Peire Bremon lo Tort

 

 

 

 

   

I.

   

En abril quant vei verdeiar

   

los praz vertz e·l verger florir

   

e vei las aigas esclarcir

   

et aug los auseletz chantar,

5  

l’odors de l’erba floria

   

e·l dolz chanz qe l’auzels cria

    me fai mon joi renovelar.
   

 

   

II.

   

En cest temps solia eu pensar

   

cossi·m pogues d’amor jauzir

10  

ab cavalcar et ab garnir

   

et ab servir et ab donar.

   

Qui aquestz mesters auria

   

per els es amors jauzia

   

e deu la·n hom meillz conqistar.

   

 

   

III.

15  

Eu chant qi deuria plorar

   

q’ira d’amor me fai languir ;

   

ab chantar mi cuich esbaudir

   

et anc mais non auzis parlar

   

qu’om chant qui plorar deuria;

20  

pero no·m desesper mia,

   

qu’ancar aurai luocx de chantar.

   

 

   

IV.

   

No·m dei del tot desesperar

   

q’eu enquar midon non remir,

   

car aicel qui la·m fez gequir

25  

a ben poder del recobrar,

   

e s’eu era en sa bailia,

   

si mai tornava en Soria,

   

ja Deus no m’en laisses tornar.

   

 

   

V.

   

Ben gent me saup lo cor emblar,

30  

quan pris comjat de chai venir,

   

que non es jorns qu’eu non sospir

   

per un bel semblan que·ill vi far;

   

qu’ella·m dis tuta maria:

   

‘Que fara la vostr’amia,

35  

bels amics? Per qe·m vols laissar?’

   

 

   

VI.

   

Ben se dec Deus meravillar,

   

car anc me poc de lei partir,

   

e dec m’o ben en grat tenir

   

qant per Lui la volgui laissar;

40  

qu’El sap ben s’eu la perdia,

   

que jamais joi non auria,

   

ni El non la·m pogr’esmendar.

   

 

   

VII.

   

Chanzos, tu·t n’iras oltra mar

   

e per Deu vai a midonz dir

45  

q’e gran dolor et en conssir

   

me fai la nuoich e·l jorn estar.

   

Di·m a’N Guillem Longaespia,

   

bona chanzos, qu’el li dia

   

e que·i an per lei confortar,

   

 

   

VIII.

50  

qe Filippe de Monreal

[R]

   

me ten pres en sa bailia,

   

et am tan sa compagnia

   

qe sens lui no m’en puesc tornar.

 

 

 

Text: Ruth Harvey, Rialto 9.i.2013.