Rialto

155.22

 

Folquet de Marselha

 

 

 

 

Us volers outracujatz

s’es ins e mon cor aders,

pero no·m ditz mos espers

ja puesc’esser acabatz:

5

tant aut s’es empens;

ni no m’autreya mos sens

qu’ieu·n sia desesperatz;

e sui aissi meitadatz:

que no·m desesper

10

ni aus esperans’aver.

 

Car tant mi sent aut poiatz

vas qu’es petitz mos poders

per que·m chastia temers,

car aitals ardimens fatz

15

notz a mantas gens;

mas d’un conort sui jauzens

que·m saill deves l’autre latz

e mostra·m q’umilitaz

l’a tant en poder

20

que bes m’en pot eschazer.

 

Tant s’i es mos cors fermatz

que·l mensonja·m sembla vers:

qu’aitals maltraitz m’es lezers;

pero si, sai qu’es vertatz,

25

que bos aturs vens;

per qu’ie·us prec, dona valens,

que sol d’aitan mi suffratz –

e puois serai gen pagatz –

que·m laissetz voler

30

lo gaug qu’ieu desir vezer.

 

Be·m parec necietatz

e trop sobrarditz volers

quan solamen us vezers

m’ac deceubut tan viatz

35

qu’escondudamens

mi venc al cor us talens

tals qu’ieu fui enamoratz,

mas puois m’es tan fort doblatz

que mati e ser

40

mi fai doussamen doler.

 

De re no·m sent malmenatz

vas vos mas quar mos sabers

mi sofranh a dir plazers;

e quar sui desmezuratz

45

d’amar leyalmens

cre que·m falh mos essiens;

pero, si·n fos dreg jutgatz,

ja no·n degr’esser blasmatz,

qu’aital no-saber

50

deuriatz en grat tener.

 

Mas aras chantars no·m platz,

si m’en valgues esteners!

pero laissars, non-calers

m’en fora jois e solatz

55

hueimais pos n’es mens

l’emperairitz cui jovens

a poiad’e·ls aussors gratz;

e si·l cors non fos forssatz

ben fera parer

60

c’om fols si sap dechazer.

 

Ai! doussa res covinens,

vensa vos humilitatz,

pos nuls autre jois no·m platz

ni d’autre voler

65

non ai engienh ni saber.

 

Qe tans sospirs n’ai gitatz

per que·l jorn e·l ser

pert sospiran mon poder.

 

 

 

Testo: Stroński 1910 (IV). – Rialto 3.iv.2002.


Vedi la scheda riassuntiva dell’ed. Squillacioti.


 

BdT    Folquet de Marselha    Ed. Squillacioti