Peirol

 

 

 

 

   

I.

   

Qant Amors trobet partit

   

mon cor de son pensamen,

   

d’una tenson m’asailhit

   

e podes auçir comen:

5  

«Amics Peirols, malamen

   

vos anas de mi loinhan;

   

e pos en mi ni en chan

   

non es vostr’entençios,

   

digas pueis qe valres vos?»

   

 

   

II.

10  

«Amors, tan vos ai servit

   

e nulls peccatz no·s en pren,

   

e vos sabez qan petit

   

n’ai agut de jauzimen;

   

no·us uchaizon de nien,

15  

sol qe·m fasas derenan

   

bona paz − als no·us deman,

   

qe nuls autres gizardos

   

no m’en pot esser tan bos.»

   

 

   

III.

   

«Peirol, metes en oblit

20  

la bona donna valen

   

qe tan gen vos acuilhit

   

e tan amorosamen,

   

tot per mon comandamen?

   

Trop aves leugier talan,

25  

e no·n era ges semblan,

   

tan gais e tan amoros

   

eras en vostras chansos.»

   

 

   

IV.

   

«Amors, anc mais no·n failhit

   

mas ar failh forsadamen,

30  

e prec Dieu Jesus qe·m git

   

e qe trameta brieumen

   

entre·ls reis acordamen,

   

qe·l socors vai trop tarzan

   

ez auria mestier gran

35  

qe·l marqes onratz e pros

   

n’ages mais de compainhos.»

   

 

   

V.

   

«Peirol, Turc ni Arabit

   

ges per vostr’envazimen

   

no laisseran Tor Davit!

40  

Bon conseilh vos don e gen:

   

amas e chantas soven.

   

Ires vos e·l rei no·i van?

   

Veias las gerras qe fan,

   

ez esgardas dels baros,

45  

cossi trobon ochaizos.»

   

 

   

VI.

   

«Amors, se li rei no·i van,

   

del Dalfin vos dic aitan:

   

qe per gerras ni per vos

   

no remanrra, tant es pros.»

   

 

   

VII.

50  

«Peirol, mant amic partran

   

de lurs amigas ploran

   

qe, si Saladis non fos,

   

sai remanseran joios.»

 

 

 

Text: Ruth Harvey, Rialto 30.ix.2013.