Gaucelm Faidit

 

 

 

 

   

I.

   

Ara nos sia guitz

   

lo vers dieus Iesu Cristz,

   

car de franca gen gaia

4  

soi per Lui partitz,

   

on ai estat noiritz

   

et onratz e grazitz;

   

per so·l prec no·ill desplaia

8  

s’ieu m’en vauc marritz.

   

A! gentils lemozis,

   

el vostr’onrat pais

   

lais de bella paria

12  

seignors e vezis

   

e domnas ab pretz fis,

   

pros, de gran cortesia,

   

don planc e languis

16  

e sospir nueg e dia.

   

 

   

II.

   

Mas cals que sia·l critz

   

del remaner auzitz,

   

ia negus bes qu’eu aia

20  

ni rics locs aizitz

   

no·m tenra ni conquistz,

   

s’avia·ls votz complitz,

   

c’apres calenda maia

24  

non sia garnitz

   

del torn, si Dieus l’aizis;

   

e, s’a Lui platz ma fis

   

en leial romeria,

28  

lo tot li grazis:

   

per o mans ions, aclis

   

vir vas sa seignoria,

   

que·ls portz e·ls camis

32  

nos endres vas Suria.

   

 

   

III.

   

Onratz es e grazitz

   

cui Dieus non es faillitz,

   

que Dieus vol e asaia

36  

los pros e·ls arditz

   

et aquels a cauzitz

   

e laissa los aunitz

   

e l’avol gen savaia,

40  

per cui es traitz.

   

A! caitiu mal assis,

   

vos eis vos es ausis,

   

c’avers e manentia

44  

vos tol paravis,

   

c’avar es e resis

   

tan c’us far no poiria

   

c’a Dieu abellis,

48  

per que Dieus vos desfia.

   

 

   

IV.

   

Oimais es Antecristz

   

al dan del mon issitz,

   

que totz lo bes s’esmaia

52  

e·l mals es saillitz,

   

que·ls fals prims a sazitz

   

e pres et endormitz

   

el pecat que·ls esglaia

56  

e·ls ten mornz e tritz;

   

que·l reis cui es Paris

   

vol mais a San Daunis

   

o lai en Normandia

60  

conquer’esterlis

   

que tot can Safadis

   

a ni ten en baillia;

   

don pot esser fis

64  

c’aissi com deura sia.

   

 

   

V.

   

Er laissem los guerpitz

   

remazutz escarnitz

   

et ab obra veraia

68  

de bona razitz

   

sia per nos servitz

   

lo vers Sanz Esperitz,

   

cui preguem que·ns atraia

72  

ab faitz afortitz

   

al dan dels sarrazis,

   

si qu’en sia conquis

   

lo sanz locs e la via

76  

fass’als peleris,

   

que nos tolc Saladis,

   

don la Verge Maria,

   

cui Dieus benezis,

80  

nos sia garentia.

   

 

   

VI.

   

Bels dous Maracdes fis,

   

vos e·ls pros peitavis

   

sal Dieus e na Maria,

84  

qu’a bon pretz conquis,

   

e ma domna Elis

   

sapcha be ses bausia

   

qu’eu li sui aclis

88  

on qu’eu an ni estia.

 

 

 

Text: Walter Meliga, Rialto 21.xi.2014.