Rialto

323.19

 

Peire d’Alvernhe

 

 

 

 

Lo fuelhs e·l flors, e·l frugz madurs 

quan er sazos,

m’es ioys e gaugz m’adutz,

e·l retins per plas e per murs 

5

dels auzelhos 

e·l ros sols qu’el ram lutz,

qu’entendemens

mi ven e voluntatz 

d’esser sabens

10

de mais en mielhs assatz. 

 

Quar ses gaug grans Sabers ni purs

ni Gienh ginhos

non er aut elegutz,

que eu·m cre en cent augurs

15

iauzens ioyos 

e iauzens mantengutz

contra tals gens

cuy falh sciensa e patz,

e·n vi en cens

20

sobre·ls enamoratz. 

 

Qu’ab lo plus gent ioy vau segurs

qu’anc entre nos

sai fos aparegutz,

e no mi tenran dan digz durs

25

d’omes iros 

ni lauzengiers lengutz,

que l’assenatz Sens 

no·s camja ni·l beutatz,

don suy iauzens

30

de bon’amor amatz. 

 

E sembla·m ben els ditz escurs

et en razos 

de dir ses motz romputz,

de que cove que mot mellurs

35

tu cuy det sos 

e motz far mentaugutz,

que·l mai manens

d’autruy part pert viatz

bos covinens

40

pus no·y ren del dos gratz. 

 

Mas de mi non auia rancurs,

que cobeytos

sui sobre autres drutz

d’esquivar contra fals tafurs

45

e d’amoros

esser e ben volgutz,

quar si trop tens

mi fes fals’amistatz,

ia·m sent tenens

50

de fina afinatz. 

 

E quals qu’an contr’amar periurs,

ieu serai bos

ves l’amor que·m condutz

e francs e ferms en mos aturs,

55

e·l sospeyssos 

er en los sieus aiutz,

don sapiens

sui e mai melhuratz

d’autre sinc cens

60

d’amor enamoratz. 

 

Que cum l’aurs resplan els azurs

contra·l be rros

[...] sobre·ls escutz, 

mi det do, tro lai ont es Surs,

65

qu’ieu sobriers fos 

als grans et als menutz

dels esciens

de trobar ses fenhs fatz,

don suy grazens

70

ad aquelh don m’es datz.

 

 

 

Testo: Fratta 1996 (XVI). – Rialto 20.vi.2003.


Ms.: C 179v.

Edizioni critiche: Carl Appel, Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften, Leipzig 1890, p. 205; Rudolf Zenker, Die Lieder Peires von Auvergne, Erlangen 1900, p. 85; Peire d’Alvernha, Liriche, a cura di Alberto Del Monte, Torino 1955, p. 51; Peire d’Alvernhe, Poesie, a cura di Aniello Fratta, Manziana 1996 (Filologia, 1), p. 129. 

Metrica: a8 b4 c6 a8 b4 c6 d4 e6 d4 e6 (Frank 775:1). Sette coblas unissonans di dieci versi.

Nota: Dallo spettacolo della natura che gli infonde gioia Peire vuole essere sempre più partecipe della sapienza divina (il grans Sabers ni purs); anzi dalla propensione di quest’ultima a un linguaggio polisenso o polisemico (probabile allusione all’allegorismo biblico), egli trae stimolo per un ulteriore affinamento del suo trobar, che la consapevolezza delle capacità tecniche di cui è stato dotato rende ancor più necessario e urgente.

[AF]


BdT    Peire d’Alvernhe