Rialto

174.6

 

Gavaudan

 

 

 

 

L’autre dia, per un mati,
traspassava per un simelh 
e vi dejos un albespi,
4 encontr’un prim rach de solelh,
una toza que·m ressemblet
sylh cuy ieu vezer solia;
e destolgui·m de la via
8 vas lieys: rizen me saludet.
 
Totz jauzions de mon rossi
dessendey jos sobre·l gravelh;
e pres me pel ponh, josta si
12 assec me a l’ombra d’un telh,
et anc novas no·m demandet.
No sai si me conoyssia;
ilh,oc – per que·us o mentria? –
16 que·ls huelhs e la cara·m baizet.
 
Per pauc de joy no m’endurmi
quan mi toqueron siey cabelh.
«Bella», fi·m yeu, «cum etz aissi?
20 Dombredieus crey m’o apparelh».
«Senher, oc, quar nos ajustet,
qu’alre no vuelh ni queria;
e, si·us platz, a mi plairia
24 so don hom pus me castiet».
 
«Amiga segon qu’ieu devi,
tort n’ey si ja mais m’en querelh!
Pus tan privada etz de mi,
28 dir vos ey mon privat cosselh:
amors m’a tout so que·m donet,
selha que mout m’abellia;
ar no sey vas on se sia,
32 per qu’anc res pueys no·m conortet».
 
«Senher, tan sey d’aquest lati,
per que la nuech cossir e velh:
anc pueys, pus de vos me parti,
36 li miey huelh no preyron sonelh;
mal o fey qui tan vos lonhet,
e res sos faitz non l’embria,
que la nostra companhia
40 estara mielhs qu’anc non estet».
 
«Amiga, per bon endesti
crey que·m det Dieus aquest parelh,
joy de cambra en pastori,
44 que m’es dous, don me meravelh.
Et anc mais tan be no·ns anet!
Vostra merce e la mia
yssit em d’autra baylia;
48 et amors en mi no·s pecquet».
 
«Senher, na Eva traspasset
los mandamens que tenia,
e qui de vos me castia
52 aitan se muza en bavet».

 

 

 

Testo: Guida 1979 (II). – Rialto 15.xi.2002.


Mss.: C 318; R 98.

Edizioni critiche: Alfred Jeanroy, «Poésies du troubadour Gavaudan», Romania, 34, 1905, pp. 497-539, a p. 519; Saverio Guida, Il trovatore Gavaudan, Modena 1979 (Subsidia al Corpus des Troubadours, VI), p. 190.

Metrica: a8 b8 a8 b8 c8 d7’ d7’ c8 (Frank 421:29). Sei coblas unissonans di otto versi  più una tornada di quattro versi.

Nota: Secondo anello della diade pastorale realizzata dal trovatore intorno alla fine del XII o agli inizi del secolo XIII  e seguito logico-sentimentale della situazione ‘rappresentata’ in 174.4.

[SG]


Premessa

BdT    Gavaudan