Rialto

248.69

 

Guiraut Riquier

 

 

 

 

Lo XVI [= 15°] vers d’en Gr. Riquier, fach en l’an MCCLXXXIIII, en jenovier.

 

Qui·s tolgues

e·s tengues

dels mals en que cossen,

e fezes

5

totz los bes

que conoys ez enten,

res non es

que nogues

d’anar a salvamen

10

als repres

on la fes

es de Dieu, que·ns aten

qu’a bon port nos traisses,

sa merce prometen.

 

15

Prometen

don valen

trobam Dieu tan cortes,

que fazen

e dizen

20

so que crezem que ·l pes,

que·ns defen

a prezen,

e sos mans non faym ges!

No·ns car ven,

25

ans, sufren

espera que·ns agues

penedens humilmen,

quar nos fes e·ns conques.

 

Be·ns conques

30

quar mort pres

per son poble dolen,

que vengues,

si·s volgues,

a luy sals peneden;

35

que·l paires

premiers fes

Adams un falhimen,

don fon mes

sos heres

40

en yssilh mot cozen,

tro que Dieus sa trames,

qui·ns rezemet moren.

 

Mas moren,

mal viven,

45

cazem totz jorns el bres,

en que·ns pren

desceben

l’Enemicx de mals ples

que·ns apren

50

e·ns essen

a son vol de ben des,

don tot len

al arden

fuec nos mena espes;

55

e selh que li conten

es en Dieu ben apres.

 

Ben apres

es, que res

no·l falh, sel que·l desmen;

60

quar sotzmes

demanes

es l’Enemicx ses sen,

qu’a perpres

totz mals ves,

65

per que fug mantenen

quan sos pes

es entes

e tengutz a nïen;

e crey que Dieus endres

70

aquelh afortimen.

 

Quar mals es

tant apres,

volgutz, faitz per la gen,

e tan pauc amatz bes,

75

nos ten Dieus en turmen.

 

Narbones

es malmes

e blasmatz per nonsen

ez er pus, si merces

80

de Dieu no· y val breumen.

 

Pus es grieus per un tres

lo mals que hom no·l sen.

 

 

 

Testo: Longobardi 1982-83 (XV). – Rialto 16.xii.2002.


Mss.: C 301r, R 107v.

Edizione critica: Monica Longobardi, «I vers del trovatore Guiraut Riquier», Studi mediolatini e volgari, 29, 1982-83, pp. 17-163, a p. 102.

Altre edizioni: S. L. H. Pfaff, «Guiraut Riquier», in Carl August Friedrich Mahn, Die Werke der Troubadours in provenzalischer Sprache, 4 voll., Berlin 1853-76, vol. IV (1853), p. 56 (XXXVIII); Francisco J. Oroz Arizcuren, La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua, Pamplona, 1972, p. 266.

Metrica: a3 a3 b6 a3 a3 b6 a3 a3 b6 a3 a3 b6 a6 b6 (Frank 94:1). Cinque coblas alterne e tre tornadas. Capfinidas. Unicum. Cfr. Monica Longobardi, «Osservazioni metrico-retoriche sui vers di Guiraut Riquier», Studi mediolatini e volgari, 31, 1985, pp. 247-257, scheda a p. 256.

Melodia (R): Gennrich, n. 231; Higini Anglès, «Les melodies del trobador Guiraut Riquier», Estudis universitaris catalans, 11, 1926, pp. 1-79, a p. 71; Fernández de la Cuesta, p. 679.

Nota: L’allusione al Narbones ...  malmes (76-80) fa ancora riferimento alla carcerazione di Aimerico.

[ML]


BdT    Guiraut Riquier     Premessa ai vers