Rialto

345.I

 

   

Peire Guillem de Toloza  (Peire Guillem de Luzerna?)

 

 

 

 

   

Lai on cobra sos dregs estatz,

   

que naicho las flors per los pratz

   

e brotono bruelh e boscatge

   

e son gai li auzel salvatge

5  

e li albre vestit de nuo,

   

ieu m’estava a Castelnuo.

   

E levie me un jorn mate

   

– era dos temps, clars e·ssere,

   

ses bruma e ces ven e ses nauza –

10  

el bel temps que chanta l’alauza,

   

lai en pascor:

   

et ieu volgui vas mo senhor

   

anar, que te cort a Murel,

   

per que l’anar me fo plus bel,

15  

cochie fort mos cavaliers

   

que digo a lors escudiers

   

que prenguan lors armas de briu,

   

qu’enquer passarem Corbairiu,

   

si·l dias dura.

20  

Ab tant anie m’en l’anbladura

   

tot mon cami,

   

parlan d’En Folcuens e d’En Gui

   

cal amet mai.

   

Ab tant vecvos venir de lai

25  

un cavazier,

   

bel e gran e fort e sobrier

   

e lonc e dreg e ben talhatz.

   

Dir vos ai a que·l conoscatz:

   

totz hom que·l ve de lhui fa festa

30  

que·l peal a bloy sus en la testa,

   

e fon per la cara vermelhs

   

car tocat li ac lo solelhs,

   

qu’escapatz fo del clar mati,

   

et anc nulhs hom que fos aqui

35  

no vi plus gay ni menhs iros.

   

Los huelhs ac vars i amoros

   

e·l nas fo bels e gen formatz

   

e las dens foro, so sapchatz,

   

plus blancas que non es argens,

40  

la boca fresca e rizens;

   

larc ac lo col, la gola blanca

   

plus que neus ni flors sus en branca,

   

amplas espallas e costatz

   

e pels flancs fon gros e cairatz,

45  

lonc cors e dalgatz per sentura,

   

e fon larcs per la forcadura,

   

cambas e coichas de faisso.

   

El pe portet un sabato

   

de safis fag ab esmerauda,

50  

de l’autre pe anet en caussa,

   

et el anet vestit de flors,

   

totas de diversas colors;

   

mantel e blial de violas

   

portet e sobrecot de rozas

55  

e caussas de vermelhas flors,

   

que negus hom no·n vi gensors,

   

et ac el cap una garlanda

   

de flors de gaug ab alamanda.

   

E dirai vos del palafre

60  

cals fo, que non mentrai de re:

   

la coa ac negra e l’una anca

   

e l’autra com avori blanca,

   

e l’espalla drecha ac biza

   

e la senestra tota griza,

65  

la cris e la testa vermelha,

   

et ac gruegua la una aurelha,

   

e per l’alres el fo ferrans

   

e no fon trop paucs ni trop grans.

   

De la cela, senes messonja,

70  

puesc vos dire cossi fo conja:

   

tug li arsso foro de jaspe

   

e la sotzcela d’un diaspe

   

e·l cuers fo d’una serpentina

   

que valc tot l’aver de Mecina;

75  

l’us estriops fo de calssadoine

   

e l’autre fo de cassidoine,

   

lo fre ni·l peitral ses doptansa

   

no pogra comprar reis de Fransa,

   

e que lhi valgues l’emperaire,

80  

car tot lo tesaur del rei Daire

   

valo doas peiras que·i·sso;

   

et anc lauram d’aital faisso

   

non vi mais nuls hom batejatz,

   

que l’aver de trenta ciotatz

85  

val lo carboncles qu’es al fre,

   

que la nug escura al sere

   

viratz cum pel bel jorn d’estiu.

   

Anc cavasier plus agradiu

   

no vitz, plus bel ni plus auzart.

