Rialto

149.1 = 148.1

 

 

 

Faure  ·  Falconet

 

 

 

 

 

 

En Falconet, be·m platz car es vengutz,

 

 

que loncx temps a no fi ab vos tenso;

 

 

e partrai vos .i. joc qu’er luenh sauputz,

4

 

e ja no cug que m’en diguatz de no:

 

 

a cada joc metam un croy baro,

 

 

e no·ls prenguam mas can per lur valensa,

 

 

ni non laissem a jogar per temensa

8

 

dels ricx malvatz, sol c’als pros sapcha bo.

 

 

 

 

 

Faure, del joc vos dey esser tengutz,

 

 

car d’aital joc say a tot home pro,

 

 

per qu’ieu no soy del jogar esperdutz;

12

 

e joguera·us En Gui de Cavalho,

 

 

si no fos pros, et agra·n be razo.

 

 

E diguatz mi cal baro de Proensa

 

 

voletz jogar, pus nostre joc comensa,

16

 

qu’ieu vos joc sel de cuy Posquieiras so.

 

 

 

 

 

Paucx er lo dans cant lo jocx er perdutz,

 

 

si no·n creyssetz, Falconet, l’espoio;

 

 

mas yeu metrai tal don seretz vencutz,

20

 

En Mals Tortel e son frair’ En Raino,

 

 

quecx per .v. sols, e met ie·us N’Albaro

 

 

per autres .v.; e si·l joc vos agensa

 

 

metetz y may, qu’ieu no joc per crezensa,

24

 

car del joc ai trop gran melhurazo.

 

 

 

 

 

Faure, per joc es hom trop mal volgutz

 

 

cant hom non pren en gatge per faiso,

 

 

car .i. d’aquels val may, neys s’era mutz,

28

 

no fa·N Rostanh ab so vielh guaranho

 

 

N’Aimeriguet; et hom no·m n’ochaizo

 

 

si per .x. sols lo met yeu, fas falhensa,

 

 

e·N Per Bremon per .xx. a l’eschazensa,

32

 

car de .x. sols e de .xx. fas mon pro.

 

 

 

 

 

En Falconet, mas lo joc es cregutz,

 

 

ye·l doblaray del senhor de cuy fo

 

 

say Foncalquier, don es coms abatutz;

36

 

e met ie·us i·l senhor de Cortezo,

 

 

ab son oncl’ En Ramon de Meolho,

 

 

c’ab aquestz tres m’es be semblans que·us vensa,

 

 

qu’il son tan croy c’a mi·n tanh penedensa

40

 

car n’ay parlat, e quier n’a Dieu perdo.

 

 

 

 

 

Contra·l comte vos er l’envitz rendutz

 

 

del flac senhor de Berr’ e d’Alanso,

 

 

ab los perfieitz ergulhos mescrezutz

44

 

vos reirevit de Trip e de Tolo,

 

 

ab lo nove, Faure, de Berguonho,

 

 

car anc no vim, segon ma conoissensa,

 

 

tan malvat frug de tan bona semensa,

48

 

com auzem dir que foron lor pairo.

 

 

 

 

 

Si non issetz, Falconet, de Proensa,

 

 

be m’es semblan, segon ma conoissensa,

 

 

que plumaran gralhas vostre falco.

 

 

 

52

 

Sol qu’En Daurde sal Dieus, non ai temensa

 

 

sa vas Caslus, Faure, lay part Durensa,

 

 

c’ab luy trob’ om tostems condutz e do.

 

 

 

Testo: Ricketts 2000. – Rialto 11.x.2004.


Ms.: R 143r.

Edizioni critiche: David J. Jones, La tenson provençale, Paris 1934, p. 75; Peter T. Ricketts (ed.), Contributions à l’étude de l’ancien occitan: textes lyriques et non-lyriques en vers, Birmingham 2000 (AIEO, 9), p. 20.

Metrica: a10 b10 a10 b10 b10 c10’ c10’ b10 (Frank 325:3). Tenzone composta di sei coblas unissonans di otto versi e due tornadas di tre versi. Lo schema metrico sembra modellato sia sul “mezzo sirventese” di Bertran de Born (BdT 80.25) che sul  partimen di Raimbaut de Vaqueiras (BdT 392.15).

Nota: Rassegna denigratoria dei nobili di Provenza composta dopo il 1202, anno in cui Guglielmo, ultimo duca di Forcalquier, perde la sua contea (v. 34), e prima del 1218, anno di morte di Guglielmo IV d’Orange, il senhor de Cortezo del v. 36. Non si sa praticamente nulla dei due interlocutori della tenso, probabilmente due giullari della Durance (cfr. Jones, La Tenson, pp. 78-79).

[fc, os]


BdT    Faure    Falconet