Rialto

248.84

 

Guiraut Riquier

 

 

 

 

Lo XXIIII vers d’en Gr. Riquier, l’an MCCLXXXVIII, en novembre. (23)

 

Vertatz es atras tirada

e messonja enantida,

e lialtatz encaussada

e falsetatz aculhida,

5

qu’om ten per dreg son voler

ez obra de son poder,

don tortz es tan poderos,

que dreitz es a non chaler

vengutz, que no·y val sermos.

 

10

Sancta fes es sermonada

mot, e pauc l’obra seguida,

tant es plazens e privada

selha de mundana vida,

qu’om per complir son plazer,

15

desconoys dreg e dever,

e d’aver es tant curos

hom, e pro non pot aver,

que no sap que s’es razos.

 

E crey qu’a Dieu non agrada

20

quar amors no·ns es aizida,

ni merces non es trobada;

per que patz nos es falhida

qu’om no la vol enquerer,

don deu lo mons dechazer;

25

quar Dieus totz savis, totz bos

no vol en loc remaner,

on baratz renh e tensos.

 

Mas si patz fos essercada

tant quon es guerr’afortida,

30

erguelhs non agra cassada

merce, qu’al mon fort oblida,

per qu’amors no·y pot caber,

ni sens no·y pot res valer,

qu’erguelhs e baratz ginhos

35

tolhon auzir e vezer

ad home totas sazos.

 

Jhesus Cristz nos a mostrada

via, qu’es del ver gaug guida,

mas tant es pauc ademprada,

40

per que petit es polida

quar mot es greus per tener,

qu’om manjar be ni jazer

no· y pot, ans viu sofrachos

del mon que deu fort temer

45

quar tot l’es contrarïos.

 

Lo mons no dona lezer

de be, e fa mal plazer,

e qui pus l’es amoros,

mens a de ben far poder:

50

tant es le mals saboros!

 

Sanctz paires, Dieus glorïos,

senher, datz nos tal saber

que·l mon azirem per vos.

 

 

 

Testo: Longobardi (con modifiche) 1982-83 (XXIII). – Rialto 16.xii.2002.


Mss.: C 305r, R 109r.

Edizione critica: Monica Longobardi, «I vers del trovatore Guiraut Riquier», Studi mediolatini e volgari, 29, 1982-83, pp. 17-163, a p. 144.

Altra edizione: S. L. H. Pfaff, «Guiraut Riquier», in Carl August Friedrich Mahn, Die Werke der Troubadours in provenzalischer Sprache, 4 voll., Berlin 1853-76, vol. IV (1853), p. 73 (XLIX).

Metrica: a7’ b7’ a7’ b7’ c7 c7 d7 c7 d7 (Frank 380:1). Cinque coblas unissonans di nove settenari (capfinidas le str. I-II: sermos-sermonada) e due tornadas. Cfr. Monica Longobardi, «Osservazioni metrico-retoriche sui vers di Guiraut Riquier», Studi mediolatini e volgari, 31, 1985, pp. 247-257, scheda a p. 257.

Ed. 1982-83: 45 contrarïos, 50 lo.

Note: Rubrica puramente attributiva in R.

[ML]


BdT    Guiraut Riquier    Premessa ai vers