90  

Et anet li de l’autra part

   

una dona mial tans plus bela

   

que glai ni flor can renoela;

   

ni neu ab gel, can cai en branca,

   

non es de la mitat tant blanca

95  

cum la gola ni·ls pes ni·l mas,

   

e de la cara soi certas

   

qu’es plus blanca e plus colrada

   

que roza de mai brotonada,

   

ve·us tota sa fina color;

100  

e portet garlanda de flor

   

sus cabels, que son lonc e saur,

   

que, per ma fe, sembleron d’aur,

   

tant foron belh e resplandens.

   

Huels amoros, gais e plazens

105  

ac e non cara estrunada

   

e fon graila e grassa e dalgada,

   

e no portet vestir de·ssirgua,

   

ans portet be vestir de lhirgua,

   

mantel e blial e gannacha:

110  

plus fo escaficha e be facha

   

que dona que hom puesca trobar,

   

car anc Dios non formet sa par

   

de gran beutat e de cunthia.

   

E que voletz que plus vos dia?

115  

Que·l fres e·l peitrals e la cela

   

val mai que l’avers de Castela

   

ab los cinc regemes d’Espanha,

   

e·l palafres fon de Bretanha

   

e es plus vertz que erba de prat

120  

e fo vermelha la mitat

   

e la cris e la coa saissa

   

e per la cropa una faissa

   

ac plus blanca que flor de lir

   

e valc dos tans, senes mentir,

125  

que·l palafre del cavasier.

   

Ab tant vec vos un escudier

   

e una donzela apres,

   

e fo·m vejaire que portes

   

un arc d’alborn, bel per mezura

130  

e tres cairels a la sentura:

   

la us es resplandens d’aur fi

   

e l’autre d’acier peitavi

   

gent furbit e gent afilat

   

e·l ters es de plum roilhat

135  

ab una asta torta de boih

   

ab que fier tot amador moih

   

e amairitz cant vol trair.

   

De la donzela, ces mentir,

   

no sai si c’es bruna ni blanca,

140  

que·l cabels li van tro part l’anca,

   

si que cobren tota la cela,

   

qu’om non ve arsso ni sotzcela,

   

davan li van tro a l’artelh,

   

e portet un blial vermelh;

145  

mas ieu no sai si c’es be facha,

   

que, cum si agues capa o gannacha,

   

la cobro per tot li cabelh.

   

Et anc no vitz plus bel parelh

   

del donzel e de la donzela.

150  

E que cujatz que fasia ela?

   

Anet chantan un chant noel,

   

si qu’entindo·lh boi e·lh auzel

   

– e·ss’en laissavo de chantar –

   

e chantet gent, azaut e clar

155  

e dih: «Dona ces amador

   

e cavasiers senes amor

   

deurian aze cavalguar,

   

per tal qu’om los pogues triar

   

demest cels c’amon lejalmen,

160  

e dona c’ama per argen

   

ni sap son mercat al colgar

   

volgra l’avengues ad anar

   

en camia desafiblada».

   

Ab tant vec vos per meg l’estrada

165  

venir la dona e·l cavasiers,

   

et ieu saludie los primiers

   

e dis si: «Senher, Dios vos sal

   

e vos gart d’ira e de mal,

   

e la dona e la companhia».

170  

Et el dih: «Dios vos benezia,

   

Peire Willem, e·us laih trobar

   

dona que·us am de cor lejal,

   

que tant lonc tems l’avetz sercada».

   

«Senher, et ieu ja l’ai trobada

175  

de cui soi sieus mial tans que mieus».

   

«E vos podetz ben esser sieus,

   

Peire Willem, que·lh non es vostra».

   

«Senher, pel bel semblan que·m mostra

   

me teni de lies per paguatz».

180  

«Aichi paih hom d’amors los fatz»,

   

dih la dona, «bels amics, fraire».

   

«Dona, e s’ieu l’am ses cor vaire

   

no me pot be valer Merces?».

   

«Amics, e Merces en que n’es,

185  

que anc noca fo en son repaire?».

   

«Si fo, Dona, ges non a gaire,

   

que volc qu’eu fos ses autre sieus».

   

«A mal senhor laissa hom sos fieus,

   

amics» – so dih lo cavasiers.

190  

«E qui no pot passar estiers,

   

senher, per que los laissara?».

