Guillem Figueira

 

 

 

 

   

I.

   

Un nou sirventes ai en cor que trameta

   

al enperador a la gentil persona,

   

qu’eras m’a mestier qu’en son servizi·m meta,

4  

que nulhs homs pus jen de luy non guazardona;

   

qu’el geta lo paubre de paubreira

   

e·l valen melhura e reve;

   

per qu’es dretz qu’el gazanh e conqueira,

8  

pos tan fay d’onor e de be;

   

per que cascus homs deu benezir la via

   

de tan bo senhor per on el va e ve,

   

et ieu benedic leis per ma dona Dia

12  

e per En Taurel, car tan gen se capte.

   

 

   

II.

   

Non tenc per senat home que s’entremeta

   

de far a luy tort, c’om pus greu non perdona

   

tro que·s pot venjar; et gardas de Gayeta,

16  

com el la destrus: fols es qui ab luy tensona

   

car trop es sa forsa sobreira.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

mot be s’es venjatz de la falsa clersia

   

e del papa, miels que son avi no fe.

   

Segur pot estar dedins s’albergaria,

24  

que tug li siey guerrier li van clamar merce.

   

 

   

III.

   

En bon ponh fon natz et en bona planeta

   

nostr’emperador, c’om a tort ochaizona,

   

qu’eras son Lombartz vengutz tro a Barleta

28  

per li rendre totz los dretz de la corona;

   

e Genoa li ren la ribeira

   

e totas las terras qu’ilh te,

   

e tant es issida sa baneyra

32  

c’om no·s pot defendre a se.

   

Ad aital senhor tanh ben la senhoria,

   

car el sap be far so que·s tanh ni·s cove,

   

et es tan sabens d’artz e d’estronomia

36  

qu’el ve e conois enans so que ave.

   

 

   

IV.

   

Mot fes otramar onrad’obra e neta

   

que Jheruzalem conques et Escalona,

   

que anc no·y pres colp de dart ni de saieta

40  

can li fe·l soudan onrada patz e bona;

   

pueys tenc en Chipre sa carreyra

   

e la mostret tan bona fe

   

e . . . . lialtatz tan enteira

44  

c’al don de Barut en sove,

   

cuy sols s’eretatz per gentil cortezia,

   

franc emperador que n’a tot lo cors ple,

   

e voyt e lavat de tota vilania,

48  

ples de largetat; e qui·s vol, crea·n me.

   

 

   

V.

   

E qui no m’en cre, demand en a Berreta,

   

o al cavaier de Palma o de Cremona,

   

a qu’el det d’arnes cargat una carreta

52  

e mil unsas d’aur. Ben aya c’aisi dona!

   

Tostems n’amaray may Figuieira,

   

que de luy lauzar no·s recre,

   

ni non ditz paraula mesongieyra

56  

de l’emperador: que jasse

   

lo sans Dieu li gart tota sa manentia

   

si co ilh ama verai pretz e mante,

   

et a mi don Dieus gaug d’amic e d’amia

60  

e don joy al comte Ramon c’onor soste.

   

 

   

VI.

   

Bel amic Taurel, vostra mercadaria

   

nos la vent hom mal e nos vendem la be.

   

 

   

VII.

   

Bels amics Taurel, vos e ma dona Dia

64  

deves ben amar silh c’a nom de ric fre.

 

 

 

Text: Linda Paterson, Rialto 14.vi.2013.