Gaucelm Faidit

 

 

 

 

   

I.

   

Tant suj fis e ferms vas amor,

   

que ia per mal qu’ie·n sapch’aver,

   

no·n partrai lo cor ni·l voler;

   

que·l mal e·l ben tenh ad honor,

5  

quar tuit li mei afar maior

   

son en celar et en temer

   

vos, dona, don no·m tuelh ni·m vire,

   

ans vos am e·us vuelh e·us esper

   

et on mais n’ai, plus fort sospire

10  

e plus muer, car no·us puesc vezer.

   

 

   

II.

   

Doncs, ben greu puesc vius remaner,

   

qu’ieu no·us vej gaire ni vos me;

   

e qui so que ama no ve

   

no pot de peior mal iazer.

15  

Pero mout soven m’alezer

   

en un bel plazer que·m reve,

   

qu’ab los huelhs del cor vos remire,

   

car aquels non part ni·n refre,

   

ans suj de mos bels ditz servire,

20  

de bon cor et ab leyal fe.

   

 

   

III.

   

Tan vos am qu’autra no·m rete,

   

ans suj per vos en tal error

   

cum aisselh qu’a mal de calor,

   

don setz non pot partir per re

25  

et on plus beu, plus a ab se

   

voluntat de beur’e ardor;

   

atressi on eu plus cossire,

   

de vos ades n’ai cor melhor,

   

et on mais n’ai, mais en dezire

30  

e meils m’a·l iois dousa sabor.

   

 

   

IV.

   

E pus tan leyal amador

   

m’avetz, belha dona, en ver,

   

plassa·us que·m deia escazer

   

qu’afranquetz tan vostra valor

35  

que no sofratz mais preyador

   

mas me, cuj fatz viur’e valer.

   

Viure·m faitz e fazetz m’aucire

   

ad amor, quar m’a em poder,

   

mas de tot suj leyals sufrire:

40  

e ve·us me al vostre plazer!

   

 

   

V.

   

A! Cum fui d’esforciu voler

   

quan me mis en vostra merce;

   

que aja·n mal o aja·n be,

   

res no·m pot del maltrait mover,

45  

que·l mals m’auci e·m fa doler

   

el bes, quan l’ay ne·l ioys m’en ve,

   

si be·m plai plus qu’ieu no sai dire,

   

pueys aqui mezeis m’esdeve

   

qu’ieu torn en aquelh eis martire,

50  

quar totz temps aquel ioys no·m te.

   

 

   

VI.

   

Hueimais vir mon chant – e·s cove –

   

ves l’afar de nostre Senhor,

   

don tuit avem gran desonor:

   

que la falsa gens que no·l cre

55  

lo dezerete ni·l malme

   

de lai on pres mort e dolor.

   

Quasqus tanh, de l’anar cossire,

   

e·l princep, si cum son aussor,

   

q’us non l’es fizels obezire,

60  

si d’aqest afar no·l socor.

   

 

   

VII.

   

Al comte mo senhor vuelh dire

   

qu’aissi cum ac primiers l’onor,

   

guar qe Dieus li sia grazire,

   

qu’al passar comt’om la lauzor.

 

 

 

Testo: Giorgio Barachini, Rialto 5.ii.2016.