   

«Peire Willem, car servira

   

cum hom forssatz, c’als non pot faire».

   

«Senher, per l’arma vostre paire,

195  

diguatz me don me conoissetz,

   

mas ta soven me mentavetz,

   

e remanetz anuegh ab mi,

   

car anc, per ma fe, non aigui

   

un osde que tant m’abelis,

200  

ni anc nulh tems home no vis

   

que ta be fos per tostems vostre:

   

doncs estatz ab mi, qu’eu soi vostre

   

que vos o quier per amor Dio».

   

«E nos remanem aitant lio»

205  

– so ditz la dona, mas li platz –

   

«mas pres de fontaina e de pratz

   

nos metetz, e pres de boscatge,

   

car li castel nos so salvatge;

   

mas nos partim dels Catalas

210  

que menhs n’i trobam de vilas

   

que de gentils de l’encontrada».

   

«Dona, en bela alberguada

   

estaretz, e luenh de castel:

   

en un verdier claus de rauzel

215  

estaretz, sotz un bel laurier,

   

on cor fontaina sul gravier,

   

fresca, freja, clara e genta».

   

«Aital fontaina m’atalenta»,

   

dih la dona al cavasier.

220  

Ab aitant ieu mesi·m premier

   

e dissendie en l’erba fresca,

   

que anc no calc rauza ni sesca,

   

que·l prat fo de noelas flors,

   

et a n’i de manhtas colors,

225  

manhs auzels per lo boscatge

   

que chantavo en lor lengatge

   

pel jorn clar e pel tems noel.

   

Et anc no·i calc borc ni castel

   

per gent adobar de manjar

230  

de tot aquo qu’om poc trobar,

   

de domesge e de salvatge.

   

Ab tant vai tendre sus l’erbatge

   

la donzela un trap de colors

   

on ac auzels, bestias e flors,

235  

totas de fin aur emeratz;

   

e·l traps fo ricamens obratz,

   

que negus hom non vi son par:

   

mial cavasiers i pogro estar

   

que l’us l’autre no se toquesso

240  

et es semblan que no·l portesso

   

detz cavals ab una carreta.

   

Etz en que·us pessatz qu’ela·l meta

   

– la donzela – cant es plegatz?

   

Ins en la borssa, so sapchatz,

245  

en menor loc d’una garlanda.

   

E·l traps fo d’una salamanda,

   

d’una serpent que naih en foc,

   

e qui no fo en aquel loc

   

no vi anc trap d’aquela guiza.

250  

Et a i manhta polpra biza

   

e manhs almatras per jazer,

   

e qui·n volia dir lo ver

   

auria i trop que comptar;

   

per que laissem lo trap estar

255  

e parlem mai del cavasier:

   

azaut e gai e plazentier

   

lo troba hom qui·l vai vezer;

   

et el fe·m denan si cezer

   

can nos fom levatz de manjar,

260  

que·m volc dir qui es e comtar

   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .-ar

   

«Peire Willem, ses contrastar

   

sapchatz qu’eu soi lo dio d’amor,

   

e la dona vestida ab flor

265  

es Merces, senes tota falha,

   

e la donzela, ses barralha,

   

es Vergonia, so sapiatz,

   

e l’escudiers es Leutatz,

   

cel que porta l’arc del alborn,

270  

e tenguatz lo be per adorn,

   

que no·s peca can vol ferir».

   

«Senher, si vos o auzes dir,

   

enqueras volgra saber mai».

   

«Et ieu» fetz cel «vos o dirai:

275  

demandatz tot cant vos plaira».

