Rialto

248.72

 

Guiraut Riquier

 

 

 

 

Lo XXII [= 21°] vers d’en Gr. Riquier, encadenat e retrogradat de motz e de son, fach en l’an MCCLXXXVII en janoyer; e canta se aissi quon la cobla primeira la tersa e la quinta ez aissi con la segunda la quarta. (21)

 

Res no·m val mos trobars,

mos sabers ni mos sens

per penre honramens

en cortz, don m’es amars

5

lurs segres, tan amara

vida·n trac; quar no·y platz

lunhs faitz adordenatz;

per que·y volgra fugir,

si me·n pogues sufrir.

 

10

Mout m’es greu per sufrir

qu’a dever vey fugir

alcus adordenatz,

tant lur es totz mals platz,

qu’us no·m par que am ara

15

Dieu, on es vers amars;

don par que·ns n’onra mens,

quar part M. de tans cens

es ab mal lurs trobars.

 

Trobar pot, cuy pezars

20

d’un e d’als es plazens,

mais de defaillimens

el mon que bos afars,

tant vey que tortz s’afara

e dreitz es esserratz,

25

quar savis es clamatz

qui sap aver culhir,

ab que dreg no y albir.

 

Ben a perdut l’albir

qui vol desaculhir

30

Dieu, que·ns a reclamatz,

ubren camis serratz,

quar en tot quant a far ha,

vol de mal ai’afars,

deziran falhimens;

35

don luecx mot desplazens

l’er datz, ab totz pezars.

 

De doloiros pezars,

de gaugz dous e plazens,

sera dels falhimens

40

vils e dels bos afars

rendutz meritz, qu’a far ha

Dieus jutjamens serratz,

los bos al gaug clamatz,

los mals, a reculhir

45

al dol, ses tot albir.

 

En la greu mort amara

del bon rey, es serratz

pretz, qu’en est mon no platz,

n’Anfos, qu’elh saup culhir

50

bos faitz e·ls mals fugir.

 

No sai vas on m’albir

per menhs d’afan sufrir.

 

 

 

Testo: Longobardi 1982-83 (XXI). – Rialto 16.xii.2002.


Mss.: C 304r, R 108v.

Edizione critica: Monica Longobardi, «I vers del trovatore Guiraut Riquier», Studi mediolatini e volgari, 29, 1982-83, pp. 17-163, a p. 133.

Altra edizione: S. L. H. Pfaff, «Guiraut Riquier», in Carl August Friedrich Mahn, Die Werke der Troubadours in provenzalischer Sprache, 4 voll., Berlin 1853-76, vol. IV (1853), p. 69 (XLVI).

Metrica: str. II e IV: a6 a6 b6 b6 c6’ d6 e6 e6 d6; str. I, III e V e tornadas: a6 b6 b6 a6 c6’ d6 d6 e6 e6 (Frank 187:3 e 645:10). Cinque coblas alterne retrogradas de dreg en dreg di nove senari e due tornadas; capfinidas le str. I-II, III-IV, IV-V; capcaudadas le str. II -III. Nove rimanti: trobars, sens, honramens, amars, amara, platz, adordenatz, fugir, sufrir (str. I-II + tornadas) e pezars, plazens, defallimens, afars, afara, (es)serratz, clamatz, culhir, albir (str. III-IV + tornadas). Rime equivoche, contraffatte, derivative. Cfr. Monica Longobardi, «Osservazioni metrico-retoriche sui vers di Guiraut Riquier», Studi mediolatini e volgari, 31, 1985, pp. 247-257, scheda a p. 257.

Note: Sulla rigatura già pronta manca la notazione in R. – 46-50: Allusione alla morte del patrono più prestigioso di Guiraut Riquier, ritardata di due anni rispetto all’evento (4 aprile 1284).

[ML]


BdT    Guiraut Riquier    Premessa ai vers