hostaie

21     Ni remaner do(m)pna dautramen

22     Si non gardes son honor e son paraie

23     Et non ages en se retenimen

GcFaid 167.43 (P 121)         

24     Gauselm .C.XXI.

25     NOm alegra chans ni critz

26     Dausels mon fel cor engres

27     Ni no sai per qem chantes

28     Nim perdes

29     Mos motz qar ben los perdria

30     Siu dizia qem ualgues

31     Ues mi dons precx ni merces

32     Qe nos tanh ges

33     Qe ilh sia per mi qeritz

34     Per dos tant li soi faillitz

35     §Doncx per qer mos chans auzitz

36     Pos nom tanh qem perdones

37     A dieu per so qeilh pregues

38     Qes uengues

39     De mi qar anc ma uenc un dia

40     Qe bauszia no ni fes

41     Ni preiars dautram plagues

42     Tant qem tolgues

43     Lieis don tanh qe siauzitz

44     Qar li ai mal sos dons grazitz

38rB

01     §Mas ab aitan for ieu gueritz

02     Sella tant si humilies

03     Qe solamen mentendes

04     Pueis apres

05     Uis com mos dans me chastia

06     Silh plazia caissi es

07     E qar anc fis ren qeilh pes

08     Mes tan mal pres

09     Cap lieis ai mains bes complitz

10     Perdutz e sai soi trahitz

11     §E qar huna enguanairitz

12     An beutatz mala nasqes

13     Mi fes failhir tanh qades

14     Mi pendes

15     Silh qe de nien ma uia

16     Mes i(n)uia de toz bes

17     Per o qui toz sels agues

18     Mortz can mespres

19     Qe noi fos capdels ni guitz

20     Merces trop nagrom delitz

21     §Doncx serai ai tant arzitz

22     Cumils mas io(n)has confes

23     Lirai qerre a sos pes

24     Qem dones

25     Do qem p(er)do ho maussia

26     Bem plairia maussizes

27     Mas hieu no(n) cre qilh fezes

28     Re qem plagues

29     Ans sai qer sieus lo chauzitz

30     Qe uol qieu uiua marritz

31     §Per o nom soi tant partitz

32     De ioi ni dira tan pres

33     Qieu encara noi tornes

34     Silh monstres

35     Sos sens e sa cortezia

36     Com mauria sobrepres

37     Sel sieu humil cors cortes

38     Franc ben apres

39     De ioi e de pretz (com)plutz

40     Mera de perdon aizitz

41     §Mon senhor cui poder es prec

42     Qe noilh pes an no(n) qes per me auzit

43     Qe ual mil ocx afortitz

38vA

PoFabre 376.1 (P 122)         

01     LUocs es chom si deu allegrar

02     E seu tot non sui amaire

03     Si uoill eu esser chantaire

04     Et en loc mon saber mo(n)strar

05     Qeu uei qe paucx ni granz aures

06     Non ual saber qi lauia

07     Per qe de penre qec dia

08     Creis al plus sauis lor uale(r)s

09     §Chascuns deu entendre en plazers

10     Gardan sei de uillania

11     Et qe fassa chascun dia

12     De ben segon qer sos poders

13     Mas qis uol desmesurar

14     Sos presz no pod durar gaire

15     Car mesura enseigna faire

16     So don bos prez pod durar

17     § gran cor a de larguezar

18     Saber deu dond o pod traire

19     Non dic chom si deie straire

20     De ualer ni nos taing afar

21     Granz affanz es lo conqerers

22     Mais lo gardar es maiestria

23     Et qi pe(r)t per sa follia

24     No sap qals traich es qerers

25     §Ses mezura senz ni sabers

26     No ual granz mane(n)tia

27     P(er)o locs es qe seria

28     Dans trop gardars e reteners

29     Locs es don deu oltre passar

30     Locs de parlar locs de traire

31     Locs de dona locs destraire

32     Locs de sen locs de folleiar

33     §Qi son bon prez uol tener car

34     No sia folz ni gabaire

35     Car folia es a retraire

36     Zo qe plus fai a celar

37     Fols es neis qi diz toz sos uers

38     E fols qin fol sen fia

39     E fols qui fail e nos chastia

40     E fols qui sech toz soz lexers

ArnMar 30.5 (P 123)         

41     Narnald de miroill . CXXIII.

42     AIssi cum scel qi tem camor la ucia

43     Ni ren no sap o sesconda ni ganda

38vB

01     Met mi meteis en garda e en coma(n)da

02     De uos cui am sens geing e ses bauzia

03     Car es genzer del mond e la belaire

04     E si richs cor mi fai uas uos atraire

05     Seu ben follei gez no cuiz far follia

06     §Caissi mauen do(m)pna genzer qi sia

07     Dun desirer qinz en mon cor sabra(n)da

08     Conseill em dis qe us am e serua e bla(n)da

09     E uol qem lais enqer daltrui paria

10     Per uos en cui toz bons aibs repaire

11     E pois amor no uol qem uir nim uaire

12     Si maucies no cre qe gent uos stia

13     §Enseignam(en)z e prez e cortesia

14     Troban en uos lor obs e lor uianda

15     E non uoillaz samor nona trua(n)da

16     Gitar merçe de uostra (com)pagnia

17     E us clam merze a lei de fin amaire

18     E si merces ab uos noma qe faire

19     Ma uidam ual trop meinz qe seu moria

20     §Per o ben sai qe per maleuzaria

21     Uoill mais poizar qe dreitura no(n) ma(n)da

22     Qeu teing lo puoi e lais la bella la(n)da

23     E caz lo ioi cami nos taignaria

24     Pois di mamor qand eu men uoill estraire

25     Qe maneras uez poiz om de bais affaire

26     E (con)qer mais qe dreiz no(n) (con)sentria

27     §Iulius cessar (con)qes la seignoria

28     Per son esforz de tot lo mond aranda

29     Non per qel fols seigner ni reis dirlanda

30     Ni cons dangeu ni dus de norma(n)dia

31     Anz era hom bas segon cauzem retraire

32     Mas qar fo proz e francs e de bon aire

33     Poizet son prez can qe poizar podia

34     §Per qem conort en cor seu tan uiuia

35     Caia de uos tot qant mon cor d(e)ma(n)da

36     De cun sols hom ses tor e ses miranda

37     Conqes lo mond e lac en sa bailia

38     Aitan ben dei segon lo mieu uezaire

39     De uostramor p(er) dreiz esser emperaire

40     Com el del mond ses dreiz qel noi auia

41     §Do(m)pna ualenz cortesa e de bonaire

42     Nom despresaz se us am e ses cor uaire

43     Car esser de zo camor uol qe sia

ArnMar 30.15 (P 124)         

44     .CXXIIII.

45     La francha captene(n)sa