   

«Senher, digatz me doncs si ja

   

·m valra Merces ab lies cui am,

   

car ieu meteis culhi lo ram

   

ab que·m feri, si Dios me sal;

280  

e digatz me, si no·us sap mal,

   

d’amors don nais ni de que viu,

   

que plus art que no fai caliu,

   

cossi s’abranda ni c’escan

   

ni cossi·s pren ab bel semblan

285  

ni cossi fai velhar durmen

   

ni cossi ces parlar conten

   

ni com pot ardre en la mar

   

ni ins en foc cum pot negar

   

ni senes lhiam cossi lhia

290  

ni cum ses nafra nafrans sia;

   

e diguatz me si nais ses paire

   

ni ce·s pot engendrar ces maire

   

ni cossi·s noirih de primier,

   

que plus creih que nulh aversier,

295  

e cant ela es creguda e auta,

   

en aquel tems que a lies azauta,

   

fa·s plus prima que fial d’iranha

   

e pois, enans que de tot franha,

   

fa·s mager que denant non era;

300  

e diguas me cossi c’esmera

   

que saber o vuelh, se vos platz.

   

De vostre arquier, en Leutatz,

   

per cal dreg lansa sos cairels

   

ni·l colps que fier per qu’es tan bels

305  

que ja·l nafratz no·n vol guerir?

   

Enquer vuelh saber i ausir

   

de Merce e de Leutatz

   

e de Vergonia, qu’en menatz,

   

per que las gitatz d’esta terra?

310  

Qu’enaissi cum la clau enserra,

   

cant es uberta, la morralha,

   

es de pretz Vergonia vitalha,

   

qu’om ses vergonia re non a;

   

e per so portatz lonh de·ssa

315  

lo gra, e laissatz nos la palha?

   

E cel cui fina amor asalha

   

cum poira viore ses Merce?

   

Sapchatz que ges non esta be,

   

car aissi nos raubatz del tot.

320  

E vuelh saber, mot cada mot,

   

senher, e no vos deu pesar,

   

per cal forfaig deu mescabar

   

dona del tot son cavasier,

   

e atressi del cavasier

325  

de sa dona per que la pert,

   

ni cals es lo forfaig per cert

   

per que la deu desamparar;

   

qu’eu auzi dir que·l reis Navar

   

avia sa dona gequida.

330  

Manh tornei e manhta envaida

   

e manh assaut e manh sembel

   

e manhta tor e manh castel

   

eron per s’amor envait

   

e fag manh do e manh covit

335  

cant el era per lies joios,

   

cointes e gais i amoros

   

e cantaires e vesiatz;

   

mas eras chanta de pechatz,

   

(so aussi comtar l’autrier

340  

ad un seus cortes escudier

   

que de Navarra va en Fransa).

   

Dios prec que·lh reda sa conhtansa

   

al rei, si o pot far per razo,

   

e que lo forfag li perdo

345  

e que jamai no·lh sia truanda.

   

Ar tornem en nostra demanda,

   

car trop nos poiriam tarzar,

   

Senher, e vuelh vos demandar

   

d’en Amfos, que es reis de Castela,

350  

on pretz e valors renoela,

   

que a fag de lui capdel e paire

   

et el de mi lo seu amaire;

   

siei fag son gran en larguetat

   

et anc no·i fo Escassetat

355  

en sa cort, ni anc no·i poc intrar:

   

fons es de conduh e de dar

   

e de valor e de proessa;

   

e doncs mas el tant gen s’adressa

   

ni en Valor a mes sa ponha,

360  

co·lh tollet Merce ni Vergonha

   

ni·n menatz ab vos Leutat?».

   

«Tot autre home tengra per fat,

   

Peire Willem, de la demanda,

   

mas ieu, car Merces m’o comanda,

365  

vos en dirai la veritat

   

e, car vos o ai autrejat,

   

dirai vos o cum que m’en prenda.

   

Vostra dona, ab longa atenda,

   

pot esser que·us aura merce,

370  

sol que no·us camges en re

   

de lies amar e de servir

   

ni de celar ni de sufrir,

   

ni·n siatz volvens ni camjaire.

   

D’Amor, don vos faitz dompnejaire,

375  

dirai don naih ni de que viu:

   

la flama e·l fuec e·l recaliu

   

naih dins lo cor, so sapiatz,

   

e fai la noirir voluntatz

   

e engenra la pessamens,

380  

que cor mial tans que no fai vens,

   

e viu de gaug e d’alegrier,

   

et am gai plazer plasentier

   

ela s’abranda, e s’escan

   

per fals conte d’ome truan,

385  

cui Dios gar de bon’aventura,

   

pero l’amors creih e melhura

   

can lo lausengier es proatz.

