Gaucelm Faidit

 

 

 

 

   

I.

   

L’onratz iauzens sers,

   

on ab bela parvensa

   

venc mos bos espers

   

gen complir m’entendensa,

5  

mi torn’en plazers

   

ab doussa sovinensa

   

e·m fai chansos faire,

   

don me cuiav’estraire,

   

quar ben es razos

10  

qu’ieu chan guays e ioyos,

   

quar silh cuj suj amaire,

   

qu’es la genser qu’anc fos,

   

vol mi e mas chansos.

   

 

   

II.

   

Que·l sieus gentils pros

15  

cors cortes, de bon aire,

   

francs e cars e bos,

   

humils e d’aut afaire,

   

e·l huelh amoros,

   

que·m saubon lo cor traire,

20  

e sa bevolensa,

   

don soplei vas Proensa,

   

m’an tan aut aders

   

que rics suj et enders,

   

sol nostra benvolensa

25  

sia complitz lezers,

   

que no·i falha poders.

   

 

   

III.

   

Quar adreitz sabers

   

e valens conoissensa

   

et humils parers

30  

e pretz ab gran valensa,

   

honrars, gens teners

   

son en lieys don m’agensa;

   

e·n suj guays chantaire

   

per sa valor retraire

35  

e grazisc los dos

   

e·ls plazers saboros

   

e·l afan, qu’ie·lh vi traire

   

al grieu comjat doptos,

   

de sospirs anguoyssos.

   

 

   

IV.

40  

Per so·i tanh perdos,

   

quar tardiei pauc ni guaire

   

de tornar coitos

   

vas lieys en son repaire,

   

don de ginolhos

45  

li suy leyals preyaire

   

que merces la·m vensa

   

e·m perdon la falhensa;

   

qu’onors ni jazers

   

ni baizars ni teners

50  

no·m ten sai ni·n bistensa,

   

doncs no·l sia temers

   

que·s camge mos volers.

   

 

   

V.

   

Pero si·l movers,

   

qu’ai fag per penedensa

55  

lai on Dieus lo vers

   

pres veraya nayssensa,

   

l’es al cor dolers,

   

no·l deu aver tenensa,

   

qu’a tot bon veiaire

60  

es dels bos pretz lo maire

   

qui sans deleichos

   

vai al rey glorïos

   

servir, qu’es vers salvaire,

   

qu’el cel e sa ios

65  

n’er rics lo guazardos.

   

 

   

T.

   

Na Maria, vos

   

etz tant bella e pros

   

qe non es emperaire

   

el mon, que non fos

70  

onratz els vostres dos.

   

 

   

VI (strofa alternativa a T, ms. a1).

   

Oimais es sazos

   

d’anar am Dieu lo paire.

   

Qi pres mort per nos,

   

[nos] sia chapdelaire

70a  

ez als compaignos,

   

qi son nostre cofraire

   

per obedïenza

   

(aid’er me lor crezenza!);

   

e·us cors e·us avers,

75a  

c’an el sieu servir ders,

   

teinha en sa prezenza

   

e·il sia douz vezers

   

l’afanz e·l mals parsers.

 

 

 

Testo: Giorgio Barachini, Rialto 2.ii.2016.