140.1c

 

Enric de Rodez  ·  Guillem de Mur

 

 

 

 

Guilhem, d’un plag novel [Enric]
que n’o auzis ancmais
me fo mandat l’autrier
qu’ieu fos jutjes verays,
5 e mas tan m’es ayzitz
sia tost issernitz.
C’una domn’ab cors bel
amon senes enjan
duy cavayer prezan,
10 mas aiso entendatz:
l’us es pus ricx assatz
de leys cuy cascus blan,
e l’autre non ges tan.
Al cal vos acordatz
15 qu’el sia pus onratz?
 
Senher coms, lo sagel [Guillem]
d’amor senes biais
ay legit tot entier,
per qu’ieu say totz los plais.
20 Pos meus es lo chauzitz,
non dey estre marritz.
Be·us dic. que que·n gragel,
c’onor y a pus gran
se·l bas vay melhuran
25 (e·l dons er pus lauzatz
et er mager lo gratz)
que d’un ric benanan
cuy seria semblan
qu’esser degues amatz
30 car sol es pozestatz.
 
Guilhem, ab bo sembel [Enric]
pot far majors assays
e pus grans colps y fier
e suefre major fays
35 sel qu’es pros et arditz,
si son cors es garnitz
de lans’e de cotel
e d’ausberc e de bran
e d’elme que resplan,
40 que s’era desarmatz.
Per que·l pus assazatz,
mas de pres a talan,
no·y deuri’aver dan
car es ricx hom clamatz,
45 si d’als non l’encolpatz.
 
Senher, trosc’a Martel, [Guillem]
ni d’aqui a Roais,
non a nulh cavayer
vas foldat non eslays,
50 si razonatz ni·m ditz
qu’esser deya gequitz
us senher de castel
que serven e donan
fai tot son benestan
55 del poder que l’es datz,
per sel cuy razonatz.
Car s’ama l’amiran
e·l rey, tut cuydaran
temens’ o paupretatz
60 aport lur amistatz.
 
61-75 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 
Senher coms, ricairel, [Guillem]
don escassedatz nays,
comensero·l premier
per so que pretz abays,
80 don es jovens delitz
e domneys avelitz.
Mas ges vos no n’apel
ni cels que tort no y an;
mas ayso.us vau mostran
85 que may d’onor n’auratz
de negun, so sapchatz
 
87-90 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

 

Ed. Saverio Guida, Jocs poetici alla corte di Enrico II di Rodez, Modena, 1983, p. 140. – Rialto 7.xi.2002.


Ms.: R 24r.

Altra edizione: L. Selbach, Das Streitgedicht in der altoprovenzalischen Lyrik und sein Verhältnis zu ähnlichen Dichtungen anderer Literaturen, Marburg 1886, p. 105; A. Kolsen, Vier provenzalische Streitgedichte, in Neuphilologische Mitteilungen, XL, 1939, pp. 363-365.

Metrica: sei cobbole unisonanti di quindici senari maschili: a b c b d d a e e f f e e f f (Frank 795:1).

Note: Per la composizione del partimen si può assumere come terminus post quem (se si accetta di riconoscere nei due interlocutori Enrico II di Rodez e Guillem de Mur) il 1274: solo dopo tale data, infatti, si giustifica per Enrico l’appellativo Senher coms con cui Guilhem a lui due volte (v. 16 e v. 76) si rivolge.

[SG]


Premessa

BdT    Enric de Rodez    Guillem de Mur