   

Enqueras aug que demandatz

   

d’Amor si pot naisser ses paire:

390  

ela oc, e ces sor e ces fraire,

   

car creih e monta per vezer,

   

mas desazaut e desplazer

   

e lauzengier la fan baissar,

   

mas cant Azautz s’i pot mesclar

395  

ni Plazers, que son companho,

   

fan la creiher de tal rando

   

mial tans que davan non era:

   

aissi creis Amors e c’esmera,

   

e podetz saber la vertat.

400  

De nostre arquier, en Leutat,

   

cossi fier del arc del alborn?

   

Ab lo plom fier lo fals e·l morn

   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   

e ja negus no·n vol guerir,

   

que·l cairels intra ab sospir,

405  

per meg los huels e per l’aurelha:

   

era vejatz gran meravilha

   

qu’en un colp fa de dos cors us.

   

Pero ja no·s pessa negus

   

qu’en sia feritz, ni neguna

410  

dinnada d’Amors ni dejuna,

   

si no·s leials ses tot engan.

   

Per que·n pregui d’aissi enan

   

que s’en gart en Peir de Moncada

   

e·n Dorde Barasc, si·lh agrada

415  

e prec n’en Foih e·n Olivier,

   

car tug quatre son corratier

   

de donas, e no m’es azaut,

   

car contrafan Ramon Guiraut

   

que solia cavals revendre:

420  

car drutz, can vol donar ni vendre

   

sa dona,·l tenc per corratier;

   

e laih los que no m’an mestier,

   

mas que cascus an a sa fe.

   

E dirai vos cossi·s cove

425  

de cavasier, per cal offensa

   

laih sa dona, que penedensa

   

no i deu trobar ni merce:

   

si autre cavalier colgua ab se

   

depois que lhui i aura colguat.

430  

Car no pot esser restaurat

   

a dona, can fai falhimen,

   

car enaissi cum es plus gen

   

a dona, can fai benestar,

   

lh’es plus lag cant fai malestar

435  

que nulha autra res qu’el mon sia,

   

car dona es cap de cortesia

   

e tota gen deu la ondrar,

   

ab que·s gar de far malestar,

   

c’om d’avol fag no la reprenda».

   

.  .  .  .  .  .

 

 

 

Testo: Luca Morlino, Rialto 10.xii.2005.


Ms.: R 147v.

Edizione critica: Maria Grazia Capusso, «La novella allegorica di Peire Guilhem», Studi Mediolatini e Volgari, 43, 1997, pp. 35-130, p. 79.

Altre edizioni: LR, vol. I, p. 405 (incompleta); Carl August Friedrich Mahn, Die Werke der Troubadours, in provenzalischer Sprache mit einer Grammatik und einem Wörterbuch, 4 voll., Berlin 1846-1886, vol. I, p. 24 (incompleta); Karl Bartsch, Chrestomathie provençale accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire, Elberfeld 1868, p. 259 (fino al v. 219); Chrestomathie provençale (Xe-XVe siècles), par Karl Bartsch, sixième édition entièrement refondue par Eduard Koschwitz, Marburg 1904, p. 291 (fino al v. 219); Nouvelles courtoises occitanes et françaises, editées, traduites et présentées par Suzanne Mèjean-Thiolier e Marie-Françoise Notz-Grob, Paris 1997, p. 354.

