Rialto

248.67

 

Guiraut Riquier

 

 

 

 

Lo terz vers d’en Gr. Riquier, l’an MCCLXX.

 

Quar dreytz ni fes

ni sens ni leyaltatz

ni bon’amors

no son entre las gens,

5

ni caritatz

no·y renha ni merces,

qu’enjans los vens

qu’es ab cobetat sors,

es mals tant montatz

10

e bes tant bayssatz,

que·ls bos faitz vey escarnitz

e·ls vils prezatz e grazitz.

 

Per que pretz es

del pus dezamparatz,

15

tant es ricors

al pus creysser plazens;

quar apellatz

es savis e cortes

qui es creyssens

20

del sieu ab qualque cors,

e selh fols clamatz

a cuy valors platz;

don sembla mielhs pervertitz

aquest mon[s], que covertitz.

 

25

Quant yeu me pes

quals es la fermetatz

e la sabors

qu’en aver es prezens,

meravilhatz

30

cossir de pretz los bes,

e truep que sens

es pretz e l’als folhors;

quar nulhs hom assatz

non a de rictatz,

35

de que·l brius l’es tost falhitz,

e pretz a sim e razitz.

 

Bos pretz a tres

noblas proprïetatz:

l’un’es honors,

40

qu’es sos comensamens,

e l’autra gratz;

l’autra que, pus mortz pres

a los valens,

lurs pretz viu ab lauzors.

45

E par que desplatz

a Dieu, quar amatz

non es pretz, don es aizitz

le mons d’esser tost delitz.

 

Reys ben apres

50

n’Anfos castellas, natz

fos per socors

far al mon d’onramens,

quar tot l’onratz

e·l pus vo·n es sotzmes

55

decoralmens,

don aug mantas clamors

quar no·l vizitatz.

Que dic? Esvarratz

suy en vos lauzar, quar guitz

60

no·m n’es sabers ni arditz.

 

Bos reys, gent servatz

pretz e Dieu amatz,

e·l comensamens grazitz

vostres sia gent complitz.

 

65

Reys grazitz, honratz,

ben crey m’entendatz,

donc faitz que gent n’es aizitz,

e Dieus per dreg que·us n’er guitz.

 

 

 

Testo: Longobardi (con modifiche) 1982-83 (III). – Rialto 16.xii.2002.


Mss.: C 294r, R 105r.

Edizione critica: Monica Longobardi, «I vers del trovatore Guiraut Riquier», Studi mediolatini e volgari, 29, 1982-83, pp. 17-163, a p. 39.

Altra edizione: S. L. H. Pfaff, «Guiraut Riquier», in Carl August Friedrich Mahn, Die Werke der Troubadours in provenzalischer Sprache, 4 voll., Berlin 1853-76, vol. IV (1853), p. 25 (XVII).

Metrica: a4 b6 c4 d6 b4 a6 d4 c6 b5 b5 e7 e7 (Frank 639 : 1). Cinque coblas unissonans di dodici versi e due tornadas (capfinidas le str. I-II prezatz-pretz; III-IV pretz-pretz). Unicum. Cfr. Monica Longobardi, «Osservazioni metrico-retoriche sui vers di Guiraut Riquier», Studi mediolatini e volgari, 31, 1985, pp. 247-257, scheda a p. 254.

Melodia (R): Gennrich, n. 229; Higini Anglès, «Les melodies del trobador Guiraut Riquier», Estudis universitaris catalans, 11, 1926, pp. 1-79, a p. 49; Fernández de la Cuesta, p. 675.

Ed. 1982-83: 38 proprïetatz.

Nota: Il manoscritto R classifica erroneamente come canso questo vers, contraddetto dalla serie progressiva e dalla testimonianza di C.

[ML]


BdT    Guiraut Riquier    Premessa ai vers