Rialto

155.26

 

Folquet de Marselha

 

 

 

 

Vers Dieus, e·l vostre nom e de sancta Maria
m’esvelharai hueimais, pus l’estela del dia
ven daus Jerusalem que m’ensenha qu’ieu dia:
estatz sua e levatz,
5 senhor, que Dieu amatz!
que·l jorns es aprosmatz
e la nuech ten sa via;
e sia·n Dieus lauzatz
per nos et adoratz,
10 e·l preguem que·ns don patz
a tota nostra via.
 
La nuech vai e·l jorns ve
ab clar cel e sere,
e l’alba no·s rete
15 ans ven belh’e complia.
 
Senher Dieus que nasques de la Verge Maria 
per nos guerir de mort e per restaurar via,
e per destruir’enfern que·l diables tenia
e fos en crotz levatz
20 d’espinas coronatz
e de fel abeuratz,
Senher, merce vos cria
aquest pobles onratz:
que·lh vostra pietatz
25 lor perdon lor peccatz.
Amen, Dieus, aissi sia.
 
La nuech vai e·l jorns ve
ab clar cel e sere,
e l’alba no·s rete
30 ans ven bel’e complia.
 
Qui no sap Dieu pregar obs es que o aprenda
et auja qu’ieu dirai et escout et entenda:
Dieus, que comensamens es de fota fazenda,
laus vos ren e merce
35 [. . .] e del be
que m’avetz fach ancse;
e prec, Senher, que·us prenda
grans pietatz de me
que no·m truep ni·m malme
40 ni m’engane de re
diables ni·m surprenda.
 
La nuech vai e·l jorns ve
ab clar cel e sere
e l’alba no·s rete
45 ans von bel’e complia.
 
Dieus, donatz mi saber e sen ab qu’ieu aprenda
vostres sanhs mandamens e·l auja e·l entenda,
e·l vostra pietatz que·m gueris que·m defenda
d’aquest segle terre
50 que no·m trabuc ab se;
quar ie·us ador e·us cre,
Senher, e·us fauc ufrenda
de me e de ma fe,
qu’aissi·s tanh e·s cove;
55 per so vos crit merce
e de mos tortz esmenda.
 
La nuech vai e·l jorna ve
ab clar cel e sere
e l’alba no·s rete
60 ans von bel’e complia.
 
Aquel glorios Dieus que son cors det a venda 
per totz nos a salvar prec qu’entre nos estenda
lo sieu Sant Esperit que de mal nos defenda
e d’aitan nos estre
65 josta los sieus nos me
lai sus, on si capte
e·ns meta dins sa tenda.
 
La nuech vai e·l jorns ve
ab clar cel e sere
70 e l’alba no·s rete
ans ven bel’e complia.

 

 

 

Testo: Stroński 1910 (XXVIII). – Rialto 3.iv.2002.


Vedi la scheda riassuntiva dell’ed. Squillacioti.


BdT    Folquet de Marselha    Ed. Squillacioti