Guillem Figueira

 

 

 

 

   

I.

   

Totz hom qui ben comens’e ben fenis

   

lonha de si blasm’e reten lauzor,

   

quar Dieus dona a bon comensador

4  

bona forsa tan qu’es bona la fis,

   

ni anc ses Dieu fi ni comensamen

   

no vim fruchar fruyt de bona semensa;

   

mas selh qu’en Dieu fenis e ben comensa

8  

ren frug de pretz e frug de salvamen.

   

 

   

II.

   

Aquest bos frugz nays primier e floris

   

de bona fe, e pueys quant es en flor,

   

bonas obras noyreisso·l ab doussor,

12  

qu’ab la fe nays et ab obra·s noyris;

   

e qui d’est frug manjara veramen

   

voldra morir en nom de penedensa,

   

don er sa mortz just’ab vera naiscenza

16  

q’el jorn com mor per Dieu nais justamen.

   

 

   

III.

   

Justamen es natz selh qui Dieus grazis,

   

pus justamen viu totz temps ses dolor

   

quan justamen ni ab doussa sabor

20  

a·l frug manjat per que s’arma gueris;

   

e doncx anem trastug cominalment

   

manjar d’est frug qu’es la nostra guirensa;

   

e trobar l’em oltra mar, sens falhensa,

24  

lai on Dieus fo mortz e vius eyssamen.

   

 

   

IV.

   

La sua mortz fo dreyturiers camis

   

per on devem anar tuyt peccador,

   

e qui morra per Dieu lo creator

28  

viura totz temps jauzens en paradis;

   

quar aital mortz es vida ses turmen,

   

e verays frugz de Crist a cuy agensa;

   

per que quasqus deu aver sovinensa

32  

d’aquest morir per viure loniamen.

   

 

   

V.

   

Dieus a somost tal frug que non peris.

   

Lo valent rey Frederic, mo senhor,

   

e totz aisselhs que per la su’amor

36  

voldran morir e viure, somonis

   

qu’ano·n manjar sobre paguana gen

   

que descrezo Crist e sa conoyssensa,

   

e la vera crotz on non an crezensa,

40  

e·l sepulcre descrezon malamen.

   

 

   

VI.

   

Senher verays Jhezus cuy son aclis,

   

lums dreyturiers de vera resplandor,

   

salvaire Crist, donatz fors’e viguor

44  

e bon cosselh als vostres pellegris,

   

e·ls defendetz de pen’e de mal ven

   

quon ylh puescon passar senes temensa

   

lai per cobrar, ab la vostra valensa,

48  

la sancta crotz e·l verai monimen.

   

 

   

VII.

   

Reys Frederics, vos etz frugz de joven,

   

e frug de pretz, e frug de conoyssensa,

   

e si manjatz del frug de penedensa,

52  

feniretz be lo bon comensamen.

 

 

 

Text: Linda Paterson, Rialto 13.ix.2013.