Metrica: Distici di ottosillabi a rima baciata. Se si eccettua una presenza minoritaria di tetrasillabi nei primi venticinque versi, che comunque dopo l’iniziale comparsa extravagante del v. 11 sembra assumere una innegabile, ancorché effimera, regolarità (alternanza di tetrasillabi e ottosillabi, ai vv. 19-25), la misura versale impiegata è ottosillabica. I saltuari casi di anisosillabismo trasmessi dal ms. sono stati infatti regolarizzati in maniera generalizzata, poiché l’escursione è quasi sempre di una sola sillaba: diverso, e non convincente, l’eterogeneo operato di Capusso (La novella, p. 78), che interpreta come «possibili opzioni d’autore» solo quei casi che non riesce a regolarizzare. L’impiego di tetrasillabi, anomalo in quanto confinato alla sola zona iniziale del testo, rappresenta uno degli aspetti che hanno giustamente fatto parlare di contatti franco-iberici per questo testo, dal momento che l’alternanza con l’ottosillabo riecheggia la codolada, forma metrica di grande fortuna in ambito catalano (cfr.: Maria Grazia Capusso, «Contacts franco-iberiques dans la “nouvelle” allégorique de Peire Guilhem», Revue des Langues Romanes, 100, 1996, pp. 226-227; Capusso, La novella, p. 42, n. 16).

Note: Poemetto allegorico. Anche se adespoto, il componimento fornisce un’indicazione attributiva con le citazioni interne del protagonista-narratore (Peire .W.), il cui riconoscimento è sempre stato incerto (Peire Guillem de Toloza o un terzo omonimo, distinto cioè da Peire Guillem de Luzerna): l’identificazione di un solo trovatore di nome Peire Guillem e la conseguente contestualizzazione geografica e storica della sua attività poetica consentono, in via suppositiva, di rovesciare la conclusione di Capusso (La novella, p. 68): «nulla dimostra che la ‘novella’ allegorica di Peire Guilhem e le liriche trasmesse sotto analogo nome», ora riunite in un corpus coerente, non «debbano ascriversi al medesimo autore, anzi si è tentati di supporre il contrario». È impossibile stabilire con precisione l’arco cronologico della composizione del poemetto, oscillante tra due datazioni, una alta (1194-1214) e una bassa (1252-1253), che risultano dall’incrocio delle proposte d’identificazione dei personaggi citati: il re Alfonso di Castiglia dei vv. 349-361 può essere tanto Alfonso VIII quanto Alfonso X; per il reis navar, cantore cortese dei vv. 328-338, si è pensato a Sancho VII e al più probabile Thibaut de Champagne, mentre il riconoscimento preciso di Peire de Moncada e di Dorde Barasc (vv. 413-414), entrambi riscontrabili in fonti storiche, è impedito dall’alto tasso di omonimia delle famiglie nobiliari dell’epoca. L’incertezza riguardo alla datazione del testo non ha comunque alcun riflesso sulla questione attributiva: entrambe le proposte possono infatti adattarsi alla biografia di Peire Guillem, secondo la quale egli fece parte di un ordine militare spagnolo. La tradizionale definizione di ‘novella’ non è condivisibile perché la parte propriamente narrativa è assai ridotta ed è quasi sempre funzionale a introdurre in maniera demarcativa le due  principali (descrittiva e dialogico-allegorica), o, al massimo, circostanziale, ma comunque mai autonomamente rilevante: con tale osservazione non si pretende naturalmente di aprire una disputa terminologica, che, data l’assenza di rubrica e di definizioni dell’autore, non potrebbe nemmeno essere risolta, ma soltanto evidenziare in modo netto la convenzionalità di qualunque indicazione di genere applicata a questo testo. Il rilievo non è affatto superfluo, poiché a fronte di un’analisi attenta e in larga parte condivisibile, in sede attributiva Capusso appare, invece, non esente da un certo schematismo riconducibile proprio a distinzioni di genere. Si sottolinea invece la non estraneità del componimento, purtroppo mutilo, alle coordinate culturali del patrimonio occitanico e trobadorico: sia nei termini più generici di forma dialogica, contenuto amoroso e impianto didattico, sia, soprattutto, nella ripresa, all’interno di un più articolato intreccio di tali modalità, di elementi caratterizzanti una ben precisa tradizione, inaugurata proprio in ambito lirico da Guiraut de Calanson (BdT 243.2), e rinvigorita più tardi da un altro trovatore, Guiraut Riquier (BdT 248.VI).

[LMrl]


BdT    Peire Guillem de Luzerna    Vida