Peirol

 

 

 

 

 

 

I.

    Pus flum Jordan ai vist e·l monimen,
    a vos, vers Dieus, qu’es senher dels senhors,
    ne ren merces qar vos plac tan d’onors
    que·l sancte loc on nasques veramen
5   m’avetz mostrat, don ai mon cor jauzen;
    quar s’ieu era em Proensa, d’un an
    no·m clamarian Sarrazis Johan.
     

 

 

II.

    Ara·ns don Dieus bona viʼ e bon ven,
    e bona nau e bos governadors,
10   qu’a Marcelha m’en vuelh tornar de cors,
    quar sieus era de lay mar veramen:
    Acre e Sur e Tripol e·l sirven
    e l’Espital e·l Templ’ e·l rey Johan
    coman a Dieu, e l’aigua de Rotlan.
     

 

 

III.

15   Qu’ Englaterra a croy emendamen
    del rey Richart; de Fransa ab sas flors
    soli’aver bon rey e bos senhors,
    en Espanha un autre rey valen,
    e Montferrat bo marques eyssamen,
20   el emperi emperador prezan.
    Aquestz qe·y son no sai quo·s captenran.
     

 

 

IV.

    Belh senher Dieus, si feyssetz a mon sen
    ben guardaratz qi faitz emperadors,
    ni qui faitz reys, ni datz castels ni tors,
25   quar pus son rics vos teno a nien.
    Q’ieu vi antan faire man sagramen
    l’emperador don ar s’en vai camjan
    quo fes lo Guasc que traisses de l’afan.
     

 

 

V.

    Emperador, Damiata·us aten,
30   e nueg e jorn plora la blanca tors
    per vostr’aigla que·n gitet us voutors:
    volpilla es aigla qe voutor pren!
    Anta·y avetz, e·l soudan onramen,
    e part l’anta avetz hi tug tal dan
35   que nostra ley s’en vai trop rezeguan.

 

 

 

Text: Ruth Harvey, Rialto 30.ix.2013.