Rialto

155.23

 

Folquet de Marselha

 

 

 

 

Tan mou de corteza razo

mos chantars qu’ieu no·i puesc faillir;

enans hi dei miels avenir

4

qu’anc mais no fis; e sabetz quo?

que l’emperairitz m’en somo;

e plagra·m fort qu’ieu m’en gequis,

s’il m’o sofris;

8

mas, car ylh es sim’e razis

d’enssenhamen,

no s’eschai qu’al sieu mandamen

sia mos sabers flax ni lens,

12

anz tanh que·s doble mos engens.

 

E s’anc parliei e ma chanso

de lauzengiers, cui Dieus azir,

aissi los vuelh del tot maldir,

16

e ja Dieus noqua lor perdo

quar an dig so qu’anc vers no fo,

per que sella cui obedis

me relinquis

20

e cuja qu’aillors ai’assis

mon pessamen;

be muer doncx per gran fallimen

s’ieu pert so qu’ieu am finamens

24

per so qu’il dizo qu’es niens.

 

Mas ges per tal no m’abando,

qu’ieu ai anc sempres auzit dir

que messonja no·s pot cobrir

28

que no mueira qualque sazo;

e pos dregz vens fals’ocaizo,

encar er proat e devis

com ie·l sui fis;

32

qu’aissi·l sui subjetz et aclis

de bon talen

qu’en lieis amar an pres conten

mos ferms Coratges e mos Sens,

36

c’usquecx cuj’amar plus fortmens.

 

E si Merces no m’i ten pro

que farai? poirai m’en partir?

ieu no, qu’apres ai a murir,

40

de guisa que m’er sobrebo:

qu’ins e·l cor remir sa faisso,

e remiran – et ieu languis,

quar ela·m dis

44

que no·m dara so qu’ieu l’ai quis

tan lonjamen –

e ges per aisso no m’alen,

ans dobl’ades mos pessamens –

48

e muer aissi mescladamens.

 

Amarai la doncs a lairo,

pos vei que no·m denha sofrir?

oc ieu, qu’ins e·l cor la remir

52

e sai qu’a far m’er, vuelh’o no;

que·l Cor ten lo Cors em preiso

et a·l si destreg e conquis

que no m’es vis

56

que·lh des poder que s’en partis;

enans aten

quom la puesca vencer suffren,

car loncx sufrirs e merces vens

60

lai on no val forsa ni giens.

 

N’Aziman, mout m’estara gen

s’ieu muer per midons doussamens,

pos a murir m’er eissamens.

 

 

 

Testo: Stroński 1910 (III). – Rialto 3.iv.2002.


Vedi la scheda riassuntiva dell’ed. Squillacioti.


 

BdT    Folquet de Marselha    Ed. Squillacioti